##20

Armon sanoja Pietarin Ensimmäisestä kirjeestä

op/2014-02-17/2015-01-05

Pietari osoittaa ensimmäisen kirjeensä Vähän Aasian kristityille, mutta koska sana kristitty on epätarkka, ja vielä kristinuskon vihollisten antama, Pietari määrittelee kirjeen saajat tarkemmin:

1:1 Pietari, Jeesuksen Kristuksen apostoli, valituille muukalaisille, jotka asuvat hajallaan Pontossa, Galatiassa, Kappadokiassa, Aasiassa ja Bityniassa,
1:2 ja jotka Isän Jumalan edeltätietämisen mukaan ovat Hengen pyhittämisen kautta valitut Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuteen ja hänen verellänsä vihmottaviksi. Lisääntyköön (πληθυνθειη) teille armo ja rauha (χαρις υμιν και ειρηνη). (1.Piet 1:1-2)

Jakeessa 1:1 esiintyvä sana eklektos, valittu (Juuso s. ..) on herättänyt omahyväisissä ihmisissä paljon närää. Suomalaisessa käännöksessä sana valittu esiintyy vielä toisen kerran; lähdeteksteistä en sitä kuitenkaan löytänyt. Toinen teksti kuitenkin selittää, mihin tämä valinta perustuu: Jumala, joka on tehnyt kaiken valmiiksi ikuisuudessa, tietää myös ennakolta sen, minkälaiset valinnat kukin meistä tekee. Kristuksen sovintotyö koskee kuitenkin kaikkia. Kaikki on vapautettu synnin vallasta, ja koska sinä et tiedä sitä, mitä Jumala sinusta tietää, sinä voi täysin rinnoin ottaa vastaan sen armon, joka Kristuksessa sinulle tarjotaan, ja silloin sinä olet valittu.

 

# 1.Piet 1:2

Pietarin tervehdyssanat ovat samat kuin Paavalilla: Armoa ja rauhaa!

ja jotka Isän Jumalan edeltätietämisen mukaan (κατα προγνωσιν θεου πατρος) ovat Hengen pyhittämisen kautta valitut Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuteen ja hänen verellänsä vihmottaviksi. Lisääntyköön (πληθυνθειη) teille armo ja rauha χαρις υμιν και ειρηνη. (1.Piet 1:2)

Pietarin ei tarvinnut toivotella tyhjää. Jeesuksen koulun käyneenä ja Pyhän Hengen opettamana Pietarin sanoissa oli sitä samaa voimaa, joka Jumalan sanassa aina on: se toteuttaa itse itsensä. Koska Pietari tietää puhuvansa uskoville ihmisille, hän käyttää armosta ja rauhasta puhuessaan sanaa plitino, jonka perusmerkitys on täyttää, kts. Juuson sivu 436. Uskoon tullessaan nämä ihmiset olivat jo tulleet osalliseksi Jumalan armosta, mutta armossa voi kasvaa ja armon vaikutusalue voi laajeta.

1.Piet 1:1

(GNT-V) πετρος αποστολος ιησου χριστου εκλεκτοις παρεπιδημοις διασπορας ποντου γαλατιας καππαδοκιας ασιας και βιθυνιας

(KJV+) Peter,4074 an apostle652 of Jesus2424 Christ,5547 to the strangers3927 scattered throughout1290 Pontus,4195 Galatia,1053 Cappadocia,2587 Asia,773 and2532 Bithynia,978

(RST) Петр, Апостол Иисуса Христа, пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии, избранным,

G3927 παρεπίδημος parepide¯mos

From G3844 and the base of G1927; an alien alongside, that is, a resident foreigner: - pilgrim, stranger.

G1927 επιδημέω epide¯meo¯

From a compound of G1909 and G1218; to make oneself at home, that is, (by extension) to reside (in a foreign country): - [be] dwelling (which were) there, stranger.

G1218 δημος de¯mos

From G1210; the public (as bound together socially): - people.

