Se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät. Suurinta vaivaa etsijälle tuottavat erilaiset eksytykset, joiden suuresta joukosta on vaikea löytää tietä Taivaan portille, mutta jos onnistut kuulemaan vaikka yhden ainoan kerran kunnon saarnan, jossa Jumalan evankeliumi esitetään, ja ne neuvot, jotka koodisanojen tapaan on annettu kahdessa Apostolien tekojen jakeessa, olet tullut ratkaisun paikalle. Tässä kirjoituksessa tarkastellaan noista seitsemästä koodisanoista viimeistä, Jumalan kutsua.

 

KUTSU

op/2013-06-26

2013-07-21/osa huolimattomuusvirheistä poistettu

 

Sana kutsua, hebreaksi "kara", löytyy ensimmäisen kerran Ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäisestä luvusta jakeesta viisi:

Ja Jumala kutsui (va-jikra, H7121) valkeuden päiväksi, ja pimeyden hän kutsui (kara, H7121) yöksi. Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu, ensimmäinen päivä (jom ehad - päivä yksi). (1.Ms 1:5)

Jumalan kutsu on luomisteko. Jumala loi ("bara") ja antoi nimen ("kara"). Hebrean sanan kara, (H7121) vastine kreikassa on "kaléo" (G2564). Roomalaiskirjeessä sanotaan, että Jumala " kutsuu (G2564) olemattomat, ikäänkuin ne olisivat". Jumalan sanassa on voima, joka toteuttaa itse itsensä. Hebrealaiskirjeessä sama sanotaan ihmisen näkökulmasta:

Uskon kautta me ymmärrämme, että maailma (τους αιωνας,, maailmat) on rakennettu (κατηρτισθαι) Jumalan sanalla, niin että se, mikä nähdään, ei ole syntynyt näkyväisestä. (Hebr 11:3)

Maan ja taivaiden luominen oli Jumalalle helppoa, mutta ihmisen luominen oli vaativampaa, sillä Jumalat päätti (kolmen yksikkö!) luoda ihmisen sekä Jumalan kuvaksi, että hänen kaltaisekseen, mistä johtuu, että ihmisen tulisi olla vapaa, koska Jumala on vapaa ja itsenäinen. Luotavalla ihmisolennolla tulisi siis olla valinnan vapaus tullako Jumalan kaltaiseksi, tai olla tulematta. Jumalan kaltaisuus merkitsi myös sitä, että ihmisestä tulisi myös ikuisuusolento, koska Jumala on ikuinen.

Ihmiselle annettiin tilaisuus tehdä oma valintansa siitä, halusiko hän elää ja olla Jumalan kaltainen. Kun ruumis ja sielu oli luotu, hänet siirrettiin testipaikalle, jossa oli kaksi puuta - elämän puu, jonka hedelmistä hän eläisi ikuisesti - ja se puu, jonka hedelmien syöminen kiellettiin, koska siitä seuraisi kuolema. Ihminen valitsi kuoleman ja tuli samalla rikkoneeksi käskyn, joka oli annettu häntä suojelemaan.

Adamin ensimmäinen lapsi Kain tappoi veljensä Aabelin, mutta Eevalle Jumala oli antanut erikoisen sanoman: Eevan siemen tulisi murskaamaan Eevan vietelleen käärmeen pään, kts. 1.Ms 3:15. Eeva oli luullut jo Kainin olevan tämä luvattu lapsi, mutta siinä Eeva erehtyi. Kainin isä oli Adam, eikä käärmeenkään suku olisi tehtävään kelvannut. Lupauksen täyttymistä odottavat ihmiset alkoivat ihmiset kutsua Jumalaa apuun:

Ja Aadam yhtyi taas vaimoonsa, ja tämä synnytti pojan ja antoi hänelle nimen (va-jikraa et-shmoo Shet - ja kutsui hänet nimellä) Seet, sanoen: "Jumala on suonut minulle toisen pojan (ki shat li-Elohim zera, H2233, acher - on laittanut minulle toisen siemenen) Aabelin sijaan, koska Kain hänet surmasi".
Ja myöskin Seetille syntyi poika, ja hän antoi hänelle nimen Enos (kutsui nimeltä Enos: va-jikra et-shmo Enosh). Siihen aikaan ruvettiin avuksi huutamaan Herran nimeä (avuksi kutsumaan Jumalan nimeä: Az huchal li-kro, H7121, be-shem Jehovah). (1.Ms 4:25-26)

 

Hyvin merkityksellinen sana "zera", siemen, on käännöksessä korvattu sanalla "poika".

Seetistä Jeesuksen sukuluettelo jatkui Nooan kautta Abramiin, jonka Jumala kutsui ulos sellaisen kulttuurin keskeltä, jonka hän oli päättänyt tuhota. Hebrealaiskirjeessä kerrotaan:

Uskon kautta oli Aabraham kuuliainen, kun hänet kutsuttiin (καλουμενος, G2564) lähtemään siihen maahan, jonka hän oli saava perinnöksi, ja hän lähti tietämättä, minne oli saapuva. (Hebr 11:8)

Sama kutsu on yhä voimassa, kts. Jes 50:6, 2.Kor 6:17 ja Ilm 18:4, sillä Jumala hävittää paholaisen luoman valtarakenteen heti, kun kutsuttujen ja valittujen täysi luku on tullut sisälle Jumalan valtakuntaan, niin että myös maan päällä tapahtuu Jumalan tahto.

