#072 afiknéomai aforízo

lukua pitämättä, hyljätä Matth. 23:23. Mark. 7:8. Rom 1:27;

suoda anteeksi, antaa anteeksi,

το δάνειον Matth. 18:27,

την οφειλήν Matth. 18:32, τα οφειλήματα Matth. 6:12,

τα παραπτωματα Matth. 6:14. 15. Mark. 11.25. 26

τας αμαρτίας, τα αμαρτήματα, τας ανομίας Matth. 9:2. 5. 6, 12:31. Mark. 2:5. 7. 3:28. Luuk. 5:20. 21. 28. Rom 4:7. 1.Joh 1:9. Jak. 5:15,

την επίνοιαν της καρδίας Apt 8:22;

absol. αφιέναι τινι antaa jklle anteeksi Matth. 12:32. 18:21, 35. Mark. 4:12. Luuk. 11:4. 12:10. 17:3. 4. 23:34;

olla pitämättä, säilyttämättä Ilm 2:4;

- 2) antaa, myöntää, suoda, sallia, inf. kera Matth. 13:30. 23:14. Mark. 5:37. 7:12. 27. Luuk. 8:51. 18:16. Joh 11:44. Ilm. 11:9. y. m.;

ilman inf. αφες αρτι salli nyt Matth. 3:15;

c. acc, pers. vel rei Matth. 3:15. Mark. 5:19. 11:6. 14:6. Luuk. 18:8. Joh 11:48. y.m.;

αφίημι τινί τι antaa jkn saada jtakin Matth. 5:40;

antaa olla, suvaita, sallia Ilm 2:20, jossa muutamissa painoksissa on εάς;

- 3) jättää, s. o. poistua jksta Matth. 22:22. 26:44. Mark. 8:13. Joh 4:8. y. m.;

herkeävistä taudeista, jättää, luopua jksta Matth. 8:15. Mark. 1:31. Luuk. 4:39. Joh 4:52;

jättää, jättää oman onnensa nojaan, hyljätä, paeta pois jksta Matth. 26:56. Mark. 14:50. Joh 10:12;

jättää jälelle Hepr. 2:8;

pass. Matth. 24:2. Mark. 13:2. Luuk. 21:6. Katso Liite I.

αφικνέομαι,

sup. ουμαι,

aor. 2 αφικόμην,

(από, ικνέομαι)

tulla jstakin paikasta toiseen, saapua, tulla, εις πάντας kaikkien tiedoksi Rom 16:19;

vert. Rom 1:8. *

* αφιλάγαθος, ον,

priv., φιλάγαθος)

hyvää rakastamaton 2.Tim 3:3. *

αφιλάργυρος,

priv., φιλάργυρος)

rahaa rakastamaton 1.Tim 3:3. Hepr. 13:5.

αφιξις, εως, η,

(αφικνέομαι)

tulo;

palaus;

lähtö Apt 20:29. *

αφίστημι,

aor. 1 απέστησα

aor. 2 απέστην

med. αφίσταμαι,

imp. αφίστασο

fut. αποστήσομαι,

(από, ιστημι )

- 1) trans. merk. praes., imp., fut., aor. 1 akt., asettaa pois l. erilleen, erottaa, luovuttaa, nostaa l. kiihoittaa kapinaan, kääntää, οπίσω αυτου puolellensa Apt 5:37;

- 2) intr. merk. pf., plqpf., aor. 2 akt. asettua erilleen, από τινος poistua, mennä pois jkn luota Luuk. 13:27. Apt 19:9;

erata, luopua jksta Apt 12:10. 15:38. Hepr. 3:12;

lähteä, mennä pois jhn luota, erata, luopua jksta, s. o. lakata vaivaamasta Luuk. 4:13. Apt 5:38. 22:29. 2.Kor 12:8;

luopua jstakin, paeta jtakin 2.Tim 2:19;

med. langeta, luopua, kääntyä pois;

absol. Luuk. 8:13;

από τινος 1.Tim 4:1;

olla poissa jstakin, lähteä pois jstakin Luuk. 2:37;

olla erillään jstakin 1.Tim 6:5. Katso Liite I.

άφνω, adv.

(sukua on αιφνης)

arvaamatta, yht'äkkiä, äkillisesti, äkisti Apt 2:2. 16:26.

αφόβως, adv.

priv., φόβος)

pelkäämättä, pelotta, pelottomasti Luuk. 1:74. 1.Kor 16:10. Fil 1:14. Jud. 12.

αφομοιόω,

sup. ω,

(από, ομοιόω)

verrata, vetää jkn vertaiseksi l. veroiseksi τινι Hepr. 7:3. *

αφοράω,

sup. ω,

(από, οράω)

luoda silmänsä jstakin jhnkin toiseen;

kuv. katsoa jkn puoleen, εις τινα, Hepr. 12:2;

katso απειδον.

αφορίζω,

impf. αφώριζον,

fut. att. αφοριω,

aor. 1 αφώρισα

pf. pass. αφώρισμαι

part. αφωρισμένος,

aor. ..

 

Tästä sivulle 073

ja tästä sanakirjan pääsivulle

ja tästä Osmon kotisivulle