##10

Armon sanoja Efesolaiskirjeestä

op/2014-02-17

Efesolaiskirje on ensimmäinen Paavalin Roomassa kirjoittamista vankilakirjeistä. Siinä vaiheessa hänelle oli selvinnyt, että juutalaiset hylkäävät messiaansa, ja hän joutuu miettimään pakanaseurakuntien tarkoitusta, sillä hän ymmärtää, että Kristuksen toisen tulemuksen jälkeen asiaintila taas kerran muuttuu. Oliko nyt alkanut pakanain aika, vai mikä? Näitä miettiessään Paavali saa Jumalalta selvyyden asiasta, jonka seurauksena syntyvät kristinuskon perustavat teoreettiset työt. Niissä, siis ensisijaisesti Efesolaiskirjeessä, Filippiläiskirjeessä ja Kolossalaiskirjeessä nähdään, että Jumala on varannut Kristuksen morsiamelle paljon kunniakkaamman osan, kuin mitä pelkkä Israelin kansallinen maailmanhallinta voisi koskaan olla. Jumala on luonut seurakuntansa sitä varten, että se ylösnousemuksen ja tuhatvuotisen valtakunnan jälkeen, tulee olemaan se uusi taivas ja uusi maa, jossa vanhurskaus asuu ja Jumalan suunnitelman täyttymys.

##EF 1:2

1:1 Paavali, Jumalan tahdosta Kristuksen Jeesuksen apostoli, Efesossa oleville pyhille ja uskoville Kristuksessa Jeesuksessa.
1:2 Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta!

Ef. 1:2 vertailutekstit:

(GNT-V) χαρις υμιν και ειρηνη απο θεου πατρος ημων και κυριου ιησου χριστου

(KJV+) Grace5485 be to you,5213 and2532 peace,1515 from575 God2316 our2257 Father,3962 and2532 from the Lord2962 Jesus2424 Christ.5547

(RST) благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа.

 

 

Ef 1:3-10

1:3 Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa,
1:4 niinkuin hän ennen maailman perustamista oli hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään, rakkaudessa,
1:5 edeltäpäin määräten meidät lapseuteen, hänen yhteyteensä Jeesuksen Kristuksen kautta, hänen oman tahtonsa mielisuosion mukaan,
1:6 sen armonsa kirkkauden kiitokseksi, minkä hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa,
1:7 jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksisaaminen, hänen armonsa rikkauden mukaan.
1:8 Tätä armoa hän on ylenpalttisesti antanut meille kaikkinaiseksi viisaudeksi ja ymmärrykseksi,
1:9 tehden meille tiettäväksi sen tahtonsa salaisuuden, että hän, päätöksensä mukaan, jonka hän oli nähnyt hyväksi itsessään tehdä -
1:10 siitä armotaloudesta, minkä hän aikojen täyttyessä aikoi toteuttaa, - oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaikki, mitä on taivaissa ja mitä on maan päällä. (Ef 1:3-10)

##


Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta! (Ef 1:2)

Ef 1:5 vertailutekstit:

(GNT-V) προορισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιησου χριστου εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου

(KJV+) Having predestinated4309 us2248 unto1519 the adoption of children5206 by1223 Jesus2424 Christ5547 to1519 himself,848 according2596 to the3588 good pleasure2107 of his848 will,2307

(RST) предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, по благоволению воли Своей,

 

G2107 εὐδοκία eudokia yoo-dok-ee'-ah

From a presumed compound of G2095 and the base of G1380; satisfaction, that is, (subjectively) delight, or (objectively) kindness, wish, purpose: - desire, good pleasure (will), X seem good.

 

 

#Ef 1:6

Ef 1:6 sen armonsa kirkkauden kiitokseksi, minkä hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa, (Ef 1:6)


(GNT-V) εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου Aης TSBεν TSBη εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω

(KJV+) To1519 the praise1868 of the glory1391 of his848 grace,5485 wherein1722, 3739 he hath made us accepted5487, 2248 in1722 the3588 beloved.25

(RST) в похвалу славы благодати Своей, которою Он облагодатствовал нас в Возлюбленном,

 

G1868 έπαινος epainos

From G1909 and the base of G134; laudation; concretely a commendable thing: - praise.

