#200 eteiros etimazo

ripun sisilmäinen, s.o. kaikkein pyhin, kuv. taivaasta. Hebr. 6:19.

εταιρος, ου, ο,

(ετης, ου, ο, tuttava, sukua on εθος)

kumppani, toveri Matth. 11:16, jossa toinen lukuparsi on τοις ετέροις ystäväni! käytettiin sekä tuttuja että tuntemattomia puhuteltaessa Matth. 20:13. 22:12. 26:50.

ετερόγλωσσος, ου, ο,

(ετερος, γλωσσα)

vieraskielinen, outokielinen, vierain kielin l. oudolla kielellä puhuva, kielillä puhujista, katso γλωσσα 1.Kor 14:21. *

ετεροδιδασκαλέω, sup. ω,

(έτερος, διδάσκαλος)

opettaa toista, opettaa toisin, a. o. semmoista, joka evankeliumia vastustaa 1.Tim 1:3. 6:3.

ετεροζυγέω, sup. ω,

(ετεροζυγος tois-ikeinen)

kantaa, vetää toista, vierasta iestä, απίστοις uskottomien kanssa, mikä kuvaus on otettu erilaisten vetojuhtien, esim. härän ja aasin yhdistämisestä saman ikeen alle ja jolla tarkoitetaan, ettei kristittyjen tule pitää mitään yhteyttä epäjumalain palvelijain kanssa 2.Kor 6:14. Katso Liite I. *

έτερος, έρα, ον, toinen, muu,

- 1) luvusta, jolloin sitä ajatellaan jnkin edellisen vastakohdaksi, alius,

- a) ilman art. Matth. 12:45. Mark. 16:12. Luuk. 6:6. Joh 19:37. Apt 2:40. Rom 7:3. y. m.;

έτεραι γενεαί muut sukupolvet, s.o. toiset kuin nykyiset Ef. 3:5;

έτεροι δύο κακουργοι kaksi muuta, jotka olivat pahantekijöitä Luuk. 23:32,

ilman subst. Luuk. 9:59. 22:58. Apt 1:20. Rom 7:4;

πολλα και έτερα paljo muutakin Luuk. 3:18;

ετερός τις jku toinen Apt 8:34;

jaossa ja luokituksessa, ω μεν άλλω δε ετερω δε αλλω λε toiselle .... toiselle .... toiselle ....

toiselle 1.Kor 12:9. 10, vert. Matth. 16:14, Luuk, 14:19. 20. Hepr 11:36. y. m.;

- b) art. kera, alter, toinen kahdesta, εις tahi ο εις.. ο ετερος Matth. 6:24. Luuk. 7:41, 6:13. y.m.;

το ετερον πλοιον Luuk. 5:7;

τη δε ετέρα, scil. ημέρα toisena, s.o. seuraavana päivänä Apt 20:15. 27:3;

ο έτερος toinen, muu Rom 2:1. 13:8. 1.Kor 6:4 Gal 6:4. y.m.;

plur. Luuk. 4:43. 2.Kor 8:8;

- 2) laadusta, muu, toinen, toisenlainen, erilainen luonteen, muodon, kansallisuuden, suvun y.m. puolesta Rom 7:23. 1.Kor 14:21. 2.Kor 11:4. Gal 1:6. Hepr. 7:11. 13:15 y.m. Katso Liite I.

ετέρως, adv.

(έτερος)

toisin, toisella tavalla, φρονειν ajatella toisin, olla toista mieltδ Fil 3:15. *

έτι, adv.

vielä, yhä,

- 1) ajasta,

- a) menneestä ajasta Matth. 12:46. Mark. 14:43. Luuk. 9:42. 2.Thess 2:5 y.m.;

ετι εκ κοιλίας μητρος jo Luuk. 1:15;

- b) nykyisestä ajasta, vielä, yhä vielä, vieläkin, vielä nytkin Mark. 8:17. Luuk. 14:22. Rom 3:7, 6:2. 1.Kor 15:17. y. m.;

- c) kieltosanojen kera, ei enään Luuk. 16:2. 20:36. Hepr. 10:2. Ilm 3:12, 18:21. 22. 23. y. m.;

- 2) määrästä ja paljoudesta, vielä, lisäksi, yhä Matth. 6:18:16, Fil 1:9. Hepr. 7:15. y. m.

Katso Liite I.

ετοιμάζω,

fut. -άσω

aor. 1 ητοίμασα

pf. ητοίμακα,

pf. pass. ητοίμασμαι

aor. 1 ητοιμάσθην,

(έτοιμος)valmistaa, tehdä l. laittaa valmiiksi, varustaa, pitää valmiina l. varalla, toimittaa,

absol. Luuk. 12:47. 22:9, 12;

τινί jklle Luuk. 9:52;

c. inf. fin. Matth. 26:17;

ίνα, Mark. 14:12;τί Matth. 26:19. Mark. 14:16. Luuk. 23:56. y. m.;

το άριστον Matth. 22:4;

ξενίαν Filem. 22;

την οδον κυρίου Herran tietä Matth. 3:3. Mark. 1:3. Luuk. 3:4;

c. acc. pers. Apt 23:23;

#201

ετοιμασμενος εις τι valmistettu, valmis, s.o. sopiva jhnkin 2.Tim 2:21. Ilm 9:7, 15;

Jumalasta, valmistaa, s.o. määrätä, τί Luuk. 2:31;

τινί τι Matth. 20:23. Mark. 10:40. Hepr. 11:16.

sivulle 201