##05

Armon sanoja Apostolien teoista

op/2014-02-17/ 2014-11-19

 

Apostolien teot on Luukkaan kertomus siitä, mitä tapahtui Jeesuksen noustua ylös kuolleista aina siihen asti, kun Paavali viedään Roomaan ja luopuu yrityksistä saada juutalaisia uskomaan Jeesuksen herruuteen. Tämän noin 30 vuotta kestäneen ajanjakson aikana tapahtui Jerusalemin seurakunnan nousu ja tuho, sekä uusien, suurien seurakuntien syntyminen kaikkialla kreikkaa ja arameaa puhuvan maailman keskuudessa sekä jossain määrin myös näiden kielirajojen ulkopuolellakin. Vankeusaikanaan Paavali, joka aina oli pyrkinyt ensin saarnaamaan evankeliumia ensin juutalaisille, joutui miettimään miksi tässä nyt näin kävi. Mutta alussa oli siis kaikki hyvin. Luukas kertoo:

4:32 Ja uskovaisten suuressa joukossa oli yksi sydän ja yksi sielu; eikä kenkään heistä sanonut omaksensa mitään siitä, mitä hänellä oli, vaan kaikki oli heillä yhteistä.
4:33 Ja apostolit todistivat suurella voimalla Herran Jeesuksen ylösnousemuksesta, ja suuri armo oli (χαρις τε μεγαλη ην) heillä kaikilla.
4:34 Ei myöskään ollut heidän seassaan ketään puutteenalaista; sillä kaikki, joilla oli maatiloja tai taloja, myivät ne ja toivat myytyjen hinnan
4:35 ja panivat apostolien jalkojen juureen; ja jokaiselle jaettiin sen mukaan, kuin hän tarvitsi.
4:36 Niinpä Joosef, jota apostolit kutsuivat Barnabaaksi - se on käännettynä: kehoittaja - leeviläinen, syntyisin Kyprosta,
4:37 myi omistamansa pellon, toi rahat ja pani ne apostolien jalkojen juureen. (Apt 4:32-37)

#Apt 4:33, Suuri armo

Ja apostolit todistivat suurella voimalla Herran Jeesuksen ylösnousemuksesta, ja suuri armo oli (χαρις τε μεγαλη ην) heillä kaikilla. (Apt 4:33)

Lähdeteksti ei varsinaisesti aseta suomalaista käännöstä kyseenalaiseksi, vaikka tuokin esiin sen vivahde-eron, joka vallitsee Kreikan kreikkalaisten ja Pohjois-Afrikan juutalaistaustaisen kristikunnan muokkaamien käsikirjoitustekstien välillä:

(GNT-V) και TSBμεγαλη δυναμει Aμεγαλη απεδιδουν το μαρτυριον οι αποστολοι της αναστασεως του κυριου ιησου χαρις τε μεγαλη ην επι παντας αυτους

(KJV+) And2532 with great3173 power1411 gave591 the3588 apostles652 witness3142 of the3588 resurrection386 of the3588 Lord2962 Jesus:2424 and5037 great3173 grace5485 was2258 upon1909 them846 all.3956

(RST) Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа; и великая благодать была на всех их.

Kaikkien näiden kolmen todistajan sana suomeksi on tämä:

Ja suurella voimalla apostolit antoivat todistuksen Herran Jeesuksen ylösnousemuksesta, ja suuri armo oli kaikkien heidän yllänsä.

Kyse ei ollenkaan ollut apostolien mahtavista puheista, sillä sana dynamis tarkoittaa voimaa ja voimatekoja ja kun sen eteen pannaan sana "megalis", nähdään jo tuloksistakin, että ne tuhannet juutalaiset, jotka tulivat uskoon Jerusalemissa olivat saaneet hyvän todistuksen Jeesuksen ylösnousemuksen voimista sen tähden, että "Suuri armo oli kaikkien heidän yllänsä (επι παντας αυτους)".

 

##Apt 6:8 Stefanos, täynnä uskoa ja voimaa

Seurakunnan jäsenten antamat rahat käytettiin seurakunnan jäsenten hyväksi sosiaalisin perustein. Mutta kohta löytyi niitä, joiden mukaan rahanjako oli suoritettu väärin. Koska apostolit olivat kiinni julistustoimessaan, valittiin taloustehtäviä hoitamaan seitsemän miestä.

6:1 Niinä päivinä, kun opetuslasten luku lisääntyi, syntyi hellenisteissä nurinaa hebrealaisia vastaan siitä, että heidän leskiänsä syrjäytettiin jokapäiväisessä avunannossa.
6:2 Niin ne kaksitoista kutsuivat kokoon opetuslasten joukon ja sanoivat: "Ei ole soveliasta, että me laiminlyömme Jumalan sanan toimittaaksemme pöytäpalvelusta.
6:3 Valitkaa sentähden, veljet, keskuudestanne seitsemän miestä, joista on hyvä todistus ja jotka ovat Henkeä ja viisautta täynnä (πληρεις πνευματος TSBαγιου και σοφιας - täynnä Pyhää Henkeä ja viisautta), niin me asetamme heidät tähän toimeen.
6:4 Mutta me tahdomme pysyä rukouksessa ja sanan palveluksessa."
6:5 Ja se puhe kelpasi kaikelle joukolle; ja he valitsivat Stefanuksen, miehen, joka oli täynnä uskoa ja Pyhää Henkeä (ανδρα BAπληρης TSπληρη πιστεως και πνευματος αγιου), ja Filippuksen ja Prokoruksen ja Nikanorin ja Timonin ja Parmenaan ja Nikolauksen, antiokialaisen käännynnäisen,
6:6 ja asettivat heidät apostolien eteen, ja nämä rukoilivat ja panivat kätensä heidän päällensä.
6:7 Ja Jumalan sana menestyi, ja opetuslasten luku lisääntyi suuresti Jerusalemissa. Ja lukuisa joukko pappeja tuli uskolle kuuliaisiksi.
6:8 Ja Stefanus, täynnä armoa ja voimaa (πληρης πιστεως και δυναμεως - tδynnä uskoa ja voimaa), teki suuria ihmeitä ja tunnustekoja kansassa. (Apt 6:1-8)

Jakeessa 6:3 taloustehtäviin etsittiin miehiä, jotka olivat täynnä Pyhää Henkeä ja viisautta; jakeessa 6:5 kerrotaan, että Stefanos oli täynnä uskoa ja Pyhää Henkeä, ja jakeen 6:8 käännöksessä sanotaan, että hän oli täynnä armoa ja voimaa. Nämä ovat kaikki sellaisia asioita, joita vastaan paholainen hyökkää aina, kun siihen tarjoutuu mahdollisuus. Raamatun käsikirjoituksiakin on käpelöity, mutta Jumalan armosta alkuperäinen Jumalan sana on edelleen käytettävissämme.

 

# Apt 6:3

6:3 Valitkaa sentähden, veljet, keskuudestanne seitsemän miestä, joista on hyvä todistus ja jotka ovat Henkeä ja viisautta täynnä (πληρεις πνευματος TSBαγιου και σοφιας - täynnä Pyhää Henkeä ja viisautta), niin me asetamme heidät tähän toimeen.

Apt 6:3 vertailutekstit:

(GNT-V) επισκεψασθε Aδε TSBουν αδελφοι ανδρας εξ υμων μαρτυρουμενους επτα πληρεις πνευματος TSBαγιου και σοφιας ους Bκαταστησωμεν TSAκαταστησομεν επι της χρειας ταυτης

(KJV+) Wherefore,3767 brethren,80 look ye out1980 among1537 you5216 seven2033 men435 of honest report,3140 full4134 of the Holy40 Ghost4151 and2532 wisdom,4678 whom3739 we may appoint2525 over1909 this5026 business.5532

(RST) Итак, братия, выберите из среды себя семь человек изведанных, исполненных Святаго Духа и мудрости; их поставим на эту службу,

Vain suomenkielinen teksti jättää sanomatta, että valittavan henkilön tuli olla täynnä henkeä, joka oli pyhä. Tämä vaatimus oli aivan välttämätön, sillä henkimaailmassa on vaikka millaisia henkiä, mutta Pyhä Henki on se, joka on Pyhästä Jumalasta.

 

# Apt 6:5

6:5 Ja se puhe kelpasi kaikelle joukolle; ja he valitsivat Stefanuksen, miehen, joka oli täynnä uskoa ja Pyhää Henkeä (ανδρα BAπληρης TSπληρη πιστεως και πνευματος αγιου), ja Filippuksen ja Prokoruksen ja Nikanorin ja Timonin ja Parmenaan ja Nikolauksen, antiokialaisen käännynnäisen,

Apt 6:5 vertailutekstit:

(GNT-V) και ηρεσεν ο λογος ενωπιον παντος του πληθους και εξελεξαντο στεφανον ανδρα BAπληρης TSπληρη πιστεως και πνευματος αγιου και φιλιππον και προχορον και νικανορα και τιμωνα και παρμεναν και νικολαον προσηλυτον αντιοχεα

(KJV+) And2532 the3588 saying3056 pleased700 the(1799) whole3956 multitude:4128 and2532 they chose1586 Stephen,4736 a man435 full4134 of faith4102 and2532 of the Holy40 Ghost,4151 and2532 Philip,5376 and2532 Prochorus,4402 and2532 Nicanor,3527 and2532 Timon,5096 and2532 Parmenas,3937 and2532 Nicolas3532 a proselyte4339 of Antioch:491

(RST) И угодно было это предложение всему собранию; и избрали Стефана, мужа, исполненного веры и Духа Святаго, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников;

Käännökset vastaavat lähdetekstejä.

 

# Apt 6:8 Miten ihmeitä tehdään

6:8 Ja Stefanus, täynnä armoa ja voimaa (πληρης πιστεως και δυναμεως - tδynnä uskoa ja voimaa), teki suuria ihmeitä ja tunnustekoja kansassa.

Egyptin aleksandrialaisista käsikirjoituksista löytyy ilmaisu "pliris haritos kai dynameos" (täynnä armoa ja voimaa), mutta luotettavissa Kreikan kreikkalaissa käsikirjoituksissa saman kohdan teksti on "pliris pisteos kai dynameos" mikä on käännettävä sanoilla "täynnä uskoa ja voimaa". Kreikankielinen kriittinen laitos esittää molemmat lukutavat:

(GNT-V) στεφανος δε πληρης Aχαριτος TSBπιστεως και δυναμεως εποιει τερατα και σημεια μεγαλα εν τω λαω

Englannin reformoitujen ja Venäjän kirkon käännöksissä sanotaan molemmissa, että Stefanos oli täynnä uskoa ja voimaa:

(KJV+) And1161 Stephen,4736 full4134 of faith4102 and2532 power,1411 did4160 great3173 wonders5059 and2532 miracles4592 among1722 the3588 people.2992

(RST) А Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе.

Ihmeet ja tunnusteot tehdään uskon kautta. Monet haluaisivat tehdä ihmeitä, mutta eivät tiedä, minkä takia se ei heiltä onnistu. Ehkä he eivät ole huomanneet, että ihmeet tapahtuvat uskon kautta, joten ensin on oltava perillä siitä, mihin uskoo ja mihin ei. Ja kun tämä on selvillä, on usko elettävä todeksi henkilökohtaisella tasolla. Vasta kun ihminen kieltää itsensä ja lakkaa yleensäkin uskomasta ihmisiin, hän voi uskoa Jumalaan. Kun tämäkin on sisäistetty, on otettava vastaan evankeliumin sana, jolloin kysymyksenasettelu on uskon ja epäuskon välillä. Jumala tekee ihmeet ja tunnustyöt yhteistyössä sellaisen ihmisen kanssa, jonka Jeesuksen veri on puhdistanut ja jonka Pyhä Henki on täyttänyt.