Alkuperäinen kutsu lupauksineen oli tämä:

Ja Herra sanoi Abramille: "Lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Niin minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi, ja sinä olet tuleva siunaukseksi. Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä." (1.Ms 12:1-3)

Jumalalla on suunnitelma (πρόθεσις), jota kääntäjä sanoo aivoitukseksi:

Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan (κατα προθεσιν) ovat kutsutut (κλητοις ουσιν). (Rm 8:28)

Seetin päivistä asti Jumalaa oli kutsuttu apuun, mutta Jumalan vastasi pyyntöön antamalla itse kutsun, ja ryhtyi täydentämään kutsua erilaisilla lupauksilla. Se henkilö, joka tulisi murskaamaan kuoleman vallan, tuli aikoinaan syntymään Abrahamin sukuun. Tästä henkilöstä Jumala antoi ennakolta niin tarkat tiedot ja esikuvat, että kun hän pari tuhatta vuotta myöhemmin syntyi, hänet voitiin tarkasti tunnistaa ja hänet koko elämäkertansa ja sukuhistoriansa, asemansa ja tehtävänsä lukea niistä 39 kirjasta, jotka hänestä oli ennakolta kirjoitettu.

Aabrahamille esitetty kutsu tulisi toteutumaan kahdella tapaa: Abraham tulisi olemaan hänestä polveutuvien geneettisten sukujen, ja niistä kasvaneiden kansojen esi-isä, mutta hänestä olisi syntyvä myös se siemen, jonka kautta kaikki muutkin maailman kansat tulisivat siunatuiksi ja jonka Jumalan suunnitelma toteutuu. Tämä suunnitelma, prothesis, josta Paavali kirjoittaa Timoteukselle, on ollut olemassa jo ennen ikuisia aikoja:

Älä siis häpeä todistusta Herrastamme äläkä minua, hänen vankiaan, vaan kärsi yhdessä minun kanssani vaivaa evankeliumin tähden, sen mukaan kuin Jumala antaa voimaa (αλλα συγκακοπαθησον τω ευαγγελιω κατα δυναμιν θεου), hän, joka on meidät pelastanut (του σωσαντος ημας) ja kutsunut pyhällä kutsumuksella (και καλεσαντος κλησει αγια), ei meidän tekojemme mukaan, vaan oman aivoituksensa ja armonsa mukaan (κατ ιδιαν προθεσιν και χαριν), joka meille on annettu Kristuksessa Jeesuksessa ennen ikuisia aikoja, mutta nyt ilmisaatettu (φανερωθεισαν δε νυν) meidän Vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen ilmestymisen kautta (δια της επιφανειας του σωτηρος ημων TSBιησου χριστου), joka kukisti kuoleman ja toi valoon elämän ja katoamattomuuden evankeliumin kautta (καταργησαντος μεν τον θανατον φωτισαντος δε ζωην και αφθαρσιαν δια του ευαγγελιου), jonka julistajaksi ja apostoliksi ja opettajaksi (κηρυξ και αποστολος και διδασκαλος TSBεθνων) minä olen asetettu. (2.Tim 1:8-11)

Aabraham ei Babyloniasta lähtiessään tiennyt läheskään kaikkea Jumalan suunnitelmista. Kuitenkin hän oli osoittanut uskovansa Jumalaan siinä, että hän lähti matkalle käskyn saatuaan. Tämän jälkeen Abram joutui vielä moneen kertaan tekemään valintoja, joissa kysymys oli aina siitä, uskooko hän Jumalaan. Lopulta hän joutui osoittamaan senkin, että hän on valmis luopumaan jopa pojastaan, jos Jumala sitä halusi. No, sitä hänen ei tarvinnut tehdä, mutta sen kautta saatiin havainnollinen esimerkki siitä Jumalan pojasta, joka tulisi kukistamaan kuoleman vallan kuolemalla tälle maailmalle:

Ja Herran enkeli huusi Aabrahamille toistamiseen taivaasta ja sanoi: "Minä vannon itse kauttani, sanoo Herra: Sentähden että tämän teit etkä kieltänyt minulta ainokaista poikaasi, minä runsaasti siunaan sinua ja teen sinun jälkeläistesi luvun paljoksi kuin taivaan tähdet ja hiekka, joka on meren rannalla, ja sinun jälkeläisesi valtaavat vihollistensa portit. Ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki kansakunnat maan päällä, sentähden että olit minun äänelleni kuuliainen." (1.Ms 22:15-18)

Tässä on taas tuo tärkeä sana: siemen. Eevan siemenestä tulisi syntymään Hän, joka murskaisi käärmeen pään, ja Aabrahamin siemenestä tulisi syntymään Hän, joka tulisi olemaan siunaukseksi kaikille kansoille. Tuhat vuotta Abrahamin jälkeen David sai vielä lupauksen, joka olisi tuntunut kiusalliselta, ellei David olisi tuntenut Jumalan teitä. Kertoessaan pojalleen Salomonille tästä lupauksesta David kertoi lupauksen antajan sanoneen:

Hän on rakentava temppelin minun nimelleni. Hän on oleva minun poikani, ja minä olen oleva hänen isänsä. Ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa valtaistuimen ikuisiksi ajoiksi. (1.Aik 22:10)

Kun vielä tuhat vuotta oli kulunut, syntyi Jeesus. Jeesuksen äiti Maria sanoo:

Hän on ottanut huomaansa palvelijansa Israelin, muistaaksensa laupeuttaan Aabrahamia ja hänen siementänsä kohtaan iankaikkisesti, niinkuin hän on meidän isillemme puhunut. (Lk 1:54-55)

Kun Jeesus oli alkanut julkisen toimintansa, hän esitti valitsemilleen henkilöille kutsuja, kuten nämä:

Ja kulkiessaan Galilean järven rantaa hän näki Simonin ja Andreaan, Simonin veljen, heittävän verkkoa järveen; sillä he olivat kalastajia. Ja Jeesus sanoi heille: "Seuratkaa minua (δευτε οπισω μου), niin minä teen teistä ihmisten kalastajia". Kohta he jättivät (αφεντες) verkot ja seurasivat (ηκολουθησαν) häntä. Ja käytyään siitä vähän eteenpäin hän näki Jaakobin, Sebedeuksen pojan, ja Johanneksen, hänen veljensä, heidätkin venheessä, laittamassa verkkojaan kuntoon. Ja kohta hän kutsui (εκαλεσεν, G2564) heidät; ja he jättivät (αφεντες) isänsä, Sebedeuksen, palkkalaisineen venheeseen ja lähtivät seuraamaan häntä (απηλθον οπισω αυτου). (Mark 1:16-20)

Jättivät verkkonsa ja jättivät isänsä - vähän samaan tapaan kuin Aabraham lähtiessään Harranista kohti tuntematonta tulevaisuutta. Markus kertoo myös, kuinka Jeesus esitti kutsun suuremmalle joukolle:

Ja hän kutsui tykönsä (προσκαλεσαμενος, G4341) kansan ynnä opetuslapsensa ja sanoi heille: "Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea (TSBοστις θελει οπισω μου BAακολουθειν TSελθειν), hän kieltäköön itsensä (απαρνησασθω εαυτον) ja ottakoon ristinsä (αρατω τον σταυρον αυτου) ja seuratkoon minua (και ακολουθειτω μοι). (Mark 8:34)

Tässä käytetty verbi G4341, προσκαλέομαι, kutsua luokseen, on verbin kaleo, G2564 johdannainen. Verbillä καλέω, G2564, kutsua, on myös muita johdannaisia, joissa käytetyt etuliitteet antavat verbille oman lisämerkityksensä, joka suomalaisesta käännöksestä ei aina näy. Tarkemmat merkitykset löytyvät sanakirjasta:

αντικαλέω/ antikaleo, vuorostansa kutsua. Kts. sivu 040

εισκαλέομαι/ eiskaleomai, kutsua, käskeä sisään. Kts. sivu 145

επικαλέω/ epikaleo, sanoa jkskin, kutsua jksin, kutsua avuksi. Kts. sivu 187

καλεω/ kaleo, kutsua. Kts. sivut 259 ja 260

κλησις/ klιsis, puhuttelu, kutsuminen. Kts. sivu 283

κλητός/ klitós, kutsuttu. Kts. sivu 284

μετακαλέω/ metakaleo, kutsua muuanne, kutsua toiseen paikkaan. Kts. sivu 333

παρακαλέω/ parakaleo, kehoittaa, käskeä; pyytää, kutsua; lohduttaa kts. sivu 400

προσκαλέω/ proskaleo, kutsua luo, käskeä jhnkin kts. sivu 464

συνκαλέω/ synkaleo, kutsua luokseen, yhteen, koota kts. sivu 511

Kutsu Jeesuksen seuraamiseen on kutsu ristille. Jeesus Kristus itse otti päälleen maailman synnit, "valloitti vihollisen portit" ja nousi kuolleista. Näin täyttyi ensimmäinen lupaus. Ensimmäinen sana, jonka Jeesus ylösnousemuksensa jälkeen lausuu opetuslapsilleen on "iloitkaa".

