##06

Armon sanoja roomalaiskirjeestä

op/2014-02-17/ 2015-10-17

 

Uuden Testamentin teksteistä noin puolet on Paavalin kirjoittamia. Paavalin ensimmäinen kirja - Roomalaiskirje - on selostus kristinuskon ideologisista perusteista. Se alkaa näin:

1:1 Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu (κλητος) apostoli (αποστολος), erotettu (αφωρισμενος) julistamaan Jumalan evankeliumia (εις ευαγγελιον θεου),
1:2 jonka Jumala on edeltä luvannut (ο προεπηγγειλατο) profeettainsa kautta pyhissä kirjoituksissa,
1:3 hänen Pojastansa - joka lihan puolesta on syntynyt Daavidin siemenestä
1:4 ja pyhyyden hengen puolesta kuolleistanousemisen kautta asetettu Jumalan Pojaksi voimassa - Jeesuksesta Kristuksesta, meidän Herrastamme,
1:5 jonka kautta me olemme saaneet armon (χαριν) ja apostolinviran (αποστολην), että syntyisi uskon kuuliaisuus (εις υπακοην πιστεως) hänen nimeänsä kohtaan (υπερ του ονοματος αυτου) kaikissa pakanakansoissa (εν πασιν τοις εθνεσιν),
1:6 joihin tekin, Jeesuksen Kristuksen kutsumat (κλητοι), kuulutte:
1:7 kaikille Roomassa oleville Jumalan rakkaille, kutsutuille pyhille (κλητοις αγιοις). Armo (χαρις) teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta! (Rm 1:1-7)

Sana armo esiintyy tässä esittelyjaksossa kaksi kertaa: Paavali on saanut armon, jae 5, ja Paavali osoittaa sen edelleen Roomassa asuville uskoville, jae 7.

 

Rm 1:1 vertailutekstit:

(GNT-V) παυλος δουλος TSBιησου χριστου Aιησου κλητος αποστολος αφωρισμενος εις ευαγγελιον θεου

(KJV+) Paul,3972 a servant1401 of Jesus2424 Christ,5547 called2822 to be an apostle,652 separated873 unto1519 the gospel2098 of God,2316

(RST) Павел, раб Иисуса Христа, призванный Апостол, избранный к благовестию Божию,

## Rm 1:2 kutsuttu

1:1 Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli, erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia εις ευαγγελιον θεου,
1:2 jonka Jumala on edeltä luvannut ο προεπηγγειλατο profeettainsa kautta pyhissä kirjoituksissa,

Rm 1:2 vertailutekstit:

(GNT-V) ο προεπηγγειλατο δια των προφητων αυτου εν γραφαις αγιαις

(KJV+) (Which3739 he had promised afore4279 by1223 his848 prophets4396 in1722 the Holy40 Scriptures,)1124

(RST) которое Бог прежде обещал через пророков Своих, в святых писаниях,

 

##Rm 1:5 Kristuksen kautta saatu armo


jonka kautta me olemme saaneet armon (χαριν) ja apostolinviran (και αποστολην), että syntyisi uskon kuuliaisuus hänen nimeänsä kohtaan kaikissa pakanakansoissa, (Rm 1:5)

Rm 1:5 vertailutekstit:

(GNT-V) δι ου ελαβομεν χαριν και αποστολην εις υπακοην πιστεως εν πασιν τοις εθνεσιν υπερ του ονοματος αυτου

(KJV+) By1223 whom3739 we have received2983 grace5485 and2532 apostleship,651 for1519 obedience5218 to the faith4102 among1722 all3956 nations,1484 for5228 his848 name;3686

(RST) через Которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы,

Jos silmälääkäri lähtee leikkaamaan umpisuolta, ei tuloksesta välttämättä tule hyvä. Joskus näyttää siltä, etteivät nämä raamatunkääntäjätkään ole olleet ihan omalta alaltaan. Suomenkieliset kääntäjät tykkäävät tuosta pakana-sanasta, vaikka sitä ei kreikankielisestä lähdetekstistä ei löydy ollenkaan. Sana ethnos tarkoittaa yksinkertaisesti kansakuntaa, nation, kuten KJV:ssa sanotaankin. Myös venäläinen "narod" on se, mitä ammattitaitoiselta kääntäjältä voidaan odottaakin. Venäläisen kääntäjän rasismi tulee kuitenkin esille toisella tapaa: hänen käännöksensä mukaan Jeesuksen nimelle on kaikki kansat "alistettava" kuuliaiseksi; sana pokorjat on lisäksi aika raakaa kieltä. Jos nämä raa'at käännösvirheet olisi löydetty muusta tekstistä, se voitaisiin vielä jotenkin selittää, mutta kun kyse on apostolin tehtävästä tuoda Jumalan armo kaikkien kansojen ulottuville, ovat nämä virheet pöyristyttäviä.

Sanaa virka ei ole lähdetekstissä, eikä sitä ole hyvissä käännöksissäkään. Suomalaisen kääntäjän tarkoitusperät ovat silti helposti ymmärrettävissä: sana "virka" on kumarrus paavin kirkon ja babylonialaisen valtiojärjestelmän suuntaa. Suomalaiseen käännökseen on myös lisätty sana "syntyisi", mutta se on ollut tarpeen, koska sanatarkalla käännöksellä ei kreikkalaisen lähdetekstin sisältöä voi suomen kieleen tässä tapauksessa välittää.

Englantilainen KJV on neutraali, hyvä käännös.

Venäläinen käännös on mielenkiintoinen myös siitä syystä, että merjalaisten entisessä pääkaupungissa Rostovissa koulutuksensa saanut Kominmaan evankelista Stefan Permalainen vielä 1400-luvulla painotti sitä, että usko on kuuliaisuutta Kristuksen nimelle. Siihen aikaan oli siis vielä ortodokseillakin jonkinlainen käsitys kristinuskosta, mutta kun venäläiset käänsivät raamattua itselleen 500 vuotta myöhemmin oli juttu jo kääntynyt päälaelleen, niin että jo apostolit ne muka Jeesuksen nimessä menivät kansoja orjuuttamaan. Voi köyhiä, jotka 1876 eivät ymmärtäneet, mitä siitä seuraa.

Apostolintoimen tarkoituksena on esittää kutsu Jumalan valtakuntaan, eikä suinkaan tsaarin, paavin tai pankkiirien valtakuntaan. Sana kaleo, kutsua esiintyy Roomalaiskirjeen alun lyhyessä tervehdystekstissä kolme kertaa, jakeissa 1:5, 1:6 ja 1:7. Kutsun antaja on Israelin kuningas, Jeesus.

joihin tekin, Jeesuksen Kristuksen kutsumat (κλητοι), kuulutte. (Rm 1:6)

Kutsu on yksi niistä seitsemästä asiasta, jotka Jumalan valtakuntaa pääsemiseksi tarvitaan. Luetellaan ne kaikki, niin kuin Pietari ne Apostolien teoissa luettelee:

Jeesus lupasi Pietarille taivasten valtakunnan avaimet ja sai ne helluntaina, kun Pyhä Henki vuodatettiin, jonka jälkeen näitä avaimia käyttävät kaikki Pyhällä Hengellä täytetyt Jumalan lapset.

Kolmannen kerran sana "kutsu" esiintyy jakeessa jo jakeessa 1:7:

##Rm 1:7


kaikille Roomassa oleville Jumalan rakkaille, kutsutuille pyhille (κλητοις αγιοις). Armo teille ja rauha (χαρις υμιν και ειρηνη) Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta! (Rm 1:7)

Rm 1:7 vertailutekstit:

(GNT-V) πασιν τοις ουσιν εν ρωμη αγαπητοις θεου κλητοις αγιοις χαρις υμιν και ειρηνη απο θεου πατρος ημων και κυριου ιησου χριστου

(KJV+) To all3956 that be5607 in1722 Rome,4516 beloved27 of God,2316 called2822 to be saints:40 Grace5485 to you5213 and2532 peace1515 from575 God2316 our2257 Father,3962 and2532 the Lord2962 Jesus2424 Christ.5547

(RST) всем находящимся в Риме возлюбленным Божиим, призванным святым: благодать вам и мир от Бога отца нашего и Господа Иисуса Христа.

Täsmennetään vielä se, kenelle kirje on osoitettu:

- ne, jotka ovat Roomassa,

- ne, joita Jumala rakastaa,

- ne, jotka ovat kutsutut,

- ne, jotka ovat pyhiä.

Tervehdys esitetään vain niille, jotka täyttävät nämä ehdot, sillä tervehdyssanat ovat: Armoa ja rauhaa! Jos tervehdys osoitettaisiin yleisesti, tervehdyssanoissa toivotettaisiin todennäköisesti laupeutta, jonka sisältö on suppeampi kuin armon. Siinä tapauksessa olisi ollut parempi ensin saarnata evankeliumia ja antaa ohjeet siitä, miten rauhan valtakuntaan päästään.

 

## Hengellinen lahja eli karisma

Sana karisma esiintyy ensimmäisen kerran Roomalaiskirjeen jakeessa 1:11.

1:8 Ensiksikin minä kiitän Jumalaani Jeesuksen Kristuksen kautta teidän kaikkien tähden, koska teidän uskoanne mainitaan kaikessa maailmassa.
1:9 Sillä Jumala, jota minä hengessäni palvelen julistaen hänen Poikansa evankeliumia, on minun todistajani, kuinka minä teitä lakkaamatta muistan,
1:10 aina rukouksissani anoen, että minä jo vihdoinkin, jos Jumala tahtoo, pääsisin tulemaan teidän tykönne.
1:11 Sillä minä ikävöitsen teitä nähdä, voidakseni antaa teille jonkun hengellisen (πνευματικον) lahjan (χαρισμα), että te vahvistuisitte,
1:12 se on, että me yhdessä ollessamme virkistyisimme yhteisestä uskostamme, teidän ja minun.

Armoitus (harisma) on sanan haris, armo johdannainen. Jos harisma (/kharisma, armoitus) käännetään sanalla lahja, hävitetään lähdetekstin ajatus, ja lisäksi syntyy sekaannusta siitä, että Pyhä Henki, joka jakaa karismat/armoitukset, kullekin uskovalle omansa, itse on lahja, dorea.

Jakeen Rm 1:11 vertailutekstit ovat:

(GNT-V) επιποθω γαρ ιδειν υμας ινα τι μεταδω χαρισμα υμιν πνευματικον εις το στηριχθηναι υμας

(KJV+) For1063 I long1971 to see1492 you,5209 that2443 I may impart3330 unto you5213 some5100 spiritual4152 gift,5486 to the end ye5209 may be established;4741

(RST) ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему,

Jyväskylän lyseon lehtorin sanakirjassa vuodelta 1890 sanasta harisma kerrotaan:

χάρισμα, τος, τό, (χαρίζομαι) armolahja, hyvä teko, jonka jku ilman ansiota saa; UT:ssa, Jumalan antama armolahja, armolahja, luonnollisesta itsensä pidättäväisyyden kyvystä, joka on Jumalalta saatu 1.Kor 7:7; πνευματικόν hengellinen armolahja, s. o. kristillinen rakennus Rom 1:11; armolahja, armoitus, s.o. Jumalan lahja, jonka kautta synnit annetaan anteeksi ja ijankaikkinen elämä saadaan Rom 5:15. 16. 6:23; plur. erilaisista kristityille tulevista armolahjoista Rom 11:29; armolahja, armahtaminen, s. o. pelastus suuresta vaarasta, katso πρόσωπον, l, b, 2.Kor 1:11; χαρίσματα armolahjat, s. o. erinomaiset kyvyt, joilla yksityiset kristityt etevällä tavalla kristillistä seurakuntaa hoitavat ja sen elämää edistävät Rom 12:6, vert. 7. 8. 1.Kor 1:7. 12:4. 31. 1.Piet 4:10; sam. χαρίσματα ιανάτων parantamisten, parannusten armolahjat 1.Kor 12:9. 28. 30; sam. sing. evankeliumin saarnaajan viran hoitamisen kykyjen kokonaisuudesta 1.Tim 4:14. 2.Tim 1:6.

Nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että haris on armo ja harisma armon osoitus. Jumalan palvelijalla, Paavalilla oli armoitus (haris) jakaa karismoja (harismata) eli armon osoituksia henkilöille, joilla jo oli Pyhän Hengen lahja. Paavali tunsi henkilökohtaisesti Roomassa asuvia uskovia, mutta halusi vielä täydentää uskovien varuspakkia hengellisillä lahjoilla sinne mentyään. Uudestisyntymätön ihminen ei karismoja olisi pystynytkään vastaanottamaan. Koko homman lähtökohta on Jumalan dikeosyne, oikeudenmukaisuus, jota jakeessa 3:21 sanotaan vanhurskaudeksi, kts. Juuson sanakirjan sivut 124 ja 125.

 

## Armojärjestys ja vapauttavan tuomion perustelu

Jumala ei siunaa ketään eikä mitään ennen kuin syntikysymys on hallinnassa. Aabraham sai lupauksen, mutta lupauksen täyttymistä piti odottaa kaksi tuhatta vuotta, ennen kuin syntyi se lupauksen lapsi, joka otti pois maailman synnit. Sen jälkeen tie oli avoinna lupauksen täyttymiselle.