Raamattu on looginen. Jos Sfefanos olisi ollut täynnä armoa (ja voimaa), hän olisi ollut Jeesuksen veroinen, joka oli "täynnä armoa ja totuutta", myös niinä päivinä, jolloin hän syntyi ihmiseksi, ja otti orjan muodon, lunastaakseen maailman synnin koukusta. Mutta toistaiseksi Kristuksen morsiamen on tyydyttävä siihen, että hän saa käyttää Jumalan voimaa uskon kautta. Tämä asia tulee jatkossa uudestaan esille; joten tässä riittänee pari jaetta Efesolaiskirjeestä:

Mutta itsekullekin meistä on armo (i haris) annettu Kristuksen lahjan mitan mukaan kata to metron tis doreas tou hristou). Sentähden on sanottu: "Hän astui ylös korkeuteen, hän otti vankeja saaliikseen, hän antoi lahjoja (domata) ihmisille". (Ef 4:7-8)

Stefanokselle oli mitattu isolla mitalla, mutta siltä, jolle on paljon annettu, myös vaaditaan paljon. Stefanos ei laistanut, kun häneltä paljon vaadittiin.

 

#Apt 7:10

Saatana ei tykkää siitä, että ihminen on täynnä Jumalan uskoa ja voimaa. Hän käyttää erilaisia keinoja Jumalan työn mitätöimiseksi ja viimeisenä keinonaan turvautuu väkivaltaan. Näin kävi myös Stefanokselle, josta tuli Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen ensimmäinen veritodistaja. Ennen lynkkaamistaan Stefanos piti Juutalaisten korkeimman neuvoston, Sanhedrinin eli Synodrionin (kr.) edessä puheen, jossa käytiin läpi koko Israelin historia, kts. Apt 6:1-8:2. Kertoessaan Joosefista Stefanos sanoi:


Ja kantaisät kadehtivat Joosefia ja myivät hänet Egyptiin. Mutta Jumala oli hänen kanssansa
ja pelasti hänet kaikista hänen ahdistuksistansa. Ja hän antoi hänelle armon (και εδωκεν αυτω χαριν) ja viisauden (και σοφιαν) faraon, Egyptin kuninkaan, edessä; ja tämä pani hänet Egyptin ja kaiken huoneensa haltijaksi. (Apt 7:9-10)

Käännös vastaa lähdetekstiä, mutta referenssikäännökset esittävät asian hieman toisin, ikään kuin kyse olisi ollut Egyptin faraon hyväntahtoisuudesta, tosin Jumalan vaikuttamasta sellaisesta, kts. Apt 7:10 vertailutekstit:

(GNT-V) και Aεξειλατο TSBεξειλετο αυτον εκ πασων των θλιψεων αυτου και εδωκεν αυτω χαριν και σοφιαν εναντιον φαραω βασιλεως αιγυπτου και κατεστησεν αυτον ηγουμενον επ αιγυπτον και Aεφ ολον τον οικον αυτου

(KJV+) And2532 delivered1807 him846 out of1537 all3956 his846 afflictions,2347 and2532 gave1325 him846 favor5485 and2532 wisdom4678 in the sight1726 of Pharaoh5328 king935 of Egypt;125 and2532 he made2525 him846 governor2233 over1909 Egypt125 and2532 all3650 his848 house.3624

(RST) и избавил его от всех скорбей его, и даровал мудрость ему и благоволение царя Египетского фараона, [который] и поставил его начальником над Египтом и над всем домом своим.

Kun kääntäjän kielitaito joutuu koetukselle, voi logiikasta saada apua. Tässä tapauksessa yksi kysymys olisi ratkaissut koko asian: Kuka teki Joosefin viisaaksi, farao vai Jumala?

Stefanuksen esitys Israelin historiasta ei ole suotta pantu Uuden Testamentin sivuille kokonaisuudessaan.

7:1 Niin ylimmäinen pappi sanoi: "Onko niin?"
7:2 Stefanus sanoi: "Miehet, veljet ja isät, kuulkaa! Kirkkauden Jumala ilmestyi meidän isällemme Aabrahamille hänen ollessaan Mesopotamiassa, ennenkuin hän oli asettunut asumaan Harraniin,
7:3 ja sanoi hänelle: 'Lähde maastasi ja suvustasi ja mene siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan'.
7:4 Silloin hän lähti kaldealaisten maasta ja asettui asumaan Harraniin. Ja kun hänen isänsä oli kuollut, siirsi Jumala hänet tähän maahan, jossa te nyt asutte.
7:5 Eikä hän antanut hänelle siinä perintöosaa, ei jalan leveyttäkään, vaan lupasi, Aabrahamin vielä lapsetonna ollessa, antaa sen hänelle ja hänen siemenelleen hänen jälkeensä.
7:6 Ja Jumala puhui näin: 'Hänen jälkeläisensä tulevat olemaan muukalaisina vieraalla maalla, ja siellä ne tekevät heidät orjiksensa ja sortavat heitä neljäsataa vuotta;
7:7 ja sen kansan, jonka orjiksi he tulevat, minä olen tuomitseva', sanoi Jumala, 'ja sen jälkeen he lähtevät sieltä ja palvelevat minua tässä paikassa'.
7:8 Ja hän antoi hänelle ympärileikkauksen liiton; ja niin Aabrahamille syntyi Iisak, ja hän ympärileikkasi hänet kahdeksantena päivänä, ja Iisakille syntyi Jaakob, ja Jaakobille ne kaksitoista kantaisää.
7:9 Ja kantaisät kadehtivat Joosefia ja myivät hänet Egyptiin. Mutta Jumala oli hänen kanssansa
7:10 ja pelasti hänet kaikista hänen ahdistuksistansa. Ja hän antoi hänelle armon (χαριν) ja viisauden (σοφιαν) faraon, Egyptin kuninkaan, edessä; ja tämä pani hänet Egyptin ja kaiken huoneensa haltijaksi.
7:11 Ja tuli nälänhätä koko Egyptiin ja Kanaaniin ja suuri vaiva, eivätkä meidän isämme saaneet mistään ravintoa.
7:12 Mutta kun Jaakob kuuli Egyptissä olevan viljaa, lähetti hän meidän isämme sinne ensimmäisen kerran.
7:13 Ja toisella kerralla veljet tunsivat Joosefin, ja farao sai tietää Joosefin sukuperän.
7:14 Niin Joosef lähetti kutsumaan luokseen isänsä Jaakobin ja koko sukunsa, seitsemänkymmentä viisi henkeä.
7:15 Ja Jaakob meni Egyptiin ja kuoli siellä, niin myös kuolivat isämme,
7:16 ja heidät siirrettiin Sikemiin ja pantiin siihen hautaan, jonka Aabraham oli rahalla ostanut Emmorin lapsilta Sikemissä.
7:17 Mutta sitä mukaa kuin lähestyi sen lupauksen aika, jonka Jumala oli Aabrahamille antanut, kasvoi kansa ja lisääntyi Egyptissä,
7:18 kunnes Egyptiä hallitsemaan nousi toinen kuningas, joka ei Joosefista mitään tiennyt.
7:19 Tämä kohteli kavalasti meidän kansaamme ja sorti meidän isiämme ja pakotti heidät panemaan heitteille pienet lapsensa, etteivät ne jäisi eloon.
7:20 Siihen aikaan syntyi Mooses, ja hän oli Jumalalle otollinen. Häntä elätettiin kolme kuukautta isänsä kodissa.
7:21 Mutta kun hänet oli pantu heitteille, otti faraon tytär hänet ja kasvatti hänet pojaksensa.
7:22 Ja Mooses kasvatettiin kaikkeen egyptiläisten viisauteen, ja hän oli voimallinen sanoissa ja teoissa.
7:23 Mutta kun hän oli täyttänyt neljäkymmentä vuotta, heräsi hänen sydämessään ajatus mennä katsomaan veljiänsä, israelilaisia.
7:24 Ja nähdessään eräälle heistä vääryyttä tehtävän hän puolusti häntä ja kosti pahoinpidellyn puolesta ja löi egyptiläisen kuoliaaksi.
7:25 Ja hän luuli veljiensä ymmärtävän, että Jumala hänen kätensä kautta oli antava heille pelastuksen; mutta he eivät sitä ymmärtäneet.
7:26 Seuraavana päivänä hän ilmestyi heidän luoksensa, heidän riidellessään, ja koetti saada heitä sopimaan sanoen: 'Tehän olette veljiä, miehet; miksi teette vääryyttä toisillenne?'
7:27 Mutta se, joka teki lähimmäisellensä vääryyttä, työnsi hänet pois ja sanoi: 'Kuka on asettanut sinut meidän päämieheksemme ja tuomariksemme?
7:28 Aiotko tappaa minutkin, niinkuin eilen tapoit egyptiläisen?'
7:29 Tämän puheen tähden Mooses pakeni ja oli muukalaisena Midianin maassa, ja siellä hänelle syntyi kaksi poikaa.
7:30 Ja kun neljäkymmentä vuotta oli kulunut, ilmestyi hänelle Siinain vuoren erämaassa enkeli palavan orjantappurapensaan liekissä.
7:31 Kun Mooses sen näki, ihmetteli hän tätä näkyä; ja kun hän meni tarkemmin katsomaan, kuului Herran ääni, joka sanoi:
7:32 'Minä olen sinun isiesi Jumala, Aabrahamin ja Iisakin ja Jaakobin Jumala'. Niin Mooses alkoi vapista eikä tohtinut katsoa sinne.
7:33 Mutta Herra sanoi hänelle: 'Riisu kengät jalastasi; sillä paikka, jossa seisot, on pyhä maa.
7:34 Minä olen nähnyt kansani kurjuuden Egyptissä ja kuullut heidän huokauksensa, ja minä olen astunut alas vapauttamaan heidät. Ja nyt, tule tänne, minä lähetän sinut Egyptiin.'
7:35 Tämän Mooseksen, jonka he kielsivät sanoen: 'Kuka sinut on asettanut päämieheksi ja tuomariksi?', hänet Jumala lähetti päämieheksi ja lunastajaksi sen enkelin kautta, joka hänelle orjantappurapensaassa oli ilmestynyt.
7:36 Hän johdatti heidät sieltä pois, tehden ihmeitä ja tunnustekoja Egyptin maassa ja Punaisessa meressä ja erämaassa neljänäkymmenenä vuotena.
7:37 Tämä on se Mooses, joka sanoi israelilaisille: 'Profeetan, minun kaltaiseni, Jumala on teille herättävä teidän veljienne joukosta'.
7:38 Hän on se, joka seurakunnassa, erämaassa, oli enkelin kanssa, joka puhui hänelle Siinain vuorella, ja oli myös isiemme kanssa; ja hän sai eläviä sanoja meille annettaviksi.
7:39 Mutta häntä meidän isämme eivät tahtoneet totella, vaan työnsivät hänet pois ja kääntyivät sydämessänsä jälleen Egyptiin,
7:40 sanoen Aaronille: 'Tee meille jumalia, jotka käyvät meidän edellämme, sillä me emme tiedä, mitä on tapahtunut Moosekselle, hänelle, joka johdatti meidät Egyptin maasta'.
7:41 Ja he tekivät niinä päivinä vasikan ja toivat uhreja epäjumalalleen ja riemuitsivat kättensä töistä.
7:42 Mutta Jumala kääntyi heistä pois ja hylkäsi heidät palvelemaan taivaan sotajoukkoa, niinkuin on kirjoitettu profeettain kirjassa: 'Toitteko te teurasuhreja ja muita uhreja minulle erämaassa neljänäkymmenenä vuotena, te, Israelin heimo?
7:43 Ette; vaan te kannoitte Molokin majaa ja Romfa jumalan tähteä, niitä kuvia, jotka te olitte tehneet kumarrettaviksenne. Sentähden minä siirrän teidät toiselle puolelle Babylonin.'
7:44 Todistuksen maja oli meidän isillämme erämaassa, niinkuin hän, joka puhui Moosekselle, oli määrännyt sen tehtäväksi, sen kaavan mukaan, minkä Mooses oli nähnyt.
7:45 Ja meidän isämme ottivat sen perintönä vastaan ja toivat sen Joosuan johdolla maahan, minkä he valtasivat pakanoilta, jotka Jumala karkoitti meidän isiemme tieltä. Näin oli Daavidin päiviin saakka.
7:46 Hän sai armon (ευρεν χαριν - löysi armon) Jumalan edessä ja anoi, että hän saisi valmistaa majan Jaakobin Jumalalle.
7:47 Mutta Salomo hänelle huoneen rakensi.
7:48 Korkein ei kuitenkaan asu käsillä tehdyissä huoneissa; sillä näin sanoo profeetta:
7:49 'Taivas on minun valtaistuimeni ja maa minun jalkojeni astinlauta; minkäkaltaisen huoneen te minulle rakentaisitte, sanoo Herra, tai mikä paikka olisi minun leposijani?
7:50 Eikö minun käteni ole tätä kaikkea tehnyt?'
7:51 Te niskurit ja ympärileikkaamattomat sydämeltä ja korvilta, aina te vastustatte Pyhää Henkeä - niinkuin teidän isänne, niin tekin.
7:52 Ketä profeetoista eivät teidän isänne vainonneet? He tappoivat ne, jotka ennustivat sen Vanhurskaan tulemista, jonka kavaltajiksi ja murhaajiksi te nyt olette tulleet,
7:53 te, jotka enkelien toimen kautta saitte lain, mutta ette sitä pitäneet."
7:54 Mutta kun he tämän kuulivat, viilsi se heidän sydäntänsä, ja he kiristelivät hänelle hampaitansa.
7:55 Mutta täynnä Pyhää Henkeä hän loi katseensa taivaaseen päin ja näki Jumalan kirkkauden ja Jeesuksen seisovan Jumalan oikealla puolella
7:56 ja sanoi: "Katso, minä näen taivaat auenneina ja Ihmisen Pojan seisovan Jumalan oikealla puolella".
7:57 Niin he huusivat suurella äänellä ja tukkivat korvansa ja karkasivat kaikki yhdessä hänen päällensä
7:58 ja ajoivat hänet ulos kaupungista ja kivittivät. Ja todistajat riisuivat vaippansa Saulus nimisen nuorukaisen jalkojen juureen.
7:59 Ja niin he kivittivät Stefanuksen, joka rukoili ja sanoi: "Herra Jeesus, ota minun henkeni!"
7:60 Ja hän laskeutui polvilleen ja huusi suurella äänellä: "Herra, älä lue heille syyksi tätä syntiä!" Ja sen sanottuaan hän nukkui pois.
8:1 Myös Saulus hyväksyi Stefanuksen surmaamisen. Ja sinä päivänä nousi suuri vaino Jerusalemin seurakuntaa vastaan; ja kaikki hajaantuivat ympäri Juudean ja Samarian paikkakuntia, paitsi apostolit.
8:2 Ja muutamat jumalaapelkääväiset miehet hautasivat Stefanuksen ja pitivät hänelle suuret valittajaiset.
8:3 Mutta Saulus raateli seurakuntaa, kulki talosta taloon ja raastoi ulos miehiä ja naisia ja panetti heidät vankeuteen. (Apt 7:1-8:3)