G5487 χαριτόω charitoo¯

From G5485; to grace, that is, indue with special honor: - make accepted, be highly favoured.

 

χαριτοω

sup. ω,

aor. 1 εχαριτωσα,

pf. part. pass. κεχαριτωμενος

(χαρις)

1) tehdä suloiseksi, mieluiseksi, otolliseksi;

2) ottaa armoihin, armoittaa, τινα Ef. 1:6;

pass. Luuk. l:28.

 

 

##Ef 1:7

jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksisaaminen, hänen armonsa rikkauden mukaan. (Ef 1:7)

Eph 1:7

(GNT-V) εν ω εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα Aτο TSBτον Aπλουτος TSBπλουτον της χαριτος αυτου

(KJV+) In1722 whom3739 we have2192 redemption629 through1223 his846 blood,129 the3588 forgiveness859 of sins,3900 according2596 to the3588 riches4149 of his846 grace;5485

(RST) в Котором мы имеем искупление Кровию Его, прощение грехов, по богатству благодати Его,

 

 

##Ef 1:8

Tätä armoa hän on ylenpalttisesti antanut meille kaikkinaiseksi viisaudeksi ja ymmärrykseksi, (Ef 1:8)

Ef 1:8 vertailutekstit:

(GNT-V) ης επερισσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει

(KJV+) Wherein3739 he hath abounded4052 toward1519 us2248 in1722 all3956 wisdom4678 and2532 prudence;5428

(RST) каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении,

 

G4052 περισσεύω perisseuo¯ per-is-syoo'-o

From G4053; to superabound (in quantity or quality), be in excess, be superfluous; also (transitively) to cause to superabound or excel: - (make, more) abound, (have, have more) abundance, (be more) abundant, be the better, enough and to spare, exceed, excel, increase, be left, redound, remain (over and above).

 

##Ef 1:10


siitä armotaloudesta (eis oikonomian), minkä hän aikojen täyttyessä aikoi toteuttaa, - oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaikki, mitä on taivaissa ja mitä on maan päällä. (Ef 1:10)

Ef 1:10 vertailutekstit:

(GNT-V) εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χριστω τα BAεπι TSτε TSεν τοις ουρανοις και τα επι της γης

(KJV+) That in1519 the dispensation3622 of the3588 fullness4138 of times2540 he might gather together in one346 all things3956 in1722 Christ,5547 both5037 which3588 are in1722 heaven,3772 and2532 which3588 are on1909 earth;1093 even in1722 him:846

(RST) в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом.

G3622 οικονομία oikonomia oy-kon-om-ee'-ah

From G3623; administration (of a household or estate); specifically a (religious) "economy": - dispensation, stewardship.

οικονομια, ας, η, (οικονομεω) huoneenhallitus, taloudenhoito, hallitus, talouden hoitajan virka, taloustoimi Luuk. 16:2. 3. 4;

kuv. apostolin virasta, οικονομιαν πεπιστευμαι minulle on uskottu huoneenhallitusvirka 1.Kor 9:17;

οη οικονομια του θεου Jumalan taloustoimi Kol 1:25;

sam. Jumalan huonekuntahallitus, s. o. laitos, jonka Hän on valmistanut ihmisten pelastukseksi 1.Tim 1:4;

του μυστηριου Hδnen salaisuutensa taloustoimi Ef 3:9;

talousmeno Ef 1:10. 3:2.

G3623 οικονόμος oikonomos oy-kon-om'-os

From G3624 and the base of G3551; a house distributor (that is, manager), or overseer, that is, an employee in that capacity; by extension a fiscal agent (treasurer); figuratively a preacher (of the Gospel): - chamberlain, governor, steward.

G3551 νόμος nomos nom'-os

From a primary word νέμω nemo¯ (to parcel out, especially food or grazing to animals); law (through the idea of prescriptive usage), generally (regulation), specifically (of Moses [including the volume]; also of the Gospel), or figuratively (a principle): - law.


