##12

Armon sanoja Kolossalaiskirjeestä

op/2014-02-17/2015-01-17

 

#Kol 1:2

Kolossassa asuville pyhille ja uskoville veljille Kristuksessa. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme! (Kol 1:2)

Kol 1:2 vertailutekstit:

(GNT-V) τοις εν SAκολοσσαις TBκολασσαις αγιοις και πιστοις αδελφοις εν χριστω χαρις υμιν και ειρηνη απο θεου πατρος ημων TSBκαι TSBκυριου TSBιησου TSBχριστου

(KJV+) To the3588 saints40 and2532 faithful4103 brethren80 in1722 Christ5547 which are at1722 Colosse:2857 Grace5485 be unto you,5213 and2532 peace,1515 from575 God2316 our2257 Father3962 and2532 the Lord2962 Jesus2424 Christ.5547

(RST) находящимся в Колоссах святым и верным братиям во Христе Иисусе:

Antikristillistä maailmaa varten kirjoitetuista käsikirjoituksista ja käännöksistä puuttuvat sanat "ja meidän Herraltamme Jeesukselta Kristukselta", jotka löytyvät niin vertailukäännöksistä kuin myös suomalaisesta vuoden 1776 Raamatusta:

Kol 1:2/1776:

Niille, jotka ovat Kolossassa, pyhille ja uskollisille veljille Kristuksessa: armo olkoon teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta! (Kol 1:2/1776)

Pois jätetyt sanat esiintyvät sekä bysanttilaisissa että egyptiläis-roomalaisissa vanhoissa käsikirjoituksissa, mutta puuttuvat kahdesta 500-luvulla kirjoitetusta kodeksista. (B ja D).

Kolossalaiskirje on yksi Paavalin vankilakirjeistä. Kirjeen teema on se, miten meissä toteutuu Jumalan suunnitelma tehdä sellainen ihminen joka on hänen kuvansa ja hänen kaltaisensa. Kirjeessä esiintyy hyvin usein sana "kaikki", kuten myös seuraavasta voi huomata:

1:1 Paavali, Jumalan tahdosta Kristuksen Jeesuksen apostoli, ja veli Timoteus
1:2 Kolossassa asuville pyhille ja uskoville veljille Kristuksessa. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme (και TSBκυριου TSBιησου TSBχριστου) ja Herralta Jeesukselta Kristukselta!
1:3 Me kiitämme Jumalaa, Herramme Jeesuksen Kristuksen Isää, aina kun rukoilemme teidän edestänne,
1:4 sillä me olemme saaneet kuulla teidän uskostanne Kristuksessa Jeesuksessa ja rakkaudesta, mikä teillä on kaikkia pyhiä kohtaan;
1:5 me kiitämme häntä sen toivon tähden, joka teille on talletettuna taivaissa ja josta jo ennen olette kuulleet sen evankeliumin totuuden sanassa,
1:6 joka on tullut teidän tykönne, niinkuin se on myös kaikessa maailmassa, missä se kantaa hedelmää ja kasvaa, samoin kuin teidänkin keskuudessanne siitä päivästä alkaen, jona te kuulitte ja opitte tuntemaan Jumalan armon totuudessa,
1:7 niinkuin te sen opitte Epafraalta, meidän rakkaalta kanssapalvelijaltamme, joka on uskollinen Kristuksen palvelija teidän hyväksenne
1:8 ja joka myös on kertonut meille teidän rakkaudestanne Hengessä.
1:9 Sentähden emme mekään, siitä päivästä alkaen, jona sen kuulimme, ole lakanneet teidän edestänne rukoilemasta ja anomasta, että tulisitte täyteen hänen tahtonsa tuntemista kaikessa hengellisessä viisaudessa ja ymmärtämisessä (εν παση σοφια και συνεσει πνευματικη),
1:10 vaeltaaksenne Herran edessä arvollisesti, hänelle kaikessa otollisesti, kaikessa hyvässä työssä hedelmää kantaen ja kasvaen Jumalan tuntemisen kautta,
1:11 ja hänen kirkkautensa väkevyyden mukaan kaikella voimalla vahvistettuina olemaan kaikessa kestäviä ja pitkämielisiä, ilolla
1:12 kiittäen Isää, joka on tehnyt teidät soveliaiksi olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhillä on valkeudessa,
1:13 häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan.
1:14 Hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksisaaminen,
1:15 ja hän on näkymättömän Jumalan kuva (εικων του θεου του αορατου), esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa (πρωτοτοκος πασης κτισεως).
1:16 Sillä hänessä luotiin kaikki (εν αυτω εκτισθη τα παντα), mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen (τα παντα δι αυτου και εις αυτον εκτισται),
1:17 ja hän on ennen kaikkia, ja hänessä pysyy kaikki voimassa.
1:18 Ja hän on ruumiin, se on: seurakunnan, pää; hän, joka on alku, esikoinen kuolleista nousseitten joukossa, että hän olisi kaikessa ensimmäinen.
1:19 Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi
1:20 ja että hän, tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa kaikki, hänen kauttaan kaikki sekä maan päällä että taivaissa.
1:21 Teidätkin, jotka ennen olitte vieraantuneet ja mieleltänne hänen vihamiehiänsä pahoissa teoissanne, hän nyt on sovittanut
1:22 Poikansa lihan ruumiissa kuoleman kautta, asettaakseen teidät pyhinä ja nuhteettomina ja moitteettomina eteensä,
1:23 jos te vain pysytte uskossa, siihen perustuneina ja siinä lujina, horjahtamatta pois sen evankeliumin toivosta, jonka olette kuulleet, jota on julistettu kaikessa luomakunnassa taivaan alla (εν παση TSBτη κτισει τη υπο τον ουρανον) ja jonka palvelijaksi minä, Paavali, olen tullut.
1:24 Nyt minä iloitsen kärsiessäni teidän tähtenne, ja mikä vielä puuttuu Kristuksen ahdistuksista, sen minä täytän lihassani hänen ruumiinsa hyväksi, joka on seurakunta (υπερ του σωματος αυτου ο εστιν η εκκλησια),
1:25 jonka palvelijaksi minä olen tullut Jumalan armotalouden mukaan (ης εγενομην εγω διακονος κατα την οικονομιαν του θεου), joka minulle on annettu teitä varten (του θεου την δοθεισαν μοι εις υμας), täydellisesti julistaakseni (-) Jumalan sanan (πληρωσαι τον λογον του θεου),
1:26 sen salaisuuden, joka on ollut kätkettynä ikuisista ajoista ja polvesta polveen, mutta joka nyt on ilmoitettu hänen pyhillensä,
1:27 joille Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, kuinka suuri pakanain keskuudessa on tämän salaisuuden kirkkaus: Kristus teissä, kirkkauden toivo.

 

##Kol 1:6

.. joka on tullut teidän tykönne, niinkuin se on myös kaikessa maailmassa, missä se kantaa hedelmää ja kasvaa, samoin kuin teidänkin keskuudessanne siitä päivästä alkaen, jona te kuulitte ja opitte tuntemaan Jumalan armon totuudessa, (Kol 1:6)

 

1:3 Me kiitämme Jumalaa, Herramme Jeesuksen Kristuksen Isää, aina kun rukoilemme teidän edestänne,
1:4 sillä me olemme saaneet kuulla teidän uskostanne Kristuksessa Jeesuksessa ja rakkaudesta, mikä teillä on kaikkia pyhiä kohtaan;
1:5 me kiitämme häntä sen toivon tähden, joka teille on talletettuna taivaissa ja josta jo ennen olette kuulleet sen evankeliumin totuuden sanassa,
1:6 joka on tullut teidän tykönne, niinkuin se on myös kaikessa maailmassa, missä se kantaa hedelmää ja kasvaa, samoin kuin teidänkin keskuudessanne siitä päivästä alkaen, jona te kuulitte ja opitte tuntemaan Jumalan armon totuudessa,
1:7 niinkuin te sen opitte Epafraalta, meidän rakkaalta kanssapalvelijaltamme, joka on uskollinen Kristuksen palvelija teidän hyväksenne
1:8 ja joka myös on kertonut meille teidän rakkaudestanne Hengessä.