Mutta katso, Jeesus tuli heitä vastaan ja sanoi: "Terve teille! (kr. χαιρετε: Iloitkaa)" Ja he menivät hänen tykönsä, syleilivät hänen jalkojaan ja kumartaen rukoilivat häntä. (Mt 28:9)

Jeesuksen ylösnousemus on se perusta, johon perustuu toivo meidän ylösnousemuksestamme. Nousemme ylös kuolleista, mutta kuinka korkealle? No tietysti yhtä korkealle, kuin Jeesus itse, Autuaan Jumalan luo! Jeesuksen ohjelmajulistus näyttää tien:


Autuaita (μακαριοι) ovat hengellisesti köyhät (οι πτωχοι τω πνευματι), sillä heidän on taivasten valtakunta (η βασιλεια των ουρανων).
Autuaita (μακαριοι) ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen.
Autuaita (μακαριοι) ovat hiljaiset, sillä he saavat maan periä.
Autuaita (μακαριοι) ovat ne, jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta, sillä heidät ravitaan.
Autuaita (μακαριοι) ovat laupiaat, sillä he saavat laupeuden.
Autuaita (μακαριοι) ovat puhdassydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan.
Autuaita (μακαριοι) ovat rauhantekijät, sillä heidät pitää Jumalan lapsiksi kutsuttaman (κληθησονται).
Autuaita (μακαριοι) ovat ne, joita vanhurskauden tähden vainotaan, sillä heidän on taivasten valtakunta.
Autuaita (μακαριοι) olette te, kun ihmiset minun tähteni teitä solvaavat ja vainoavat ja valhetellen puhuvat teistä kaikkinaista pahaa.
Iloitkaa (χαιρετε) ja riemuitkaa (αγαλλιασθε), sillä teidän palkkanne on suuri taivaissa. Sillä samoin he vainosivat profeettoja, jotka olivat ennen teitä. (Matt 5:3-12)

Ilo perustuu aina johonkin. Iloa kestää niin kauan, kuin perusta kestää. Sanaa autuas käytetään siitä ilosta, jonka perusta on iankaikkinen. Meidät on kutsuttu iankaikkiseen iloon Autuaan Jumalan luo:

Jumalan edessä, joka kaikki eläväksi tekee, ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka Pontius Pilatuksen edessä todisti, tunnustaen (μαρτυρησαντος) hyvän tunnustuksen (την καλην ομολογιαν), minä kehoitan sinua, että tahrattomasti ja moitteettomasti pidät käskyn (τηρησαι σε την εντολην ασπιλον TSBανεπιληπτον) meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestymiseen saakka (μεχρι της επιφανειας), jonka aikanansa on antava meidän nähdä se autuas ja ainoa valtias (ο μακαριος και μονος δυναστης), kuningasten Kuningas (ο βασιλευς των βασιλευοντων) ja herrain Herra (κυριος των κυριευοντων), jolla ainoalla on kuolemattomuus; joka asuu valkeudessa, mihin ei kukaan taida tulla (φως οικων απροσιτον); jota yksikään ihminen ei ole nähnyt eikä voi nähdä - hänen olkoon kunnia ja iankaikkinen valta. Amen. (1.Tim 6:12-16)

Jumalan kutsulla on nimi. Sitä sanotaan evankeliumiksi, hyväksi sanomaksi, ja sen esittämiselläkin on kreikkalainen nimi, kerygma, mikä usein käännetään saarnaksi. Hyvällä Sanomalla eli evankeliumilla on tarkoin määrätty sisältö. Maailmanhistorian ensimmäisen saarnan piti Pietari viisikymmentä vuorokautta Jeesuksen ylösnousemisen jälkeen. Mutta jo kauan ennen sitä oli saarnan sisältö tuotu esiin monella tapaa. Myös Aabrahamilla oli jonkinlainen ymmärrys siitä, mitä Jumala oli tekemässä, eihän häntä muuten olisi kutsuttu Jumalan ystäväksi.

Tietäkää siis, että ne, jotka uskoon perustautuvat, ovat Aabrahamin lapsia. Ja koska Raamattu edeltäpäin näki, että Jumala vanhurskauttaa (δικαιοι) pakanat (τα εθνη - kansat) uskosta, julisti se Aabrahamille edeltäpäin tämän hyvän sanoman (προευηγγελισατο τω αβρααμ): "Sinussa kaikki kansat tulevat siunatuiksi (ευλογηθησονται εν σοι παντα τα εθνη)". Niinmuodoin ne, jotka perustautuvat uskoon, siunataan uskovan Aabrahamin kanssa (ωστε οι εκ πιστεως ευλογουνται συν τω πιστω αβρααμ). (Gal 3:7-9)

Tässä Jesaja kertoo ennakolta kutsun sisällöstä:

Kuulkaa, kaikki janoavaiset, tulkaa veden ääreen. Tekin, joilla ei ole rahaa, tulkaa, ostakaa ja syökää; tulkaa, ostakaa ilman rahatta, ilman hinnatta viiniä ja maitoa. Miksi annatte rahan siitä, mikä ei ole leipää, ja työnne ansion siitä, mikä ei ravitse? Kuulkaa minua, niin saatte syödä hyvää, ja teidän sielunne virvoittuu lihavuuden ääressä. Kallistakaa korvanne ja tulkaa minun tyköni; kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Ja minä teen teidän kanssanne iankaikkisen liiton, annan lujat Daavidin armot.
Katso, hänet minä asetin kansoille todistajaksi, kansojen ruhtinaaksi ja käskijäksi. Katso, sinä olet kutsuva (H7121) pakanoita, joita sinä et tunne, ja pakanat, jotka eivät sinua tunne, rientävät sinun tykösi Herran, sinun Jumalasi, tähden, Israelin Pyhän tähden, sillä hän kirkastaa sinut. (Jes 55:1-5)