Jeesus kärsi ristillä jokaisen ihmisen synnit, "maailman synnit", sanoo Raamattu. Mutta Jumala ei pakota ketään sisälle Jumalan valtakuntaan. Ihmisen on otettava vastaan syntien sovitus, joka hänelle Kristuksessa tarjotaan päästäkseen nyt, kun armon aika vielä on, sisälle turvaan, ennen kuin tuomiot pannaan täytäntöön.

3:21 Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia,
3:22 se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat; sillä ei ole yhtään erotusta.
3:23 Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla
3:24 ja saavat lahjaksi (δωρεαν) vanhurskauden hänen armostaan (τη αυτου χαριτι) sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa,
3:25 jonka Jumala on asettanut (ον προεθετο ο θεος) armoistuimeksi (ιλαστηριον)uskon kautta hänen vereensä, osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit
3:26 jumalallisessa kärsivällisyydessään, osoittaaksensa vanhurskauttaan nykyajassa, sitä, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen. (Rm 3:21-26)

Suomennetussa tekstissä esiintyvät sanat armo (haris) ja armoistuin (ilasterion). Armoistuin on niitä Lutherin käännöksiä; kyse on Liiton arkin kannesta, jolle Israelin ylipappi kerran vuodessa pirskotti uhrieläimen verta koko kansan syntien sovitukseksi. Kannen alla arkissa oli laki, joka vaati syyllisen kuolemaa. Veren pirskottaminen Vanhan Liiton telttamajan kaikkeinpyhimmässä osassa olevan arkin kannelle oli vertauskuvallinen ennakkoesitys siitä, mikä täyttyi Jeesuksessa Kristuksessa Jeesuksen noustua ylös haudasta ja mentyä Taivaallisen Temppelin kaikkeinpyhimpään. Se oli teko, joka tyydytti Jumalan oikeudenmukaisen, ja siten myös lain vaatimuksen syyllisen kuolemasta, jonka synti (Jumalan Lain rikkominen) aiheuttaa. Seurauksena tästä on, että Jumala voi hyväksyä ihmisen, joka perustelee armonanomustaan Jeesuksen sovitustyöllä.

 

# Rm 3:24 Vanhurskautettuina …

ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan (δικαιουμενοι δωρεαν τη αυτου χαριτι) sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, (Rm 3:24)

Jakeen 3:24 vertailutekstit:

(GNT-V) δικαιουμενοι δωρεαν τη αυτου χαριτι δια της απολυτρωσεως της εν χριστω ιησου

(KJV+) Being justified1344 freely1432 by his848 grace5485 through1223 the3588 redemption629 that3588 is in1722 Christ5547 Jesus:2424

(RST) получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе,

Sanat "saavat lahjaksi vanhuskauden" ovat käännöstä sanasta "dikaioumenoi", joka on preesensin passiivin partisiippi sanasta dikaiomai, vanhurskauttaa. Suomalaisesta käännöksestä saattaa saada sellaisen käsityksen, että kyse olisi futuurista, ja vanhurskauttaminen tapahtuisi sitten joskus siellä "suuren virran" takana. Englantilainen ja venäläinen käännös on parempi.

Vanhurskauttaa on vanhahtava sana, ja jopa kirkkoraamattua m.38 vanhemmat käännökset puhuvat paljon nykyaikaisempaa kieltä. Kreikan sana dikaomai, 1344, on johdannainen sanasta dikaios, jotka löydät Juuso sanakirjan sivuilta 124 ja 125. Aluksi tämä:

δίκαιος, αια, ον, (δικη) oikea, joka on sellainen kuin hänen tulee olla, rehellinen, kunniallinen, hurskas, vanhurskas Matth. 1:19. 10:41. 13:48. 49. 28:28. 25:37. 46. Luuk. 1:6. 17. 14:34. Rom 5:7. 1.Tim 1:9. Hepr. 10:38. Jak. 5:6. 16. 1.Piet 3:12; δίκαιοι και άδικοι vanhurskaat ja väärät Matth. 5:45. Apt 24:15 jne.

Suurempi vaikeus sanan dikeosyne, vanhurskaus, ymmärtämiselle tulee kuitenkin siitä, että tavallisesti ajatellaan vain sitä, mitä tapahtuu siellä "taivaan portilla", kun "Pyhä Pietari" tarkastaa sisälle pyrkivien valtakirjoja. Tosiasiassa vanhurskautus ja samalla Jumalan hyväksyntä saadaan uskon kautta sillä hetkellä kun sinun sinulle uskon ovet avautuvat. Avaimet jo lueteltiin, niitä on seitsemän. Ja jos haluat tietää muutakin kuin avaimien nimet, katso tekstiä Jumalan valtakunnan avaimet. Ahdas portti? Kiitä Herraa, että löysit portin, ja myös siitä, että ahtaan portin kautta eivät menneisyyden haamut pääse sisälle sinun rauhaasi häiritsemään.

 

# Rm 3:25 Ilastirion - armoistuin/ lepyttäminen / sovitusuhri


3:25 jonka Jumala on asettanut (proetheto) armoistuimeksi (ilastirion) uskon kautta hänen vereensä, osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit
3:26 jumalallisessa kärsivällisyydessään, osoittaaksensa vanhurskauttaan nykyajassa, sitä, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen. (Rm 3:25-26)

Juuson sanakirjan sivulla 245 on sanasta ilastirion asiallinen selvitys:

* ιλαστήριον,ου, τό,

(neutr. sanasta ιλαςτήριος, ία, ον, sovintoon l. sovitukseen kuuluva, sovintoa tuottava, ιλάσκομαι) paikka, jossa sovitetaan, liitonarkin kansi, sovintokansi (kuten Lxx kääntää hepr. תרפכ, /kaporet) Hepr. 9:5; sovinnon välikappale, sovintouhri, sovittava voima, sovittaja, sovitus Rom 3:25; tässä jälkimmäisessäkin paikassa otaksuvat muutamat Raamatun selittäjät saman merkityksen kuin Hepr. 9:5 sentähden, että, kuten suurena sovintopäivänä (Tischri-kuun 10 p.) Jehovaa sovitettiin sillä, että uhrieläinten verta vihmoitettiin liitonarkin kannelle, on Kristuskin sanottava sovintokanneksi, koska hänen kauttansa ijankaikkinen sovinto on tapahtunut, kun hän antoi vuodattaa oman verensä ja antoi itsensä sen vihmoitettavaksi; VT:n aikana vuodatettu uhriveri oli Kristuksen uhriveren esikuva. Katso Liite I.

Rm 3:25 vertailutekstit:

(GNT-V) ον προεθετο ο θεος ιλαστηριον δια Aτης TSBτης πιστεως εν τω αυτου αιματι εις ενδειξιν της δικαιοσυνης αυτου δια την παρεσιν των προγεγονοτων αμαρτηματων

(KJV+) Whom3739 God2316 hath set forth4388 to be a propitiation2435 through1223 faith4102 in1722 his848 blood,129 to declare1519, 1732 his848 righteousness1343 for1223 the3588 remission3929 of sins265 that are past,4266 through1722 the3588 forbearance463 of God;2316

(RST) которого Бог предложил в жертву умилостивления в Крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде,

Jeesuksen elämä oli ennakolta ilmoitettu Vanhan Testamentin kirjoituksissa, ja kun Jeesus syntyi ihmiseksi, hän sanoi tulleensa täyttämään kirjoitukset. Yleisesti tässä yhteydessä puhutaan ennustuksista, mutta ikuisuudessa, jossa kaikki tehtiin valmiiksi ennen maailman esilletuomista, ei ole tarvetta puhua ennustuksista. Se, mitä maailmassa silmiemme eteen tulee hetkellisesi esiin, häipyy pian näkyvistä, valon jo näyttäessä tietä seuraavalle askeleelle. Uusi testamentti käyttää tästä sanaa prothesis, ennakolta valmistetun esilletuominen, ja tästä lauseesta löytyy vastaava verbi protithimi, muodossa proetheto. Sen merkityksistä Juuson sanakirjan sivulla 469:

προτίθημι,

aor. 2 med. προεθέμην,

(πρό, τίθημι)

- 1) asettaa esille, eteen, vars. julkisuuteen l. katsottavaksi;

med. asettaa itselleen julkisuuteen,

τινά c. acc. praed. Rom 3:25;

- 2) med. asettaa l. määrätä itselleen, päättää, säätää, inf. kera Rom 1:13;

εν αυτω itsessδnsä, mielessänsä Ef 1:9. Katso Liite 1.

Kristuksen kärsiminenkin kuului jo Jumalan kirkkaudessa toteutettuun Jumalan suunnitelmaan, jonka takia siitäkin voidaan sanoa, että hän kärsi ennen aikojen alkua.

Rm 3:26 vertailutekstit:

(GNT-V) εν τη ανοχη του θεου προς Aτην ενδειξιν της δικαιοσυνης αυτου εν τω νυν καιρω εις το ειναι αυτον δικαιον και δικαιουντα τον εκ πιστεως ιησου

(KJV+) To4314 declare,1732 I say, at1722 this3568 time2540 his846 righteousness:1343 that he846 might be1511 just,1342 and2532 the justifier1344 of him3588 which believeth1537, 4102 in Jesus.2424

(RST) во [время] долготерпения Божия, к показанию правды Его в настоящее время, да [явится] Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса.

Tässä vielä tärkeimmät sanat Strongin sanakirjasta:

G4388 προτίθεμαι protithemai

Middle voice from G4253 and G5087; to place before, that is, (for oneself) to exhibit; (to oneself) to propose (determine): - purpose, set forth.

G2435 ιλαστήριον hilaste¯rion

Neuter of a derivative of G2433; an expiatory (place or thing), that is, (concretely) an atoning victim, or (specifically) the lid of the Ark (in the Temple): - mercyseat, propitiation.

G3929 πάρεσις paresis

From G2935; praetermission, that is, toleration: - remission.

G1732 ένδειξις endeixis

From G1731; indication (abstractly): - declare, evident token, proof.

 

Armon ja ansion ero

Ensimmäisen Mooseksen kirjan jae 1.Ms 15:6 on niitä ulkoa opeteltavia raamatunlauseita, sillä siinä ensimmäistä kertaa annetaan ymmärtää miten Jumala pelastaa ihmisen uskon kautta:

15:1 Näiden tapausten jälkeen tuli Abramille näyssä tämä Herran sana: "Älä pelkää, Abram! Minä olen sinun kilpesi; sinun palkkasi on oleva sangen suuri."
15:2 Mutta Abram sanoi: "Oi Herra, Herra, mitä sinä minulle annat? Minä lähden täältä lapsetonna, ja omaisuuteni haltijaksi tulee damaskolainen mies, Elieser."
15:3 Ja Abram sanoi vielä: "Sinä et ole antanut minulle jälkeläistä; katso, talossani syntynyt palvelija on minut perivä".
15:4 Mutta katso, hänelle tuli tämä Herran sana: "Hän ei ole sinua perivä, vaan joka lähtee sinun omasta ruumiistasi, hän on sinut perivä".
15:5 Ja hän vei hänet ulos ja sanoi: "Katso taivaalle ja lue tähdet, jos ne taidat lukea". Ja hän sanoi hänelle: "Niin paljon on sinulla oleva jälkeläisiä".
15:6 Ja Abram uskoi Herraan, ja Herra luki sen hänelle vanhurskaudeksi.

Voit myös tavoitella jakeen 15:6 alkuperäistä sanamuotoa opettelemalla tämän: Ve-he'emin ba-Jhovaa va-jjachshebehaa loo tsedakaa. Paavalin lainaus jakeessa Rm 4:3 on suora käännös siitä:

4:1 Mitä me siis sanomme esi-isämme Aabrahamin saavuttaneen lihan mukaan?
4:2 Sillä jos Aabraham on teoista vanhurskautettu, on hänellä kerskaamista, mutta ei Jumalan edessä.
4:3 Sillä mitä Raamattu sanoo? "Aabraham uskoi Jumalaa, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi".
4:4 Mutta töitä tekevälle ei lueta palkkaa armosta (κατα χαριν), vaan ansiosta,
4:5 mutta joka ei töitä tee, vaan uskoo häneen, joka vanhurskauttaa jumalattoman, sille luetaan hänen uskonsa vanhurskaudeksi;
4:6 niinkuin myös Daavid ylistää autuaaksi (τον μακαρισμον) sitä ihmistä, jolle Jumala lukee vanhurskauden ilman tekoja:
4:7 "Autuaat (Μακάριοι) ne, joiden rikokset ovat anteeksi annetut ja joiden synnit ovat peitetyt!
4:8 Autuas (Μακάριος) se mies, jolle Herra ei lue syntiä!"

# Rm 4:4


Mutta töitä tekevälle ei lueta palkkaa armosta (κατα χαριν), vaan ansiosta (κατα TSτο οφειλημα), (Rm 4:4)

Rm 4:4 vertailutekstit:

(GNT-V) τω δε εργαζομενω ο μισθος ου λογιζεται κατα χαριν αλλα κατα TSτο οφειλημα

(KJV+) Now1161 to him that worketh2038 is the3588 reward3408 not3756 reckoned3049 of2596 grace,5485 but235 of2596 debt.3783

(RST) Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу.

