##09

Armon sanoja Galatalaiskirjeestä

op/2014-02-17/2014-12-26

Galatalaiskirjeen aiheena on Jerusalemin seurakunnassa suuren levikin saaneen harhaopin torjuminen. Näille harhaopin opettajille oli Jumalan armo Kristuksessa jäänyt vieraaksi. He uskoivat kyllä Jeesuksen olevan Messiaan, mutta noudattivat samalla Mooseksen lakiin kuuluvien veriuhrien uhraamista Jerusalemin temppelissä. Uskoon tulleita ei-juutalaisia ympärileikkauttamaan itsensä. Kun nämä Jumalan armon perusteita ymmärtämät tulivat seurakuntiin, joille Paavali oli vanhin, oli hänen tehtävänsä varoittaa syntyneestä vaarasta ja antaa asiasta oikeaa opetusta.

Paavalin tervehdyssanoissa sana "haris", armo, esiintyy kaksi kertaa:

1:1 Paavali, apostoli, virkansa saanut, ei ihmisiltä eikä ihmisen kautta, vaan Jeesuksen Kristuksen kautta ja Isän Jumalan, joka on hänet kuolleista herättänyt,
1:2 ja kaikki veljet, jotka ovat minun kanssani, Galatian seurakunnille.
1:3 Armo teille (χαρις υμιν) ja rauha (και ειρηνη) Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta,
1:4 joka antoi itsensä alttiiksi meidän syntiemme tähden, pelastaaksensa meidät nykyisestä pahasta maailmanajasta meidän Jumalamme ja Isämme tahdon mukaan!
1:5 Hänen olkoon kunnia aina ja iankaikkisesti! Amen.
1:6 Minua kummastuttaa, että te niin äkkiä käännytte hänestä, joka on kutsunut teidät Kristuksen armossa (εν χαριτι χριστου), pois toisenlaiseen evankeliumiin,
1:7 joka kuitenkaan ei ole mikään toinen; on vain eräitä, jotka hämmentävät teitä ja tahtovat vääristellä Kristuksen evankeliumin.
1:8 Mutta vaikka me, tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu.

 

# Gal 1:3

Armo teille (χαρις υμιν) ja rauha (και ειρηνη) Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta, (Gal 1:3)

Gal 1:3 kreikankieliset vertailutekstit paljastavat kirkollisen kolminaisuusopin ja raamatullisen monoteismin välisen eron:

(GNT-V) χαρις υμιν και ειρηνη απο θεου πατρος TSBκαι TSBκυριου ημων Aκαι Aκυριου ιησου χριστου

Selvyyden vuoksi esitämme molemmat vaihtoehdot erillisinä lauseina. Suomalainen m-38 käännös vastaa kirkon omaksumaa Aleksandrialaista lukutapaa. Käännöksen pohjana on teksti:

χαρις υμιν και ειρηνη απο θεου πατρος ημων Aκαι Aκυριου ιησου χριστου

Oikean Raamatun, jota myös Kreikan kirkko käyttää, teksti kuuluu näin:

χαρις υμιν και ειρηνη απο θεου πατρος TSBκαι TSBκυριου ημων ιησου χριστου

Suomeksi käännettynä siinä lukee:

1:3 Armo teille ja rauha Jumalalta Isältämme ja Herraltamme Jeesukselta Kristukselta,

Gal 1:3 vertailukäännökset:

(KJV+) Grace5485 be to you5213 and2532 peace1515 from575 God2316 the Father,3962 and2532 from our2257 Lord2962 Jesus2424 Christ,5547

(RST) благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа,

#Gal 1:6

Minua kummastuttaa, että te niin äkkiä käännytte (μετατιθεσθε - siirrytte) hänestä, joka on kutsunut teidät Kristuksen armossa (εν χαριτι χριστου), pois toisenlaiseen evankeliumiin, (Gal 1:6)

Gal 1:6 vertailutekstekstit:

(GNT-V) θαυμαζω οτι ουτως ταχεως μετατιθεσθε απο του καλεσαντος υμας εν χαριτι Aχριστου TSBχριστου εις ετερον ευαγγελιον

(KJV+) I marvel2296 that3754 ye are so3779 soon5030 removed3346 from575 him that called2564 you5209 into1722 the grace5485 of Christ5547 unto1519 another2087 gospel:2098

(RST) Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовою так скоро переходите к иному благовествованию,

 

 

 

##Gal 1:15

Mutta kun hän, joka äitini kohdusta saakka on minut erottanut ja kutsunut armonsa kautta, näki hyväksi (Gal 1:15)

 

Gal 1:15 vertailutekstit:

(GNT-V) οτε δε ευδοκησεν Aο TSBο Aθεος TSBθεος ο αφορισας με εκ κοιλιας μητρος μου και καλεσας δια της χαριτος αυτου

(KJV+) But1161 when3753 it pleased2106 God,2316 who separated873 me3165 from1537 my3450 mother's3384 womb,2836 and2532 called2564 me by1223 his848 grace,5485