#Apt 7:46 Daavid löysi armon

Vanhan Testamentin henkilöistä kuningas Daavid oli se henkilö, joka parhaiten eli todeksi Jumalan armon. Hän ei ainoastaan saanut syntejään anteeksi, vaan myös pyrki osoittamaan armoa sekä teoissaan että runoissaan niin, että hän on maailman luetuin runoilija - aina tähän päivään saakka; luetuin myös siksi, että hänen runojensa aihe on Jumala armo.

Daavidista kertoessaan Sfefanos sanoi:


Hän sai armon (ος ευρεν χαριν - löysi armon) Jumalan edessä (ενωπιον του θεου) ja anoi, että hän saisi valmistaa majan (και ητησατο ευρειν σκηνωμα) Jaakobin Jumalalle. (Apt 7:46)

Käännöksen mukaan David sai armon, mutta se on huononnus vuoden 1776 käännökseen verrattuna:

Joka löysi armon Jumalan tykönä ja anoi, että hän olis majan löytänyt Jakobin Jumalalle (Apt 7:46, Biblia 1776 mukaan)

Kun sama eurisko, löytää, esiintyy samassa lauseessa jopa toistamiseen, pitäisi olla selvää, ettei tämä ole niitä sanan paikkoja, joissa kääntäjän saisi tehdä omia ratkaisujaan. Kysymys on siitä, miksi joku tulee uskoon, ja miksi joku ei tule. Se, joka etsii, se löytää. Tai niin kuin marilainen sananlasku sanoo: Vilja on kylvettävä, mutta rikkaruoho kasvaa kylvämättäkin.

Sanan armo osalta suomalainen ja venäläinen käännös vastaa lähdetekstiä, mutta englantilaisessa puhutaan suosiosta:

(GNT-V) ος ευρεν χαριν ενωπιον του θεου και ητησατο ευρειν σκηνωμα τω Aοικω TSBθεω ιακωβ

(KJV+) Who3739 found2147 favor5485 before1799 God,2316 and2532 desired154 to find2147 a tabernacle4638 for the3588 God2316 of Jacob.2384

(RST) Сей обрел благодать пред Богом и молил, [чтобы] найти жилище Богу Иакова.

Lähdetekstin ilmaisu "kai itisato eurein skinoma /ja pyysi löytää majan/ kannattaa panna korvan taakse myös siksi, että jos Raamatusta löytää jonkun oudolta kalskahtavan sanonnan, on sillä joku tarkoitus. Tässä tapauksessa kyse on siitä, että Pyhä Henki etsii niitä, jotka haluavat tulla Jeesuksen luo, saadakseen syntinsä anteeksi ja tullakseen Pyhän Hengen asunnoksi. Nimen David merkitys suomeksi on "Rakkaani".

 

#Apt 11:23 Jumalan armo Syyrian Antiokiassa

Antiokian seurakunnan synnystä kerrotaan suhteellisen tarkasti; tulihan siitä alkuaikojen kristikunnan keskus Jerusalemin ajauduttua sellaisiin vaikeuksiin, joista se ei koskaan selvinnyt:

11:19 Ne, jotka olivat hajaantuneet sen ahdingon vuoksi, joka oli syntynyt Stefanuksen tähden, vaelsivat ympäri hamaan Foinikiaan ja Kyproon ja Antiokiaan saakka, mutta eivät puhuneet sanaa muille kuin ainoastaan juutalaisille.
11:20 Heidän joukossaan oli kuitenkin muutamia kyprolaisia ja kyreneläisiä miehiä, jotka, tultuaan Antiokiaan, puhuivat kreikkalaisillekin ja julistivat evankeliumia Herrasta Jeesuksesta.
11:21 Ja Herran käsi oli heidän kanssansa, ja suuri oli se joukko, joka uskoi ja kääntyi Herran puoleen.
11:22 Ja sanoma heistä tuli Jerusalemin seurakunnan korviin, ja he lähettivät Barnabaan Antiokiaan.
11:23 Ja kun hän saapui sinne ja näki Jumalan armon (και ιδων την χαριν του θεου), niin hän iloitsi ja kehoitti kaikkia vakaalla sydämellä pysymään Herrassa.
11:24 Sillä hän oli hyvä mies ja täynnä Pyhää Henkeä ja uskoa. Ja Herralle lisääntyi paljon kansaa. (Apt 11:19-24)

Apt 11:23

Barnabas, jonka liikanimenä oli kehoittaja, oli kotoisin Kyprosta. Hänellä oli armoitus tuntea henget, eli "henkien erottamisen armolahja", kuten kr-38 käännöksessä sanotaan.

Ja kun hän saapui sinne ja näki Jumalan armon (την χαριν του θεου), niin hän iloitsi (εχαρη) ja kehoitti kaikkia vakaalla sydämellä (τη προθεσει της καρδιας) pysymään Herrassa. (Apt 11:23)

Apt 11:23 lähdeteksti:

(GNT-V) ος παραγενομενος και ιδων την χαριν Aτην του θεου εχαρη και παρεκαλει παντας τη προθεσει της καρδιας προσμενειν τω κυριω

Sanavalinnoista näkyy, että jakeen painoarvo on suuri. Sana prothesis tarkoittaa Jumalan suunnitelman esillepanoa ja myös Vanhan Liiton temppelin näkyleipäpöydällä esillä pidettäviä kahtatoista leipää, Israelin kahdentoista sukukunnan symboleina muistuttamassa siitä, että Jumalan suunnitelman tarkoitus on saattaa paljon lapsia kirkkauteen. Luku 12 Jumalan ilmoituksessa on Jumalan vallan luku ja myös sana prothesis esiintyy Uudessa Testamentissa kaksitoista kertaa. Kun Barnabas tässä käyttää sanaa prothesis kehoittaessaan vasta uskoon tulleita pysymään Herrassa "vakaalla" sydämellä, ei käännöstä voi pitää huonona, vaikka sanan sisältö ei kreikankielistä Uutta Testamenttia tuntemattomalle siitä kokonaan avaudukaan.

Apt 11:23 vertailutekstit:

(KJV+) Who,3739 when he came,3854 and2532 had seen1492 the3588 grace5485 of God,2316 was glad,5463 and2532 exhorted3870 them all,3956 that with purpose4286 of heart2588 they would cleave unto4357 the3588 Lord.2962

(RST) Он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем;

Käännökset ovat lähdetekstin mukaisia sanan armo osalta, mutta kreikan sana prothesis (G4286) esiintyminen ilmaisussa i prothesis tis kardias on ollut kääntäjille vaikea pala, josta täysin pistein ovat selvinneet vain KJV:n kääntäjät, käyttäessään sanaa purpose, tarkoitus, johdonmukaisesti kreikan sanan prothesis vastineena, koska kyse on Jumalan suunnitelmasta jonka tarkoituksena on saattaa paljon lapsia kirkkauteen.

 

## Lähetystyö alkaa Syyrian Antiokiasta

Ennen ylösottoaan Jeesus oli antanut lähetyskäskyn, mutta Jerusalemin seurakunnalle asia jäi vieraaksi. Vasta Syyrian Antiokiassa asia ymmärrettiin:

13:1 Ja Antiokian seurakunnassa oli profeettoja ja opettajia: Barnabas ja Simeon, jota kutsuttiin Nigeriksi, ja Lukius, kyreneläinen, ja Manaen, neljännysruhtinas Herodeksen kasvinkumppani, ja Saulus.
13:2 Ja heidän toimittaessaan palvelusta Herralle ja paastotessaan Pyhä Henki sanoi: "Erottakaa minulle Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut".
13:3 Silloin he paastosivat ja rukoilivat ja panivat kätensä heidän päällensä ja laskivat heidät menemään.