 

 

 

 

 

 

#Ef 2:5-8 Hyvä "mutta"

2:1 Ja Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihinne,
2:2 joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan, mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa,
2:3 joiden joukossa mekin kaikki ennen vaelsimme lihamme himoissa, noudattaen lihan ja ajatusten mielitekoja, ja olimme luonnostamme vihan lapsia niinkuin muutkin;
2:4 mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut,
2:5 on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa - armosta te olette pelastetut -
2:6 ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa,
2:7 osoittaakseen tulevina maailmanaikoina armonsa ylenpalttista runsautta, hyvyydessään meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa.
2:8 Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta - se on Jumalan lahja -
2:9 ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi.
2:10 Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme.

 

##Ef 2:5

… on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa - armosta te olette pelastetut - (Ef 2:5)

Ef 2:5 vertailutekstit:

(GNT-V) και οντας ημας νεκρους τοις παραπτωμασιν συνεζωοποιησεν τω χριστω χαριτι εστε σεσωσμενοι

(KJV+) Even2532 when we2248 were5607 dead3498 in sins,3900 hath quickened us together4806 with Christ, by5547 (grace5485 ye are2075 saved;)4982

(RST) и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, --благодатью вы спасены, --

#Eph 2:6 vertailutekstit:

(GNT-V) και συνηγειρεν και συνεκαθισεν εν τοις επουρανιοις εν χριστω ιησου

(KJV+) And2532 hath raised us up together,4891 and2532 made us sit together4776 in1722 heavenly2032 places in1722 Christ5547 Jesus:2424

(RST) и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе,

##Ef 2:7
osoittaakseen tulevina maailmanaikoina armonsa ylenpalttista runsautta, hyvyydessään meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa. (Ef 2:7)

Eph 2:7 vertailutekstit:

(GNT-V) ινα ενδειξηται εν τοις αιωσιν τοις επερχομενοις Aτο TSBτον Aυπερβαλλον TSBυπερβαλλοντα Aπλουτος TSBπλουτον της χαριτος αυτου εν χρηστοτητι εφ ημας εν χριστω ιησου

(KJV+) That2443 in1722 the3588 ages165 to come1904 he might show1731 the3588 exceeding5235 riches4149 of his848 grace5485 in1722 his kindness5544 toward1909 us2248 through1722 Christ5547 Jesus.2424

(RST) дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе.

 

 

##Ef 2:8

Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta - se on Jumalan lahja - (Ef 2:8)

Eph 2:8 vertailutekstit:

(GNT-V) τη γαρ χαριτι εστε σεσωσμενοι δια TSBτης πιστεως και τουτο ουκ εξ υμων θεου το δωρον

(KJV+) For1063 by grace5485 are2075 ye saved4982 through1223 faith;4102 and2532 that5124 not3756 of1537 yourselves:5216 it is the3588 gift1435 of God:2316

(RST) Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар:

 

1:11 Hänessä me myös olemme saaneet perintöosan, ollen siihen edeltämäärätyt hänen aivoituksensa mukaan (), hänen, joka vaikuttaa kaikki oman tahtonsa päättämän mukaan,
1:12 että me olisimme hänen kirkkautensa kiitokseksi, me, jotka jo edeltä olimme panneet toivomme Kristukseen.
1:13 Hänessä on teihinkin, sittenkuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti,
1:14 sen, joka on meidän perintömme vakuutena, hänen omaisuutensa lunastamiseksi - hänen kirkkautensa kiitokseksi.
1:15 Sentähden, kun kuulin siitä uskosta, joka teillä on Herrassa Jeesuksessa, ja teidän rakkaudestanne kaikkia pyhiä kohtaan,
1:16 en minäkään lakkaa kiittämästä teidän tähtenne, kun muistelen teitä rukouksissani,
1:17 anoen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen Hengen hänen tuntemisessaan
1:18 ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään
1:19 ja mikä hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme - sen hänen väkevyytensä voiman vaikutuksen mukaan,
1:20 jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista ja asetti hänet oikealle puolellensa taivaissa,
1:21 korkeammalle kaikkea hallitusta ja valtaa ja voimaa ja herrautta ja jokaista nimeä, mikä mainitaan, ei ainoastaan tässä maailmanajassa, vaan myös tulevassa.
1:22 Ja kaikki hän on asettanut hänen jalkainsa alle ja antanut hänet kaiken pääksi seurakunnalle,
1:23 joka on hänen ruumiinsa, hänen täyteytensä, joka kaikki kaikissa täyttää.
2:1 Ja Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihinne,
2:2 joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan, mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa,
2:3 joiden joukossa mekin kaikki ennen vaelsimme lihamme himoissa, noudattaen lihan ja ajatusten mielitekoja, ja olimme luonnostamme vihan lapsia niinkuin muutkin;
2:4 mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut,
2:5 on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa - armosta te olette pelastetut -
2:6 ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa,
2:7 osoittaakseen tulevina maailmanaikoina armonsa ylenpalttista runsautta, hyvyydessään meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa.
2:8 Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta - se on Jumalan lahja -
2:9 ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi.
2:10 Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme.