Tässä puhutaan isoista asioista, siitä kuka saa hallita maailmaa ja elää siinä. Jakeessa Rm 4:13 kerrotaan maailmasta, jonka joku perii. Perii keneltä? Kuka on kuollut? Ei välttämättä, kyse on vain siitä, että Jumalan itsensä asettama maailman ruhtinas pantiin pois viralta, ja nyt maailma tarvitsee uudet hallitsijat.

Ja sitten me luemme siitä, että Jumala kutsui Aabrahamin. Ei Aabrahamia pantu maailman hallitsijaksi, mutta hän uskoi siihen, mitä luvattiin, ja lähti liikkeelle periäkseen lupaukset.

Jos Jumala olisi pakottanut Aabrahamin lähtemään, ei siitä olisi koitunut Aabrahamille minkäänlaista meriittiä. Mutta koska Aabraham lähti vapaaehtoisesti, vain uskonsa kannustamana, luki Jumala uskon Aabrahamin ansioksi. Vaikka tämä ansio olisikin ollut oman edun tavoittelua, se ei tapahtunut Aabrahamin ehdoilla, vaan Jumalan, ja oli sen takia hyväksyttävää niin, että Jumala saattoi pitää Aabrahamia kelpo miehenä ja jopa ystävänään, jolle Jumala. voi osoittaa rakkauttaan rikkomatta omaa vanhuskauttaan - oikeamielistä olemustaan vastaan.

 

##Rm 4:16 Miksi armo on uskosta


Sentähden se on uskosta, että se olisi armosta ινα κατα χαριν; että lupaus pysyisi lujana kaikelle siemenelle, ei ainoastaan sille, joka pitäytyy lakiin, vaan myös sille, jolla on Aabrahamin usko, hänen, joka on meidän kaikkien isä. (Rm 4:16)

Rm 4:16 vertailutekstit:

(GNT-V) δια τουτο εκ πιστεως ινα κατα χαριν εις το ειναι βεβαιαν την επαγγελιαν παντι τω σπερματι ου τω εκ του νομου μονον αλλα και τω εκ πιστεως αβρααμ ος εστιν πατηρ παντων ημων

(KJV+) Therefore1223, 5124 it is of1537 faith,4102 that2443 it might be by2596 grace;5485 to the end the3588 promise1860 might be1511 sure949 to all3956 the3588 seed;4690 not3756 to that3588 only3440 which is of1537 the3588 law,3551 but235 to that3588 also2532 which is of1537 the faith4102 of Abraham;11 who3739 is2076 the father3962 of us2257 all,3956

(RST) Итак по вере, чтобы [было] по милости, дабы обетование было непреложно для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам

Roomalaiskirjeessä usein toistuva viittaus lupaukseen koskee Aabrahamin siementä, Aabrahamille luvattua poikaa. Jumala oli luvannut, että Aabrahamissa tulisivat siunatuksi kaikki maailman kansat, mutta Jumala ei siunaa ketään eikä mitään, ennen kuin syntikysymys on hallinnassa. Lupauksia on monta, ja ne toteutuvat kaikki Jeesuksessa, mutta Jeesusta oli odotettava kaksi tuhatta vuotta, ennen kuin kaikkien maailman kansojen osaksi tulevasta siunauksesta saatettiin edes puhua, sillä lupauksen toteutuminen ei tapahdu ohi Jeesuksen:

4:9 Koskeeko sitten tämä autuaaksi ylistäminen ainoastaan ympärileikattuja, vai eikö ympärileikkaamattomiakin? Sanommehan: "Aabrahamille luettiin usko vanhurskaudeksi".
4:10 Kuinka se sitten siksi luettiin? Hänen ollessaanko ympärileikattuna vai ympärileikkaamatonna? Ei ympärileikattuna, vaan ympärileikkaamatonna.
4:11 Ja hän sai ympärileikkauksen merkin sen uskonvanhurskauden sinetiksi, joka hänellä oli ympärileikkaamatonna, että hänestä tulisi kaikkien isä, jotka ympärileikkaamattomina uskovat, niin että vanhurskaus heillekin luettaisiin;
4:12 ja että hänestä tulisi myöskin ympärileikattujen isä, niiden, jotka eivät ainoastaan ole ympärileikattuja, vaan myös vaeltavat sen uskon jälkiä, mikä meidän isällämme Aabrahamilla oli jo ympärileikkaamatonna.
4:13 Sillä se lupaus, että Aabraham oli perivä maailman, ei tullut hänelle eikä hänen siemenelleen lain kautta, vaan uskonvanhurskauden kautta.
4:14 Sillä jos ne, jotka pitäytyvät lakiin, ovat perillisiä, niin usko on tyhjäksi tehty ja lupaus käynyt mitättömäksi.
4:15 Sillä laki saa aikaan vihaa; mutta missä lakia ei ole, siellä ei ole rikkomustakaan.
4:16 Sentähden se on uskosta, että se olisi armosta; että lupaus pysyisi lujana kaikelle siemenelle, ei ainoastaan sille, joka pitäytyy lakiin, vaan myös sille, jolla on Aabrahamin usko, hänen, joka on meidän kaikkien isä (Rm 4:9-16)

#Rm 5:2 Pääsy armoon tapahtuu uskon välityksellä

Jumala ei hyväksy yhteyteensä ketään eikä mitään, joka vähänkin haiskahtaa kapinalta. Edes Aabrahamista ei tullut maailman perillistä, eikä tule, ennen kuin syntikysymys oli hallinnassa. Kului kaksi tuhatta vuotta, ennen kuin seuraavaan vaiheeseen voitiin siirtyä

5:1 Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta,
5:2 jonka kautta myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme, ja meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo.

Armo on tila, johon päästään uskon kautta. Siihen tilaan pääsemiseksi ihmissydän puhdistetaan uskolla Jeesukseen ja puhdistettu sydän täytetään Jumalan rakkaudella Pyhän Hengen kautta:


5:3 Eikä ainoastaan se, vaan meidän kerskauksenamme ovat myös ahdistukset, sillä me tiedämme, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä,
5:4 mutta kärsivällisyys koettelemuksen kestämistä, ja koettelemuksen kestäminen toivoa;
5:5 mutta toivo ei saata häpeään; sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu.

 

# Rm 5:2

jonka kautta myös olemme uskossa saaneet pääsyn (δι ου και την προσαγωγην εσχηκαμεν τη πιστει) tähän armoon (εις την χαριν ταυτην), jossa me nyt olemme, ja meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo. (Rm 5:2)

Rm 5:2 vertailutekstit:

(GNT-V) δι ου και την προσαγωγην εσχηκαμεν Aτη TSBτη Aπιστει TSBπιστει εις την χαριν ταυτην εν η εστηκαμεν και καυχωμεθα επ ελπιδι της δοξης του θεου

(KJV+) By1223 whom3739 also2532 we have2192 access4318 by faith4102 into1519 this5026 grace5485 wherein1722, 3739 we stand,2476 and2532 rejoice2744 in1909 hope1680 of the3588 glory1391 of God.2316

(RST) через Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией.

Käännöksissä on pieniä eroja, jotka johtuvat siitä, että sana kauháomai (2744) tarkoittaa sekä iloitsemista, että kerskaamista. Kääntäjälle tilanne on ollut pulmallinen, sillä tuskinpa muista kielistä löytyy samanlaista sanaa, jolla olisi nämä molemmat merkitykset.

5:1 Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta,
5:2 jonka kautta myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme, ja meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo.

Jaksossa Rm 5:1-11 puhutaan sovituksesta, joka on edellytys Jumalan armoon pääsemiselle. Jätetään se tähän, vaikka sanaa armo ei siinä mainitakaan.


5:3 Eikä ainoastaan se, vaan meidän kerskauksenamme ovat myös ahdistukset, sillä me tiedämme, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä,
5:4 mutta kärsivällisyys koettelemuksen kestämistä, ja koettelemuksen kestäminen toivoa;
5:5 mutta toivo ei saata häpeään; sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu.
5:6 Sillä meidän vielä ollessamme heikot kuoli Kristus oikeaan aikaan jumalattomien edestä.
5:7 Tuskinpa kukaan käy kuolemaan jonkun vanhurskaan edestä; hyvän edestä joku mahdollisesti uskaltaa kuolla.
5:8 Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme.
5:9 Paljoa ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautetut hänen veressään, pelastumme hänen kauttansa vihasta.
5:10 Sillä jos me silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan hänen Poikansa kuoleman kautta, paljoa ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitetut;
5:11 emmekä ainoastaan sovitetut, vaan vieläpä on Jumala meidän kerskauksemme meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta me nyt olemme sovituksen saaneet. (Rm 5:1-11)

Seuraavassa jaksossa tulee esille useita samankaltaisia käsitteitä, joten sekaannuksen vaara on ilmeinen. Myös kääntäjät ovat sekoilleet. Sen takia haetaan Vanhan Testamentin puolelta vastaavanlainen tilanne, ja tutkitaan, minkälaisia termejä hebrean kielessä käytetään, kun puhutaan armosta, armon osoituksista ja lahjoista. Jakso on Ensimmäisen Mooseksen kirjeen luvusta 32:


32:1 Mutta Jaakob kulki tietänsä; ja Jumalan enkeleitä tuli häntä vastaan.
32:2 Ja nähdessään heidät Jaakob sanoi: "Tämä on Jumalan sotajoukkoa". Ja hän antoi sille paikalle nimen Mahanaim.
32:3 Sitten Jaakob lähetti sanansaattajat edellään veljensä Eesaun luo Seirin maahan, Edomin alueelle.
32:4 Ja hän käski heitä sanoen: "Sanokaa herralleni Eesaulle näin: 'Sinun palvelijasi Jaakob sanoo: Minä olen oleskellut Laabanin luona ja viipynyt siellä tähän saakka;
32:5 ja minä olen saanut raavaita, aaseja, pikkukarjaa, palvelijoita ja palvelijattaria ja lähetän nyt sanan herralleni, että saisin armon sinun silmiesi edessä (li'mtso chen be-eineihem) '."
32:6 Sanansaattajat palasivat Jaakobin luo ja sanoivat: "Me tulimme veljesi Eesaun luo; hän on jo matkalla sinua vastaan, neljäsataa miestä mukanaan".
32:7 Silloin valtasi Jaakobin suuri pelko ja ahdistus. Ja hän jakoi väen, joka oli hänen kanssansa, ja pikkukarjan ja raavaskarjan ja kamelit kahteen joukkoon.
32:8 Sillä hän ajatteli: "Jos Eesau hyökkää toisen joukon kimppuun ja tuhoaa sen, niin toinen joukko pääsee pakoon".
32:9 Ja Jaakob sanoi: "Isäni Aabrahamin Jumala ja isäni Iisakin Jumala, Herra, sinä, joka sanoit minulle: 'Palaja maahasi ja sukusi luo, niin minä teen sinulle hyvää!'
32:10 Minä olen liian halpa kaikkeen siihen armoon (ktonetii mi'kol ha-chasadim) ja kaikkeen siihen uskollisuuteen (u mi-kol ha-emet), jota sinä olet palvelijallesi osoittanut; sillä ainoastaan sauva kädessäni minä kuljin tämän Jordanin yli, ja nyt on minulle karttunut kaksi joukkoa.
32:11 Pelasta minut veljeni Eesaun käsistä, sillä minä pelkään, että hän tulee ja tuhoaa minut ynnä äidit lapsineen.
32:12 Olethan itse sanonut: 'Minä teen sinulle hyvää ja annan sinun jälkeläistesi luvun tulla paljoksi kuin meren hiekka, jota ei voida lukea sen paljouden tähden'."
32:13 Ja hän jäi siihen siksi yöksi. Sitten hän erotti omaisuudestaan lahjaksi (mincha) veljelleen Eesaulle
32:14 kaksisataa vuohta ja kaksikymmentä vuohipukkia, kaksisataa uuhta ja kaksikymmentä oinasta,
32:15 kolmekymmentä imettävää kamelia varsoinensa, neljäkymmentä lehmää ja kymmenen härkää, kaksikymmentä aasintammaa ja kymmenen aasia.
32:16 Ja hän jätti ne palvelijainsa haltuun, kunkin lauman erikseen, ja sanoi palvelijoilleen: "Menkää minun edelläni ja jättäkää välimatka kunkin lauman välille".
32:17 Ja hän käski ensimmäistä sanoen: "Kun veljeni Eesau kohtaa sinut ja kysyy: 'Kenen sinä olet, ja mihin menet, ja kenen ovat nuo elukat tuolla edelläsi?'
32:18 niin vastaa: 'Ne ovat palvelijasi Jaakobin, lähetetyt lahjaksi (mincha) herralleni Eesaulle; ja katso, myös hän itse tulee jäljessämme'."
32:19 Samoin hän käski toista ja kolmatta ja kaikkia muita, jotka laumoja ajoivat, sanoen: "Juuri näin on teidän sanottava Eesaulle, kun tapaatte hänet.
32:20 Ja sanokaa myös: 'Katso, sinun palvelijasi Jaakob tulee meidän jäljessämme'." Sillä hän ajatteli: "Minä koetan lepyttää häntä lahjalla (ba-mincha), joka kulkee edelläni. Sitten astun itse hänen kasvojensa eteen; ehkä hän ottaa minut ystävällisesti vastaan."
32:21 Niin lahja (ha-mincha) kulki hänen edellänsä, mutta itse hän jäi siksi yöksi leiriin.
32:22 Mutta yöllä hän nousi, otti molemmat vaimonsa ja molemmat orjattarensa ja yksitoista lastansa ja meni kahlauspaikasta Jabbokin yli.
32:23 Ja hän otti heidät ja vei heidät joen yli ja vei sen yli kaiken, mitä hänellä oli.
32:24 Ja Jaakob jäi yksinänsä toiselle puolelle. Silloin painiskeli hänen kanssaan muuan mies päivän koittoon saakka.
32:25 Ja kun mies huomasi, ettei hän häntä voittanut, iski hän häntä lonkkaluuhun, niin että Jaakobin lonkka nyrjähti hänen painiskellessaan hänen kanssaan.
32:26 Ja mies sanoi: "Päästä minut, sillä päivä koittaa". Mutta hän vastasi: "En päästä sinua, ellet siunaa minua".
32:27 Ja hän sanoi hänelle: "Mikä sinun nimesi on?" Hän vastasi: "Jaakob".
32:28 Silloin hän sanoi: "Sinun nimesi älköön enää olko Jaakob, vaan Israel, sillä sinä olet taistellut Jumalan ja ihmisten kanssa ja olet voittanut".
32:29 Ja Jaakob kysyi ja sanoi: "Ilmoita nimesi". Hän vastasi: "Miksi kysyt minun nimeäni?" Ja hän siunasi hänet siinä (Va-jevarech oto sham).
32:30 Ja Jaakob antoi sille paikalle nimen Penuel, "sillä", sanoi hän, "minä olen nähnyt Jumalan kasvoista kasvoihin, ja kuitenkin on minun henkeni pelastunut".
32:31 Ja kun hän oli kulkenut Penuelin ohitse, nousi aurinko; mutta hän ontui lonkkaansa.
32:32 Sentähden israelilaiset eivät vielä tänäkään päivänä syö reisijännettä, joka kulkee lonkkaluun yli; sillä hän iski Jaakobia lonkkaluuhun, reisijänteen kohdalle.