Barnabaan ja Sauluksen (Paavali) ensimmäinen lähetysmatka ulottui nykyisen Turkin sisäosiin, silloisen Pisidian maakuntaan. Pisidian Antiokian synagogassa Paavali piti pitkän puheen, jota voidaan pitää eräänlaisena esimerkkisaarnana:

13:26 Miehet, veljet, te Aabrahamin suvun lapset, ja te, jotka Jumalaa pelkäätte, meille on tämän pelastuksen sana lähetetty.
13:27 Sillä koska Jerusalemin asukkaat ja heidän hallitusmiehensä eivät Jeesusta tunteneet, niin he tuomitessaan hänet myös toteuttivat profeettain sanat, joita kunakin sapattina luetaan;
13:28 ja vaikka he eivät löytäneet mitään, mistä hän olisi kuoleman ansainnut, anoivat he Pilatukselta, että hänet surmattaisiin.
13:29 Ja kun he olivat täyttäneet kaiken, mikä hänestä on kirjoitettu, ottivat he hänet alas puusta ja panivat hautaan.
13:30 Mutta Jumala herätti hänet kuolleista.
13:31 Ja hän ilmestyi useina päivinä niille, jotka olivat tulleet hänen kanssansa Galileasta Jerusalemiin ja jotka nyt ovat hänen todistajansa kansan edessä.
13:32 Ja me julistamme teille sen hyvän sanoman, että Jumala on isille annetun lupauksen täyttänyt meidän lapsillemme, herättäen Jeesuksen,
13:33 niinkuin myös toisessa psalmissa on kirjoitettu: 'Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä minä olen sinut synnyttänyt'.
13:34 Ja että hän herätti hänet kuolleista, niin ettei hän enää palaja katoavaisuuteen, siitä hän on sanonut näin: 'Minä annan teille pyhät ja lujat Daavidin armot'.
13:35 Sentähden hän myös toisessa paikassa sanoo: 'Sinä et salli Pyhäsi nähdä katoavaisuutta'.
13:36 Sillä kun Daavid oli aikanansa Jumalan tahtoa palvellut, nukkui hän ja tuli otetuksi isiensä tykö ja näki katoavaisuuden.
13:37 Mutta hän, jonka Jumala herätti, ei nähnyt katoavaisuutta.
13:38 Olkoon siis teille tiettävä, miehet ja veljet, että hänen kauttansa julistetaan teille syntien anteeksiantamus
13:39 ja että jokainen, joka uskoo, tulee hänessä vanhurskaaksi, vapaaksi kaikesta, mistä te ette voineet Mooseksen lain kautta vanhurskaiksi tulla.
13:40 Kavahtakaa siis, ettei teitä kohtaa se, mikä on puhuttu profeetoissa:
13:41 'Katsokaa, te halveksijat, ja ihmetelkää ja hukkukaa; sillä minä teen teidän päivinänne teon, teon, jota ette uskoisi, jos joku sen kertoisi teille'."
13:42 Kun he lähtivät ulos, pyydettiin heitä puhumaan näitä asioita tulevanakin sapattina.

Apt 13:34 Kuolemattomuus armon vaikutuksesta

Saarnan käännöksessä sana armo esiintyy jakeessa Apt 13:34, mutta lähdeteksteissä on hajontaa. Osassa käsikirjoituksia käytetään sanaa "osia" (laupeus), ja osassa sanaa "haris" (armo).

Ja että hän herätti hänet kuolleista, niin ettei hän enää palaja katoavaisuuteen, siitä hän on sanonut näin: "Minä annan teille pyhät ja lujat Daavidin armot". (Apt 13:34)

Lainaus ovat Jesajan luvusta 55:3. Hebrealaisessa tekstissä esiintyvä sana on chesed, joka usein tarkoittaa samaa kuin harisma, armoitus, armon osoitus. Kreikkalaisessa tekstissä on kuitenkin käytetty sanan osios monikkomuotoa "ta osia", mikä saattaa johtoa siitä, että Luukas Apostolien tekoja kirjoittaessaan on käyttänyt Vanhasta Testamentista Egyptin Aleksandriassa tehtyä kreikankielistä käännöstä. Nykyisin on kuitenkin tapana kääntää Vanha Testamentti suoraan hebreasta, sillä näin yhden käännöksen virheet eivät pääse kertautumaan toiseen käännökseen. Stefanuksen puheen kreikkalaiset lähdetekstit ja referenssikäännökset eivät yritä orjallisesti noudattaa Jesajan sanamuotoa, ja venäläiseen käännökseen on lisätty selittävä sana "luvattu":

(GNT-V) οτι δε ανεστησεν αυτον εκ νεκρων μηκετι μελλοντα υποστρεφειν εις διαφθοραν ουτως ειρηκεν οτι δωσω υμιν τα οσια BAδαυιδ TSδαβιδ τα πιστα

(KJV+) And1161 as concerning that3754 he raised him up450, 846 from1537 the dead,3498 now no more3371 to(3195) return5290 to1519 corruption,1312 he said2046 on this wise,3779 I will give1325 you5213 the3588 sure4103 mercies3741 of David.1138

(RST) А что воскресил Его из мертвых, так что Он уже не обратится в тление, [о сем] сказал так: Я дам вам милости, [обещанные] Давиду, верно.

Sanan osios (Strongin G3741, hosios) merkityksistä Juuso kirjoittaa:

οσίος, ία, ον, myös ος, ον; 1.Tim 2:8, minkδän rikoksen saastuttamaton, rikoksista puhdas; hurskas, pyhä, - 1) henkilöistä Tit. 1:8. Hepr. 7:26; ο όσιος του θεου Jumalan pyhä, s. o. Jumalan hurskas palvelija, Messiaasta Apt 2:27. 13:35; Jumalasta Ilm 15:4. 16:5. - 2) asioista χειρες pyhδt kädet, jotka eivät ole antaneet käyttää itseänsä synnin palvelukseen 1.Tim 2:8; τα οσια Δαυϊδ τα πιστά Davidin lujat pyhät (lupaukset), s. o. Davidille annetut lujat Messiaan lupaukset Apt 13:34. Katso Liite I.

Koska Paavalin sanat ovat lainausta Jesajan kirjasta, haemme myös sen esiin:

Kallistakaa korvanne ja tulkaa minun tyköni; kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Ja minä teen teidän kanssanne iankaikkisen liiton, annan lujat Daavidin armot. (Jes 55:3)

Evankeliumin sana paljastaa totuuden ja totuus jakaa ihmiset kahteen leiriin.

13:43 Kun synagoogasta hajaannuttiin, seurasivat monet juutalaiset ja jumalaapelkääväiset käännynnäiset Paavalia ja Barnabasta, jotka puhuivat heille ja kehoittivat heitä pysymään Jumalan armossa (επιμενειν τη χαριτι του θεου).
13:44 Seuraavana sapattina kokoontui lähes koko kaupunki kuulemaan Jumalan sanaa.
13:45 Mutta nähdessään kansanjoukot juutalaiset tulivat kiihkoa täyteen ja väittelivät Paavalin puheita vastaan ja herjasivat.
13:46 Silloin Paavali ja Barnabas puhuivat rohkeasti ja sanoivat: "Teille oli Jumalan sana ensiksi puhuttava; mutta koska te työnnätte sen luotanne ettekä katso itseänne mahdollisiksi iankaikkiseen elämään, niin katso, me käännymme pakanain puoleen.
13:47 Sillä näin on Herra meitä käskenyt: 'Minä olen pannut sinut pakanain valkeudeksi, että sinä olisit pelastukseksi maan ääriin asti'."
13:48 Sen kuullessansa pakanat iloitsivat ja ylistivät Herran sanaa ja uskoivat, kaikki, jotka olivat säädetyt iankaikkiseen elämään.
13:49 Ja Herran sanaa levitettiin kaikkeen siihen maakuntaan.
13:50 Mutta juutalaiset yllyttivät jumalaapelkääväisiä ylhäisiä naisia ja kaupungin ensimmäisiä miehiä ja nostivat vainon Paavalia ja Barnabasta vastaan, ja ne ajoivat heidät pois alueiltansa.
13:51 Niin he pudistivat tomun jaloistansa heitä vastaan ja menivät Ikonioniin.
13:52 Ja opetuslapset tulivat täytetyiksi ilolla ja Pyhällä Hengellä.

 

#Apt 13:43 Jatkot synagogan ulkopuolella

Pisidian Antiokian synagogasta ulos lähdettäessä joukko oli kasvanut uusilla opetuslapsilla. Heille Paavalilla ja Barnabaalla oli kehoituksen sana:

Kun synagoogasta hajaannuttiin, seurasivat monet juutalaiset ja jumalaapelkääväiset käännynnäiset Paavalia ja Barnabasta, jotka puhuivat heille ja kehoittivat heitä pysymään Jumalan armossa (Aπροσμενειν TSBεπιμενειν τη χαριτι του θεου). (Apt 13:43)

Käsikirjoituksien lukutavoissa on pieniä eroja. Syyrialais-antiokialaisen tekstiperinteen mukaan opetuslapsia kehoitettiin "epimeni", pysymään ja egyptiläisiä "prosmeni", pysymään ja jatkamaan Jumalan armossa. KJV seuraa tässä katolisen kirkon linjaa.

(GNT-V) λυθεισης δε της συναγωγης ηκολουθησαν πολλοι των ιουδαιων και των σεβομενων προσηλυτων τω παυλω και τω βαρναβα οιτινες προσλαλουντες TSAαυτοις επειθον αυτους Aπροσμενειν TSBεπιμενειν τη χαριτι του θεου

(KJV+) Now1161 when the3588 congregation4864 was broken up,3089 many4183 of the3588 Jews2453 and2532 religious4576 proselytes4339 followed190 Paul3972 and2532 Barnabas:921 who,3748 speaking to4354 them,846 persuaded3982 them846 to continue1961 in the3588 grace5485 of God.2316

(RST) Когда же собрание было распущено, то многие Иудеи и чтители [Бога], обращенные из язычников, последовали за Павлом и Варнавою, которые, беседуя с ними, убеждали их пребывать в благодати Божией.


#Apt 14:3 Armon sanan todistusaineisto: ihmeet ja tunnusteot

Evankeliumin sanan julistamista jatkettiin Ikoniumissa:

14:1 Ikonionissa he samoin menivät juutalaisten synagoogaan ja puhuivat niin, että suuri joukko sekä juutalaisia että kreikkalaisia uskoi.
14:2 Mutta ne juutalaiset, jotka eivät uskoneet, yllyttivät ja kiihdyttivät pakanain mieltä veljiä vastaan.
14:3 Niin he oleskelivat siellä kauan aikaa ja puhuivat rohkeasti, luottaen Herraan, joka armonsa sanan todistukseksi (τω μαρτυρουντι τω λογω της χαριτος αυτου) antoi tapahtua tunnustekoja ja ihmeitä heidän kättensä kautta.
14:4 Ja kaupungin väestö jakaantui: toiset olivat juutalaisten puolella, toiset taas apostolien puolella.
14:5 Mutta kun pakanat ja juutalaiset ynnä heidän hallitusmiehensä mielivät ryhtyä pahoinpitelemään ja kivittämään heitä,
14:6 ja he sen huomasivat, pakenivat he Lykaonian kaupunkeihin, Lystraan ja Derbeen, ja niiden ympäristöön.
14:7 Ja siellä he julistivat evankeliumia. (Apt 13:23-14:7)

Apt 14:3

Paavali ja Barnabas viipyivät Ikoniumissa (Konya, Turkki) melko pitkään, mikä olikin tarpeen uuden asian esittämiseksi ja tunnetuksi tekemiseksi. Saarnan sisältö oli sama kuin Jeesuksella Galilean Nasaretissa: armon sanoja, joiden autenttisuuden Herra itse todisti antamalla julistajille uskon suorittaa armon tekoja:

Niin he oleskelivat siellä kauan aikaa ja puhuivat rohkeasti, luottaen Herraan, joka armonsa sanan todistukseksi (τω μαρτυρουντι Aεπι τω λογω της χαριτος αυτου) antoi tapahtua tunnustekoja ja ihmeitä heidän kättensä kautta. (Apt 14:3)

Egyptiläis-roomalaisten ja syyrialais-kreikkalaisten käsikirjoitusten välillä on pieni ero, jonka takia vuoden 1776 kääntäjät sanovat sen näin:

Niin he olivat siellä kauvan aikaa ja puhuivat rohkiasti Herrassa, joka antoi todistuksen armonsa sanoihin, ja antoi merkit ja ihmeet heidän kättensä kautta tapahtua. (Apt 14:3, 1776 käännöksen mukaan)

Kriittinen tekstilaitos esittää molemmat vaihtoehdot, mutta vertailukäännökset esittävät vain oikean Raamatun tekstin:

(GNT-V) ικανον μεν ουν χρονον διετριψαν παρρησιαζομενοι επι τω κυριω τω μαρτυρουντι Aεπι τω λογω της χαριτος αυτου TSκαι διδοντι σημεια και τερατα γινεσθαι δια των χειρων αυτων

(KJV+) Long2425 time5550 (3303) therefore3767 abode1304 they speaking boldly3955 in1909 the3588 Lord,2962 which3588 gave testimony3140 unto the3588 word3056 of his848 grace,5485 and2532 granted1325 signs4592 and2532 wonders5059 to be done1096 by1223 their846 hands.5495

(RST) Впрочем они пробыли [здесь] довольно времени, смело действуя о Господе, Который, во свидетельство слову благодати Своей, творил руками их знамения и чудеса.

