RAUHAA ISRAELILLE

Israelin pääministeri Sharon väitti 2004-03-22, että Israelilla on olemassaolon oikeus. Mutta onko sillä? Yhdistyneitten kansakuntien äänestystuloksista voisi ainakin päätellä, että Israelilla ole olemassaolon oikeutta. Vuosina 1967-1988 YK:n Yleiskokous teki 429 Israelin vastaista päätöslauselmaa ja Turvallisuusneuvoston äänestyksissä hyväksyttiin 88 Israelin vastaista päätöslauselmaa. Ainuttakaan arabivaltiota ei tänä aikana tuomittu, ei edes PLO:ta, vaikka jopa eräs arabivaltioista, Jordania, joutui mainitun ajanjakson kuluessa käymään totaalista sotaa PLO:ta vastaan ajaakseen sen terroristit pois Jordaniasta.

On jotakin kammottavaa siinä, että vainottu kansa joutuu todistelemaan oikeuttaan olemassaoloon. Olemassaolon oikeuden luulisi sentään olevan jokaisella ihmisellä ja jokaisella kansalla. Ja jos YK, Euroopan sosialistisen Unioni, tai muslimijohtoiset maat eivät sitä tunnustaisikaan, niin kannattaisiko siitä sittenkään puhua? Voiko Saatanan saada järkiinsä puhumalla? Älä luule. YK on sotaa käyvä järjestö, ja se käy sotaansa Israelia ja Jumalan tuntemusta vastaan. Jos Yhdistyneitten Kansakuntien toiminnasta yrittää etsiä jonkun keskeisen tavoitteen, on näistä tavoitteista Israelin hävittäminen selvin ja silmiinpistävin. Tämän tavoitteen tunnistamisen jälkeen on myös selvää, että YK:n johtaja Kofi Annan tuomitsi tuoreeltaan terroristijärjestö Hamasin perustajan tapon.

Kofi Annan väitti Israelin loukanneen kansainvälistä oikeutta. Anteeksi mitä? Voiko rasistinen, Israelin vastainen YK mukamas esiintyä kansainvälisen oikeuden nimissä? Oikeus on sitä, että kukin saa ansioittensa mukaan. Perunan kasvattajan tulee saada perunoita ja terroristijohtajan tulee saada terroristijohtajan palkka. Kiitos Jumalalle sellaisesta esivallasta, joka toimii oikein! Sitä en osaa sanoa, mitä Kofi Annanin pitäisi saada. Olen kuitenkin varma, että Jumala osaa tuomita hänetkin oikein, puhukoon sitten kansainvälisen oikeuden nimissä mitä hyvänsä.

Vertasin myös Suomen ja Venäjän uutisia keskenään. Venäjällä terroristijärjestön perustajaa nimitettiin terroristiksi, Suomessa "hengelliseksi johtajaksi". Venäjä sai pisteen rehellisyydestä, mutta Suomen Yleisradion sanavalinta johtuu radion omistajan, Suomen Tasavallan sodasta suomalaisia Jeesuksen seuraajia ja Israelia vastaan. Sotansa vuoksi he eivät voineet sanoa tapettua aseveljeään terroristiksi. Uskonnolliseksi johtajaksi he eivät voineet sanoa Jassinia siksi, että uskonnolla Yleisradion demagogiassa tarkoitetaan kristinuskoa, joka sosialismin perustajain ohjelman mukaan on hävitettävä.

Mutta onko kukaan koskaan kieltänyt kokonaiselta kansalta olemassaolon oikeutta? Kyllä on: Friedrich Engels kirjoitti teologiystävälleen Friedrich Graeberille 12-27.06.1839 päivätyssä kirjeessään, että Jeesukseen uskovilla pietisteillä ei ole olemassaolon oikeutta ja lupasi taistella heitä vastaan kaikin voimin. Ja niin on tehtykin. Adam Weishauptin, Moses Hessin, Karl Mordechai Marxin ja Friedrich Engelsin ideoima sosialismi valjasti kirkon oman rekensä eteen, ja pietistien eli raamattukristittyjen vastaisessa taistelussakin se on pysynyt täysin katolisen kirkon linjoilla.

