##13

Armon sanoja Ensimmäisestä Thessalonikalaiskirjeestä

op/2014-02-17

 

 

#1.Tess 1:1


Paavali ja Silvanus ja Timoteus tessalonikalaisten seurakunnalle Isässä Jumalassa ja Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa. Armo teille ja rauha! (1.Tess 1:1)

 

 

1.Tess 1:1 vertailutekstit:

(GNT-V) παυλος και σιλουανος και τιμοθεος τη εκκλησια θεσσαλονικεων εν θεω πατρι και κυριω ιησου χριστω χαρις υμιν και ειρηνη TSBαπο TSBθεου TSBπατρος TSBημων TSBκαι TSBκυριου TSBιησου TSBχριστου

(KJV+) Paul,3972 and2532 Silvanus,4610 and2532 Timothy,5095 unto the3588 church1577 of the Thessalonians2331 which is in1722 God2316 the Father3962 and2532 in the Lord2962 Jesus2424 Christ:5547 Grace5485 be unto you,5213 and2532 peace,1515 from575 God2316 our2257 Father,3962 and2532 the Lord2962 Jesus2424 Christ.5547

(RST) Павел и Силуан и Тимофей--церкви Фессалоникской в Боге Отце и Господе Иисусе Христе: благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа.

 

Tessalonikalaiskirjeen aihe

1:8 Sillä teidän tyköänne on Herran sana kaikunut; ei ainoastaan Makedoniaan ja Akaiaan, vaan kaikkialle on teidän uskonne Jumalaan levinnyt, niin ettei meidän tarvitse siitä mitään puhua.
1:9 Sillä itse he kertovat meistä, millainen meidän tulomme teidän tykönne oli ja kuinka te epäjumalista käännyitte Jumalan tykö, palvelemaan elävää ja totista Jumalaa
1:10 ja odottamaan taivaista hänen Poikaansa, jonka hän on herättänyt kuolleista, Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta. (1.Tess 1:8-10)

 

#1.Tess 5:28

Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo olkoon teidän kanssanne. (1.Tess 5:28)


1.Tess 5:28 vertailutekstit:

(GNT-V) η χαρις του κυριου ημων ιησου χριστου μεθ υμων TSBαμην [Tπρος Tθεσσαλονικεις Tπρωτη Tεγραφη Tαπο Tαθηνων]

(KJV+) The3588 grace5485 of our2257 Lord2962 Jesus2424 Christ5547 be with3326 you.5216 Amen.281

(RST) Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь.

 

 

5:14 Me kehoitamme teitä, veljet: nuhdelkaa kurittomia, rohkaiskaa alakuloisia, holhotkaa heikkoja, olkaa pitkämieliset kaikkia kohtaan.
5:15 Katsokaa, ettei kukaan kosta kenellekään pahaa pahalla, vaan pyrkikää aina tekemään hyvää toinen toisellenne ja kaikille.
5:16 Olkaa aina iloiset.
5:17 Rukoilkaa lakkaamatta.
5:18 Kiittäkää joka tilassa. Sillä se on Jumalan tahto teihin nähden Kristuksessa Jeesuksessa.
5:19 Henkeä älkää sammuttako,
5:20 profetoimista älkää halveksuko,
5:21 mutta koetelkaa kaikki, pitäkää se, mikä hyvää on;
5:22 karttakaa kaikenkaltaista pahaa.
5:23 Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa, ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen.
5:24 Hän, joka teitä kutsuu, on uskollinen, ja hän on sen myös tekevä.
5:25 Veljet, rukoilkaa meidän edestämme.
5:26 Tervehtikää kaikkia veljiä pyhällä suunannolla.
5:27 Minä vannotan teitä Herran kautta, että luetatte tämän kirjeen kaikille veljille.
5:28 Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo olkoon teidän kanssanne.

Takaisin sivulle Armon sanat

tai

tästä Osmon kotisivulle