Kun synnin valta on voitettu, etenee ihmisen luominen seuraavaan vaiheeseensa. Viisikymmentä vuorokautta Jeesuksen ylösnousemisen jälkeen hän lähettää Isän lupaaman Pyhän Hengen ja 120 Jeesuksen seuraajaa syntyy uudesti ylhäältä uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Ne, jotka haluavat päästä sisälle Taivasten valtakuntaan, saavat ohjeet siitä, miten se tapahtuu:

Niin Pietari sanoi heille: "Tehkää parannus (μετανοησατε - muuttakaa mielenne) ja ottakoon kukin teistä kasteen (βαπτισθητω - ottakoon upotuskasteen) Jeesuksen Kristuksen nimeen (επι τω ονοματι ιησου χριστου) syntienne anteeksisaamiseksi (εις αφεσιν αμαρτιων - syntien hylkäämiseksi), niin te saatte Pyhän Hengen lahjan (ληψεσθε την δωρεαν του αγιου πνευματος). Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus (η επαγγελια) on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu (προσκαλεσηται)." Ja monilla muillakin sanoilla hän vakaasti todisti; ja hän kehoitti heitä sanoen: "Antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta (σωθητε απο της γενεας της σκολιας ταυτης - pelastautukaa tästä nurjasta sukupolvesta/sukukunnasta) ". (Apt 2:38-40)

Kolme tuhatta kuulijaa noudattaa ohjetta, ja kastetaan. Kristillinen, Uuden Liiton järjestyksen mukainen seurakunta, ekklesia, on syntynyt.

Sana εκκλησία, G1577, esiintyy ensimmäisen kerran Matteuksen evankeliumissa:

Ja minä sanon sinulle: sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan (οικοδομησω) seurakuntani (μου την εκκλησιαν), ja tuonelan portit (πυλαι αδου) eivät sitä voita ου κατισχυσουσιν αυτης) . (Mt 16:18)

Sanan ekklesia juurena on kaléo, kutsua, ja etuliite ek antaa sille merkityksen "ulos" jostakin. Sana ekklesia tarkoittaa siis sitä joukkoa, joka on ottanut vastaan Jumalan kutsun tulla ulos maailmasta, tullakseen sisään Jumalan valtakuntaan.

Yksittäisiä uskovia Raamatussa kutsutaan tavallisesti kutsutuiksi, mutta silloin ei enää puhuta siitä, mistä he ovat kutsutut (ulos), vaan minne he ovat kutsutut (sisään). Seurakunta, uloskutsutut, on siis vain välivaihe, matkaosuus kohti täydellisyyttä. Kaikki tapahtuu hyvässä järjestyksessä:

8:28 Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan (κατα προθεσιν - suunnitelmansa mukaan) ovat kutsutut (κλητοις ουσιν).
8:29 Sillä ne, jotka hän on edeltätuntenut (
ους προεγνω), hän on myös edeltämäärännyt Poikansa kuvan kaltaisiksi (και προωρισεν συμμορφους της εικονος του υιου αυτου), että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa (εις το ειναι αυτον πρωτοτοκον εν πολλοις αδελφοις);
8:30 mutta jotka hän on edeltämäärännyt (
ους δε προωρισεν), ne hän on myös kutsunut (τουτους και εκαλεσεν); ja jotka hän on kutsunut (και ους εκαλεσεν), ne hän on myös vanhurskauttanut (τουτους και εδικαιωσεν); mutta jotka hän on vanhurskauttanut ους (δε εδικαιωσεν), ne hän on myös kirkastanut (τουτους και εδοξασεν). (Rm 8:28-30)

Jumala ei totisesti antanut Poikaansa kuolemaan pelkästään sen takia, että joku syntinen pelastuisi helvetin tulelta. Hänen "aivoituksensa" ovat uskomattoman paljon ylevämpää tekoa kuin mitä tavallisesti ajatellaan. Kun Jumala kutsuu, hän tekee sen, koska se on hänen tahtonsa, ja se, mitä hän tarjoaa kutsutuille, on "doksa", ylimaallinen ja ylitaivaallinen kirkkaus ja kunnia ja tehtävä, johon vain Jumalan lapset kelpaavat.

Jumalan marssijärjestystä miettiessäsi voit samalla tutustua, mitä Juuson sanakirjassa sanotaan

- aivoituksesta, kts. pro'thesis, G4286, sivu 456;

- kutsutuista, kts. 283 klisis, ja klitos, G2822, sivu 284;

- edeltä tuntemisesta, kts. pro'ginosko, G4267, sivu 455;

- edeltämääräämisestä, kts. pro'orizo, G4309, sivu 458;

- kutsumisesta, kts. kaleo, G2564, sivut 259, 260;

- vanhurskauttamisesta, kts. dikaioo, G1344, sivut 124 ja 125;