 

Kol 1:6 vertailutekstit:

(GNT-V) του παροντος εις υμας καθως και εν παντι τω κοσμω TSBκαι εστιν καρποφορουμενον Aκαι Bκαι Aαυξανομενον Bαυξανομενον καθως και εν υμιν αφ ης ημερας ηκουσατε και επεγνωτε την χαριν του θεου εν αληθεια

(KJV+) Which is come3918 unto1519 you,5209 as2531 it(2532) is in1722 all3956 the3588 world;2889 and2532, (2076) bringeth forth fruit,2592 as2531 it doth also2532 in1722 you,5213 since575 the(3739) day2250 ye heard191 of it, and2532 knew1921 the3588 grace5485 of God2316 in1722 truth:225

(RST) которое пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод, и возрастает, как и между вами, с того дня, как вы услышали и познали благодать Божию в истине,

 

##Kol 1:25


jonka palvelijaksi minä olen tullut Jumalan armotalouden mukaan (κατα την οικονομιαν του θεου), joka minulle on annettu teitä varten, täydellisesti julistaakseni Jumalan sanan, (Kol 1:25)

1:24 Nyt minä iloitsen kärsiessäni teidän tähtenne, ja mikä vielä puuttuu Kristuksen ahdistuksista, sen minä täytän lihassani hänen ruumiinsa hyväksi, joka on seurakunta,
1:25 jonka palvelijaksi minä olen tullut Jumalan armotalouden mukaan, joka minulle on annettu teitä varten, täydellisesti julistaakseni Jumalan sanan,
1:26 sen salaisuuden, joka on ollut kätkettynä ikuisista ajoista ja polvesta polveen, mutta joka nyt on ilmoitettu hänen pyhillensä,
1:27 joille Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, kuinka suuri pakanain keskuudessa on tämän salaisuuden kirkkaus: Kristus teissä, kirkkauden toivo.
1:28 Ja häntä me julistamme, neuvoen jokaista ihmistä ja opettaen jokaista ihmistä kaikella viisaudella, asettaaksemme esiin jokaisen ihmisen täydellisenä Kristuksessa. (Kol 1:24-28)

Kol 1:25 vertailutekstit:

(GNT-V) ης εγενομην εγω διακονος κατα την οικονομιαν του θεου την δοθεισαν μοι εις υμας πληρωσαι τον λογον του θεου

(KJV+) Whereof3739 I1473 am made1096 a minister,1249 according2596 to the3588 dispensation3622 of God2316 which is given1325 to me3427 for1519 you,5209 to fulfill4137 the3588 word3056 of God;2316

(RST) которой сделался я служителем по домостроительству Божию, вверенному мне для вас, [чтобы] исполнить слово Божие,

 

 

#Kol 3:12 Armahtavaisuudesta

3:1 Jos te siis olette herätetyt Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, jossa Kristus on, istuen Jumalan oikealla puolella.
3:2 Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä on maan päällä.
3:3 Sillä te olette kuolleet, ja teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa;
3:4 kun Kristus, meidän elämämme, ilmestyy, silloin tekin hänen kanssaan ilmestytte kirkkaudessa.
3:5 Kuolettakaa siis maalliset jäsenenne: haureus, saastaisuus, kiihko, paha himo ja ahneus, joka on epäjumalanpalvelusta,
3:6 sillä niiden tähden tulee Jumalan viha,
3:7 ja niissä tekin ennen vaelsitte, kun niissä elitte.
3:8 Mutta nyt pankaa tekin pois ne kaikki: viha, kiivastus, pahuus, herjaus ja häpeällinen puhe suustanne.
3:9 Älkää puhuko valhetta toisistanne, te, jotka olette riisuneet pois vanhan ihmisen tekoinensa
3:10 ja pukeutuneet uuteen, joka uudistuu tietoon, Luojansa kuvan mukaan.
3:11 Ja tässä ei ole kreikkalaista eikä juutalaista, ei ympärileikkausta eikä ympärileikkaamattomuutta, ei barbaaria, ei skyyttalaista, ei orjaa, ei vapaata, vaan kaikki ja kaikissa on Kristus.
3:12 Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen,
3:13 kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan. Niinkuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa.
3:14 Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side.
3:15 Ja vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon te olette kutsututkin yhdessä ruumiissa, ja olkaa kiitolliset.
3:16 Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana; opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissänne.
3:17 Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa.