Edellisessä chen, armo, vastasi sanaa haris, armo, ja chesed vastasi armonosoitusta eli karismaa. Lahja, mincha, on kreikassa joko dorea tai dorima. Kertomus Jaakobin paluusta luvattuun maahan olisi tietysti hyvin mielenkiintoinen sen sisältämän opetuksen takia, mutta me jatkamme Roomalaiskirjeen luvusta viisi.

 

#Rm 5:12-21

5:12 Sentähden, niinkuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan, ja synnin kautta kuolema, niin kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat syntiä tehneet -
5:13 sillä jo ennen lakiakin oli synti maailmassa, mutta syntiä ei lueta, missä lakia ei ole;
5:14 kuitenkin kuolema hallitsi Aadamista Moosekseen asti niitäkin, jotka eivät olleet syntiä tehneet samankaltaisella rikkomuksella kuin Aadam, joka on sen esikuva, joka oli tuleva.
5:15 Mutta armolahjan (το χαρισμα) laita ei ole sama kuin lankeemuksen; sillä joskin yhden lankeemuksesta monet ovat kuolleet, niin paljoa enemmän on Jumalan armo (η χαρις του θεου) ja lahja (η δωρεα εν χαριτι) yhden ihmisen, Jeesuksen Kristuksen, armon kautta (kts. ed.) ylenpalttisesti tullut monien osaksi.
5:16 Eikä lahjan (το δωρημα) laita ole, niinkuin on sen, mikä tuli yhden synnintekijän kautta; sillä tuomio tuli yhdestä ihmisestä kadotukseksi, mutta armolahja (το δε χαρισμα) tulee monesta rikkomuksesta vanhurskauttamiseksi (εις δικαιωμα).
5:17 Ja jos yhden ihmisen lankeemuksen tähden kuolema on hallinnut yhden kautta, niin paljoa enemmän ne, jotka saavat (λαμβανοντες) armon ja vanhurskauden lahjan runsauden (την περισσειαν της χαριτος και της δωρεας της δικαιοσυνης), tulevat elämässä hallitsemaan yhden, Jeesuksen Kristuksen, kautta. -
5:18 Niinpä siis, samoin kuin yhden ihmisen lankeemus on koitunut kaikille ihmisille kadotukseksi, niin myös yhden ihmisen vanhurskauden teko koituu kaikille ihmisille elämän vanhurskauttamiseksi;
5:19 sillä niinkuin yhden ihmisen tottelemattomuuden kautta monet ovat joutuneet syntisiksi, niin myös yhden kuuliaisuuden kautta monet tulevat vanhurskaiksi.
5:20 Mutta laki tuli väliin, että rikkomus suureksi tulisi; mutta missä synti on suureksi tullut, siinä armo (η χαρις) on tullut ylenpalttiseksi,
5:21 että niinkuin synti on hallinnut kuolemassa, samoin armokin (η χαρις) hallitsisi vanhurskauden kautta iankaikkiseksi elämäksi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta. (Rm5:12-21)

Jo tästä tekstistä näkyy, että armo on paljon isompi asia kuin pelkkä anteeksianto. Armon todellisesta laajuudesta ja kattavuudesta puhuu jae 5:21: että… armo hallitsisi vanhurskauden kautta…


#Rm5:15

Jakeesta 5:15 löydämme sanat harisma, haris ja dorea:


Mutta armolahjan (το χαρισμα) laita ei ole sama kuin lankeemuksen; sillä joskin yhden lankeemuksesta monet ovat kuolleet, niin paljoa enemmän on Jumalan armo (η χαρις του θεου) ja lahja (η δωρεα εν χαριτι) yhden ihmisen, Jeesuksen Kristuksen, armon kautta ylenpalttisesti tullut monien osaksi. (Rm 5:15)

Rm 5:15 vertailutekstit:


(GNT-V) αλλ ουχ ως το παραπτωμα ουτως και το χαρισμα ει γαρ τω του ενος παραπτωματι οι πολλοι απεθανον πολλω μαλλον η χαρις του θεου και η δωρεα εν χαριτι τη του ενος ανθρωπου ιησου χριστου εις τους πολλους επερισσευσεν

(KJV+) But235 not3756 as5613 the3588 offense,3900 so3779 also2532 is the3588 free gift.5486 For1063 if1487 through the3588 offense3900 of one1520 many4183 be dead,599 much4183 more3123 the3588 grace5485 of God,2316 and2532 the3588 gift1431 by1722 grace,5485 which(3588) is by one1520 man,444 Jesus2424 Christ,5547 hath abounded4052 unto1519 many.4183

(RST) Но дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного Человека, Иисуса Христа, преизбыточествуют для многих.

# Rm 5:16


Eikä lahjan (το δωρημα) laita ole, niinkuin on sen, mikä tuli yhden synnintekijän kautta; sillä tuomio tuli yhdestä ihmisestä kadotukseksi, mutta armolahja (το δε χαρισμα) tulee monesta rikkomuksesta vanhurskauttamiseksi. (Rm 5:16)

Rm 5:16 vertailutekstit:

(GNT-V) και ουχ ως δι ενος αμαρτησαντος το δωρημα το μεν γαρ κριμα εξ ενος εις κατακριμα το δε χαρισμα εκ πολλων παραπτωματων εις δικαιωμα

(KJV+) And2532 not3756 as5613 it was by1223 one1520 that sinned,264 so is the3588 gift:1434 for1063 the3588, (3303) judgment2917 was by1537 one1520 to1519 condemnation,2631 but1161 the3588 free gift5486 is of1537 many4183 offenses3900 unto1519 justification.1345

(RST) И дар не как [суд] за одного согрешившего; ибо суд за одно [преступление] --к осуждению; а дар благодати--к оправданию от многих преступлений.

 

#Rm 5:17


Ja jos yhden ihmisen lankeemuksen tähden kuolema on hallinnut yhden kautta, niin paljoa enemmän ne, jotka saavat armon ja vanhurskauden lahjan runsauden (οι την περισσειαν της χαριτος και της δωρεας της δικαιοσυνης), tulevat elämässä hallitsemaan yhden, Jeesuksen Kristuksen, kautta. - (Rm 5:17)

Rm 5:17 vertailutekstit:

(GNT-V) ει γαρ τω του ενος παραπτωματι ο θανατος εβασιλευσεν δια του ενος πολλω μαλλον οι την περισσειαν της χαριτος και της δωρεας της δικαιοσυνης λαμβανοντες εν ζωη βασιλευσουσιν δια του ενος ιησου χριστου

(KJV+) For1063 if1487 by one man's1520 offense3900 death2288 reigned936 by1223 one;1520 much4183 more3123 they which receive2983 abundance4050 of grace5485 and2532 of the3588 gift1431 of righteousness1343 shall reign936 in1722 life2222 by1223 one,1520 Jesus2424 Christ.)5547

(RST) Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа.

 

 

#Rm 5:20-21 Hallitseva armo


Mutta laki tuli väliin, että rikkomus suureksi tulisi; mutta missä synti on suureksi tullut, siinä armo on tullut ylenpalttiseksi (υπερεπερισσευσεν η χαρις), että niinkuin synti on hallinnut kuolemassa, samoin armokin hallitsisi (και η χαρις βασιλευση) vanhurskauden kautta iankaikkiseksi elämäksi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta. (Rm 5:20-21)

Rm 5:20 vertailutekstit:

(GNT-V) νομος δε παρεισηλθεν ινα πλεοναση το παραπτωμα ου δε επλεονασεν η αμαρτια υπερεπερισσευσεν η χαρις

(KJV+) Moreover1161 the law3551 entered,3922 that2443 the3588 offense3900 might abound.4121 But1161 where3757 sin266 abounded,4121 grace5485 did much more abound:5248

(RST) Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стала преизобиловать благодать,

Näiden sanojen suomenkieliset käännökset löytyvät Juuson sanakirjan (vielä skannaamattomilta) sivuilta 405, 403 ja 435:

G3922 παρεισέρχομαι pareiserchomai

From G3844 and G1525; to come in along side, that is, supervene additionally or stealthily: - come in privily, enter.

G3900 παράπτωμα parapto¯ma

From G3895; a side slip (lapse or deviation), that is, (unintentional) error or (wilful) transgression: - fall, fault, offence, sin, trespass.

G4121 πλεονάζω pleonazo¯

From G4119; to do, make or be more, that is, increase (transitively or intransitively); by extension to superabound: - abound, abundant, make to increase, have over.

Rm 5:21 vertailutekstit:

(GNT-V) ινα ωσπερ εβασιλευσεν η αμαρτια εν τω θανατω ουτως και η χαρις βασιλευση δια δικαιοσυνης εις ζωην αιωνιον δια ιησου χριστου του κυριου ημων

(KJV+) That2443 as5618 sin266 hath reigned936 unto1722 death,2288 even2532 so3779 might grace5485 reign936 through1223 righteousness1343 unto1519 eternal166 life2222 by1223 Jesus2424 Christ5547 our2257 Lord.2962

(RST) дабы, как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим.

 

 

##Rm 6:1 Saako uskova tehdä syntiä

Mitä siis sanomme? Onko meidän pysyttävä synnissä, että armo suureksi tulisi? (Rm 6:1)

Synti on tila, samoin kuin armokin on tila. Uskoon tulo on tilan vaihto synnin tilasta armon tilaan. Jos tämä ymmärretään, on vastaus Paavalin asettamaan kysymykseen saatu. Yksittäiset poikkeamat ovat silti mahdollisia, mutta mikäli sellaista tapahtuu, se on oire, joka vaatii asianmukaista huomiota ja asianmukaisia toimenpiteitä.

Rm 6:1 vertailutekstit:

(GNT-V) τι ουν ερουμεν Aεπιμενωμεν TSBεπιμενουμεν τη αμαρτια ινα η χαρις πλεοναση

(KJV+) What5101 shall we say2046 then?3767 Shall we continue1961 in sin,266 that2443 grace5485 may abound?4121

(RST) Что же скажем? оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак.

Paavalin esittämä kysymys olisi härnäävä, jos hän ei vastaisi siihen itse heti seuraavassa lauseessa:

6:1 Mitä siis sanomme? Onko meidän pysyttävä synnissä, että armo suureksi tulisi?
6:2 Pois se! Me, jotka olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä eläisimme siinä?
6:3 Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut?
6:4 Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niinkuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman.
6:5 Sillä jos me olemme hänen kanssaan yhteenkasvaneita yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa,
6:6 kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin, niin ettemme enää syntiä palvelisi;
6:7 sillä joka on kuollut, se on vanhurskautunut pois synnistä.

Jae 6:7 ei ole saarnaajien suosiossa. Jos siitä ryhtyy puhumaan, niin kolehtitulot pienenevät, ja saattaa jäsenkato kouraista. Sitä suuremmalla syyllä otamme sen tässä esiin, varsinkin kun vain sen kautta voidaan edetä seuraavaan jakeeseen:

6:7 sillä joka on kuollut, se on vanhurskautunut pois synnistä.