jatkuu…

2:11 Muistakaa sentähden, että te ennen, te lihanne puolesta pakanat, jotka olette saaneet ympärileikkaamattomien nimen niiltä, joita, lihaan käsillä tehdyn ympärileikkauksen mukaisesti, sanotaan ympärileikatuiksi -
2:12 että te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta ja vieraat lupauksen liitoille, ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa;
2:13 mutta nyt, kun olette Kristuksessa Jeesuksessa, olette te, jotka ennen olitte kaukana, päässeet lähelle Kristuksen veressä.
2:14 Sillä hän on meidän rauhamme, hän, joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän, nimittäin vihollisuuden,
2:15 kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksinensä, luodakseen itsessänsä nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi, tehden rauhan,
2:16 ja yhdessä ruumiissa sovittaakseen molemmat Jumalan kanssa ristin kautta, kuolettaen itsensä kautta vihollisuuden.
2:17 Ja hän tuli ja julisti rauhaa teille, jotka kaukana olitte, ja rauhaa niille, jotka lähellä olivat;
2:18 sillä hänen kauttansa on meillä molemmilla pääsy yhdessä Hengessä Isän tykö.
2:19 Niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä,
2:20 apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus,
2:21 jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa;
2:22 ja hänessä tekin yhdessä muitten kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi Hengessä.

tai tämä..

2:14 Sillä hän on meidän rauhamme, hän, joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän, nimittäin vihollisuuden,
2:15 kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksinensä, luodakseen itsessänsä nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi, tehden rauhan,
2:16 ja yhdessä ruumiissa sovittaakseen molemmat Jumalan kanssa ristin kautta, kuolettaen itsensä kautta vihollisuuden.
2:17 Ja hän tuli ja julisti rauhaa teille, jotka kaukana olitte, ja rauhaa niille, jotka lähellä olivat;
2:18 sillä hänen kauttansa on meillä molemmilla pääsy yhdessä Hengessä Isän tykö.
2:19 Niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä,
2:20 apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus,
2:21 jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa;
2:22 ja hänessä tekin yhdessä muitten kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi Hengessä.
3:1 Sen takia minä, Paavali, teidän, pakanain, tähden Kristuksen Jeesuksen vanki, notkistan polveni -
3:2 olette kaiketi kuulleet siitä Jumalan armon taloudenhoidosta (την οικονομιαν της χαριτος), mikä on minulle teitä varten annettu,
3:3 että näet tämä salaisuus (το μυστηριον) on ilmestyksen kautta tehty minulle tiettäväksi, niinkuin olen siitä edellä lyhyesti kirjoittanut;
3:4 josta te sitä lukiessanne voitte huomata, kuinka perehtynyt minä olen Kristuksen salaisuuteen (εν τω μυστηριω του χριστου),
3:5 jota menneiden sukupolvien aikana ei ole ihmisten lapsille tiettäväksi tehty, niinkuin se nyt Hengessä on ilmoitettu hänen pyhille apostoleilleen ja profeetoille:
3:6 että näet pakanatkin ovat kanssaperillisiä ja yhtä ruumista ja osallisia lupaukseen Kristuksessa Jeesuksessa evankeliumin kautta,
3:7 jonka palvelijaksi minä olen tullut Jumalan armon lahjan kautta (κατα την δωρεαν της χαριτος του θεου), joka minulle on annettu hänen voimansa vaikutuksesta.
3:8 Minulle, kaikista pyhistä halvimmalle, on annettu tämä armo (η χαρις αυτη): julistaa pakanoille evankeliumia Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta
3:9 ja saattaa kaikille ilmeiseksi, mitä on sen salaisuuden taloudenhoito ((τις η BAοικονομια TSκοινωνια του μυστηριου - osallisuus), joka ikuisista ajoista asti on ollut kätkettynä Jumalassa, kaiken Luojassa,
3:10 että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta nyt tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon
3:11 sen iankaikkisen aivoituksen mukaisesti (κατα προθεσιν των αιωνων), jonka hän oli säätänyt Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme,
3:12 jossa meillä, uskon kautta häneen, on uskallus ja luottavainen pääsy Jumalan tykö.