1Pe 1:2

(GNT-V) κατα προγνωσιν θεου πατρος εν αγιασμω πνευματος εις υπακοην και ραντισμον αιματος ιησου χριστου χαρις υμιν και ειρηνη πληθυνθειη

(KJV+) Elect1588 according2596 to the foreknowledge4268 of God2316 the Father,3962 through1722 sanctification38 of the Spirit,4151 unto1519 obedience5218 and2532 sprinkling4473 of the blood129 of Jesus2424 Christ:5547 Grace5485 unto you,5213 and2532 peace,1515 be multiplied.4129

(RST) по предведению Бога Отца, при освящении от Духа, к послушанию и окроплению Кровию Иисуса Христа: благодать вам и мир да умножится.

G4129 πληθύνω ple¯thuno¯

From another form of G4128; to increase (transitively or intransitively): - abound, multiply.

G4128 πλῆθος ple¯thos

From G4130; a fulness, that is, a large number, throng, populace: - bundle, company, multitude.

G4130 πλήθω ple¯tho¯

A prolonged form of a primary word πλέω pleo¯ (which appears only as an alternate in certain tenses and in the reduplicated form of πίμπλημι pimple¯mi to "fill" (literally or figuratively [imbue, influence, supply]); specifically to fulfil (time): - accomplish, full (. . . come), furnish.

G1588 ἐκλεκτός eklektos

From G1586; select; by implication favorite: - chosen, elect.

 

 

# 1.Piet 1:10

Sitä pelastusta ovat etsineet ja tutkineet profeetat, jotka ovat ennustaneet teidän osaksenne tulevasta armosta, (1.Piet 1:10)

1Pe 1:10

(GNT-V) περι ης σωτηριας εξεζητησαν και Aεξηραυνησαν TSBεξηρευνησαν προφηται οι περι της εις υμας χαριτος προφητευσαντες

(KJV+) Of4012 which3739 salvation4991 the prophets4396 have inquired1567 and2532 searched diligently,1830 who prophesied4395 of4012 the3588 grace5485 that should come unto1519 you:5209

(RST) К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати,

 

1:3 Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudestisynnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleistanousemisen kautta,
1:4 turmeltumattomaan ja saastumattomaan ja katoamattomaan perintöön, joka taivaissa on säilytettynä teitä varten,
1:5 jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjellutte pelastukseen, joka on valmis ilmoitettavaksi viimeisenä aikana.
1:6 Sentähden te riemuitsette, vaikka te nyt, jos se on tarpeellista, vähän aikaa kärsittekin murhetta moninaisissa kiusauksissa,
1:7 että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljoa kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan, ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä.
1:8 Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet, häneen te uskotte, vaikka ette nyt häntä näe, ja riemuitsette sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla,
1:9 sillä te saavutatte uskon päämäärän, sielujen pelastuksen.
1:10 Sitä pelastusta ovat etsineet ja tutkineet profeetat, jotka ovat ennustaneet teidän osaksenne tulevasta armosta,
1:11 ovat tutkineet, mihin tai millaiseen aikaan heissä oleva Kristuksen Henki viittasi, edeltäpäin todistaessaan Kristusta kohtaavista kärsimyksistä ja niiden jälkeen tulevasta kunniasta.
1:12 Ja heille, koska he eivät palvelleet itseänsä, vaan teitä, ilmoitettiin se, mikä nyt on teille julistettu niiden kautta, jotka taivaasta lähetetyssä Pyhässä Hengessä ovat teille evankeliumia julistaneet; ja siihen enkelitkin halajavat katsahtaa.

 

#1.Piet 1:13

Vyöttäkää sentähden mielenne kupeet ja olkaa raittiit; ja pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille tarjotaan Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä. (1.Piet 1:13)

1.Piet 1:13 vertailutekstit:

(GNT-V) διο αναζωσαμενοι τας οσφυας της διανοιας υμων νηφοντες τελειως ελπισατε επι την φερομενην υμιν χαριν εν αποκαλυψει ιησου χριστου

(KJV+) Wherefore1352 gird up328 the3588 loins3751 of your5216 mind,1271 be sober,3525 and hope1679 to the end5049 for1909 the3588 grace5485 that is to be brought5342 unto you5213 at1722 the revelation602 of Jesus2424 Christ;5547

(RST) Посему, (возлюбленные), препоясав чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа.