Rm 6:7 vertailutekstit:

(GNT-V) ο γαρ αποθανων δεδικαιωται απο της αμαρτιας

(KJV+) For1063 he that is dead599 is freed1344 from575 sin.266

(RST) ибо умерший освободился от греха.

Olen käsitellyt asiaa laajemmin tekstissä Miten kuolla oikein. Juuson määritelmän sanalle dikaioo, Strongin G1344, löydät sivulta ….

Ihmisellä on kaksi vaihtoehtoa: joko kuolla synneissänsä, tai kuolla Jeesuksessa synnille. Vain jälkimmäinen vaihtoehto sisältää toivon iankaikkisesta elämästä:


6:8 Mutta jos olemme kuolleet Kristuksen kanssa, niin me uskomme saavamme myös elää hänen kanssaan,
6:9 tietäen, että Kristus, sittenkuin hänet kuolleista herätettiin, ei enää kuole: kuolema ei enää häntä vallitse.
6:10 Sillä minkä hän kuoli, sen hän kerta kaikkiaan kuoli pois synnistä; mutta minkä hän elää, sen hän elää Jumalalle.
6:11 Niin tekin pitäkää itsenne synnille kuolleina, mutta Jumalalle elävinä Kristuksessa Jeesuksessa.
6:12 Älköön siis synti hallitko teidän kuolevaisessa ruumiissanne, niin että olette kuuliaiset sen himoille,
6:13 älkääkä antako jäseniänne vääryyden aseiksi synnille, vaan antakaa itsenne, kuolleista eläviksi tulleina, Jumalalle, ja jäsenenne vanhurskauden aseiksi Jumalalle.
6:14 Sillä synnin ei pidä teitä vallitseman, koska ette ole lain alla, vaan armon alla. (Rm 6:1-14)

#Rm 6:14 Ei synnin vallassa, vaan armon allaSillä synnin ei pidä teitä vallitseman, koska ette ole lain alla, vaan armon alla (αλλ υπο χαριν). (Rm 6:14)

Rm 6:14 vertailutekstit:

(GNT-V) αμαρτια γαρ υμων ου κυριευσει ου γαρ εστε υπο νομον Aαλλα TSBαλλ υπο χαριν

(KJV+) For1063 sin266 shall not3756 have dominion over2961 you:5216 for1063 ye are2075 not3756 under5259 the law,3551 but235 under5259 grace.5485

(RST) Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью.

Uuden maailmanjärjestyksen palvelijoiden hokema on "rule of law", mutta evankeliumin sana on sen vastakohta: we "are not under the law", koska olemme "under the grace", edellyttäen tietenkin, että olemme kuolleet Kristuksen kanssa pois synnistä niin kuin jakeissa 1-14 sanottiin. Jos sitä emme ole tehneet, niin nyt alkaa olla kiire, sillä kuolema synnille on tietoinen ratkaisu, joka on tehtävä hyvissä ajoin, että ehtisi edes vähän maistaa oikeata elämää jo täällä ajassa, sillä jos sen olet tehnyt, kaipaat sitä lisää ja lähdet täältä maailmasta voittajana.

 

## Rm 6:14-17

6:14 Sillä synnin ei pidä teitä vallitseman, koska ette ole lain alla, vaan armon alla (αλλ υπο χαριν).
6:15 Kuinka siis on? Saammeko tehdä syntiä, koska emme ole lain alla, vaan armon alla (αλλ υπο χαριν)? Pois se!
6:16 Ettekö tiedä, että kenen palvelijoiksi (δουλους: orjiksi), ketä tottelemaan, te antaudutte, sen palvelijoita te olette (δουλοι εστε orjia te olette), jota te tottelette, joko synnin palvelijoita (-), kuolemaksi, tahi kuuliaisuuden, vanhurskaudeksi?
6:17 Mutta kiitos (χαρις) Jumalalle, että te, jotka ennen olitte synnin palvelijoita (ητε δουλοι της αμαρτιας - olitte synnin orjia), nyt olette tulleet sydämestänne kuuliaisiksi sille opin muodolle, jonka johtoon te olette annetut,
6:18 ja että te synnistä vapautettuina olette tulleet vanhurskauden palvelijoiksi (εδουλώθητε τη δικαιοσύνη)! (Rm 6:14-17)

 

## Rm 6:15


Kuinka siis on? Saammeko tehdä syntiä, koska emme ole lain alla, vaan armon alla (αλλ υπο χαριν)? Pois se! (Rm 6:15)

Jakeen Rm 6:15 vertailutekstit:

(GNT-V) τι ουν Aαμαρτησωμεν TSBαμαρτησομεν οτι ουκ εσμεν υπο νομον Aαλλα TSBαλλ υπο χαριν μη γενοιτο

(KJV+) What5101 then?3767 shall we sin,264 because3754 we are2070 not3756 under5259 the law,3551 but235 under5259 grace?5485 God forbid.1096, 3361

(RST) Что же? станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак.

Rm 6:16 vertailutekstit:

(GNT-V) ουκ οιδατε οτι ω παριστανετε εαυτους δουλους εις υπακοην δουλοι εστε ω υπακουετε ητοι αμαρτιας εις θανατον η υπακοης εις δικαιοσυνην

(KJV+) Know1492 ye not,3756 that3754 to whom3739 ye yield3936 yourselves1438 servants1401 to1519 obey,5218 his servants1401 ye are2075 to whom3739 ye obey;5219 whether2273 of sin266 unto1519 death,2288 or2228 of obedience5218 unto1519 righteousness?1343

(RST) Неужели вы не знаете, что, кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или [рабы] греха к смерти, или послушания к праведности?

Näiden sanojen suomenkieliset käännökset löytyvät Juuson sanakirjan (vielä skannaamattomilta) sivuilta 406, 559 ja 560:

G3936 παρίστημι, παριστάνω pariste¯mi paristano¯

From G3488 and G2476; to stand beside, that is, (transitively) to exhibit, proffer, (specifically) recommend, (figuratively) substantiate; or (intransitively) to be at hand (or ready), aid: - assist, bring before, command, commend, give presently, present, prove, provide, shew, stand (before, by, here, up, with), yield.

G5219 υπακούω hupakouo¯

From G5259 and G191; to hear under (as a subordinate), that is, to listen attentively; by implication to heed or conform to a command or authority: - hearken, be obedient to, obey.

G5218 υπακοή hupakoe¯ hoop-ak-o-ay'

From G5219; attentive hearkening, that is, (by implication) compliance or submission: - obedience, (make) obedient, obey (-ing).

 

# Rm 6:17

6:17 Mutta kiitos (χαρις) Jumalalle (τω θεω), että te, jotka ennen olitte synnin palvelijoita (ητε δουλοι της αμαρτιας - olitte synnin orjia), nyt olette tulleet sydämestänne kuuliaisiksi sille opin muodolle, jonka johtoon te olette annetut,

Rm 6:17 vertailutekstit:

(GNT-V) χαρις δε τω θεω οτι ητε δουλοι της αμαρτιας υπηκουσατε δε εκ καρδιας εις ον παρεδοθητε τυπον διδαχης

(KJV+) But1161 God be thanked,2316, 5485 that3754 ye were2258 the servants1401 of sin,266 but1161 ye have obeyed5219 from1537 the heart2588 that form5179 of doctrine1322, (1519) which3739 was delivered3860 you.

(RST) Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя.

Kääntäjille on ollut ylivoimaista myöntää, että ihminen, joka on tullut tuntemaan Jumalan, voisi osoittaa Jumalalle armoa. Sillä on kuitenkin selityksensä: kääntäjät, kuten ihmiset yleensä, käsittävät armon anteeksiannoksi, eikä Jumala sellaista tarvitse. Sana haris ei kuitenkaan tarkoita anteeksiantoa, vaan suloisuutta ja rakkautta. Kyllä uskova ihminen voi rakastaa Jumalaa. Luukas siteeraa Jeesuksen sanoja henkilölle, joka rakasti paljon, ja sai paljon anteeksi:

7:46 Et sinä voidellut öljyllä minun päätäni, mutta tämä voiteli hajuvoiteella minun jalkani.
7:47 Sentähden minä sanon sinulle: tämän paljot synnit ovat anteeksi annetut: hänhän näet rakasti paljon; mutta jolle vähän anteeksi annetaan, se rakastaa vähän."
7:48 Sitten hän sanoi naiselle: "Sinun syntisi ovat anteeksi annetut". (Lk 7:46-48)

Jumala on luonut Uuden ihmisen Kristuksessa armonsa kirkkauden ylistykseksi:

6:17 Mutta kiitos (haris: armo, suloisuus, kiitollisuus) Jumalalle, että te, jotka ennen olitte synnin palvelijoita, nyt olette tulleet sydämestänne kuuliaisiksi sille opin muodolle, jonka johtoon te olette annetut,
6:18 ja että te synnistä vapautettuina olette tulleet vanhurskauden palvelijoiksi!
6:19 Minä puhun ihmisten tavalla teidän lihanne heikkouden tähden. Sillä niinkuin te ennen annoitte jäsenenne saastaisuuden ja laittomuuden palvelijoiksi laittomuuteen, niin antakaa nyt jäsenenne vanhurskauden palvelijoiksi pyhitykseen.
6:20 Sillä kun olitte synnin palvelijoita, niin te olitte vapaat vanhurskaudesta.
6:21 Minkä hedelmän te siitä silloin saitte? Sen, jota te nyt häpeätte. Sillä sen loppu on kuolema.
6:22 Mutta nyt, kun olette synnistä vapautetut ja Jumalan palvelijoiksi tulleet, on teidän hedelmänne pyhitys, ja sen loppu on iankaikkinen elämä.
6:23 Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja (το δε χαρισμα του θεου) on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. (Rm 6:17-23)

 

##Rm 6:23


Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja (το δε χαρισμα του θεου) on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. (Rm 6:23)

Rm 6:23 vertailutekstit:

(GNT-V) τα γαρ οψωνια της αμαρτιας θανατος το δε χαρισμα του θεου ζωη αιωνιος εν χριστω ιησου τω κυριω ημων

(KJV+) For1063 the3588 wages3800 of sin266 is death;2288 but1161 the3588 gift5486 of God2316 is eternal166 life2222 through1722 Jesus2424 Christ5547 our2257 Lord.2962

(RST) Ибо возмездие за грех--смерть, а дар Божий--жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем.

Kääntäjät ne vain puhuvat lahjasta silloinkin, kun kyse on harismasta, armon osoituksesta. Olisi pitänyt muistaa hebreankielisistä teksteistä saatu opetus, että chen on armo, ja chesed armonosoitus.

Paavali lopettaa synnin ja armon vertailemisen yhteenvetoon, jossa hän sanoo:

7:5 Sillä kun olimme lihan vallassa, niin synnin himot, jotka laki herättää, vaikuttivat meidän jäsenissämme, niin että me kannoimme hedelmää kuolemalle,
7:6 mutta nyt me olemme irti laista ja kuolleet pois siitä, mikä meidät piti vankeina, niin että me palvelemme Jumalaa Hengen uudessa tilassa emmekä kirjaimen vanhassa. (Apt 7:5-6)

Synnin ja armon rinnakkainasettelusta Paavali siirtyy käsittelemään sitä Jumalan lakia, johon Israel sitoutui Siinailla:

7:7 Mitä siis sanomme? Onko laki syntiä? Pois se! Mutta syntiä en olisi tullut tuntemaan muuten kuin lain kautta; sillä en minä olisi tiennyt himosta, ellei laki olisi sanonut: "Älä himoitse".

nnn…

7:21 Niin huomaan siis itsessäni, minä, joka tahdon hyvää tehdä, sen lain, että paha riippuu minussa kiinni;
7:22 sillä sisällisen ihmiseni puolesta minä ilolla yhdyn Jumalan lakiin,
7:23 mutta jäsenissäni minä näen toisen lain, joka sotii minun mieleni lakia vastaan ja pitää minut vangittuna synnin laissa, joka minun jäsenissäni on.
7:24 Minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista?
7:25 Kiitos Jumalalle Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta! Niin minä siis tämmöisenäni palvelen mielellä Jumalan lakia, mutta lihalla synnin lakia.

# Rm 7:25 Paradigman vaihto synnin ja armon välillä

 

7:21 Niin huomaan siis itsessäni, minä, joka tahdon hyvää tehdä, sen lain, että paha riippuu minussa kiinni;
7:22 sillä sisällisen ihmiseni puolesta minä ilolla yhdyn Jumalan lakiin,
7:23 mutta jäsenissäni minä näen toisen lain, joka sotii minun mieleni lakia vastaan ja pitää minut vangittuna synnin laissa, joka minun jäsenissäni on.
7:24 Minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista?
7:25 Kiitos Jumalalle (ευχαριστω τω θεω - Kiitδn Jumalaa) Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta! Niin minä siis tämmöisenäni palvelen mielellä Jumalan lakia, mutta lihalla synnin lakia.