- kirkkaudesta ja kunniasta, kts. doksazo, G1392, sivu 129 ja 130

Vanhalla kreikkalaisella ystävällä oli tarttuva tapa toistella sanoja "Doksa tu Theo"! Sana δοξα on vaikea kääntää, koska se tarkoittaa sekä kirkkautta, että kunniaa. Paavali halusi, että mekin tuntisimme tämän kirkkauden, ja vielä niin, että se asuisi myös meissä itsessämme. Hän kirjoittaa:

Sentähden, kun kuulin siitä uskosta, joka teillä on Herrassa Jeesuksessa, ja teidän rakkaudestanne kaikkia pyhiä kohtaan, en minäkään lakkaa kiittämästä teidän tähtenne, kun muistelen teitä rukouksissani, anoen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä (ο πατηρ της δοξης), antaisi teille viisauden ja ilmestyksen Hengen hänen tuntemisessaan ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut (η ελπις της κλησεως), kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus (και τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου) hänen pyhissään (εν τοις αγιοις) ja mikä hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme - sen hänen väkevyytensä voiman vaikutuksen mukaan, jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista ja asetti hänet oikealle puolellensa taivaissa, korkeammalle kaikkea hallitusta ja valtaa ja voimaa ja herrautta ja jokaista nimeä, mikä mainitaan, ei ainoastaan tässä maailmanajassa, vaan myös tulevassa. Ef 1:15-21)

Kun korkeammalla kaikkea hallitusta ja valtaa ja voimaa ja herrautta asuva Jumala kutsuu, hän luonnollisesti kutsuu meitä luokseen. Kutsusta kiinnostuneelle selviää pian, että se on kutsu

- Hänen Poikansa yhteyteen, 1.Kor 1:9;

- vapauteen, Gal 5:13;

- rauhaan, Kol 3:15;

- perinnön laadun ymmärtämiseen, Ef 1:18

- toivoon, Ef 4:4;

- saamaan voittopalkinnon, Fil 3:14;

- Jumalan taivaalliseen valtakuntaan ja hänen kirkkauteensa, 1.Tess 2:12;

- pyhitykseen, 1.Tess 4:7;

- omistamaan meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden, 2.Tess 2:14;

- iankaikkiseen elämään, 1.Tim 6:12;

- Hänen ihmeelliseen valkeuteensa, kts. 1.Piet 2:9;

- kärsivällisyyteen, 1.Piet 2:17-25;

- Kristusta seuraamaan ja Kristuksen siunauksella siunaamaan, 1.Piet 3:9;

- iankaikkiseen kirkkauteen, 1.Piet 5:10;

- Karitsan hääaterialle, Ilm 19:9

Jos otamme vastaan taivaallisen kutsun, me meidän on riuhtaistava irti maalliset juuremme kuten Aabraham lähtiessään babylonialaisen kulttuurin keskeltä kohti luvattua maata. Mutta ei sitä surra kannata. Babylonialainen maailma hävitetään kuitenkin; ja siitä hävityksestä on syytä pysyä mahdollisimman kaukana. Ei Jeesuskaan pukeista puhumalla lampaita tee.

En minä ole tullut kutsumaan (καλεσαι) vanhurskaita, vaan syntisiä parannukseen (εις μετανοιαν - mielenmuutokseen). (Lk 5:32)

Kutsu voidaan myös torjua. Juutalaiset torjuivat kutsun "en masse", koska heidän päälliköittensä mielestä Jeesus ei ollut sellainen kuningas, jonka he olisivat halunneet. Saman tekivät ne "pakanat", jotka oli väkipakolla pakotettu kirkkoon.

Taivasten valtakunta on verrattava kuninkaaseen, joka laittoi häät pojallensa. Ja hän lähetti palvelijansa kutsumaan (καλεσαι) häihin kutsuvieraita (τους κεκλημενους εις τους γαμους), mutta nämä eivät tahtoneet tulla. Vielä hän lähetti toisia palvelijoita lausuen: "Sanokaa ειπατε kutsutuille (τοις κεκλημενοις): Katso, minä olen valmistanut ateriani, minun härkäni ja syöttilääni ovat teurastetut, ja kaikki on valmiina; tulkaa häihin".
Mutta he eivät siitä välittäneet, vaan menivät pois, mikä pellolleen, mikä kaupoilleen; ja toiset ottivat kiinni hänen palvelijansa, pitelivät pahoin ja tappoivat. Mutta kuningas vihastui ja lähetti sotajoukkonsa ja tuhosi nuo murhamiehet ja poltti heidän kaupunkinsa. Sitten hän sanoi palvelijoillensa: "Häät ovat valmistetut, mutta kutsutut (οι δε κεκλημενοι) eivät olleet arvollisia. Menkää siis teiden risteyksiin ja kutsukaa (καλεσατε) häihin, keitä tapaatte."
Ja palvelijat menivät ulos teille ja kokosivat kaikki, keitä vain tapasivat, sekä pahat että hyvät, ja häähuone tuli täyteen pöytävieraita.
Mutta kun kuningas meni katsomaan pöytävieraita, näki hän siellä miehen, joka ei ollut puettu häävaatteisiin. Ja hän sanoi hänelle: "Ystävä (Hetero: Toveri), kuinka sinä olet tullut tänne sisälle, vaikka sinulla ei ole häävaatteita?' Mutta hän jäi sanattomaksi.
Silloin kuningas sanoi palvelijoille: "Sitokaa hänen jalkansa ja kätensä ja heittäkää hänet ulos pimeyteen". Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Sillä monet ovat kutsutut (πολλοι γαρ εισιν κλητοι), mutta harvat valitut (ολιγοι δε εκλεκτοι). (Matt 22:2-14)

Jumalan on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon.