Jos Israelin ja muun maailman välinen konflikti näyttää sotkuiselta, se voi johtua siitä, ettet tiedä konfliktin perussyitä. Ne on luettavissa Matteuksen evankeliumin jaksossa 23:37-24:44:

23:37 Jerusalem, Jerusalem, sinä, joka tapat profeetat ja kivität ne, jotka ovat sinun tykösi lähetetyt, kuinka usein minä olenkaan tahtonut koota sinun lapsesi, niinkuin kana kokoaa poikansa siipiensä alle! Mutta te ette ole tahtoneet.
23:38
Katso, 'teidän huoneenne on jäävä hyljätyksi'.
23:39
Sillä minä sanon teille: tästedes te ette näe minua, ennenkuin sanotte: 'Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen'."

24:1 Ja Jeesus lähti ulos pyhäköstä ja meni pois; ja hänen opetuslapsensa tulivat hänen tykönsä näyttämään hänelle pyhäkön rakennuksia.
24:2 Niin hän vastasi ja sanoi heille:
"Ettekö näe näitä kaikkia? Totisesti minä sanon teille: tähän ei ole jäävä kiveä kiven päälle, maahan jaottamatta."

24:3 Ja kun hän istui Öljymäellä, tulivat opetuslapset erikseen hänen tykönsä ja sanoivat: "Sano meille: milloin se tapahtuu, ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki?"
24:4 Silloin Jeesus vastasi ja sanoi heille:
"Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä.
24:5
Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen: 'Minä olen Kristus', ja he eksyttävät monta.
24:6
Ja te saatte kuulla sotien melskettä ja sanomia sodista; katsokaa, ettette peljästy. Sillä näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei ole vielä loppu.
24:7
Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja nälänhätää ja maanjäristyksiä tulee monin paikoin.
24:8
Mutta kaikki tämä on synnytystuskien alkua.
24:9
Silloin teidät annetaan vaivaan, ja teitä tapetaan, ja te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden.
24:10
Ja silloin monet lankeavat pois, ja he antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan.
24:11
Ja monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta.
24:12
Ja sentähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus.
24:13
Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu.
24:14
Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu.

24:15 Kun te siis näette hävityksen kauhistuksen, josta on puhuttu profeetta Danielin kautta, seisovan pyhässä paikassa - joka tämän lukee, se tarkatkoon -
24:16
silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot vuorille;
24:17
joka on katolla, älköön astuko alas noutamaan, mitä hänen huoneessansa on,
24:18
ja joka on pellolla, älköön palatko takaisin noutamaan vaippaansa.
24:19
Voi raskaita ja imettäväisiä niinä päivinä!
24:20
Mutta rukoilkaa, ettei teidän pakonne tapahtuisi talvella eikä sapattina.
24:21
Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule.
24:22
Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi; mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään.
.

Jeesuksen poistuminen Jerusalemin pyhäköstä oli alku Israelin kärsimystielle. Monta yritystä on tehty ja paljon pahaa on saatu aikaan "juutalaiskysymyksen" ratkaisemiseksi, mutta hyvään tulokseen päästään vain, jos ratkaisut ovat Jumalan tahdon mukaiset. Muut ratkaisuyritykset ovat pään hakkaamista seinään.

Juutalaiskristityn Richhard Wurmbrandtin mukaan Israelin ongelma on siinä, että "he ovat hyljänneet Jaakobin huoneen, ja rakentaneet monta taloa, joissa ei voi asua". Mutta Jaakobin huone ei ole hyljätty. Me, jotka toivotamme rauhaa Israelille, olemme niitä, joita sekä kirkko, että Adam Weishauptin, Moses Hessin, Karl Mordechai Marxin ja Friedrich Engelsin seuraajat ovat pahimmin vainonneet. Jo ennen kuin kirkkoisä Ambrosius aloitti juutalaisten vainot 300-luvun lopulla, olivat kirkko ja Rooman valtio tehneet täysmittaisen sotaretken Pohjois-Afrikan aseistamattomia kristittyjä vastaan vuonna 347. Me, raamattukristityt, emme voi kuitenkaan auttaa Israelia maailman elukoita vastaan, ellei Israel itse sano: "Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen".

 

©: Osmo Pöysti

2004-03-23

Takaisin Osmon kotisivulle