 

G328 αναζώννυμι anazo¯nnumi an-ad-zone'-noo-mee

From G303 and G2224; to gird afresh: - gird up.

 

 

1:13 Vyöttäkää sentähden mielenne kupeet ja olkaa raittiit; ja pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille tarjotaan Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä.
1:14 Niinkuin kuuliaisten lasten tulee, älkää mukautuko niiden himojen mukaan, joissa te ennen, tietämättömyytenne aikana, elitte,
1:15 vaan sen Pyhän mukaan, joka on teidät kutsunut, tulkaa tekin kaikessa vaelluksessanne pyhiksi.
1:16 Sillä kirjoitettu on: "Olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä".
1:17 Ja jos te Isänänne huudatte avuksi häntä, joka henkilöön katsomatta tuomitsee kunkin hänen tekojensa mukaan, niin vaeltakaa pelossa tämä muukalaisuutenne aika,
1:18 tietäen, ettette ole millään katoavaisella, ette hopealla ettekä kullalla, lunastetut turhasta, isiltä peritystä vaelluksestanne,
1:19 vaan Kristuksen kalliilla verellä, niinkuin virheettömän ja tahrattoman karitsan,
1:20 hänen, joka tosin oli edeltätiedetty jo ennen maailman perustamista, mutta vasta viimeisinä aikoina on ilmoitettu teitä varten,
1:21 jotka hänen kauttansa uskotte Jumalaan, joka herätti hänet kuolleista ja antoi hänelle kirkkauden, niin että teidän uskonne on myös toivo Jumalaan.
1:22 Puhdistakaa sielunne totuuden kuuliaisuudessa vilpittömään veljenrakkauteen ja rakastakaa toisianne hartaasti puhtaasta sydämestä,
1:23 te, jotka olette uudestisyntyneet, ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä, Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta.
1:24 Sillä: "kaikki liha on kuin ruoho, ja kaikki sen kauneus kuin ruohon kukkanen; ruoho kuivuu, ja kukkanen varisee,
1:25 mutta Herran sana pysyy iankaikkisesti". Ja tämä on se sana, joka on teille ilosanomana julistettu.

#

 

2:1 Pankaa siis pois kaikki pahuus ja kaikki vilppi ja ulkokultaisuus ja kateus ja kaikki panettelu,
2:2 ja halatkaa niinkuin vastasyntyneet lapset (os artigennita brefi) sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen,
2:3 jos "olette maistaneet, että Herra on hyvä".
2:4 Ja tulkaa hänen tykönsä, elävän kiven tykö, jonka ihmiset tosin ovat hyljänneet, mutta joka Jumalan edessä on valittu, kallis,
2:5 ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia.
2:6 Sillä Raamatussa sanotaan: "Katso, minä lasken Siioniin valitun kiven, kalliin kulmakiven; ja joka häneen uskoo, ei ole häpeään joutuva".
2:7 Teille siis, jotka uskotte, se on kallis, mutta niille, jotka eivät usko, "on se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, tullut kulmakiveksi"
2:8 ja "kompastuskiveksi ja loukkauskallioksi". Koska he eivät tottele sanaa, niin he kompastuvat; ja siihen heidät on pantukin.
2:9 Mutta te olette "valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja", joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa;
2:10 te, jotka ennen "ette olleet kansa", mutta nyt olette "Jumalan kansa", jotka ennen "ette olleet armahdetut", mutta nyt "olette armahdetut".
2:11 Rakkaani, niinkuin outoja ja muukalaisia minä kehoitan teitä pidättymään lihallisista himoista, jotka sotivat sielua vastaan,
2:12 ja vaeltamaan nuhteettomasti pakanain keskuudessa, että he siitä, mistä he parjaavat teitä niinkuin pahantekijöitä, teidän hyvien tekojenne tähden, niitä tarkatessaan, ylistäisivät Jumalaa etsikkopäivänä.