Armon sana vaikuttaa armon tekoja, mutta armon sanojen puhumiseen tarvitaan Armon Ihminen. Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen voima vaikuttaa hänen yhteistyökumppaniensa kautta. Tämä siksi, että jos tämä suunnaton voima voisi toimia Synnin ihmisten kautta, he pääsisivät toteuttamaan oman päämiehensä ohjelmaa vastoin Jumalan tahtoa.

 

#Apt 14:26

Ikoniumista matka jatkui Pergen kautta Attalian rannikkokaupunkiin, ja sieltä edelleen Syyrian Antiokiaan, mikä tänä päivänä on sekin Turkin alueella, tosin lähellä Syyrian rajaa.

Ja sieltä he purjehtivat Antiokiaan, josta he olivat lähteneet, annettuina Jumalan armon haltuun (ησαν παραδεδομενοι τη χαριτι του θεου) sitä työtä varten, jonka he nyt olivat suorittaneet. (Apt 14:26)

Apt 14:26 vertailutekstit:

(GNT-V) κακειθεν απεπλευσαν εις αντιοχειαν οθεν ησαν παραδεδομενοι τη χαριτι του θεου εις το εργον ο επληρωσαν

(KJV+) And thence2547 sailed636 to1519 Antioch,490 from whence3606 they had been2258 recommended3860 to the3588 grace5485 of God2316 for1519 the3588 work2041 which3739 they fulfilled.4137

(RST) а оттуда отплыли в Антиохию, откуда были преданы благодати Божией на дело, которое и исполнили.

Vertailuteksteissä kreikan sana eplirozon on käännetty oikein, sillä se tarkoittaa täyttämistä. Suomalainen kääntäjä ei ole ollut sinut Jumalan luomiskertomuksen kanssa, sillä Jumala loi kaiken valmiiksi Kristuksessa jo ikuisuudessa, ennen kuin mitään siitä tuotiin esiin ajan funktiona näytettäksi. Kaikki on valmista, mutta meille on annettu mahdollisuus kulkea tässä valmiissa suunnitelmassa täyttämällä se. Siksi siis on tärkeä kääntää tämä sana mahdollisimman sanatarkasti sekä tässä lauseessa, että myös kaikissa muissakin kohdin, missä vain sana pliroo tai sen johdannaiset esiintyvät.

Suomalaisissa käännöksissä käytetty sana "haltuun" kertoo sen, että kääntäjä ei ole löytänyt parempaa vastinetta sanoille "παραδεδομενοι τη χαριτι του θεου" (~ luovutettuina Jumalan armolle), ja on sen vuoksi joutunut turvautumaan kömpelöön ilmaisuun "uskoa jtkin jnkin haltuun":

14:24 Ja he kulkivat läpi Pisidian ja tulivat Pamfyliaan;
14:25 ja julistettuaan sanaa Pergessä he menivät Attaliaan.
14:26 Ja sieltä he purjehtivat Antiokiaan, josta he olivat lähteneet, annettuina Jumalan armon haltuun (παραδεδομενοι τη χαριτι του θεου) sitä työtä varten, jonka he nyt olivat suorittaneet.
14:27 Ja sinne saavuttuaan he kutsuivat seurakunnan koolle ja kertoivat, kuinka Jumala oli ollut heidän kanssansa ja tehnyt suuria ja kuinka hän oli avannut pakanoille uskon oven.
14:28 Ja he viipyivät pitkän aikaa opetuslasten tykönä. (Apt 14:24-28)

Sitä varten, että joku löytäisi paremman käännöksen kreikan verbille paradidomi, kuin mitä "antaa/luovuttaa jtkin jnkun haltuun/valtaan" on, kannattaa katsoa kyseisen verbin merkitykset Juuson sanakirjan sivuilta 398 ja 399.

Vanhassa Testamentissa pappisvirkaan vihkimisestä käytettiin hebrean termiä "täyttää kädet", jolla tarkoitettiin sitä, että seurakunta huolehti papin toimeentulosta niin, että papin ei tarvinnut juuri huolehtia jokapäiväisestä leivästä. Toinen edellytys oli, että Jumala voiteli hänet papin virkaan, mutta Vanhan Liiton ollessa kyseessä, voitelu tehtiin öljyllä. Uudessa Liitossa voitelu tapahtuu siten, että Jumala toimii lähettäjänä ja voitelee antamalla Pyhän Hengen. Jumalan haltuun luovuttaminen on siten ilmaisu siitä, että lähettävä seurakunta ei huolehdi lähetettävän henkilön toimeentulosta mitenkään erikoisesti.

#Apt 15:11 Usko pelastukseen Herran Jeesuksen Kristuksen armon kautta

Kristikunnan ensimmäinen ja oikeastaan ainoa ongelma tulee ensimmäisen kerran esiin Apostolien tekojen luvussa 15. Se syntyi Jerusalemissa apostolien aikana siitä, että Jeesuksen Messiaaksi tunnustaneet fariseukset vaativat ei-juutalaisia kristittyjä ympärileikkauttamaan itsensä. Vaatimus uskoon tulleiden ympärileikkauksesta oli vasta jäävuoren huippu. Kysymyksessä on periaatteellinen kiista siitä, pelastuuko ihminen lain normien mukaisen elämänsä tai ansioittensa perusteella vai Jumalan armosta. Kun ongelma tuli tunnetuksi Syyrian Antiokiassa, lähetti seurakunta Barnabaan ja Sauluksen Jerusalemiin ottamaan asiasta selvää.

15:1 Ja Juudeasta tuli sinne muutamia, jotka opettivat veljiä: "Ellette ympärileikkauta itseänne, niinkuin Mooses on säätänyt, ette voi pelastua".
15:2 Kun siitä syntyi riita ja kun Paavali ja Barnabas kiivaasti väittelivät heitä vastaan, niin päätettiin, että Paavalin ja Barnabaan ja muutamien muiden heistä tuli mennä tämän riitakysymyksen tähden apostolien ja vanhinten tykö Jerusalemiin.
15:3 Niin seurakunta varusti heidät matkalle, ja he kulkivat Foinikian ja Samarian kautta ja kertoivat pakanain kääntymyksestä ja ilahuttivat sillä suuresti kaikkia veljiä.

Kristillinen seurakunta on voittamaton niin kauan kun se pysyy Jumalan suojeluksessa. Saatana tietää sen, ja yrittää houkutella Jumalan lapsia pois tästä autuuden ja armon tilasta kaikin vääryyden ja valheen keinoin. Suoraan hyökkäykseen Saatana ei pysty, ja siksi hänen on käytettävä kiertotietä. Jakeessa 15:4-5 kerrotaan, että Jerusalemin seurakunnassa oli jo tässä vaiheessa kylvetty tuhon siemenet:


15:4 Ja kun he saapuivat Jerusalemiin, niin seurakunta ja apostolit ja vanhimmat ottivat heidät vastaan; ja he kertoivat, kuinka Jumala oli ollut heidän kanssansa ja tehnyt suuria.
15:5 Mutta fariseusten lahkosta nousivat muutamat, jotka olivat tulleet uskoon, ja sanoivat: "Heidät on ympärileikattava ja heitä on käskettävä noudattamaan Mooseksen lakia".

Kysymyksessä oli lain ja armon vastakkainasettelu. Tilanne oli uusi.


15:6 Niin apostolit ja vanhimmat kokoontuivat tutkimaan tätä asiaa.
15:7 Ja kun oli paljon väitelty, nousi Pietari ja sanoi heille: "Miehet, veljet, te tiedätte, että Jumala jo kauan aikaa sitten teki teidän keskuudessanne sen valinnan, että pakanat minun suustani saisivat kuulla evankeliumin sanan ja tulisivat uskoon.
15:8 Ja Jumala, sydänten tuntija, todisti heidän puolestansa, antaen heille Pyhän Hengen samoinkuin meillekin.
15:9 eikä tehnyt mitään erotusta meidän ja heidän kesken, sillä hän puhdisti heidän sydämensä uskolla.
15:10 Miksi te siis nyt kiusaatte Jumalaa ja tahdotte panna opetuslasten niskaan ikeen, jota eivät meidän isämme emmekä mekään ole jaksaneet kantaa?
15:11 Mutta me uskomme Herran Jeesuksen armon kautta (δια της χαριτος BAτου κυριου ιησου TSχριστου) pelastuvamme, samalla tapaa kuin hekin."

Apt 15:11

Pietarin vastaus on tyhjentävä. Jerusalemin kokous olisi voitu päättää tähän lauseeseen:

Mutta me uskomme Herran Jeesuksen armon kautta (δια της χαριτος BAτου κυριου ιησου TSχριστου) pelastuvamme, samalla tapaa kuin hekin." (Apt :15:11)

Kysymys on niin tärkeä, että tuntuu melkein sopimattomalta puuttua käännöksien epätarkkuuksiin, kunnes huomaamme, miten tärkeisiin asioihin vihollinen hyökkäyksensä niissäkin asioissa keskittää. Käännöksestä puuttuu sana Kristus, Voideltu. Jeesuksia tässä maailmassa riittää, ja herroja myös, mutta vain yksi on Messias. Ne, jotka sitä eivät tunnusta, jättävät sanan "hristos" pois käsikirjoituksistaan ja käännöksistään, mutta vuoden 1776 Bibliassa teksti kuuluu näin:

Vaan me uskomme Herran Jesuksen Kristuksen armon kautta autuaaksi tulevamme niin kuin hekin. (Apt 15:11, 1776 käännöksen muk.)

Englannin protestanttien ja Venäjän ortodoksien Raamattu on tässäkin kohden alkuperäisten kreikkalaisten käsikirjoituksien mukainen:

(GNT-V) αλλα δια της χαριτος BAτου κυριου ιησου TSχριστου πιστευομεν σωθηναι καθ ον τροπον κακεινοι

(KJV+) But235 we believe4100 that through1223 the3588 grace5485 of the3588 Lord2962 Jesus2424 Christ5547 we shall be saved,4982 even as they.2596, 3739, 5158, 2548

(RST) Но мы веруем, что благодатию Господа Иисуса Христа спасемся, как и они.

Raamattu on kirjoitettu aikana, jolloin yhdenkin sen osan omistaminen oli vain harvojen onni. Jeesuksen kuninkuus pakanoiden ja juutalaisten hallitsijana oli esitettävä riittävän usein. Edes Apostolien tekojen kopion omistajaa voitu velvoittaa etsimään täsmennystä asiaan internetistä.

Kiista lain ja armon suhteesta ei päättynyt Pietarin määritelmään, mutta rauhoitti tilannetta sen verran, että myös Barnabas ja Paavali joukko pystyi kuuntelemaan Barnabaan ja Paavalin esitystä:


15:12 Niin koko joukko vaikeni, ja he kuuntelivat Barnabasta ja Paavalia, jotka kertoivat, kuinka suuria tunnustekoja ja ihmeitä Jumala oli tehnyt pakanain keskuudessa heidän kauttansa.