(RST) Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею, благоволил

 

1:15 Mutta kun hän, joka äitini kohdusta saakka on minut erottanut ja kutsunut armonsa kautta, näki hyväksi
1:16 ilmaista minussa Poikansa, että minä julistaisin evankeliumia hänestä pakanain seassa, niin minä heti alunpitäenkään en kysynyt neuvoa lihalta ja vereltä,
1:17 enkä lähtenyt ylös Jerusalemiin niiden luo, jotka ennen minua olivat apostoleja, vaan menin pois Arabiaan ja palasin taas takaisin Damaskoon. (Gal 1:15-17)

 

##Gal 2:9

ja kun olivat tulleet tuntemaan sen armon, mikä oli minulle annettu, niin Jaakob ja Keefas ja Johannes, joita pidettiin pylväinä, antoivat minulle ja Barnabaalle yhteisen työn merkiksi kättä, mennäksemme, me pakanain keskuuteen ja he ympärileikattujen. (Gal 2:9)

Gal 2:9 vertailutekstit:

(GNT-V) και γνοντες την χαριν την δοθεισαν μοι ιακωβος και κηφας και ιωαννης οι δοκουντες στυλοι ειναι δεξιας εδωκαν εμοι και βαρναβα κοινωνιας ινα ημεις Bμεν εις τα εθνη αυτοι δε εις την περιτομην

(KJV+) And2532 when James,2385 (2532) Cephas,2786 and2532 John,2491 who seemed1380 to be1511 pillars,4769 perceived1097 the3588 grace5485 that was given1325 unto me,3427 they gave1325 to me1698 and2532 Barnabas921 the right hands1188 of fellowship;2842 that2443 we2249 should go unto1519 the3588 heathen,1484 and1161 they846 unto1519 the3588 circumcision.4061

(RST) и, узнав о благодати, данной мне, Иаков и Кифа и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам [идти] к язычникам, а им к обрезанным,

 

 

2:4 Noiden pariimme luikertaneiden valheveljien tähden, jotka orjuuttaakseen meitä olivat hiipineet vakoilemaan vapauttamme, mikä meillä on Kristuksessa Jeesuksessa,
2:5 me emme hetkeksikään alistuneet antamaan heille myöten, että evankeliumin totuus säilyisi teidän keskuudessanne.
2:6 Ja nuo, joita jonakin pidettiin - millaisia lienevät olleet, ei kuulu minuun; Jumala ei katso henkilöön - nuo arvossapidetyt eivät velvoittaneet minua mihinkään enempään,
2:7 vaan päinvastoin, kun näkivät, että minulle oli uskottu evankeliumin julistaminen ympärileikkaamattomille, samoin kuin Pietarille sen julistaminen ympärileikatuille -
2:8 sillä hän, joka antoi Pietarille voimaa hänen apostolintoimeensa ympärileikattujen keskuudessa, antoi minullekin siihen voimaa pakanain keskuudessa -
2:9 ja kun olivat tulleet tuntemaan sen armon, mikä oli minulle annettu, niin Jaakob ja Keefas ja Johannes, joita pidettiin pylväinä, antoivat minulle ja Barnabaalle yhteisen työn merkiksi kättä, mennäksemme, me pakanain keskuuteen ja he ympärileikattujen.
2:10 Meidän oli vain muistaminen köyhiä, ja juuri sitä minä olenkin ahkeroinut tehdä.

 

##Gal 2:21


En minä tee mitättömäksi Jumalan armoa, sillä jos vanhurskaus on saatavissa lain kautta, silloinhan Kristus on turhaan kuollut. (Gal 2:21)

Gal 2:21 vertailutekstit:

(GNT-V) ουκ αθετω την χαριν του θεου ει γαρ δια νομου δικαιοσυνη αρα χριστος δωρεαν απεθανεν

(KJV+) I do not3756 frustrate114 the3588 grace5485 of God:2316 for1063 if1487 righteousness1343 come by1223 the law,3551 then686 Christ5547 is dead599 in vain.1432

(RST) Не отвергаю благодати Божией; а если законом оправдание, то Христос напрасно умер.

 

2:15 Me olemme luonnostamme juutalaisia, emmekä pakanasyntisiä;
2:16 mutta koska tiedämme, ettei ihminen tule vanhurskaaksi lain teoista, vaan uskon kautta Jeesukseen Kristukseen, niin olemme mekin uskoneet Kristukseen Jeesukseen tullaksemme vanhurskaiksi uskosta Kristukseen eikä lain teoista, koska ei mikään liha tule vanhurskaaksi lain teoista.
2:17 Mutta jos meidät itsemmekin, pyrkiessämme vanhurskautumaan Kristuksessa, on havaittu syntisiksi, onko sitten Kristus synnin palvelija? Pois se!
2:18 Sillä jos minä uudestaan rakennan sen, minkä olen hajottanut maahan, osoitan minä olevani lain rikkoja.
2:19 Sillä minä olen lain kautta kuollut pois laista, elääkseni Jumalalle. Minä olen Kristuksen kanssa ristiinnaulittu,
2:20 ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa; ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan Pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni.
2:21 En minä tee mitättömäksi Jumalan armoa, sillä jos vanhurskaus on saatavissa lain kautta, silloinhan Kristus on turhaan kuollut.