Rm 7:25 vertailutekstit:

(GNT-V) Aχαρις Aδε TSBευχαριστω τω θεω δια ιησου χριστου του κυριου ημων αρα ουν αυτος εγω τω μεν νοι δουλευω νομω θεου τη δε σαρκι νομω αμαρτιας

(KJV+) I thank2168 God2316 through1223 Jesus2424 Christ5547 our2257 Lord.2962 So686 then3767 with the3588 mind3563 I1473 myself848, (3303) serve1398 the law3551 of God;2316 but1161 with the3588 flesh4561 the law3551 of sin.266

(RST) Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотию закону греха.

Jakeessa 7:25 sana kiitos on paikallaan, ja se on myös oikea käännös Syyrian Antiokian testiperinteen mukaisten käsikirjoitusten sanasta euharisto, kiitos.

 

##Rm 9:15


Sillä Moosekselle hän sanoo: "Minä olen armollinen (ελεησω), kenelle olen armollinen (ον αν ελεω), ja armahdan (οικτειρησω), ketä armahdan (ον αν οικτειρω)".

Rm 9:15 vertailutekstit:

(GNT-V) τω Aμωυση γαρ Bμωυση TSμωση λεγει ελεησω ον αν ελεω και Aοικτιρησω TSBοικτειρησω ον αν Aοικτιρω TSBοικτειρω

(KJV+) For1063 he saith3004 to Moses,3475 I will have mercy1653 on whom3739, 302 I will have mercy,1653 and2532 I will have compassion3627 on whom3739, 302 I will have compassion.3627

(RST) Ибо Он говорит Моисею: кого миловать, помилую; кого жалеть, пожалею.

Kr-38 kääntäjä on tunkenut sanaa "armo" tekstiinsä vähän runsaanlaisesti. Tässäkin lähdetekstit puhuvat laupeudesta ja säälistä.

9:14 Mitä siis sanomme? Ei kaiketi Jumalassa ole vääryyttä? Pois se!
9:15 Sillä Moosekselle hän sanoo: "Minä olen armollinen (ελεησω), kenelle olen armollinen (ελεω), ja armahdan (οικτειρησω), ketä armahdan (οικτειρω)".
9:16 Niin se ei siis ole sen vallassa, joka tahtoo, eikä sen, joka juoksee, vaan Jumalan, joka on armollinen (ελεουντος).
9:17 Sillä Raamattu sanoo faraolle: "Juuri sitä varten minä nostin sinut esiin, että näyttäisin sinussa voimani ja että minun nimeni julistettaisiin kaiken maan päällä".
9:18 Niin hän siis on armollinen (ελεει), kenelle tahtoo, ja paaduttaa, kenen tahtoo. (Rm 9:14-18)

Juuson sanakirjassa sana eleeoo, osoittaa laupeutta löytyy sivulta 156 ja sana oikteiroo, sääliä sivulta 368. Tässä Strongin määritelmät samoista sanoista:

G1653 ελεέω eleeo¯

From G1656; to compassionate (by word or deed, specifically by divine grace): - have compassion (pity on), have (obtain, receive, shew) mercy (on).


G3627 οικτείρω oikteiro¯

Also in certain tenses οικτερέω oiktereo¯ oyk-ter-eh'-o; from οικτος oiktos (pity); to exercise pity: - have compassion on.

 

#Rm 9:16


Niin se ei siis ole sen vallassa, joka tahtoo, eikä sen, joka juoksee, vaan Jumalan, joka on armollinen (TSBελεουντος θεου). (Rm 9:16)

Rm 9:16 vertailutekstit:

(GNT-V) αρα ουν ου του θελοντος ουδε του τρεχοντος αλλα του Aελεωντος TSBελεουντος θεου

(KJV+) So686 then3767 it is not3756 of him that willeth,2309 nor3761 of him that runneth,5143 but235 of God2316 that showeth mercy.1653

(RST) Итак [помилование зависит] не от желающего и не от подвизающегося, но от Бога милующего.

 

#Rm 9:18


9:18 Niin hän siis on armollinen (ελεει ….), kenelle tahtoo, ja paaduttaa, kenen tahtoo.

Rm 9:18 vertailutekstit:

(GNT-V) αρα ουν ον θελει ελεει ον δε θελει σκληρυνει

(KJV+) Therefore686, 3767 hath he mercy1653 on whom3739 he will2309 have mercy, and1161 whom3739 he will2309 he hardeneth.4645

(RST) Итак, кого хочет, милует; а кого хочет, ожесточает.

 

#2.Ms 33:17-23

33:17 Herra vastasi Moosekselle: "Mitä sinä nyt pyydät, sen minä myös teen; sillä sinä olet saanut armon (matsa hen - löytänyt armon) minun silmieni edessä, ja minä tunnen sinut nimeltäsi".
33:18 Silloin hän sanoi: "Anna siis minun nähdä sinun kirkkautesi".
33:19 Hän vastasi: "Minä annan kaiken ihanuuteni käydä sinun ohitsesi ja huudan nimen 'Herra' sinun edessäsi. Ja minä olen armollinen (hannotii; H2603), kenelle olen armollinen (ahoon; H2603), armahdan (rihamti; H7355 ), ketä armahdan (arahem; H7355)".
33:20 Ja hän sanoi vielä: "Sinä et voi nähdä minun kasvojani; sillä ei kukaan, joka näkee minut, jää eloon".
33:21
Sitten Herra sanoi: "Katso, tässä on paikka minun läheisyydessäni; astu tuohon kalliolle.
33:22 Ja kun minun kirkkauteni kulkee ohitse, asetan minä sinut kallion rotkoon ja peitän sinut kädelläni, kunnes olen kulkenut ohi.
33:23 Kun minä sitten siirrän pois käteni, näet sinä minun selkäpuoleni; mutta minun kasvojani ei voi kenkään katsoa." (2.Ms 33:17-23)

Exo 33:19 vertailutekstit:

(HOT) ויאמר אני אעביר כל־טובי על־פניך וקראתי בשׁם יהוה לפניך וחנתי את־אשׁר אחן ורחמתי את־אשׁר ארחם׃

(JPS) And He said: 'I will make all My goodness pass before thee, and will proclaim the name of the LORD before thee; and I will be gracious to whom I will be gracious, and will show mercy on whom I will show mercy.'

(KJV+) And he said,559 I589 will make all3605 my goodness2898 pass5674 before5921, 6440 thee, and I will proclaim7121 the name8034 of the LORD3068 before6440 thee; and will be gracious2603 (853) to whom834 I will be gracious,2603 and will show mercy7355 (853) on whom834 I will show mercy.7355

(RST) И сказал [Господь]: Я проведу пред тобою всю славу Мою и провозглашу имя Иеговы пред тобою, и кого помиловать--помилую, кого пожалеть--пожалею.

Strongin sanakirjasta otetut hebreankieliset sanat Word 97 muutti niin, että ne on luettava vastoin sääntöä vasemmalta oikealle (ja ihme kyllä, netissä html kielelle käännettynä ne näkyvät ainakin minun nettikoneellani oikein. Varmuuden vuoksi kirjoitettakoon sana chanan tähän näin: Ch = ח, n = ו, ja sanan lopussa esiintyvä n = ן. Vokaalimerkintöjä tällä koneella/näillä fonteilla ei voi näyttää.

H2603 חנן cha^nan khaw-nan'

A primitive root (compare H2583); properly to bend or stoop in kindness to an inferior; to favor, bestow; causatively to implore (that is, move to favor by petition): - beseech, X fair, (be, find, shew) favour (-able), be (deal, give, grant (gracious (-ly), intreat, (be) merciful, have (shew) mercy (on, upon), have pity upon, pray, make supplication, X very.

H2583 חנה cha^na^h khaw-naw'

A primitive root (compare H2603); properly to incline; by implication to decline (of the slanting rays of evening); specifically to pitch a tent; generally to encamp (for abode or siege): - abide (in tents), camp, dwell, encamp, grow to an end, lie, pitch (tent), rest in tent.

H7355 רחם ra^cham raw-kham'

A primitive root; to fondle; by implication to love, especially to compassionate: - have compassion (on, upon), love, (find, have, obtain, shew) mercy (-iful, on, upon), (have) pity, Ruhamah, X surely.

##Rm 9:18

Niin hän siis on armollinen (ελεει), kenelle tahtoo, ja paaduttaa, kenen tahtoo. (Rm 9:18)

Rm 9:18 vertailutekstit:

(GNT-V) αρα ουν ον θελει ελεει ον δε θελει σκληρυνει

(KJV+) Therefore686, 3767 hath he mercy1653 on whom3739 he will2309 have mercy, and1161 whom3739 he will2309 he hardeneth.4645

(RST) Итак, кого хочет, милует; а кого хочет, ожесточает.

 

Rom 9:19

(GNT-V) ερεις TSBουν μοι Aουν τι Aουν ετι μεμφεται τω γαρ βουληματι αυτου τις ανθεστηκεν

(KJV+) Thou wilt say2046 then3767 unto me,3427 Why5101 doth he yet2089 find fault?3201 For1063 who5101 hath resisted436 his846 will?1013

(RST) Ты скажешь мне: `за что же еще обвиняет? Ибо кто противостанет воле Его?'

 

 

##Rm 11:5-6 armon valinta


Samoin on nyt tänäkin aikana olemassa jäännös armon valinnan mukaan (κατ εκλογην χαριτος). (Rm 11:5)

Rm 11:5 vertailutekstit

(GNT-V) ουτως ουν και εν τω νυν καιρω λειμμα κατ εκλογην χαριτος γεγονεν

(KJV+) Even so3779 then3767 at1722 this present3568 time2540 also2532 there is1096 a remnant3005 according2596 to the election1589 of grace.5485

(RST) Так и в нынешнее время, по избранию благодати, сохранился остаток.

xxx

11:2 Ei Jumala ole hyljännyt kansaansa, jonka hän on edeltätuntenut. Vai ettekö tiedä, mitä Raamattu sanoo kertomuksessa Eliaasta, kuinka hän Jumalan edessä syyttää Israelia:
11:3 "Herra, he ovat tappaneet sinun profeettasi ja hajottaneet sinun alttarisi, ja minä yksin olen jäänyt jäljelle, ja he väijyvät minun henkeäni"?
11:4 Mutta mitä sanoo hänelle Jumalan vastaus? "Minä olen jättänyt itselleni seitsemäntuhatta miestä, jotka eivät ole notkistaneet polvea Baalille."
11:5 Samoin on nyt tänäkin aikana olemassa jäännös armon valinnan mukaan.
11:6 Mutta jos valinta on armosta, niin se ei ole enää teoista, sillä silloin armo ei enää olisikaan armo.
11:7 Miten siis on? Mitä Israel tavoittelee, sitä se ei ole saavuttanut, mutta valitut ovat sen saavuttaneet; muut ovat paatuneet,
11:8 niinkuin kirjoitettu on: "Jumala on antanut heille uneliaisuuden hengen, silmät, etteivät he näkisi, ja korvat, etteivät he kuulisi, tähän päivään asti".
11:9 Ja Daavid sanoo: "Tulkoon heidän pöytänsä heille paulaksi ja ansaksi ja lankeemukseksi ja kostoksi,
11:10 soetkoot heidän silmänsä, etteivät he näkisi; ja paina yhäti heidän selkänsä kumaraan".
11:11 Minä siis sanon: eivät kaiketi he ole sitä varten kompastuneet, että lankeaisivat? Pois se! Vaan heidän lankeemuksensa kautta tuli pelastus pakanoille, että he itse syttyisivät kiivauteen.
11:12 Mutta jos heidän lankeemuksensa on maailmalle rikkaudeksi ja heidän vajautensa pakanoille rikkaudeksi, kuinka paljoa enemmän heidän täyteytensä!
11:13 Teille, pakanoille, minä sanon: Koska olen pakanain apostoli, pidän minä virkaani kunniassa,
11:14 sytyttääkseni, jos mahdollista, kiivauteen niitä, jotka ovat minun heimolaisiani, ja pelastaakseni edes muutamia heistä.
11:15 Sillä jos heidän hylkäämisensä on maailmalle sovitukseksi, mitä heidän armoihin-ottamisensa on muuta kuin elämä kuolleista? (Rm 11:2-15)

#Rm 11:6

Mutta jos valinta on armosta, niin se ei ole enää teoista, sillä silloin armo ei enää olisikaan armo. (Rm 11:6)

Rom 11:6 vertailutekstit:

(GNT-V) ει δε χαριτι ουκετι εξ εργων επει η χαρις ουκετι γινεται χαρις TSBει TSBδε TSBεξ TSBεργων TSBουκετι TSBεστιν TSBχαρις TSBεπει TSBτο TSBεργον TSBουκετι TSBεστιν TSBεργον

(KJV+) And1161 if1487 by grace,5485 then is it no more3765 of1537 works:2041 otherwise1893 grace5485 is1096 no more3765 grace.5485 But1161 if1487 it be of1537 works,2041 then is2076 it no more3765 grace:5485 otherwise1893 work2041 is2076 no more3765 work.2041

(RST) Но если по благодати, то не по делам; иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать; иначе дело не есть уже дело.

