#034

12:54;

kointähti 2.Piet 1:19;

kuv. nousta, syntyä Hepr. 7:14.

ανατίθημι,

aor. 2 med. ανεθέμην,

(ανά, τίθημι)

asettaa ylös;

perf. asettaa jkn eteen, esittää, kertoa τινί τι Apt 25:14. Gal 2:2

ανατολή, ης, η

(ανατέλλω)

- 1) koitto, kuv. Kristuksesta Luuk. 1:78;

- 2) nousun, koiton paikka, itä Matth. 2:2. 9. Ilm 21:13;

lisättynä ηλίου, Ilm 7:2;

plur. Itämaat Matth 2:1. 8:11. 24:27. Luuk. 13:29;

lisättynä ηλίου Ilm 16:12.

ανατρεπω,

(ανα, τρεπω)

kääntää ylöspäin;

kääntää, vääntää nurin, hävittää, eksyttää 2.Tim 2:18. Tit. 1:11.

ανατρέφω,

aor. 2 pass. ανετράφην,

pf. ανατέτραμμαι,

part. ανατετραμμένος,

aor. 1 med. ανετρεψάμην

(ανά, τράφω)

elättää, kasvattaa Luuk. 4:16. Apt 7:20. 21. 22:3.

αναφαίνω,

aor. 1 ανέφανα pro ανέφηνα,

aor. 2 pass. ανεφάνην,

(ανά, φαίνω)

näyttää, osoittaa, asettaa nähtäväksi;

pass. näkyä, tulla näkyviin, ilmestyä Luuk. 19:11;

αναφαίνομαί τι minulle nδkyy jkin, αναφανέντες την Κύπρον, tavaton lauselma pro αναφανείσης υμιν της Κύπρου kun Kypros meille näkyi l. tuli näkyviimme Apt 21:3.

αναφέρω,

fut. ανοίσω,

aor. 1 ανήνεγκα,

aor. 2 ανήνεγκον,

(ανή, φέρω)

- 1) kantaa, johdattaa, viedä ylös Matth. 17:1. Mark. 9:2;

pass. kohota, nousta, astua, mennä Luuk. 24:51;

αναφέρειν τας αμαρτίας επι το ξύλον kantaa synnit ristin puuhun, s. o. kärsiä ristin puussa syntien tähden 1.Piet 2:24;

- 2) kantaa alttarille, kantaa l. tuoda uhria, uhrata Hepr 7:27. 13:15. 1.Piet 2:5;

επι το θυσιαστήριον Jak 2:21;

- 3) kantaa, s. o. sovittaa. Hepr 9:28.

αναφωνέω

sup. ω,

aor. 1 ανεφώνησα,

(ανά, φωνέω)

huutaa, huudahtaa kovasti l. kovalla, äänellä Luuk 1:42. *

ανάχυσις, εως, η,

(ανεχέω vuodattaa)

vuodatus; lätäkkö, rapakko, loka, της ασωτίας ruokottomuuden loka 1.Piet 4:4. *

αναχωρέω,

sup. ω,

aor. 1 ανεχώρησα,

(ανα, χωρεω)

- 1) kääntyä takaisin, palata Matth. 2:12. 13;

- 2) lähteä erilleen, lähteä, mennä, lähteä pois, mennä pois, poistua, paeta Matth 2:14. 22. 4:12, Mark. 8:7 Joh 6:15. Apt 23:19. y. m.

ανάψυξις, εως, η,

(αναψύχω)

puhallus;

raikastus, virkistys, virvoitus Apt 3:19. *

ανάψυχω,

aor. 1 ανέψυξα

(ανα, ψύχω)

puhaltaa;

raikastuttaa, virkistää, virvoittaa 2.Tim 1:16. *

ανδραποδιστής, ου, ο,

(ανδραποδίζω tehdδ orjaksi, ανδράποδον orja, ανήρ, πους)

orjuuttaja, orjankauppias, ihmiskauppias 1.Tim 1:10. *

Ανδρέας, ου, ο,

Andreas, Jesuksen apostoli, Simon Pietarin veli, Galilean Bethsaidasta, ennen Johannes Kastajan opetuslapsi. Vanha tarina kertoo hänen saarnanneen evankeliumia Skytiassa, Kreikassa, Vähässä Aasiassa ja Thrakiassa. Hän kerrotaan ristiinnaulitun Akajan Patressa vinoristiin, crux decussata, josta merkki >< sanotaan signum Andreae, Matth 4:18. 10:2. Mark. 1:16. 29. Joh 1:41. 45. y. m.

ανδρίζω

(ανήρ, ανδρός)

miehistyttää, vahvistaa;

med. miehistyä, olla miehuullinen 1.Kor 10:13. *

Ανδρόνικος, ου, ο,

Andronikus, kristitty Romassa, Paavalin sukulainen ja vankeuskumppani Rom 16:7. *

ανδροφόρος, ου, ο,

(ανήρ, φόνος)

miehen murhaaja 1.Tim 1:9. *