#079

βαρυς, εια, υ,

- 1) raskas, φορτιον Matth. 23:4;

vastak. ελαφρον Matth. 11:30;

- 2) kuv. raskas, vaikea, εντολη 1.Joh 5:3;

ankara, kova, επιστολη 2.Kor 10:10;

αιτιωματα Apt 25:7;

painava, tärkeä, τα βαρυτερα του νομου lain painavammat, tärkeämmät kohdat 1. käskyt Matth. 23:23;

julma, hirveä, säälimätön, raateleva, λυκοι Apt 20:29.

βαρυτιμος, ον,

(βαρυς, τιμη)

raskas l. painava arvonsa puolesta, kallisarvoinen, kallis Matth. 26:7. *

βασανιζω,

aor. 1 εβασανισα,

aor. 1 pass. εβασανισθην,

fut. 1 pass. βασανισθησομαι (βασανος)

- 1) koetuskivellä tutkia metalleja;

- 2) tutkia kidutuksilla;

- 3) vaivata kidutuksilla;

- 4) kiduttaa, vaivata, tuskastuttaa, ahdistaa, τινα Matth. 8:29, Mark. 5:7. Luuk. 8:28. Ilm 11:10;

ψυχην δικαιαν ανομοις εργοις hän vaivasi vanhurskasta sieluansa heidän jumalattomilla töillänsä,

hän koki sielussansa, koska hän oli vanhurskas, tuskaa niiden jumalattomien töiden tähden, joita hänen täytyi nähdä ja kuulla 2.Piet 2:8;

pass. Matth. 8:6. Ilm 9:5. 20:10;

synnytystuskista Ilm 12:2;

εν dat kera, ilmoittaen ainetta, jossa vaivataan Ilm 14:10;

nähdä vaivaa, vaivaantua, nääntyä Mark. 6:48;

olla ahdistettavana, painettavana Matth. 14:24

βασανισμος, ου, ο,

(βασανιξω)

- 1) tutkimus koetuskivellä tahi kidutuksella;

- 2) kiduttaminen, vaivaaminen Ilm 9:5;

vaiva, s. o. vaivattujen tila ja asema Ilm 18:7. 10. 15;

ο καπνος του βασανισμου αυτων heidän vaivansa savu,. s. o. heitä vaivaavan tulen savu Ilm 14:11.

βασανιστης, ου, ο,

(βασανιζω)

tutkija, kiduttaja;

oikeudenpalvelija, vanginvartija = δεσμοφυλαξ, koska vangin vartijalla oli vankien kiduttaminenkin toimena Matth. 18:34. *

βασανος, ου, η,

- 1) koetuskivi, lapis lydius, jolla metalleja ja varsinkin kultaa tutkitaan ja joka mustalle pinnallensa jättää metallin värin;

- 2) kidutus, jolla koetetaan saada pahantekijää rikostansa tunnustamaan;

- 3) kidutus, tuska, vaiva Matth. 4:24. Luuk. 16:23. 28.

βασιλεια, ας, η,

(βασιλευω)

kuninkaan valta, kuninkaan valtakunta, valtakunta, hallitus Matth. 12:25. Mark. 3:24. 6:23. 13:8. Luuk. 11:17. 21:10. y. m.;

η βασιλεια των ουρανων (Malkut ha-Shamajim - םימשה תוכלמ) taivaan valtakunta, Jumalan armolaitos, jossa Jesuksen Kristuksen kautta maailma lunastetaan ja ihminen johdatetaan pyhitykseen Matth. 13:31. 33. y. m.;

sam. βασιλεια του θεου Jumalan valtakunta Mark. 12:34. Luuk. 4:43. y. m.;

sam. βασιλεια του Χριστου Kristuksen valtakunta, sillä Kristus on tämän valtakunnan pää ja keskus, ja uskovaiset ovat siinä Hänen yhteyteensä otetut Ef 5:5.

βασιλειον, ου, το,

(oik. seuraavan neutr., scil. δωμα huone)

plur. τα βασιλεια kuninkaan palatsi, linna Luuk. 7:25. *

βασιλειος, ον,

(βασιλευς)

kuninkaallinen, kuninkaan 1.Piet 2:9. *

βασιλευς, εως, ο, kansan päällikkö, hallitsija, ruhtinas, kuningas Matth. 1:6. Apt 13:22. y. m., Jumalasta kaikkein korkeimpana hallitsijana Matth. 5:35. 1.Tim 1:17. y.m.;

Kristuksesta, ο βασιλευς των Ιουδαιων Matth. 2:2. 21:5. y. m.

βασιλευω,

fut. -ευσω,

aor. 1 εβασιλευσα (βασιλευς)

olla kuninkaana, pitää l. harjoittaa kuninkaan valtaa, kuninkaana hallita, hallita, hepr. לשמ לא mukaan, επι c. gen. loci jtakin Matth. 2:22. Ilm 5:10;

επι c. acc,