Entä jos Jumala, vaikka hän tahtoo näyttää vihansa ja tehdä voimansa tiettäväksi, on suurella pitkämielisyydellä kärsinyt vihan astioita, jotka olivat valmiit häviöön, ja on tehnyt sen saattaakseen kirkkautensa runsauden ilmi laupeuden astioissa, jotka hän on edeltävalmistanut kirkkauteen?
Ja sellaisiksi hän myös on kutsunut meidät (
εκαλεσεν ημας), ei ainoastaan juutalaisista, vaan myös pakanoista, niinkuin hän myös Hoosean kirjassa sanoo: "Minä olen kutsuva (καλεσω) kansakseni sen, joka ei ollut minun kansani, ja rakkaakseni (ηγαπημενην) sen, joka ei ollut minun rakkaani. Ja on tapahtuva, että siinä paikassa, jossa heille on sanottu: 'Te ette ole minun kansani', siinä heitä kutsutaan (κληθησονται) elävän Jumalan lapsiksi." (Rm 9:22-26)

Johannes kertoo fariseuksista jotka kysyivät Jeesukselta "Olemmeko mekin sokeat?" Jeesus vastasi:

Jos te olisitte sokeat, ei teillä olisi syntiä; mutta nyt te sanotte: 'Me näemme'; sentähden teidän syntinne pysyy".
"Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka ei mene ovesta lammastarhaan, vaan nousee sinne muualta, se on varas ja ryöväri. Mutta joka menee ovesta sisälle, se on lammasten paimen. Hänelle ovenvartija avaa, ja lampaat kuulevat hänen ääntänsä; ja hän kutsuu (καλει) omat lampaansa nimeltä (κατ ονομα) ja vie heidät ulos. Ja laskettuaan kaikki omansa ulos hän kulkee niiden edellä, ja lampaat seuraavat häntä, sillä ne tuntevat hänen äänensä. Mutta vierasta ne eivät seuraa, vaan pakenevat häntä, koska eivät tunne vierasten ääntä." (Kts. Joh 9:41-10:5)

Jumala henki etsii ne "hengellisesti köyhät", jotka tunnustavat voimattomuutensa noudattaa Jumalan tahtoa, ja opettaa heitä tehdäkseen heidät Jumalalle otollisiksi ottamaan vastaan se Henki, joka tekee köyhästä rikkaan Herrassa, niin että kutsutusta tulee valittu:

Ja tulkaa hänen tykönsä, elävän kiven tykö, jonka ihmiset tosin ovat hyljänneet, mutta joka Jumalan edessä on valittu, kallis, ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia. Sillä Raamatussa sanotaan: "Katso, minä lasken Siioniin valitun kiven, kalliin kulmakiven; ja joka häneen uskoo, ei ole häpeään joutuva". Teille siis, jotka uskotte, se on kallis, mutta niille, jotka eivät usko, "on se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, tullut kulmakiveksi" ja "kompastuskiveksi ja loukkauskallioksi". Koska he eivät tottele sanaa, niin he kompastuvat; ja siihen heidät on pantukin. Mutta te olette "valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja", joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa; te, jotka ennen "ette olleet kansa", mutta nyt olette "Jumalan kansa", jotka ennen "ette olleet armahdetut", mutta nyt "olette armahdetut". (1.Piet 2:4-10)

Jumala on myös huolehtinut jatkosta. Puhdassydämiset saavat nähdä Jumalan ja vanhurskaat perivät maan -lähdetekstin mukaan kosmoksen, kts. Rm 4:13.

Jumala vie luomistyön päätökseen, mikä merkitsee sitä, että kutsutut, valitut ja uskolliset, tulevat ei ainoastaan Jumalan kuvaksi, vaan myös Jumalan kaltaisiksi. Ne, jotka jo nyt ovat mielestään tarpeeksi hyviä, eivät Jumalalle kelpaa edes raaka-aineeksi - voihan Jumala herättää Aabrahamille lapsia vaikka kivistä. Älä kuitenkaan unohda, mitä Jumalan kaltaisuus on. Jeesuksella oli tapana kutsua opetuslapsia luokseen saamaan opetusta tärkeistä asioista. Haku Uudesta Testamentista sanalla "kuts" tuotti noin 200 tulosta, joten on sinulla ainakin aineistoa, mistä ammentaa.