 

##Ef 3:2

olette kaiketi kuulleet siitä Jumalan armon taloudenhoidosta, mikä on minulle teitä varten annettu, (Ef 3:2)

Eph 3:2 vertailutekstit:

(GNT-V) Aει Aγε TSBειγε ηκουσατε την οικονομιαν της χαριτος του θεου της δοθεισης μοι εις υμας

(KJV+) If1489 ye have heard191 of the3588 dispensation3622 of the3588 grace5485 of God2316 which is given1325 me3427 to1519 you-ward:5209

(RST) Как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас,

 

#Ef 3:7

(Ef 3:7-8)

jonka palvelijaksi minä olen tullut Jumalan armon lahjan kautta, joka minulle on annettu hänen voimansa vaikutuksesta. (Ef 3:7)

Eph 3:7 vertailutekstit:

(GNT-V) ου Aεγενηθην TSBεγενομην διακονος κατα την δωρεαν της χαριτος του θεου Aτης TSBτην Aδοθεισης TSBδοθεισαν μοι κατα την ενεργειαν της δυναμεως αυτου

(KJV+) Whereof3739 I was made1096 a minister,1249 according2596 to the3588 gift1431 of the3588 grace5485 of God2316 given1325 unto me3427 by2596 the3588 effectual working1753 of his846 power.1411

(RST) которого служителем сделался я по дару благодати Божией, данной мне действием силы Его.

##

Minulle, kaikista pyhistä halvimmalle, on annettu tämä armo (η χαρις αυτη): julistaa pakanoille evankeliumia Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta ja saattaa kaikille ilmeiseksi, mitä on sen salaisuuden taloudenhoito (tai: i koinonia tou mistirion - salaisuuden osallisuus), joka ikuisista ajoista asti on ollut kätkettynä Jumalassa, kaiken Luojassa, että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta nyt tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon sen iankaikkisen aivoituksen mukaisesti (κατα προθεσιν), jonka hδn oli säätänyt Kristuksessa Jeesuksessa (ην εποιησεν εν χριστω ιησου), meidδn Herrassamme, jossa meillä, uskon kautta häneen, on uskallus ja luottavainen pääsy Jumalan tykö. (Ef 3:8-12)

##Ef 3:8

Minulle, kaikista pyhistä halvimmalle, on annettu tämä armo: julistaa pakanoille evankeliumia Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta (Ef 3:8)

Eph 3:8

(GNT-V) εμοι τω ελαχιστοτερω παντων TSτων αγιων εδοθη η χαρις αυτη TSBεν τοις εθνεσιν ευαγγελισασθαι Aτο TSBτον ανεξιχνιαστον Aπλουτος TSBπλουτον του χριστου

(KJV+) Unto me,1698 who am less than the least1647 of all3956 saints,40 is this3778 grace5485 given,1325 that I should preach2097 among1722 the3588 Gentiles1484 the3588 unsearchable421 riches4149 of Christ;5547

(RST) Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия--благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово

G421 ἀνεξιχνίαστος anexichniastos

From G1 (as a negative particle) and a presumed derivative of a compound of G1537 and a derivative of G2487; not tracked out, that is, (by implication) untraceable: - past finding out, unsearchable.