 

#Rm 11:15


Sillä jos heidän hylkäämisensä on maailmalle sovitukseksi, mitä heidän armoihin-ottamisensa (τις η προσληψις) on muuta kuin elämä kuolleista? (Rm 11:15)

Rm 11:15 vertailutekstit:

(GNT-V) ει γαρ η αποβολη αυτων καταλλαγη κοσμου τις η Aπροσλημψις TSBπροσληψις ει μη ζωη εκ νεκρων

(KJV+) For1063 if1487 the3588 casting away580 of them846 be the reconciling2643 of the world,2889 what5101 shall the3588 receiving4356 of them be, but1508 life2222 from1537 the dead?3498

(RST) Ибо если отвержение их--примирение мира, то что [будет] принятие, как не жизнь из мертвых?

Strongin … Juuson sivuilla ….##

G580 αποβολή apobole¯

From G577; rejection; figuratively loss: - casting away, loss.

G2643 καταλλαγή katallage¯

From G2644; exchange (figuratively adjustment), that is, restoration to (the divine) favor: - atonement, reconciliation (-ing).

G2644 καταλλάσσω katallasso¯

From G2596 and G236; to change mutually, that is, (figuratively) to compound a difference: - reconcile.

G236 αλλάσσω allasso¯

From G243; to make different: - change.

G243 αλλος allos al'-los

A primary word; "else", that is, different (in many applications): - more, one (another), (an-, some an-) other (-s, -wise).

G4356 πρόσληψις prosle¯psis

From G4355; admission: - receiving.

G4355 προσλαμβάνω proslambano¯

From G4314 and G2983; to take to oneself, that is, use (food), lead (aside), admit (to friendship or hospitality): - receive, take (unto).

G3498 νεκρός nekros

From an apparently primary word νέκυς nekus (a corpse); dead (literally or figuratively; also as noun): - dead.

 

#Rm 11:29-30

11:28 Evankeliumin kannalta he kyllä ovat vihollisia teidän tähtenne, mutta valinnan kannalta he ovat rakastettuja isien tähden.
11:29 Sillä ei Jumala armolahjojansa /τα χαρισματα) ja kutsumistansa (η κλησις) kadu.
11:30 Samoin kuin te ennen olitte Jumalalle tottelemattomia, mutta nyt olette saaneet laupeuden (ηλεηθητε) näiden tottelemattomuuden kautta,
11:31 samoin nämäkin nyt ovat olleet tottelemattomia, että myös he teille tulleen armahtamisen kautta nyt saisivat laupeuden.
11:32 Sillä Jumala on sulkenut kaikki tottelemattomuuteen, että hän kaikkia armahtaisi.
11:33 Oi sitä Jumalan rikkauden ja viisauden ja tiedon syvyyttä! Kuinka tutkimattomat ovat hänen tuomionsa ja käsittämättömät hänen tiensä! (Rm 11:28-33)

#Rm 11:29

Sillä ei Jumala armolahjojansa (τα χαρισματα) ja kutsumistansa (η κλησις)kadu. (Rm 11:29)

Rom 11:29 vertailutekstit:

(GNT-V) αμεταμελητα γαρ τα χαρισματα και η κλησις του θεου

(KJV+) For1063 the3588 gifts5486 and2532 calling2821 of God2316 are without repentance.278

(RST) Ибо дары и призвание Божие непреложны.

Strongin…

G278 αμεταμέλητος ametamele¯tos am-et-am-el'-ay-tos

From G1 (as a negative particle) and a presumed derivative of G3338; irrevocable: - without repentance, not to be repented of.

G3338 μεταμέλλομαι metamellomai met-am-el'-lom-ahee

From G3326 and the middle of G3199; to care afterwards, that is, regret: - repent (self).

 

##Rm 11:30

Samoin kuin te ennen olitte Jumalalle tottelemattomia, mutta nyt olette saaneet laupeuden (ηλεηθητε) näiden tottelemattomuuden kautta, (Rm 11:30)

Rm 11:30 vertailutekstit:

(GNT-V) ωσπερ γαρ TSBκαι υμεις ποτε ηπειθησατε τω θεω νυν δε ηλεηθητε τη τουτων απειθεια

(KJV+) For1063 as5618 ye5210 in times past4218 have(2532) not believed544 God,2316 yet1161 have now3568 obtained mercy1653 through their5130 unbelief:543

(RST) Как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы, по непослушанию их,

Strongin..

G544 απειθέω apeitheo¯ ap-i-theh'-o

From G545; to disbelieve (wilfully and perversely): - not believe, disobedient, obey not, unbelieving.

G545 απειθής apeithe¯s ap-i-thace'

From G1 (as a negative particle) and G3982; unpersuadable, that is, contumacious: - disobedient.

G3982 πείθω peitho¯ pi'-tho

A primary verb; to convince (by argument, true or false); by analogy to pacify or conciliate (by other fair means); reflexively or passively to assent (to evidence or authority), to rely (by inward certainty): - agree, assure, believe, have confidence, be (wax) content, make friend, obey, persuade, trust, yield.

 

##Rom 11:31

11:31 samoin nämäkin nyt ovat olleet tottelemattomia, että myös he teille tulleen armahtamisen τω υμετερω ελεει kautta nyt saisivat laupeuden (και αυτοι Aνυν ελεηθωσιν).

Kr-38 kääntäjät ovat lisänneet tekstiinsä aleksandrialaisista käsikirjoituksista löytyvän sanan "nyn" (nyt), niin, että kysymys juutalaisten uskoontulosta koskisi kirjeen kirjoittamisen ajankohtaa, jota aoristin subjunktiivissa oleva verbi eleéo (G1653) ei kerro. Kts. Juuson sanakirja sivu 156. Vuoden 1776 käännös on parempi useastakin eri syystä:

Nyt ei he ole myös nyt uskoneet sitä laupiutta, joka teille on tapahtunut, että heillekin laupius tapahtuisi.

Rom 11:31 kreikankieliset lähdetekstit ovat muuten yhteneväiset, paitsi että aleksandrialais-roomalaisiin versioihin on lisätty sana "nyn":

(GNT-V) ουτως και ουτοι νυν ηπειθησαν τω υμετερω ελεει ινα και αυτοι Aνυν ελεηθωσιν

Sanan apeitheo (kts Juuson sivut 045/apeitheo ja 416/peitho) erilaisista tulkinnoista johtuen englantilaisen ja venäläisen käännöksen välillä on se sama ero, kuin suomalaisten 1776 ja 1938 käännösten välillä:

(KJV+) Even so3779 have these3778 also2532 now3568 not believed,544 that2443 through your5212 mercy1656 they846 also2532 may obtain mercy.1653

(RST) так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы.

 

# Rm 11:32

11:32 Sillä Jumala on sulkenut kaikki tottelemattomuuteen (εις απειθειαν), että hän kaikkia armahtaisi (ινα τους παντας ελεηση - ettδ hän osoittaisi laupeutta kaikille).

Kirkkoraamattu yrittää systemaattisesti sekoittaa laupeuden ja armon käsitteet keskenään. Jos he eivät ymmärrä itse asioiden eroa, ei tällaisten yksinkertaisten sanojen kuin eleos ja haris kääntämisen tulisi tuottaa vaikeuksia, jos vain olisi halua kääntää oikein. Jopa aleksandrialaiset käsikirjoituksetkin käyttävät sanaa eleeo, osoittaa laupeutta, mutta kyse onkin aleksandrialaisesta ideologiasta, jonka taustalla kummittelee Origeneen apokatastasis-oppi.

Rm 11:32 vertailutekstit puhuvat laupeuden osoittamisesta:

(GNT-V) συνεκλεισεν γαρ ο θεος τους παντας εις απειθειαν ινα τους παντας ελεηση

(KJV+) For1063 God2316 hath concluded4788 them all3956 in1519 unbelief,543 that2443 he might have mercy1653 upon all.3956

(RST) Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать.

 

# Rm 12:1-15:16

Roomalaiskirjeen jaksossa 12:1-15:16 puhutaan seurakunnan hengellisen elämän perusasioista. Jakso alkaa ja päättyy sanoihin uhri, mutta koska pimentyneessä ihmismielessä sanalla uhri on aivan eri merkitys kuin Jumalaa miellyttävällä elämällä, tekee Paavali parhaansa selittääkseen asian. Heti ensimmäisen lauseen merkitys on järisyttävä:

#Rom 12:1

12:1 Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden (δια των οικτιρμων) kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi; tämä on teidän järjellinen jumalanpalveluksenne.

Tällä lauseella koko kirkollinen "jumalanpalvelus" laitettiin romukoppaan. Mutta mistä ihmeestä se on saanut käännökseensä termin "armahtava laupeus"? Katsotaan Juusot sivulta 368:

οικτιρμός, ου, ο,

(οικτείρω)

sääli, armahtaminen, laupeus, οπλάγχνα οικτιρμου l. οικτιρμων sδälivä l. laupias sydän Kol 3:12;

plur. laupeuden tunteet, laupeuden osoitukset Fil 2:1;

του θεου Jumalan laupeus Rm 12:1.Hepr. 10:28;

ο πατηρ των οικτιρμων gen. qual. laupeuden isä 2.Kor 1:3.


Sääli ja myötätunto ovat jo sinänsä hyviä asioita, mutta jäivät hedelmättömiksi, ellei niiden takana seisoisi Jumalan voima. Katsotaan vielä Rm 12:1 vertailutekstit:

(GNT-V) παρακαλω ουν υμας αδελφοι δια των οικτιρμων του θεου παραστησαι τα σωματα υμων θυσιαν ζωσαν αγιαν ευαρεστον τω θεω την λογικην λατρειαν υμων

(KJV+) I beseech3870 you5209 therefore,3767 brethren,80 by1223 the3588 mercies3628 of God,2316 that ye present3936 your5216 bodies4983 a living2198 sacrifice,2378 holy,40 acceptable2101 unto God,2316 which is your5216 reasonable3050 service.2999

(RST) Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, [для] разумного служения вашего,

Jos ihmisten keksimä jumalanpalvelus ei Jumalalle kelpaa, niin mikä sitten? Paavali on selvästikin heittänyt retorisen kysymyksen, johon hän vastaa Roomalaiskirjeen jaksossa Rm 12:1-15:16. Heti esittelyssä sanotaan, että se on uhripalvelusta:

12:1 Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta (δια των οικτιρμων του θεου) kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi; tämä on teidän järjellinen jumalanpalveluksenne.
12:2 Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä.
12:3 Sillä sen armon kautta (δια της χαριτος), mikä minulle on annettu, minä sanon teille jokaiselle, ettei tule ajatella itsestänsä enempää, kuin ajatella sopii, vaan ajatella kohtuullisesti, sen uskonmäärän mukaan, minkä Jumala on kullekin suonut. (Rm 12:1-3)

 

##Rm 12:3 Puhua armon kautta

Jos ihminen on kuollut, hän ei puhu, mutta jos joku on herännyt kuolleista Jumalan Hengen synnyttämään elämän, hän puhukoon kuin Jumalan sanoja "sen armon kautta", joka kullekin on annettu:


Sillä sen armon kautta, mikä minulle on annettu, minä sanon teille jokaiselle, ettei tule ajatella itsestänsä enempää, kuin ajatella sopii, vaan ajatella kohtuullisesti, sen uskonmäärän mukaan, minkä Jumala on kullekin suonut. (Rm 12:3)

Rm 12:3 vertailutekstit:

(GNT-V) λεγω γαρ δια της χαριτος της δοθεισης μοι παντι τω οντι εν υμιν μη υπερφρονειν παρ ο δει φρονειν αλλα φρονειν εις το σωφρονειν εκαστω ως ο θεος εμερισεν μετρον πιστεως

(KJV+) For1063 I say,3004 through1223 the3588 grace5485 given1325 unto me,3427 to every man3956 that is5607 among1722 you,5213 not3361 to think of himself more highly than5252, 3844, 3739 he ought1163 to think;5426 but235 to think5426 soberly,4993 according as5613 God2316 hath dealt3307 to every man1538 the measure3358 of faith.4102

(RST) По данной мне благодати, всякому из вас говорю: не думайте [о] [себе] более, нежели должно думать; но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил.

 

Jos Paavali olisi ollut filosofi tai kirkonmies, hän olisi voinut sanoa, että koska minä olen saanut niin hyvän koulutuksen ja sitä vastaavan aseman seurakunnassa, voin sanoa, ettei kansanmiehen pidä näitä juttuja lähteä liikaa miettimään, pitää vaan uskoa mitä filosofit ja papit sanoo. Mutta Paavali oli kristitty, joka tiesi ja tunnusti, että kaikki hänen osaamisensa oli Pyhän Hengen hänelle osoittamaa armoa, ja saman säännön mukaan tuli muidenkin toimia Pyhän Hengen armossa uskon määrän mukaan.