 

# 1.Piet 2:19

Sillä se on armoa, että joku omantunnon tähden Jumalan edessä kestää vaivoja, syyttömästi kärsien. (1.Piet 2:19)

# 1.Piet 2:20

Sillä mitä kiitettävää siinä on, jos te olette kärsivällisiä silloin, kun teitä syntienne tähden piestään? Mutta jos olette kärsivällisiä, kun hyvien tekojenne tähden saatte kärsiä, niin se on Jumalan armoa. (1.Piet 2:20)

2:11 Rakkaani, niinkuin outoja ja muukalaisia minä kehoitan teitä pidättymään lihallisista himoista, jotka sotivat sielua vastaan,
2:12 ja vaeltamaan nuhteettomasti pakanain keskuudessa, että he siitä, mistä he parjaavat teitä niinkuin pahantekijöitä, teidän hyvien tekojenne tähden, niitä tarkatessaan, ylistäisivät Jumalaa etsikkopäivänä.
2:13 Olkaa alamaiset kaikelle inhimilliselle järjestykselle Herran tähden, niin hyvin kuninkaalle, joka on ylin,
2:14 kuin käskynhaltijoille, jotka hän on lähettänyt pahaa tekeville rangaistukseksi, mutta hyvää tekeville kiitokseksi;
2:15 sillä se on Jumalan tahto, että te hyvää tekemällä tukitte suun mielettömäin ihmisten ymmärtämättömyydeltä -
2:16 niinkuin vapaat, ei niinkuin ne, joilla vapaus on pahuuden verhona, vaan niinkuin Jumalan palvelijat.
2:17 Kunnioittakaa kaikkia, rakastakaa veljiä, peljätkää Jumalaa, kunnioittakaa kuningasta.
2:18 Palvelijat, olkaa kaikella pelolla isännillenne alamaiset, ei ainoastaan hyville ja lempeille, vaan nurjillekin.
2:19 Sillä se on armoa, että joku omantunnon tähden Jumalan edessä kestää vaivoja, syyttömästi kärsien.
2:20 Sillä mitä kiitettävää siinä on, jos te olette kärsivällisiä silloin, kun teitä syntienne tähden piestään? Mutta jos olette kärsivällisiä, kun hyvien tekojenne tähden saatte kärsiä, niin se on Jumalan armoa.
2:21 Sillä siihen te olette kutsutut, koska Kristuskin kärsi teidän puolestanne, jättäen teille esikuvan, että te noudattaisitte hänen jälkiänsä,
2:22 joka "ei syntiä tehnyt ja jonka suussa ei petosta ollut",
2:23 joka häntä herjattaessa ei herjannut takaisin, joka kärsiessään ei uhannut, vaan jätti asiansa sen haltuun, joka oikein tuomitsee,
2:24 joka "itse kantoi meidän syntimme" ruumiissansa ristinpuuhun, että me, synneistä pois kuolleina, eläisimme vanhurskaudelle; ja hänen "haavainsa kautta te olette paratut".
2:25 Sillä te olitte "eksyksissä niinkuin lampaat", mutta nyt te olette palanneet sielujenne paimenen ja kaitsijan tykö.

