Matjama maailman kartalla

Varan kunnassa Tarton lähistöllä sijaitsee Matjaman kylä. Kylän koulun opettajan perheeseen syntyi huhtikuussa 1909 poika, joka sai nimen Arthur Karl Vööbus.

Varan kunnassa Karl ja Linda Vööbusin pojasta ei tiedetty juuri mitään. Kukaan ei ollut kertonut. Ei valokuvaa, ei muistomerkkejä, eikä kunnianosoituksia. Mitäpä sitä suotta miehelle, joka ei tavoitellut kunniaa tai mainetta, ei itselleen eikä edes kotiseudulleen. Arthur Vööbus palveli Jumalaa. Mutta löytyyhän Arthur Vööbusista toki tietoa, sillä etsivä löytää. Aloita vaikka saksankielisestä wikistä tai kirjoita nimen lisäksi sanat WikiSyriaca, tai vaikka tästä.

Harmaana syysaamuna 2012 ajoimme Varan kunnan kunnantoimistosta Matjaman koululle, jossa entisen koulurakennuksen nykyinen haltija kertoi jonkun saksalaisryhmän käyneen kesällä paikkaa katsomassa. Sota-aikana koulu oli ollut sairaalana. Nyt tätä entistä koulurakennusta oltiin kunnostamassa.

Entinen Matjaman koulu Varan kunnassa Virossa.

Amerikan raamattuseuran johtajan, Eugene A. Nidan aloitteesta perustettiin vuonna 1955 komitea valmistelemaan sellaista kreikankielisen Uuden testamentin versiota, joka sopisi Uuden maailmanjärjestyksen (NWO) tarpeisiin.

Komitean johtoon tuli Amerikan raamattuseuran (American Bible Society) pääsihteeri Eugene A. Nida. Muut komitean jäsenet olivat Kurt Aland, Matthew Black, Bruce M. Metzger, Allan Wikgren ja työn alkuvaiheessa myös Arthur Vööbus. Uuden Testamentin syyriankielisten käsikirjoitusten asiantuntijan, Arthur Vööbusin mukanaolo oli komitealle tärkeä, sillä komitean päätavoite oli hylätä syyrialais-kreikkalaiseen tekstitraditioon perustuva Uusi Testamentti ja korvata se Egyptin Aleksandrian okkulttisen perinteen kirjoituksilla. Kun komitean päämäärät Vööbusille selvisivät, hän jätti sen.

Komitean tehtävä oli vaikea, sillä Egyptin Aleksandrialaisen okkulttisen koulukunnan tekstejä on säilynyt hyvin vähän ja niistäkin tärkein, Tischendorfin Pyhän Katarinan luostarista noin 150 vuotta sitten löytämä käsikirjoitus löytyi roskakorista, kun taas syyrialais-kreikkalaisen tekstitradition mukaisia käsikirjoituksia on säilynyt pari tuhatta.

Työ valmistui elokuussa 1966, jonka jälkeen valtaosa maailmalla julkaisuista uusista raamatunkäännöksistä on tehty Nidan komitean julkaisemasta tekstiversiosta. Tarvitset nämä tiedot, jos haluat hankkia sen:

THE GREEK NEW TESTAMENT . Edited by Kurt Aland, Matthew Black, Bruce M Metzger, Allen Wikgren. United Bible Societies London. Copyright 1966.

Nidan tekstiversion olennainen ero syyrialais-kreikkalaisiin käsikirjoituksiin verrattuna on Jeesuksen jumaluudesta todistavien raamatunlauseiden poistaminen tai muuttaminen, ja juuri se onkin Juutalaisen rahamaailman, katolisen kirkon, sosialistien ja muhammettilaisten yhteinen, suuri tavoite. Yhteyttä ilman rakkautta ja ilman totuutta, tai kuten David Wilkerson sanoi: "Rakkaus? Rakkaus? Ne rakastavat Saatanaa."

Takaisin Osmon kotisivulle