Gal 2:21 vertailutekstit:

(GNT-V) ουκ αθετω την χαριν του θεου ει γαρ δια νομου δικαιοσυνη αρα χριστος δωρεαν απεθανεν

(KJV+) I do not3756 frustrate114 the3588 grace5485 of God:2316 for1063 if1487 righteousness1343 come by1223 the law,3551 then686 Christ5547 is dead599 in vain.1432

(RST) Не отвергаю благодати Божией; а если законом оправдание, то Христос напрасно умер.

G114 ἀθετέω atheteo¯ ath-et-eh'-o

From a compound of G1 (as a negative particle) and a derivative of G5087; to set aside, that is, (by implication) to disesteem, neutralize or violate: - cast off, despise, disannul, frustrate, bring to nought, reject.

G5087 τίθημι tithe¯mi tith'-ay-mee

A prolonged form of a primary word θέω theo¯ (which is used only as an alternate in certain tenses); to place (in the widest application, literally and figuratively; properly in a passive or horizontal posture, and thus different from G2476, which properly denotes an upright and active position, while G2749 is properly reflexive and utterly prostrate): - + advise, appoint, bow, commit, conceive, give, X kneel down, lay (aside, down, up), make, ordain, purpose, put, set (forth), settle, sink down

 

 

#Gal 5:4 Pahin mahdollinen moka

 

Te olette joutuneet pois Kristuksesta, te, jotka tahdotte lain kautta tulla vanhurskaiksi; te olette langenneet pois armosta. (Gal 5:4)

 

Gal 5:4

(GNT-V) κατηργηθητε απο TSBτου χριστου οιτινες εν νομω δικαιουσθε της χαριτος εξεπεσατε

(KJV+) Christ5547 is become of no effect2673 unto you, whosoever3748 of you are justified1344 by1722 the law;3551 ye are fallen1601 from grace.5485

(RST) Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати,

 

5:1 Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen.
5:2 Katso, minä, Paavali, sanon teille, että jos ympärileikkautatte itsenne, niin Kristus ei ole oleva teille miksikään hyödyksi.
5:3 Ja minä todistan taas jokaiselle ihmiselle, joka ympärileikkauttaa itsensä, että hän on velvollinen täyttämään kaiken lain.
5:4 Te olette joutuneet pois Kristuksesta, te, jotka tahdotte lain kautta tulla vanhurskaiksi; te olette langenneet pois armosta.
5:5 Sillä me odotamme uskosta vanhurskauden toivoa Hengen kautta.
5:6 Sillä Kristuksessa Jeesuksessa ei auta ympärileikkaus eikä ympärileikkaamattomuus, vaan rakkauden kautta vaikuttava usko.

 

 

#Gal 6:18

Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo olkoon teidän henkenne kanssa, veljet. Amen. (Gal 6:18)

Gal 6:18 vertailutekstit:

(GNT-V) η χαρις του κυριου ημων ιησου χριστου μετα του πνευματος υμων αδελφοι αμην [Tπρος Tγαλατας Tεγραφη Tαπο Tρωμης]

(KJV+) Brethren,80 the3588 grace5485 of our2257 Lord2962 Jesus2424 Christ5547 be with3326 your5216 spirit.4151 Amen.281

(RST) Благодать Господа нашего Иисуса Христа со духом вашим, братия. Аминь.

 

6:11 Katsokaa, kuinka suurilla kirjaimilla minä omakätisesti teille kirjoitan!
6:12 Kaikki, jotka pyrkivät lihassa olemaan mieliksi, ne pakottavat teitä ympärileikkauttamaan itsenne vain siksi, ettei heitä Kristuksen ristin tähden vainottaisi.
6:13 Eiväthän nekään, jotka ympärileikkauttavat itsensä, itse noudata lakia, vaan he tahtovat teitä ympärileikkauttamaan itsenne saadakseen kerskata teidän lihastanne.
6:14 Mutta pois se minusta, että minä muusta kerskaisin kuin meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen rististä, jonka kautta maailma on ristiinnaulittu minulle, ja minä maailmalle!
6:15 Sillä ei ympärileikkaus ole mitään eikä ympärileikkaamattomuus, vaan uusi luomus.
6:16 Ja kaikille, jotka tämän säännön mukaan vaeltavat, kaikille heille rauha ja laupeus, ja Jumalan Israelille!
6:17 Älköön tästedes kukaan minulle vaivoja tuottako; sillä minä kannan Jeesuksen arvet ruumiissani.
6:18 Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo olkoon teidän henkenne kanssa, veljet. Amen. (Gal 6:11-18)

 

Takaisin sivulle Armon sanat

tai

tästä Osmon kotisivulle