 

 

#1.Piet 3:7


Samoin te, miehet, eläkää taidollisesti kukin vaimonne kanssa, niinkuin heikomman astian kanssa, ja osoittakaa heille kunnioitusta, koska he ovat elämän armon perillisiä niinkuin tekin; etteivät teidän rukouksenne estyisi. (1.Piet 3:7)

 

3:1 Samoin te, vaimot, olkaa alamaiset miehillenne, että nekin, jotka ehkä eivät ole sanalle kuuliaisia, vaimojen vaelluksen kautta sanoittakin voitettaisiin,
3:2 kun he katselevat, kuinka te vaellatte puhtaina ja pelossa.
3:3 Älköön teidän kaunistuksenne olko ulkonaista, ei hiusten palmikoimista eikä kultien ympärillenne ripustamista eikä koreihin vaatteisiin pukeutumista,
3:4 vaan se olkoon salassa oleva sydämen ihminen, hiljaisen ja rauhaisan hengen katoamattomuudessa; tämä on Jumalan silmissä kallis.
3:5 Sillä näin myös muinoin pyhät vaimot, jotka panivat toivonsa Jumalaan, kaunistivat itsensä ja olivat miehillensä alamaiset;
3:6 niin oli Saara kuuliainen Aabrahamille, kutsuen häntä herraksi; ja hänen lapsikseen te olette tulleet, kun teette sitä, mikä hyvää on, ettekä anna minkään itseänne peljättää.
3:7 Samoin te, miehet, eläkää taidollisesti kukin vaimonne kanssa, niinkuin heikomman astian kanssa, ja osoittakaa heille kunnioitusta, koska he ovat elämän armon perillisiä niinkuin tekin; etteivät teidän rukouksenne estyisi.

1.Piet 3:7

(GNT-V) οι ανδρες ομοιως συνοικουντες κατα γνωσιν ως ασθενεστερω σκευει τω γυναικειω απονεμοντες τιμην ως και Aσυγκληρονομοις TSBσυγκληρονομοι χαριτος ζωης εις το μη BAεγκοπτεσθαι TSεκκοπτεσθαι τας προσευχας υμων

(KJV+) Likewise,3668 ye husbands,435 dwell with4924 them according2596 to knowledge,1108 giving632 honor5092 unto the3588 wife,1134 as5613 unto the weaker772 vessel,4632 and2532 as5613 being heirs together4789 of the grace5485 of life;2222 that your5216 prayers4335 be not3361 hindered.1581

(RST) Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах.

 

 

#


Palvelkaa toisianne, kukin sillä armolahjalla, minkä on saanut, Jumalan moninaisen armon hyvinä huoneenhaltijoina. (1.Piet 4:10)

1.Piet 4:10 vertailutekstit:

(GNT-V) εκαστος καθως ελαβεν χαρισμα εις εαυτους αυτο διακονουντες ως καλοι οικονομοι ποικιλης χαριτος θεου

(KJV+) As2531 every man1538 hath received2983 the gift,5486 even so minister1247 the same846 one to another,1519, 1438 as5613 good2570 stewards3623 of the manifold4164 grace5485 of God.2316

(RST) Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией.

 

 

4:7 Mutta kaiken loppu on lähellä. Sentähden olkaa maltilliset ja raittiit rukoilemaan.
4:8 Ennen kaikkea olkoon teidän rakkautenne toisianne kohtaan harras, sillä "rakkaus peittää syntien paljouden".
4:9 Olkaa vieraanvaraisia toinen toistanne kohtaan, nurkumatta.
4:10 Palvelkaa toisianne, kukin sillä armolahjalla, minkä on saanut, Jumalan moninaisen armon hyvinä huoneenhaltijoina.
4:11 Jos joku puhuu, puhukoon niinkuin Jumalan sanoja; jos joku palvelee, palvelkoon sen voiman mukaan, minkä Jumala antaa, että Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on kunnia ja valta aina ja iankaikkisesti. Amen.

 

##1.Piet 5:5

Samoin te, nuoremmat, olkaa vanhemmille alamaiset ja pukeutukaa kaikki keskinäiseen nöyryyteen, sillä "Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon". (1.Piet 5:5)

1.Piet 5:5 vertailutekstit:

(GNT-V) ομοιως νεωτεροι υποταγητε πρεσβυτεροις παντες δε αλληλοις TSBυποτασσομενοι την ταπεινοφροσυνην εγκομβωσασθε οτι Aο TSBο θεος υπερηφανοις αντιτασσεται ταπεινοις δε διδωσιν χαριν

(KJV+) Likewise,3668 ye younger,3501 submit yourselves5293 unto the elder.4245 Yea,1161 all3956 of you be subject5293 one to another,240 and2532 be clothed with1463 humility:5012 for3754 God2316 resisteth498 the proud,5244 and1161 giveth1325 grace5485 to the humble.5011

(RST) Также и младшие, повинуйтесь пастырям; все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать.

