#176

laisen vietettävät kansallistemppelissä Jerusalemissa.

επαγγελία, ας, η,

(επαγγέλλω)

- 1) ilmoitus, sanoma 1.Joh 1:5, jossa muutamissa painoksissa on αγγελία;

- 2) lupaus, myönnytys, myöntämiskäsky Apt 28:21;

lupaus, vars. Messiaasta ja Hänen hankkimastansa autuudesta Apt 2:39. 7:17. Rom 4:13. 14. 16. y. m.;

πρός τινα jklle Apt 13:32. 26:6;

εχειν επαγγελίαν olla lupauksen saaneena, jklla on lupaus 2.Kor 7:1. 1.Tim 4:8;

ειναι εν επαγγελία, olla lupauksessa, s. o. olla lupauksella varustettu, jllakin on lupaus, neljännestä käskystä Ef. 6:2;

c. gen. obj. της ζωης 1.Tim 4:8,

της παρουσίας αυτου 2.Piet 3:4;

κατ΄ επαγγελίαν lupauksen mukaan, jälkeen Apt 13:23. Gal. 3:29;

δι΄επαγγελίας lupauksen kautta, lupauksella Gal. 3:18;

κατ΄ επαγγελίαν ζωης elämän lupausta varten, s. o. lähetetty saarnaamaan elämän lupausta 2.Tim 1:1;

inf. kera, εισελθειν lupaus pδästä Hepr. 4:1;

lupaus, s. o. mikä on luvattu, lupauksen sisältö Luuk. 24:49. Apt 1:4. Gal. 3:22. Ef. 3:6. y. m.;

c. gen. epexeg. λαβειν την επαγγελίαν του πνεύματος αγίου saada Pyhän Hengen lupausta, s. o. saada Pyhän Hengen saamisen lupausta (Hengen tunnusmerkki on, että Hän on luvattu) Apt 2:33. Gal. 3:14;

sam. το πνευμα της επαγγελίας lupauksen Henki Ef. 1:13.

επαγγέλλω,

pf. pass. ja med. επήγελμαι

aor. 1 med. επηγγειλάμην,

(επί, αγγέλω)

- 1) ilmoittaa;

- 2) luvata, antaa lupausta,

pass. η επήγγελται jolle lupaus oli annettu Gal. 3:19;

med.

- a) itsestänsä ilmoittaa, ilmoittaa tekevänsä jtakin, luvata, antaa lupausta, ο επαγγειλάμενος joka on luvannut, lupauksen antaja Hepr. 10:23. 11:11;

επήγγελται Hδn on luvannut, λέγων Hepr. 12:26;

τινί antaa lupausta jklle Hepr. 6:13;

τί Rom 4:21. Tit. 1:2;

τινί τι Jak. 1:12. 2:5. 2.Piet 2:19;

επαγγελίαν antaa lupausta 1.Joh 2:25;

inf. kera Mark. 14:11. Apt 7:5;

- b) tunnustaa itsensä jhnkin, sitoa itsensä jhnkin, tunnustaa jtakin, τί 1.Tim 2:10. 6:21.

επάγγελμα, τος, τό,

(επαγγέλλω)

mikä on luvattu, lupaus 2.Piet 1:4. 3:13.

επάγω,

aor. 1 επηξα,

part. επάξας

aor. 2 inf. επαγαγαγειν,

(επί, αγω)

viedä, saattaa, tuottaa, τινί τι jklle jtakin 2.Piet 2:1. 5;

επάγειν τό αιμά τινος επί τινα Apt 5:28, katso αιμά, 2.

Katso Liite I.

επαγωνίζομαι,

(επί, αγωνίζομαι)

kilvoitella, taistella, τινι jnkin puolesta Jud. 3. *

επαθροίζω,

(επί, αθροίζω)

koota, kokoilla entisten lisäksi;

pass. tulla kokoon, kokoontua Luuk. 11:29. *

Έπαίνετος, ου, ο,

(επαινέω)

Epaenetus, eräs kristitty Romassa, Paavalin ystävä Rom 16:5. *

επαινέω,

fut. -έσω pro tav. επαινέσομαι, myös επαινω,

aor. 1 επήνεσα,

(επαινος)

hyväksyä, sanoa hyväksi l. kiitettäväksi, kehua, kiittää, ylistää, τινά Rom 15:11. 1.Kor 11:22;

τινά οτι Luuk. 16:8. 1.Kor 11:2;

absol. οτι 1.Kor 11:17.

Katso Liite I.

έπαινος, ου, ο,

(επί, αινος)

hyväksyminen, hyväksi l. kiitettäväksi sanominen, kehuminen, kiitos, ylistys Fil. 4:8;

εκ τινος jklta tuleva Rom 2:29;

επαινον εχειν εκ τινος saada kiitosta jklta Rom 13:3;

απο του θεου Jumalalta 1.Kor 4:5;

c. gen. pers., jolle kiitos tulee Rom 2:29. 2.Kor 8:18;

εις επαινον kiitokseksi 1.Piet 1:7;

εις επαινόν τινος jnkin kiitokseksi Ef. 1:6. 12. 14. Fil. 1:11.