#Kol 4:18


Tervehdys minulta, Paavalilta, omakätisesti. Muistakaa minun kahleitani. Armo olkoon teidän kanssanne. (Kl 4:18)

Kol 4:18 vertailutekstit:

(GNT-V) ο ασπασμος τη εμη χειρι παυλου μνημονευετε μου των δεσμων η χαρις μεθ υμων TSBαμην [Tπρος Tκολασσαεις Tεγραφη Tαπο Tρωμης Tδια Tτυχικου Tκαι Tονησιμου]

(KJV+) The3588 salutation783 by the hand5495 of me1699 Paul.3972 Remember3421 my3450 bonds.1199 Grace5485 be with3326 you.5216 Amen.281

(RST) Приветствие моею рукою, Павловою. Помните мои узы. Благодать со всеми вами. Аминь.

 

4:7 Kaikista minun oloistani antaa teille tiedon Tykikus, rakas veli ja uskollinen palvelija, minun kanssapalvelijani Herrassa.
4:8 Hänet minä lähetän teidän tykönne juuri sitä varten, että saisitte tietää tilamme ja että hän lohduttaisi teidän sydämiänne;
4:9 ja myös Onesimuksen, uskollisen ja rakkaan veljen, joka on teikäläisiä; he ilmoittavat teille, kuinka täällä kaikki on.
4:10 Teille lähettää tervehdyksen Aristarkus, minun vankitoverini, ja Markus, Barnabaan serkku, josta olette saaneet ohjeita - jos hän tulee teidän tykönne, niin ottakaa hänet vastaan -
4:11 ja Jeesus, jota sanotaan Justukseksi; nämä ovat ympärileikatuista ainoat, jotka ovat olleet minun auttajani työssä Jumalan valtakunnan hyväksi, ja he ovat olleet minulle lohdutukseksi.
4:12 Tervehdyksen lähettää teille teikäläinen Epafras (
ασπαζεται υμας επαφρας ο εξ υμων), Kristuksen Jeesuksen palvelija (δουλος χριστου Aιησου), joka rukouksissaan aina taistelee teidän puolestanne (παντοτε αγωνιζομενος υπερ υμων εν ταις προσευχαις), että te pysyisitte täydellisinä (ινα Aσταθητε TSBστητε τελειοι ja täysin vahvoina (και Aπεπληροφορημενοι TSBπεπληρωμενοι) kaikessa, mikä on Jumalan tahto (εν παντι θεληματι του θεου).
4:13 Sillä minä annan hänestä sen todistuksen, että hän näkee paljon vaivaa teidän hyväksenne ja niiden hyväksi, jotka ovat Laodikeassa, sekä niiden, jotka ovat Hierapolissa.
4:14 Luukas, rakas lääkäri, lähettää teille tervehdyksen, niin myös Deemas.
4:15 Tervehdys Laodikeassa oleville veljille ja Nymfalle sekä hänen kodissaan kokoontuvalle seurakunnalle.
4:16 Ja kun tämä kirje on luettu teille, niin toimittakaa, että se luetaan Laodikeankin seurakunnassa ja että myös te luette Laodikeasta tulevan kirjeen.
4:17 Ja sanokaa Arkippukselle: "Ota vaari virasta (
βλεπε την διακονιαν), jonka olet saanut Herrassa (ην παρελαβες εν κυριω), että sen täysin toimitat".
4:18 Tervehdys minulta, Paavalilta, omakätisesti (
ο ασπασμος τη εμη χειρι παυλου). Muistakaa minun kahleitani. Armo olkoon teidän kanssanne (η χαρις μεθ υμων). (TSBαμην Aamen).

 

Takaisin sivulle Armon sanat

tai

tästä Osmon kotisivulle