Heidän jälkeensä puhumaan nousi vielä Jaakob, mutta tämä Jaakob ei ollut Jaakob Alfeuksen poika, yksi kolmesta Jeesuksen lähipiirin oppilaasta, vaan vanhin Jeesuksen neljästä velipuolesta, joka oli jyrännyt alleen jopa apostoli Pietarin. Jaakob Alfeuksen poika oli tällä hetkellä jo kuollut, sillä Herodes oli surmannut hänet, kuten Apostolien tekojen luvussa 12 kerrotaan. Isännän ottein Jaakob tarttuu asiaan, ja tarjoaa ei-juutalaisten kristittyjen noudatettavaksi typistetyn version Siinain laista:


15:13 Kun he olivat lakanneet puhumasta, lausui Jaakob: "Miehet, veljet, kuulkaa minua!
15:14 Simeon on kertonut, kuinka Jumala ensi kerran katsoi pakanain puoleen ottaakseen heistä kansan omalle nimellensä.
15:15 Ja tämän kanssa pitävät yhtä profeettain sanat, sillä näin on kirjoitettu:
15:16 'Sen jälkeen minä palajan ja pystytän jälleen Daavidin sortuneen majan; minä korjaan sen repeämät ja nostan sen jälleen pystyyn,
15:17 että jäljelle jääneet ihmiset etsisivät Herraa, ynnä kaikki pakanat, jotka ovat minun nimiini otetut, sanoo Herra, joka tämän tekee,
15:18 mikä on ollut tunnettua hamasta ikiajoista'.
15:19 Sentähden minä olen sitä mieltä, ettei tule rasittaa niitä, jotka pakanuudesta kääntyvät Jumalan puoleen,
15:20 vaan heille kirjoitettakoon, että heidän pitää karttaman epäjumalien saastuttamaa ja haureutta ja lihaa, josta ei veri ole laskettu, sekä verta.
15:21 Sillä Mooseksella on ammoisista ajoista asti joka kaupungissa julistajansa; luetaanhan häntä synagoogissa jokaisena sapattina."

Jaakobin sanelema ratkaisu näyttää kompromissilta, mutta sitä se ei ole. Jeesus sanoi ristillä "Se on täytetty", eikä siihen kuvioon Jaakobin esittämä täydennys sovi lainkaan.

Jerusalemin seurakunnassa tapahtunut vallankaappaus oli ensin tuhoisa Jerusalemille ja johti myöhemmin kirkon syntymiseen ja monien antikristuksien ilmestymiseen ja asettumiseen "Jumalan huoneeseen" muka Kristuksen ruumiin, se on seurakunnan johtajan ominaisuudessa. Lähitulevaisuudessa kirkkoon rakennettu "luonnollisen lain" armoton järjestelmä huipentuu laittomuuden ihmisen ilmestymiseen.

Jerusalemissa oli kylvetty katalat siemenet. Merkit ja ihmeet Jerusalemin seurakunnassa lakkasivat. Pyhä Henki toimi ja myötävaikutti yhä, mutta vain sellaisten uskovien keskuudessa, jotka perustelivat pelastuksensa Jumalan armolla Kristuksessa, sekoittamatta siihen lain kiivailuja tai omia "ansioitaan". Vain ympärileikkausta koskeva kiista oli saatu pois päiväjärjestyksestä, ainakin ei-juutalaisten kristittyjen osalta. Teksti jatkuu:

15:22 Silloin apostolit ja vanhimmat ja koko seurakunta näkivät hyväksi valita keskuudestaan muutamia miehiä ja lähettää heidät Antiokiaan Paavalin ja Barnabaan mukana, nimittäin Juudaan, jota kutsuttiin Barsabbaaksi, ja Silaan, jotka olivat johtavia miehiä veljien joukossa;
15:23 ja kirjoittivat heidän mukaansa näin kuuluvan kirjeen: "Me apostolit ja vanhimmat, teidän veljenne, lähetämme teille, pakanuudesta kääntyneille veljille Antiokiassa ja Syyriassa ja Kilikiassa, tervehdyksen.
15:24 Koska olemme kuulleet, että muutamat meistä lähteneet, joille emme ole mitään käskyä antaneet, ovat puheillaan tehneet teidät levottomiksi ja saattaneet teidän sielunne hämmennyksiin,
15:25 niin me olemme yksimielisesti nähneet hyväksi valita miehiä ja lähettää heidät teidän tykönne rakkaiden veljiemme Barnabaan ja Paavalin kanssa,
15:26 jotka ovat panneet henkensä alttiiksi meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimen tähden.
15:27 Me lähetämme siis Juudaan ja Silaan, jotka myös suusanalla ilmoittavat teille saman.
15:28 Sillä Pyhä Henki ja me olemme nähneet hyväksi, ettei teidän päällenne ole pantava enempää kuormaa kuin nämä välttämättömät:
15:29 että kartatte epäjumalille uhrattua ja verta ja lihaa, josta ei veri ole laskettu, ja haureutta. Jos te näitä vältätte, niin teidän käy hyvin. Jääkää hyvästi!"
15:30 Niin heidät lähetettiin matkalle, ja he tulivat Antiokiaan; siellä he kutsuivat koolle seurakunnan ja antoivat heille kirjeen.
15:31 Ja kun he olivat sen lukeneet, iloitsivat he tästä lohdutuksesta.
15:32 Ja Juudas ja Silas, jotka itsekin olivat profeettoja, kehoittivat veljiä monin sanoin ja vahvistivat heitä.
15:33 Ja heidän viivyttyään siellä jonkin aikaa veljet laskivat heidät rauhassa palaamaan niiden tykö, jotka olivat heidät lähettäneet.
15:35 Ja Paavali ja Barnabas viipyivät Antiokiassa opettaen ja julistaen useiden muidenkin kanssa Herran sanaa.

Ongelma ei kuitenkaan hävinnyt mihinkään. Jaakob alisti Pietarin tossunsa alle niin ettei Pietari enää Jaakobin pelosta edes uskaltanut ottaa osaa juutalaiskristittyjen ja ei-juutalaisten kristittyjen yhteisiin rakkauden aterioihin. Galatian seurakunnissa Jeesuksen herruuteen uskovat, mutta lain vaatimuksia saarnaavat miehet tekivät paljon tuhoa, jonka takia Paavali joutui käymään koko asian perusteellisesti läpi Galatalaiskirjeessä. Siinä hän toteaa: "Jos annatte ympärileikkauttaa itsenne, ei Kristus ole teille miksikään hyödyksi".

Jerusalemin epäonnistuneesta kokouksesta alkaneen prosessin seuraamisesta syntymisestä kirjoitin tekstin Miten alkuseurakunta tuhottiin, ja saman prosessin leviämisestä koko kristikuntaan tekstin Sapatin Herra, mutta Jerusalemista alkanut järkyttävä prosessi jatkuu yhä ja saa päivä päivältä yhä kammottavimpia piirteitä niin, että Ilmestyskirjassa lopulta sanotaankin: "Pyhä pyhittyköön edelleen ja saastainen saastukoon edelleen".

 

# Apt 15:40 Jumalan armo Toisen lähetysmatkan rahoittajana

15:35 Ja Paavali ja Barnabas viipyivät Antiokiassa opettaen ja julistaen useiden muidenkin kanssa Herran sanaa.
15:36 Mutta muutamien päivien kuluttua Paavali sanoi Barnabaalle: "Lähtekäämme takaisin kaikkiin niihin kaupunkeihin, joissa olemme julistaneet Herran sanaa, katsomaan veljiä, miten heidän on".
15:37 Niin Barnabas tahtoi ottaa mukaan Johanneksenkin, jota kutsuttiin Markukseksi.
15:38 Mutta Paavali katsoi oikeaksi olla ottamatta häntä mukaan, koska hän oli luopunut heistä Pamfyliassa eikä ollut heidän kanssaan lähtenyt työhön.
15:39 Ja he kiivastuivat niin, että erkanivat toisistaan, ja Barnabas otti mukaansa Markuksen ja purjehti Kyproon.
15:40 Mutta Paavali valitsi Silaan, ja veljet jättivät hänet Herran armon haltuun (τη χαριτι του θεου - Jumalan armon haltuun), ja hän lähti matkalle.

Apt 15:40

Syyrian Antiokian seurakunta siunasi lähtijät matkalle, ja luovuttivat Paavalin ja Silaan Herran armon haltuun hyvin tietäen, että Jumalan armo on riittävä matkavarustus kaikkia elämäntilanteita varten.


Mutta Paavali valitsi Silaan, ja veljet jättivät hänet Herran armon haltuun (τη χαριτι του θεου - Jumalan armon haltuun), ja hän lähti matkalle. (Apt 15:40)

Apt 15:10 on käännetty aleksandrialais-roomalaisista käsikirjoituksista. Antiokian teksteissä puhutaan Jumalan armosta, "ti hariti tou Theou":

(GNT-V) παυλος δε επιλεξαμενος σιλαν εξηλθεν παραδοθεις τη χαριτι του Aκυριου TSBθεου υπο των αδελφων

Englantilainen KJV ja Venäläinen RST, molemmat maailman parhaita raamatunkäännöksiä, ei ole Vatikaanin ja sen salaseurojen syöttiin tarttunut:

(KJV+) And1161 Paul3972 chose1951 Silas,4609 and departed,1831 being recommended3860 by5259 the3588 brethren80 unto the3588 grace5485 of God.2316

(RST) а Павел, избрав себе Силу, отправился, быв поручен братиями благодати Божией,

Raamatun kielessä seurakuntia ei perusteta eikä kehitetä, vaan niitä rakennetaan (oikodomeo) ja "päällerakennetaan, ep'oikodomeo. Sama koskee perhettä. Puhutaan Jaakobin jne huoneeesta, ei perheestä. Jakeessa 15:41 käytetty sana on epi'styreo, vahvistaa jnkn (perustan päälle) ja jakeessa 6:5 styreo, vahvistaa:


15:41 Ja hän vaelsi läpi Syyrian ja Kilikian vahvistaen seurakuntia.
16:1 Niin hän saapui myös Derbeen ja Lystraan. Ja katso, siellä oli eräs opetuslapsi, nimeltä Timoteus, joka oli uskovaisen juutalaisvaimon poika, mutta isä oli kreikkalainen.
16:2 Hänestä veljet, jotka olivat Lystrassa ja Ikonionissa, todistivat hyvää.
16:3 Paavali tahtoi häntä mukaansa matkalle ja otti hänet ja ympärileikkasi hänet juutalaisten tähden, joita oli niillä paikkakunnilla; sillä kaikki tiesivät, että hänen isänsä oli kreikkalainen.
16:4 Ja sitä mukaa kuin he vaelsivat kaupungista kaupunkiin, antoivat he heille noudatettaviksi ne säädökset, jotka apostolit ja Jerusalemin vanhimmat olivat hyväksyneet.
16:5 Niin seurakunnat vahvistuivat uskossa ja saivat päivä päivältä yhä enemmän jäseniä.

 

#Apt 18:27 Apollos oli suureksi hyödyksi armon kautta

Raamatussa ei ole yhtään paikkaa, joka osoittaisi, että mikään hyvä olisi lähtöisin Egyptistä. Israelia oli aikoinaan jopa kielletty ostamasta hevosia Egyptistä. Mutta sitten Efesoon saapuu mies, joka on syntyisin Aleksandriasta. Hänestä kerrotaan:

18:24 Ja Efesoon saapui eräs juutalainen, nimeltä Apollos, syntyisin Aleksandriasta, puhetaitoinen mies ja väkevä raamatuissa.
18:25 Tälle oli opetettu Herran tie, ja hän puhui palavana hengessä ja opetti tarkoin Jeesuksesta, mutta tunsi ainoastaan Johanneksen kasteen.
18:26 Hän rupesi rohkeasti puhumaan synagoogassa. Mutta kun Priskilla ja Akylas olivat häntä kuunnelleet, ottivat he hänet luokseen ja selvittivät hänelle tarkemmin Jumalan tien.
18:27 Ja kun hän tahtoi mennä Akaiaan, niin veljet kehoittivat häntä siihen ja kirjoittivat opetuslapsille, että nämä ottaisivat hänet vastaan. Ja sinne saavuttuaan hän armon kautta (δια της χαριτος) oli suureksi hyödyksi uskoon tulleille.
18:28 Sillä hän kumosi suurella voimalla julkisesti juutalaisten väitteet ja näytti kirjoituksista toteen, että Jeesus on Kristus. (Apt 18:24-28)

Kyvykkäitten miesten tavallinen ongelma on, että he eivät huomaa omia virheitään, ja moni jopa suuttuu, kun häntä neuvotaan. Apollos oli parempaa ainesta. Hän pystyi ottamaan neuvosta vaarin niin, että kykynsä pääsivät hyötykäyttöön.