 

 

5:1 Vanhimpia teidän joukossanne minä siis kehoitan, minä, joka myös olen vanhin ja Kristuksen kärsimysten todistaja ja osallinen myös siihen kirkkauteen, joka vastedes on ilmestyvä:
5:2 kaitkaa teille uskottua Jumalan laumaa, ei pakosta, vaan vapaaehtoisesti, Jumalan tahdon mukaan, ei häpeällisen voiton tähden, vaan sydämen halusta,
5:3 ei herroina halliten niitä, jotka ovat teidän osallenne tulleet, vaan ollen laumalle esikuvina,
5:4 niin te, ylipaimenen ilmestyessä, saatte kirkkauden kuihtumattoman seppeleen.
5:5 Samoin te, nuoremmat, olkaa vanhemmille alamaiset ja pukeutukaa kaikki keskinäiseen nöyryyteen, sillä "Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon".
5:6 Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallansa teidät korottaisi,
5:7 ja "heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen".
5:8 Olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajanne, perkele, käy ympäri niinkuin kiljuva jalopeura, etsien, kenen hän saisi niellä.
5:9 Vastustakaa häntä lujina uskossa, tietäen, että samat kärsimykset täytyy teidän veljiennekin maailmassa kestää.
5:10 Mutta kaiken armon Jumala, joka on kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkauteensa Kristuksessa, vähän aikaa kärsittyänne, hän on teidät valmistava, teitä tukeva, vahvistava ja lujittava.
5:11 Hänen olkoon valta aina ja iankaikkisesti! Amen.

 


# 1.Piet 5:10

Mutta kaiken armon Jumala, joka on kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkauteensa Kristuksessa, vähän aikaa kärsittyänne, hän on teidät valmistava, teitä tukeva, vahvistava ja lujittava. (1.Piet 5:10)

1.Piet 5:10 vertailutekstit:

GNT-V) ο δε θεος πασης χαριτος ο καλεσας BAυμας TSημας εις την αιωνιον αυτου δοξαν εν χριστω Aιησου TSBιησου ολιγον παθοντας αυτος Aκαταρτισει TSBκαταρτισαι TSBυμας BAστηριξει TSστηριξαι BAσθενωσει TSσθενωσαι BAθεμελιωσει TSθεμελιωσαι

(KJV+) But1161 the3588 God2316 of all3956 grace,5485 who hath called2564 us2248 unto1519 his848 eternal166 glory1391 by1722 Christ5547 Jesus,2424 after that ye have suffered3958 a while,3641 make you perfect,2675, 5209 establish,4741 strengthen,4599 settle2311 you.

(RST) Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе, Сам, по кратковременном страдании вашем, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми.

 

 

 

#1.Piet 5:12


Silvanuksen, uskollisen veljen, kautta - jona häntä pidän - olen lyhyesti teille tämän kirjoittanut, kehoittaen teitä ja vakuuttaen, että se armo, jossa te olette, on Jumalan totinen armo. (1.Piet 5:12)

 

5:12 Silvanuksen, uskollisen veljen, kautta - jona häntä pidän - olen lyhyesti teille tämän kirjoittanut, kehoittaen teitä ja vakuuttaen, että se armo, jossa te olette, on Jumalan totinen armo.
5:13 Tervehdyksen lähettää teille Babylonissa oleva seurakunta, valittu niinkuin tekin, ja minun poikani Markus.
5:14 Tervehtikää toisianne rakkauden suunannolla. Rauha teille kaikille, jotka Kristuksessa olette!

 

Takaisin sivulle Armon sanat

tai

tästä Osmon kotisivulle