Kun Jumala kutsuu, hänellä on tietysti joku tarkoitus. Jo Raamatun alkulehdillä kerrotaan, että ihminen on suunniteltu hallitsijaksi:

Ja Jumala sanoi: "Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme; ja vallitkoot he (ve-jirduu) meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat". (1.Ms 1:26)

Seuraava jae kertoo, että Jumala loi psykosomaattisen ihmisen, jonka valta oli sangen rajoitettua, kts. 1.Ms 1:27-30). Sekään ei toteutunut, kun psykosomaattinen ihminen joutui käärmeen lumoihin ja ryhtyi palvelemaan Saatanaa. Vasta Jeesuksessa asia pääsee takaisin raiteilleen. Jeesus esittää ensin vertauksen orjista, joiden isäntä on aikeissa matkustaa kauas pois:

Sillä tapahtuu, niinkuin tapahtui, kun mies matkusti muille maille: hän kutsui palvelijansa (εκαλεσεν τους ιδιους δουλους - kutsui omat orjansa)ja uskoi heille omaisuutensa; yhdelle hän antoi viisi leiviskää, toiselle kaksi ja kolmannelle yhden, kullekin hänen kykynsä mukaan, ja lähti muille maille. Se, joka oli saanut viisi leiviskää, meni kohta ja asioitsi niillä ja voitti toiset viisi leiviskää. Samoin kaksi leiviskää saanut voitti toiset kaksi. Mutta yhden leiviskän saanut meni pois ja kaivoi kuopan maahan ja kätki siihen herransa rahan. Pitkän ajan kuluttua näiden palvelijain herra palasi ja ryhtyi tilintekoon heidän kanssansa. (Matt 25:14-19)

Tarina jatkuu siitä, että tehtävänsä hyvin hoitaneet orjat pääsivät "herransa iloon", mutta yhden leiviskän saanut tuomittiin ulos pimeyteen. Meidän Herramme ilo on tietenkin se autuus ja kunnia, josta jo edellä oli puhe. Mutta vielä tätä kirjoitettaessa me olemme keskellä kuvattua tilannetta. Meidän Herramme on noussut taivaisiin, ja uskonut meille Pyhän Hengen lahjat. Meidän on asioitava niillä, tullaksemme osalliseksi vanhurskauden ylösnousemuksesta ja päästäksemme Herramme iloon. Olemme yhä kihlatun morsiamen asemassa. Meidät on ostettu, mutta häät eivät ole vielä alkaneet. Jos emme noudata sopimusta, johon kasteessa sitouduimme, ei häitä meidän kohdalta tulekaan. Seurakunta on uloskutsuttu, mutta taivaalliseen iloon pääsevät vain ne kutsutut jotka ovat sekä valittuja että uskollisia.

Jeesus puhui paljon kuninkaasta, joka järjesti häät pojalleen. Mutta ei häitäkään vietetä pelkästään juhlimisen takia, vaan siksi, että häissä kaksi varsin vastakkaista osapuolta yhdistyvät. Efesolaiskirjeen alussa kerrotaan:

Tätä armoa hän on ylenpalttisesti antanut meille kaikkinaiseksi viisaudeksi ja ymmärrykseksi, tehden meille tiettäväksi sen tahtonsa salaisuuden, että hän, päätöksensä mukaan, jonka hän oli nähnyt hyväksi itsessään tehdä - siitä armotaloudesta, minkä hän aikojen täyttyessä aikoi toteuttaa, - oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaikki, mitä on taivaissa ja mitä on maan päällä. (Ef 1:8-10)

Ajattele tätä: Jumala yhdistää Kristuksessa yhdeksi kaikki, mitä on taivaissa ja mitä on maan päällä. Kysymys on uudesta luomisesta.

Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus (καινη κτισις); se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut. (2.Kor 5:17)

Kahden erilaisen osapuolen, Jumalan ja ihmisen sovitus, tapahtuu Kristuksessa, mutta käännöksestä saa sen kuvan, että Kristukseen yhtynyt uskova on jonkinlainen taideteos, uusi luomus. Kyse on aivan muusta. Sana ktisis tarkoittaa luomista. Samaa sanaa käytetään myös vanhasta, Raamatun alussa selostetusta luomisesta. Uusi luominen on tullut tarpeelliseksi, koska Jumala on tuominnut maailman, ja kun se tuomiopäivänä joutuu kohtaamaan Jumalan, ei musiikit enää soi. Taivaat ja maa pakenevat kauhulla Jumalan edestä, eikä niitä enää löydetä. Niiden sijaan tulee Uusi Luomakunta, jossa vanhurskaus asuu. Tämä puoli asiasta oli esillä jo Abrahamin kutsumisessa, kun Jumala sanoi:

Kun Abram oli yhdeksänkymmenen yhdeksän vuoden vanha, ilmestyi Herra hänelle ja sanoi hänelle: "Minä olen Jumala, Kaikkivaltias; vaella minun edessäni ja ole nuhteeton. Ja minä teen liittoni meidän välillemme, minun ja sinun, ja lisään sinut ylen runsaasti." (1.Ms 17:1-2)

Nuhteettomuus, millä oikeastaan tarkoitetaan täydellisyyttä, on kova vaatimus, psykosomaattiselle ihmiselle aivan liian kova, mutta uskon kautta Pyhästä Hengestä syntyneelle Karitsan morsiamelle se on ilo, johon mennään mielellään.

 

Takaisin tekstiin Taivasten valtakunnan avaimet