Ja kun hän tahtoi mennä Akaiaan, niin veljet kehoittivat häntä siihen ja kirjoittivat opetuslapsille, että nämä ottaisivat hänet vastaan. Ja sinne saavuttuaan hän armon kautta (δια της χαριτος) oli suureksi hyödyksi uskoon tulleille. (Apt 18:27)

Act 18:27 vertailutekstit:

(GNT-V) βουλομενου δε αυτου διελθειν εις την αχαιαν προτρεψαμενοι οι αδελφοι εγραψαν τοις μαθηταις αποδεξασθαι αυτον ος παραγενομενος συνεβαλετο πολυ τοις πεπιστευκοσιν δια της χαριτος

(KJV+) And1161 when he846 was disposed1014 to pass1330 into1519 Achaia,882 the3588 brethren80 wrote,1125 exhorting4389 the3588 disciples3101 to receive588 him:846 who,3739 when he was come,3854 helped4820 them much4183 which had believed4100 through1223 grace:5485

(RST) А когда он вознамерился идти в Ахаию, то братия послали к [тамошним] ученикам, располагая их принять его; и он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим благодатью,

Käännöksissä, myös suomalaisessa, tulee ilmi, että jae voidaan kääntää kahdella tapaa: Apollos oli suureksi hyödyksi uskoon tulleille armon kautta, tai Armon kautta Apollos oli suureksi hyödyksi uskoon tulleille.

Suomalaisen käännöksen mukaan hyöty Apolloksen opetuksesta oli saatavissa "armon kautta" viittaa siihen, että jonkinlaista suodatusta Apolloksen suhteen edelleen tarvittiin. Venäläisestä käännöksestä saamme vinkin, jonka tarkistamiseksi katsomme mitä Juuson sanakirjassa (sivu 515) sanotaan verbistä symballo, jonka venäläiset ovat kääntäneet sanalla sodeistovovatj, myötävaikuttaa:

συμβάλλω, impf. συνέβαλλον, aor. 2 συνέβαλον, aor. 2 med. συνεβαλόμην (σύν, βάλλω) - a) λόγους viskata, heittää sanoja yhteen, keskustella; ilman λόγους, puhua, keskustella, vδitellä, τινί jkn kanssa Apt 17:18; προς αλλήλους neuvotella keskenδnsä Apt 4:15; - b) miettiä, tuumia, aprikoida, ajatella, harkita, tutkia, tutkistella, εν τη καρδία Luuk. 2:19; - c) intr. tulla yhteen, yhtyä jkn seuraan, tavata, kohdata, τινί Apt 20:14; vihollisessa merkityksessä, mennä, lähteä vastaan, karata, hyökätä jkn kimppuun, τινί Luuk. 14:31; med. omistansa jättää, antaa, antaa apua, auttaa, πολύ τινι Apt 18:27. Katso Liite Ι.

Strongin sanakirjassa esitetään:

G4820 συμβάλλω sumballo»

From G4862 and G906; to combine, that is, (in speaking) to converse, consult, dispute, (mentally) to consider, (by implication) to aid, (personally) to join, attack: - confer, encounter, help, make, meet with, ponder.

Kannattaa myös panna merkille, miten Priskilla ja Akylas neuvoivat Apollosta. Käännöksen mukaan he ottivat hänet luokseen, siis ikään kuin yksityisesti neuvoakseen Apollosta. Syy epätavalliseen menettelyyn lienee ollut siinä, että Apolloksen julistus tapahtui synagoogassa. Kristillisessä seurakunnassa asiasta olisi keskusteltu kaikkien kuullen.

18:24 Ja Efesoon saapui eräs juutalainen, nimeltä Apollos, syntyisin Aleksandriasta, puhetaitoinen mies ja väkevä raamatuissa.
18:25 Tälle oli opetettu Herran tie, ja hän puhui palavana hengessä ja opetti tarkoin Jeesuksesta, mutta tunsi ainoastaan Johanneksen kasteen.
18:26 Hän rupesi rohkeasti puhumaan synagoogassa. Mutta kun Priskilla ja Akylas olivat häntä kuunnelleet, ottivat he hänet luokseen ja selvittivät hänelle tarkemmin Jumalan tien.
18:27 Ja kun hän tahtoi mennä Akaiaan, niin veljet kehoittivat häntä siihen ja kirjoittivat opetuslapsille, että nämä ottaisivat hänet vastaan. Ja sinne saavuttuaan hän armon kautta (δια της χαριτος) oli suureksi hyödyksi uskoon tulleille.
18:28 Sillä hän kumosi suurella voimalla julkisesti juutalaisten väitteet ja näytti kirjoituksista toteen, että Jeesus on Kristus. (Apt 18:24-28)

Henkilökuva vastaa messiaanisten juutalaisten uskonkäsityksiä. Tunnustetaan Jeesus messiaaksi, mutta hengellinen elämä muuten kaipaa Pyhän Hengen antamaa sisältöä.

 

## Apt 20. luku.

Kolmannen lähetysmatkansa lopuksi Paavali päättää mennä - ei enää Syyrian Antiokiaan, vaan Jerusalemiin. Pyhä Henki varoittaa Paavalia näin tekemästä ja kun Paavali ei varoituksista piittaa, Pyhä Henki panee profeetat asialle. Paavali kuitenkin sanoo olevansa hengessä sidottu, ja jatkaa matkaansa, ehtiäkseen ennen helluntaita Jerusalemiin. Matkalla hän kutsuu Efeson seurakunnan vanhimmat Miletoon jättääkseen heille jäähyväiset.


20:1 Kun meteli oli asettunut, kutsui Paavali opetuslapset luoksensa; ja rohkaistuaan heitä hän jätti heidät hyvästi ja lähti matkustamaan Makedoniaan.
20:2 Ja kuljettuaan niiden paikkakuntien läpi ja puhuttuaan siellä monta kehoituksen sanaa hän tuli Kreikkaan.
20:3 Siellä hän oleskeli kolme kuukautta. Ja kun juutalaiset olivat tehneet häntä vastaan salahankkeen hänen aikoessaan lähteä meritse Syyriaan, päätti hän tehdä paluumatkansa Makedonian kautta.
20:4 Ja häntä seurasivat berealainen Soopater, Pyrruksen poika, ja tessalonikalaisista Aristarkus ja Sekundus, derbeläinen Gaius, Timoteus sekä aasialaiset Tykikus ja Trofimus.
20:5 Nämä menivät edeltä ja odottivat meitä Trooaassa;
20:6 mutta me purjehdimme happamattoman leivän juhlan jälkeen Filippistä ja tulimme viidentenä päivänä heidän luoksensa Trooaaseen ja viivyimme siellä seitsemän päivää.
20:7 Ja kun viikon ensimmäisenä päivänä olimme kokoontuneet murtamaan leipää, niin Paavali, joka seuraavana päivänä aikoi matkustaa pois, keskusteli heidän kanssansa ja pitkitti puhettaan puoliyöhön saakka.
20:8 Ja monta lamppua oli palamassa yläsalissa, jossa me olimme koolla.
20:9 Niin eräs nuorukainen, nimeltä Eutykus, istui ikkunalla, ja kun Paavalin puhe kesti niin kauan, vaipui hän sikeään uneen ja putosi unen vallassa kolmannesta kerroksesta maahan; ja hänet nostettiin ylös kuolleena.
20:10 Mutta Paavali meni alas, heittäytyi hänen ylitsensä, kiersi kätensä hänen ympärilleen ja sanoi: "Älkää hätäilkö, sillä hänessä on vielä henki".
20:11 Niin hän meni jälleen ylös, mursi leipää ja söi; ja hän puhui kauan heidän kanssansa, päivän koittoon asti, ja lähti sitten matkalle.
20:12 Ja he veivät pojan sieltä elävänä ja tulivat suuresti lohdutetuiksi.
20:13 Mutta me menimme edeltäpäin ja astuimme laivaan ja purjehdimme Assoon. Sieltä aioimme ottaa Paavalin laivaan, sillä hän oli niin määrännyt, aikoen itse kulkea maitse.
20:14 Ja kun hän yhtyi meihin Assossa, otimme hänet laivaan ja kuljimme Mityleneen.
20:15 Sieltä me purjehdimme ja saavuimme toisena päivänä Kion kohdalle; seuraavana päivänä laskimme Samoon ja tulimme sen jälkeisenä päivänä Miletoon.
20:16 Sillä Paavali oli päättänyt purjehtia Efeson ohitse, ettei häneltä kuluisi aikaa Aasiassa; sillä hän kiiruhti joutuakseen, jos suinkin mahdollista, helluntaiksi Jerusalemiin.

##Apt 20:24 Jumalan armon evankeliumin todistaminen

Jäähyväispuheessaan Paavali sanoo:


En minä kuitenkaan pidä henkeäni itselleni minkään arvoisena, kunhan vain täytän juoksuni ja sen viran, jonka minä Herralta Jeesukselta olen saanut: Jumalan armon evankeliumin todistamisen (διαμαρτυρασθαι το ευαγγελιον της χαριτος του θεου). (Apt 20:24)

Apt 20:24 vertailutekstit:

(GNT-V) αλλ ουδενος Aλογου TSBλογον ποιουμαι TSBουδε TSBεχω την ψυχην TSBμου τιμιαν εμαυτω ως τελειωσαι τον δρομον μου TSBμετα TSBχαρας και την διακονιαν ην ελαβον παρα του κυριου ιησου διαμαρτυρασθαι το ευαγγελιον της χαριτος του θεου

(KJV+) But235 none of these things move me,4160, 3056, 3762 neither3761 count2192 I my3450 life5590 dear5093 unto myself,1683 so that5613 I might finish5048 my3450 course1408 with3326 joy,5479 and2532 the3588 ministry,1248 which3739 I have received2983 of3844 the3588 Lord2962 Jesus,2424 to testify1263 the3588 gospel2098 of the3588 grace5485 of God.2316

(RST) Но я ни на что не взираю и не дорожу своею жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божией.

Venäläinen käännös on laimentanut Paavalin palvelutyön pelkäksi saarnaamiseksi, vaikka Paavali oli pannut koko elämänsä peliin: Hän oli kuollut tämän maailman intresseille, täyttyäkseen Jumalan valtakunnan täyteydellä. Mutta Paavalin elämäntyö oli vielä kaikkea muuta kuin valmis. Annetaan hänen itsensä kertoa:

20:22 Ja nyt, katso, minä matkustan, sidottuna hengessä, Jerusalemiin, enkä tiedä, mikä minua siellä kohtaa.
20:23 Sen vain tiedän, että Pyhä Henki jokaisessa kaupungissa todistaa minulle ja sanoo, että kahleet ja ahdistukset minua odottavat.
20:24 En minä kuitenkaan pidä henkeäni itselleni minkään arvoisena, kunhan vain täytän juoksuni ja sen viran, jonka minä Herralta Jeesukselta olen saanut: Jumalan armon evankeliumin todistamisen (διαμαρτυρασθαι το ευαγγελιον της χαριτος του θεου) .