Koska Jeesus on jo antanut itsensä uhriksi meidän edestämme, ei meidän uhriamme enää tarvita sovituksen aikaansaamiseksi. Uhri ei voi myöskään palvella itseään, mutta hän voi palvella Jumalaa sillä, että hän kulkee Jumalan suunnitelmassa ja täyttää Jumalan hänelle suunnittelemat työt. Työvälineitä sanotaan tässä käännöksessä armolahjoiksi:


12:4 Sillä niinkuin meillä yhdessä ruumiissa on monta jäsentä, mutta kaikilla jäsenillä ei ole sama tehtävä,
12:5 niin me, vaikka meitä on monta, olemme yksi ruumis Kristuksessa, mutta itsekukin olemme toistemme jäseniä;
12:6 ja meillä on erilaisia (διαφορα) armolahjoja (χαρισματα) sen armon mukaan (κατα την χαριν), mikä meille on annettu; jos jollakin on profetoimisen lahja (προφητειαν), käyttäköön sitä sen mukaan, kuin hänellä uskoa on; (Rm 12:1-6)

#Rm 12:6 Erilaiset armoitukset eri henkilöillä

ja meillä on erilaisia armolahjoja (harismata - armoituksia) sen armon (harin) mukaan, mikä meille on annettu; jos jollakin on profetoimisen lahja (profeteia), käyttäköön sitä sen mukaan, kuin hänellä uskoa on; (Rm 12:6)

Rm 12:6 vertailutekstit:

(GNT-V) εχοντες δε χαρισματα κατα την χαριν την δοθεισαν ημιν διαφορα ειτε προφητειαν κατα την αναλογιαν της πιστεως

(KJV+) Having2192 then1161 gifts5486 differing1313 according2596 to the3588 grace5485 that is given1325 to us,2254 whether1535 prophecy,4394 let us prophesy according2596 to the3588 proportion356 of faith;4102

(RST) И как, по данной нам благодати, имеем различные дарования, [то], [имеешь ли] пророчество, [пророчествуй] по мере веры;

Tämänkin jakeen käännös vastaa huonosti lähdetekstiä, eikä tässä kohdin käännösvirheitä voi selitellä edes viittaamalla eri käsikirjoitusperinteisiin. Virhe mikä virhe. Mutta se, mikä tässä jakeessa on merkittävää, on ilmaistu sanalla diaforos, erilainen: Seurakunta ei ole muotti eikä pakkopaita, jonka sisällä kaikista ihmisistä tulee samanlaisia, ja jossa kaikki laulavat kuorossa samaa laulua. Tarkoitus on paljon jalompi. Katsomme ensin Juuson sanakirjan määritelmän sanalle diaforos:

διάφορος, ον, (διαφέρω) - 1) erilainen, monenlainen Rom 12:6. Hepr. 9:10; - 2) oivallinen, etevä Hepr. 1:4. 8:6.

Ja sitten itse tekstiin, jossa puhutaan näistä erilaisista armoituksista omilla nimillään, siis sanaa harisma mainitsematta. Suomentaja on tahtonut auttaa lukijaa lisäämällä sanoja "lahja" sinne tänne, mutta minun mielestäni luettavuus on siitä vain huonontunut. Sanan virka käyttö sanan diakonia, palvelus, vastineena sensijaan on pelkkää kirkkopolitiikkaa.

12:4 Sillä niinkuin meillä yhdessä ruumiissa on monta jäsentä, mutta kaikilla jäsenillä ei ole sama tehtävä,
12:5 niin me, vaikka meitä on monta, olemme yksi ruumis Kristuksessa, mutta itsekukin olemme toistemme jäseniä;
12:6 ja meillä on erilaisia armolahjoja sen armon mukaan, mikä meille on annettu (χαρισματα κατα την χαριν την δοθεισαν ημιν διαφορα ); jos jollakin on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan, kuin hänellä uskoa on;
12:7 Jos virka, pitäköön virastaan vaarin; jos joku opettaa, olkoon uskollinen opettamisessaan;
12:8 jos kehoittaa, niin kehoittamisessaan; joka antaa, antakoon vakaasta sydämestä; joka on johtaja, johtakoon toimellisesti; joka laupeutta harjoittaa, tehköön sen iloiten.
12:9 Olkoon rakkaus vilpitön, kammokaa pahaa, riippukaa hyvässä kiinni.
12:10 Olkaa veljellisessä rakkaudessa helläsydämiset toisianne kohtaan; toinen toisenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenänne.
12:11 Älkää harrastuksessanne olko veltot; olkaa hengessä palavat; palvelkaa Herraa.
12:12 Olkaa toivossa iloiset, ahdistuksessa kärsivälliset, rukouksessa kestävät.
12:13 Pitäkää pyhien tarpeet ominanne; harrastakaa vieraanvaraisuutta.
12:14 Siunatkaa vainoojianne, siunatkaa, älkääkä kirotko.
12:15 Iloitkaa iloitsevien kanssa, itkekää itkevien kanssa.
12:16 Olkaa keskenänne yksimieliset. Älkää korkeita mielitelkö, vaan tyytykää alhaisiin oloihin. Älkää olko itsemielestänne viisaita. (Apt 12:4-16)

#Rm 12:7

Joskus käännökseen on lisätty niin paljon selittäviä sanoja, että siitä tulee saarna:

12:7 Jos virka (ειτε διακονιαν), pitäköön virastaan vaarin (εν τη διακονια); jos joku opettaa (ειτε ο διδασκων), olkoon uskollinen opettamisessaan (εν τη διδασκαλια);

Paremmin tehtävästään ovat selvinneet KJV:n ja RST:n kääntäjät:

(GNT-V) ειτε διακονιαν εν τη διακονια ειτε ο διδασκων εν τη διδασκαλια

(KJV+) Or1535 ministry,1248 let us wait on1722 our ministering:1248 or1535 he that teacheth,1321 on1722 teaching;1319

(RST) [имеешь ли] служение, [пребывай] в служении; учитель ли, --в учении;

 

#Rm 12:8

Tarkastelemme edelleen näitä hengellisessä rakennustyössä käytettäviä hengellisiä työkaluja, karismoita eli armoituksia. Sanoja armo tai armoitus ei toisteta joka jakeessa uudestaan, koska koko tässä tutkistelemamme kappale on lähdetekstissä samaa lausetta.

12:8 jos kehoittaa (ειτε ο παρακαλων), niin kehoittamisessaan; joka antaa (ο μεταδιδους), antakoon vakaasta sydämestä; joka on johtaja (ο προισταμενος), johtakoon toimellisesti; joka laupeutta harjoittaa (ο ελεων), tehköön sen iloiten (εν ιλαροτητι).

Rm 12:8 vertailutekstit:

(GNT-V) ειτε ο παρακαλων εν τη παρακλησει ο μεταδιδους εν απλοτητι ο προισταμενος εν σπουδη ο ελεων εν ιλαροτητι

(KJV+) Or1535 he that exhorteth,3870 on1722 exhortation:3874 he that giveth,3330 let him do it with1722 simplicity;572 he that ruleth,4291 with1722 diligence;4710 he that showeth mercy,1653 with1722 cheerfulness.2432

(RST) увещатель ли, увещевай; раздаватель ли, [раздавай] в простоте; начальник ли, [начальствуй] с усердием; благотворитель ли, [благотвори] с радушием.

 

##Rm 15:15 kirjoittaa armon kautta

Paavali aloitti esityksensä seurakuntaelämän periaatteista kertomalla, että hän puhuu sen armon mukaan, jonka Jumala on hänelle antanut. Kertomuksensa lopussa hän sanoo, että hän on kirjoittanut esityksensä sen armon mukaan, jonka Jumala on hänelle antanut:


Kuitenkin olen paikka paikoin jotenkin rohkeasti kirjoittanut teille veljet (αδελφοι), uudestaan muistuttaakseni teille näitä asioita, sen armon kautta (δια την χαριν), jonka Jumala on minulle antanut (Rm 15:15)

Rom 15:15 vertailutekstit:

(GNT-V) τολμηροτερον δε εγραψα υμιν TSBαδελφοι απο μερους ως επαναμιμνησκων υμας δια την χαριν την δοθεισαν μοι υπο του θεου

(KJV+) Nevertheless,1161 brethren,80 I have written1125 the more boldly5112 unto you5213 in some sort,575, 3313 as5613 putting you in mind,1878, 5209 because1223 of the3588 grace5485 that is given1325 to me3427 of5259 God,2316

(RST) но писал вам, братия, с некоторою смелостью, отчасти как бы в напоминание вам, по данной мне от Бога благодати

Jakeesta Rm 12:1 alkanut, seurakuntaelämän periaatteita käsittelevä jakso päättyy samaan sanomaan uhrista, josta se alkanutkin:

15:14 Veljeni, minä kyllä olen varma teistä, että te jo ilmankin olette täynnä hyvyyttä ja kaikkinaista tietoa, niin että myös kykenette neuvomaan toinen toistanne.
15:15 Kuitenkin olen paikka paikoin jotenkin rohkeasti teille kirjoittanut, uudestaan muistuttaakseni teille näitä asioita, sen armon kautta (δια την χαριν), jonka Jumala on minulle antanut
15:16 sitä varten, että minä olisin Kristuksen Jeesuksen palvelija pakanain keskuudessa, papillisesti toimittaakseni Jumalan evankeliumin palvelusta, niin että pakanakansoista tulisi otollinen ja Pyhässä Hengessä pyhitetty uhri. (Rm 15:14-16)


##Rm 16:20 Herramme Jeesuksen armo kanssanne

Roomalaiskirjeen viimeisessä osassa Paavali lähettää tervehtii Roomassa asuvaa seurakuntaa - ei järjestöä, sillä sitä ei ollut - vaan Jumalan perheväkeä, joista Paavali näyttää tuntevan henkilökohtaisesti monet, ja vieläpä tietää heidän asiansa. Merkittävää myös on se, millä sanoilla hän tervehtii ystäviään. Ei hän toivota onnea, sillä onnea ei ole olemassakaan. Hän toivottaa armoa, sillä armo on se hieno asia, joka riittää kaikkiin elämäntilanteisiin. Kreikkalaisen lähdetekstin (versiot T, S ja B) sanan Hristos, Voideltu, olen lisännyt kr-38 käännöksen tekstiin:


Ja rauhan Jumala on pian musertava saatanan teidän jalkojenne alle. Herramme Jeesuksen, Voidellun armo olkoon teidän kanssanne. (Rm 16:20)

Rom 16:20 vertailutekstit:

(GNT-V) ο δε θεος της ειρηνης συντριψει τον σαταναν υπο τους ποδας υμων εν ταχει η χαρις του κυριου ημων ιησου TSBχριστου μεθ υμων Sαμην

(KJV+) And1161 the3588 God2316 of peace1515 shall bruise4937 Satan4567 under5259 your2257 feet4228 shortly.1722, 5034 The3588 grace5485 of our2257 Lord2962 Jesus2424 Christ5547 be with3326 you.5216 Amen.281

(RST) Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами! Аминь.

Vertailukäännöksien lopussa esiintyvä sana Aamen on S-käsikirjoitusperinteen mukainen, ja aika vaikea sitä olisikin uskoa, että Paavali ja kumppanit olisivat jättäneet se pois kirjeensä lopusta.

 

# Rm 16:24


Herramme Jeesuksen Kristuksen armo olkoon teidän kanssanne. Amen. (Rm 16:24)

Rm 16:24 vertailutekstit:

(GNT-V) TSBη TSBχαρις TSBτου TSBκυριου TSBημων TSBιησου TSBχριστου TSBμετα TSBπαντων TSBυμων TSBαμην

(KJV+) The3588 grace5485 of our2257 Lord2962 Jesus2424 Christ5547 be with3326 you5216 all.3956 Amen.281

(RST) Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.

Kun Paavali tässä lausuu melkein samat sanat uudestaan, ajatellaan mekin tämä asia uudestaan. Paavali ei tässä esitä hurskasta toivotusta, eikä puhu kauniita sanoja kauniiden sanojen vuoksi, sillä hän tietää, miten tämä maailma pyörii. Jumala toteuttaa palvelijansa sanan. Kun Paavali lausuu sanan, Jumala toteuttaa sen. Aivan kauhulla ajattelen sitä, että joku laulaa sitä tunnettua synttärilaulua "Paljon onnea vaan, paljon onnea vaan". Se on kirous, sillä siinä toivotetaan, ettei henkilölle tapahtuisi mitään muuta kuin onnea, jota ei ole olemassakaan. Ei maailmassa mitään sattumalta tapahdu. Se, mitä ihminen tarvitsee, on pääsy synnin ja kuoleman vallasta armon tilaan, nyt kun se vielä on mahdollista:

16:24 Herramme Jeesuksen Kristuksen armo olkoon teidän kanssanne. Amen.
16:25 Mutta hänen, joka voi teitä vahvistaa minun evankeliumini ja Jeesuksen Kristuksen saarnan mukaan, sen ilmoitetun salaisuuden mukaan, joka kautta ikuisten aikojen on ollut ilmoittamatta,
16:26 mutta joka nyt on julkisaatettu ja profeetallisten kirjoitusten kautta iankaikkisen Jumalan käskystä tiettäväksi tehty kaikille kansoille uskon kuuliaisuuden aikaansaamiseksi,
16:27 Jumalan, ainoan viisaan, olkoon kunnia Jeesuksen Kristuksen kautta, aina ja iankaikkisesti. Amen.

Jakeissa Rm 16:24-27 esitetty teksti on yksi painavimmista Uuden Testamentin opillisista lausunnoista. Käsikirjoitusperinteiden T, S ja B mukaisissa teksteissä jakso on juuri tässä kohdassa, mutta joissakin käsikirjoituksissa, ja myös RST-käännöksessä nämä jakeet 25-27 löytyvät luvun Rm 14 lopusta.

 

Takaisin sivulle Armon sanat

tai

tästä Osmon kotisivulle