#022

jopa Joh 16:2. 2.Kor 1:9, vars. kun on lisätty καί Luuk. 12:7. 16:21. 24:22;

edes, ei -kaan, -kään Luuk. 23:15. Apt 19:2. 1.Kor 8:2;

- 6) siirtymistä pääasiaan, tav. imp. edellä, mutta, vaan Matth. 9:18. Mark. 9:22. 16:7. Luuk. 7:7. Joh 8:26. 16:4. Apt 9:6. 10:20. 20:16;

- 7) elliptice, αλλ' ινα = αλλα τουτο γέγονε, ίνα Mark. 14:49. Joh 13:18;

15:25. 1.Joh 2:19;

- 8) konditionalisen tahi koncessivisen esilauseen jälkeen aloittamassa jälkilausetta, kuitenkin, joissa tapauksissa sen edellä on και ει 2 Kor. 13:4, ει καί Mark. 14:29. 2.Kor 4:16. 5:16. 11:6.

Kol. 2:5, ει Rom 6:5. 1.Kor 9:2, εάν 1.Kor 4:15, ειπερ 1.Kor 8:6;

- 9) kun sen edellä on μέν, mutta Mark. 9:13. Apt 4:17. Rom 14:20. 1.Kor 14:17;

- 10) muiden partikkelien kera, αλλα γε mutta tosin Luuk. 24:21, ainakin 1.Kor 9:2;

αλλ' η pδinvastoin Luuk. 12:51, ei muuta kuin 1.Kor 3:5;

αλλ' ου eikφ totta Hepr. 3:16;

αλλ' ουχί eikö pikemmin Luuk. 17:8;

- II) kun kieltosana on edellä, vaan,

- 1) ουχ (μή) .... αλλά ei .... vaan Matth. 19:11. Mark. 5:39. Joh 7:16. 1.Kor 1:17. 7:10. 19. 2.Kor 7:9. 1.Tim 5:23. y. m.;

ου μόνον .... αλλα καί non solum .... sed etiam, ei ainoastaan .... vaan myös, sekä .... että Joh 5:18. 11:52. Rom 1:32. y. m.;

- 2) kieltosana pois jätettynä, joka on ajateltava lisäksi Matth. 11:8. 9. Luuk. 7:25. 26. Apt 19:2. 2.Kor 7:11. Gal. 2:3;

elliptice, αλλα (ηλθεν) ίνα Joh 1:8;

αλλα (τυφλός εγένετο) ίνα Joh 9:3.

Katso Liite I.

αλλάσσω,

fut. -ξω,

aor. 1 ηλλαξα,

fut. 2 pass. αλλαγήσομαι,

(αλλος)

muuttaa, muuntaa, τα έδη Apt 6:14;

την φωνήν Gal. 4:20;

τι έν τινι jtakin jhnkin Rom 1:23;

pass. 1.Kor 15:51. 52. Hepr. 1:12.

αλλαχόθεν, adv.

(άλλος)

muualta Joh 10:1. *

αλλαχου, adv. = αλλοθι

(αλλος)

muualla Mark. 1:38. *

αλληγορέω, sup. ω,

(άλλος, αγορεύω puhua, αγορά)

lausua toista ajatusta kuin sanat sisältävät, pulma kuvannollisesti, ottaa toiseen (hengelliseen) mieleen, ατινά εστιν αλληγορούμενα ja nämät ovat toiseen (hengelliseen) mieleen otettavat Gal. 4:24. *

αλλήλούϊα,

הי וללה, Halleluja, ylistäkää Herraa Ilm 19:1. 8. 4. 6.

αλλήλων, gen., dat. οις, αις, οις, akk. ους, ας, α,

(άλλος)

toinen toisensa, keskenänsä Matth. 24:10. Joh 13:35. Apt 28:25. y. m.;

η εν αλλήλοις πίστις keskinäinen usko Rom 1:12.

αλλογενής, ες,

(αλλος, γένος)

toista sukua oleva, ulkomaalainen;

muukalainen Luuk. 17:18. *

άλλομαι,

impf. ηλλόμην,

aor. 1 ηλάμην,

aor. 2 αληλόμην,

hypätä, karata pystyyn Apt 3:8. 14:10;

kuohua, pulputa, kummuta, vedestä, Joh 4:14.

άλλος, η, ον,

alius, toinen, muu, absol. Matth. 27:42. Mark. 6:15. Apt 19:32. y. m.;

αλλοι αλλο yksi yhtä, toinen toista Apt 21:34. y. m.;

adj. Matth. 2:12. 4:21. Joh. 14:16. 1.Kor 10:29;

ο αλλος alter, toinen Matth. 5; 39. 12:13. y. m,;

οι αλλοι muut Joh 21:8. 1.Kor 14:29.

αλλοτριοεπίσκοπος ja αλλοτριεπίσκοπος, ου, ο,

(αλλότριος, επίσκοπος)

muiden asioita tarkastava, muiden asioihin sekaantuva, sellainen, joka väärässä kristillisyyden innossa tunkeutuu ja sekaantuu pakanain yleisiin ja yksityisiin asioihin, niihin muka

Tästä sivulle 023

ja

tästä Osmon kotisivulle