G2487 ἴχνος ichnos

From ἰκνέομαι ikneomai (to arrive; compare G2240); a track (figuratively): - step.

G2240 ἥκω he¯ko¯

A primary verb; to arrive, that is, be present (literally or figuratively): - come.

 

 

##Ef 4:7

Mutta itsekullekin meistä on armo annettu Kristuksen lahjan mitan mukaan. (Ef 4:7)

Ef 4:7 vertailutekstit:

(GNT-V) ενι δε εκαστω ημων εδοθη η χαρις κατα το μετρον της δωρεας του χριστου

(KJV+) But1161 unto every1538 one1520 of us2257 is given1325 grace5485 according2596 to the3588 measure3358 of the3588 gift1431 of Christ.5547

(RST) Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова.

 

4:1 Niin kehoitan siis minä, joka olen vankina Herrassa, teitä vaeltamaan, niinkuin saamanne kutsumuksen arvo vaatii,
4:2 kaikessa nöyryydessä ja hiljaisuudessa ja pitkämielisyydessä kärsien toinen toistanne rakkaudessa
4:3 ja pyrkien säilyttämään hengen yhteyden rauhan yhdyssiteellä:
4:4 yksi ruumis ja yksi henki, niinkuin te olette kutsututkin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte;
4:5 yksi Herra, yksi usko, yksi kaste;
4:6 yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien ja kaikkien kautta ja kaikissa.
4:7 Mutta itsekullekin meistä on armo annettu Kristuksen lahjan mitan mukaan.
4:8 Sentähden on sanottu: "Hän astui ylös korkeuteen, hän otti vankeja saaliikseen, hän antoi lahjoja ihmisille". (Ef 4:1-8)

Eph 4:8 vertailutekstit:

(GNT-V) διο λεγει αναβας εις υψος ηχμαλωτευσεν αιχμαλωσιαν TSBκαι εδωκεν δοματα τοις ανθρωποις

(KJV+) Wherefore1352 he saith,3004 When he ascended up305 on1519 high,5311 he led captivity captive,162, 161 and2532 gave1325 gifts1390 unto men.444

(RST) Посему и сказано: восшед на высоту, пленил плен и дал дары человекам.

 

 

 

##Ef 6:24


Armo olkoon kaikkien kanssa, jotka rakastavat meidän Herraamme Jeesusta Kristusta - katoamattomuudessa. (Ef 6:24)

Eph 6:24 vertailutekstit:

(GNT-V) η χαρις μετα παντων των αγαπωντων τον κυριον ημων ιησουν χριστον εν αφθαρσια TBαμην [Tπρος Tεφεσιους Tεγραφη Tαπο Tρωμης Tδια Tτυχικου]

(KJV+) Grace5485 be with3326 all3956 them that love25 our2257 Lord2962 Jesus2424 Christ5547 in1722 sincerity.861 Amen.281

(RST) Благодать со всеми, неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.

Paavali oli Efesolaiskirjettä kirjoittaessaan "Jeesuksen Kristuksen vanki". Roomalaisilla oli siinä kyllä osansa, samoin juutalaisilla, mutta ne ovat pikkuseikkoja. ..

 

6:21 Mutta että tekin tietäisitte tilani, kuinka minun on, niin on Tykikus, rakas veljeni ja uskollinen palvelija Herrassa, antava teille siitä kaikesta tiedon.
6:22 Minä lähetän hänet teidän tykönne juuri sitä varten, että saisitte tietää meidän tilamme ja että hän lohduttaisi teidän sydämiänne.
6:23 Rauha veljille ja rakkaus, uskon kanssa, Isältä Jumalalta ja Herralta Jeesukselta Kristukselta!
6:24 Armo olkoon kaikkien kanssa, jotka rakastavat meidän Herraamme Jeesusta Kristusta - katoamattomuudessa. (Ef 6:21-24)

 

 

Takaisin sivulle Armon sanat

tai

tästä Osmon kotisivulle