Jäähyväissanoissa sanotaan vain kaikkein tärkeimmät asiat. Sitten seuraa tehtävän luovutus. Kenelle, se selviää seuraavasta:

20:25 Ja nyt, katso, minä tiedän, ettette enää saa nähdä minun kasvojani, ei kukaan teistä, joiden keskuudessa minä olen vaeltanut ja saarnannut valtakuntaa.
20:26 Sentähden minä todistan teille tänä päivänä, että minä olen viaton kaikkien vereen.
20:27 Sillä minä en ole vetäytynyt pois julistamasta teille kaikkea Jumalan tahtoa.
20:28 Ottakaa siis itsestänne vaari ja kaikesta laumasta, johon Pyhä Henki on teidät pannut kaitsijoiksi, paimentamaan Herran seurakuntaa, jonka hän omalla verellänsä on itselleen ansainnut.
20:29 Minä tiedän, että minun lähtöni jälkeen teidän keskuuteenne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä,
20:30 ja teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka väärää puhetta puhuvat, vetääkseen opetuslapset mukaansa.
20:31 Valvokaa sentähden ja muistakaa, että minä olen kolme vuotta lakkaamatta yötä ja päivää kyynelin neuvonut teitä itsekutakin.
20:32 Ja nyt minä uskon teidät Jumalan ja hänen armonsa sanan haltuun (τω θεω και τω λογω της χαριτος αυτου), hänen, joka on voimallinen rakentamaan teitä ja antamaan teille perintöosan kaikkien pyhitettyjen joukossa.

#Apt 20:32 Jumalan ja hänen armonsa sanan haltuun uskottu

Luukas kertoi, että Jeesuksen kotikaupungin ihmiset ihmettelivät niitä "armon sanoja", joita Jeesus synagoogassa julisti. Tässä jakeessa mennään askel pitemmälle: on syntynyt seurakunta, joka voidaan luovuttaa Jumalan ja hänen armonsa sanan haltuun:

Ja nyt minä uskon teidät Jumalan ja hänen armonsa sanan haltuun (τω θεω και τω λογω της χαριτος αυτου), hänen, joka on voimallinen rakentamaan teitä (τω δυναμενω εποικοδομησαι) ja antamaan teille perintöosan kaikkien pyhitettyjen joukossa. (Apt 20:32)

Apt 20:32 vertailutekstit:

(GNT-V) και SBAτα SBAνυν Tτανυν παρατιθεμαι υμας TSBαδελφοι τω θεω και τω λογω της χαριτος αυτου τω δυναμενω Aοικοδομησαι TSBεποικοδομησαι και δουναι Aτην TSBυμιν κληρονομιαν εν τοις ηγιασμενοις πασιν

(KJV+) And2532 now,3569 brethren,80 I commend3908 you5209 to God,2316 and2532 to the3588 word3056 of his846 grace,5485 which is able1410 to build you up,2026 and2532 to give1325 you5213 an inheritance2817 among1722 all3956 them which are sanctified.37

(RST) И ныне предаю вас, братия, Богу и слову благодати Его, могущему назидать [вас] более и дать вам наследие со всеми освященными.

Evankeliumin todistaminen Efesossa oli nyt Paavalin osalta ohi. Hän oli tehnyt sitä Pyhän Hengen voimassa, ja sama voima oli tarpeen myös sen jälkeenkin, kun Paavali oli poissa. Mutta paljon oli vielä sanomatta. Paavali kuittaa melkein vain yhdellä sanalla sen, mitä varten seurakuntaa rakennetaan. Minkälaisesta perintöosasta hän puhuu? Vasta vuosien kuluttua lähtevät maailmalle Paavalin Roomassa kirjoitetut vankilakirjeet, joissa Jumalan suunnitelma lähemmin esitellään seurakunnille. Sitä ennen Paavali joutuu vielä kerran kohtaamaan Jerusalemin luopioseurakunnan, ja tekee kohtalokkaan myönnytyksen seurakunnan johtoon nousseelle Jeesuksen velipuolelle. Myönnytys on myös Jumalan tahdon vastainen, vaikka osoittaakin suurta kiintymystä omaa heimoa kohtaan, sillä sen takia hän on vaarassa suorittaa veriuhrin, joka olisi mitätöinyt kaikki Paavalin puheet armosta, joka saadaan yksin Kristuksen antaman uhrin nojalla. Paavali olisi menettänyt myös oman taivasosuutensa, jollei roomalainen armeija olisi Jumalan armosta pelastanut Paavalia veriuhria uhraamasta aivan viime hetkellä. Rankaisematta Paavali ei toki jäänyt, ensin hänet vietiin Kesareaan jossa hän joutui viettämään vangittuna kaksi vuotta.

 

#Apt 24:27 Maaherra Felix etsii juutalaisten armoa

Paavali oli vangittu Jerusalemissa, mutta estääkseen juutalaisia lynkkaamasta Paavalia, roomalaiset toivat Paavalin maakunnan pääkaupunkiin Kesareaan, jossa Paavalista hyötymään pyrkinyt maaherra Antonius Felix piti häntä vangittuna virkakautensa loppuun saakka:

Mutta kahden vuoden kuluttua Porkius Festus tuli Feeliksin sijaan; ja kun Feeliks tavoitteli juutalaisten suosiota (θελων τε Aχαριτα TSBχαριτας καταθεσθαι τοις ιουδαιοις), jätti hän Paavalin kahleisiin. (Apt 24:27)

Apt 24:27 vertailutekstit:

(GNT-V) διετιας δε πληρωθεισης ελαβεν διαδοχον ο φηλιξ πορκιον φηστον θελων τε Aχαριτα TSBχαριτας καταθεσθαι τοις ιουδαιοις ο φηλιξ Aκατελιπε TSBκατελιπεν τον παυλον δεδεμενον

(KJV+) But1161 after two years4137, 1333 Porcius4201 Festus5347 came into Felix' room:2983, 1240, 5344 and5037 Felix,5344 willing2309 to show2698 the3588 Jews2453 a pleasure,5485 left2641 Paul3972 bound.1210

(RST) Но по прошествии двух лет на место Феликса поступил Порций Фест. Желая доставить удовольствие Иудеям, Феликс оставил Павла в узах.

 

Apostolien tekojen kirjoittaja (Luukas) kertoo tilanteesta näin:

24:24 Muutamien päivien kuluttua Feeliks tuli vaimonsa Drusillan kanssa, joka oli juutalainen, haetti Paavalin ja kuunteli hänen puhettaan uskosta Kristukseen Jeesukseen.
24:25 Mutta kun Paavali puhui vanhurskaudesta ja itsensähillitsemisestä ja tulevasta tuomiosta, peljästyi Feeliks ja sanoi: "Mene tällä haavaa pois, mutta kun minulle sopii, kutsutan sinut taas".
24:26 Sen ohessa hän myös toivoi saavansa Paavalilta rahaa, jonka tähden hän useita kertoja haetti hänet luokseen ja puheli hänen kanssansa.
24:27 Mutta kahden vuoden kuluttua Porkius Festus tuli Feeliksin sijaan; ja kun Feeliks tavoitteli juutalaisten suosiota (χαριτας - armoa), jätti hän Paavalin kahleisiin.

Elettiin vuotta 59. Siinä keisari Neron maaherran virasta erottama Felix etsii armoa juutalaisilta. Kaksi vuotta hänellä olisi ollut käytettävissään maailman paras Jumalan armon asiantuntija, mutta Jumalan armoa Felix ei ollut etsinyt. Felixin kohtalo oli nyt vaakalaudalla, ja hädissään hän yrittää ostaa armoa juutalaisilta. Paavalia hän käyttää maksuvälineenä.

Nyt eletään vuoden 2014 viimeistä kuukautta, mutta pelin henki on sama. Suomen pääministeri Aleksander Stubb piti itsenäisyyspäivänä puheen Kuhmossa, ja etsi Amerikan varjohallituksen suosiota hyvin tietäen, kuka Yhdysvaltoja johtaa. Maksuvälineenä pelissä käytetään tänään Suomen kristittyjä. Suomen Eduskunta meni vielä pidemmälle. Miellyttääkseen kristinuskon vihamiehiä ja halventaakseen Jumalaa, Jumalan lakia ja Jumalan luomakuntaan sisälle rakentamaa elämäntapaa eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen, joka rinnastaa avioliiton vain valtion virtuaalitodellisuudessa mahdollisten homoliittojen ja lesboliittojen kanssa. Lapsia näistä vain virtuaalitodellisuudessa mahdollisten "liittojen" kautta ei synny.

Kun maaherra Felixin ja pääministeri Stubbin yrityksiä juutalaisten "armoon" pääsemiseksi verrataan keskenään, huomataan että maailma on tullut pahemmaksi. Felix halusi vain henkilökohtaista hyötyä, mutta Stubb esikuntineen hyökkää Jumalaa vastaan tiukasti Frankfurtin koulukunnan kehittämää ohjelmaa noudattaen.

 

##Apt 25:3 Juutalaiset anoivat armoa ihmiseltä tappaakseen Jumalan ihmisen

25:1 Kun nyt Festus oli astunut maaherranvirkaan, meni hän kolmen päivän kuluttua Kesareasta ylös Jerusalemiin.
25:2 Niin ylipapit ja juutalaisten ensimmäiset miehet ilmoittivat hänelle syyttävänsä Paavalia ja pyysivät häneltä
25:3 ja anoivat sitä suosionosoitusta itsellensä (αιτουμενοι χαριν κατ αυτου - etsivät armoa itsellensä) Paavalia vastaan, että hän haettaisi hänet Jerusalemiin; sillä he valmistivat väijytystä tappaakseen hänet tiellä.
25:4 Mutta Festus vastasi, että Paavalia pidettiin vartioituna Kesareassa ja että hän itse aikoi piakkoin lähteä sinne.
25:5 Ja hän lisäsi: "Tulkoot siis teidän johtomiehenne minun mukanani sinne alas, ja jos siinä miehessä on jotakin väärää, syyttäkööt häntä". (Apt 25:1-5)

Apt 25:3 vertailuteksteistä käy ilmi, että englantilaiset ja venäläiset kääntäjät ovat tehneet saman virheen kuin heidän suomalainen virkaveljensäkin. Puhutaan suosion pyytämisestä, vaikka kysymyksessä on pyyntö saada lahjaksi ihminen tapettavaksi.

(GNT-V) αιτουμενοι χαριν κατ αυτου οπως μεταπεμψηται αυτον εις ιερουσαλημ ενεδραν ποιουντες ανελειν αυτον κατα την οδον

(KJV+) And desired154 favor5485 against2596 him,846 that3704 he would send for3343 him846 to1519 Jerusalem,2419 laying wait4160, 1747 in2596 the3588 way3598 to kill337 him.846

(RST) прося, чтобы он сделал милость, вызвал его в Иерусалим; и злоумышляли убить его на дороге.

Porkius Festus tuli maaherraksi vuonna 59. Juutalaiset tulivat heti koettelemaan uutta miestä, josko tämä antaisi Paavalin heidän käsiinsä. Festus oli jämäkkä laillisuusmies. Hän käsitteli Paavalin asian Kesareassa sillä tuloksella, että Paavali oli lähetettävä Roomaan vangittuna:

25:6 Ja viivyttyään heidän luonansa ainoastaan kahdeksan tai kymmenen päivää hän meni alas Kesareaan. Seuraavana päivänä hän istui tuomarinistuimelle ja käski tuoda Paavalin eteensä.
25:7 Ja kun hän oli saapunut, asettuivat ne juutalaiset, jotka olivat tulleet Jerusalemista, hänen ympärilleen ja tekivät useita ja raskaita syytöksiä, joita he eivät kuitenkaan kyenneet näyttämään toteen;
25:8 sillä Paavali torjui syytökset ja sanoi: "Minä en ole mitään rikkonut juutalaisten lakia enkä pyhäkköä enkä keisaria vastaan".
25:9 Niin Festus, joka tavoitteli juutalaisten suosiota (χαριν), vastasi Paavalille ja sanoi: "Tahdotko lähteä Jerusalemiin ja siellä vastata näihin syytöksiin minun edessäni?"
25:10 Mutta Paavali sanoi: "Minä seison keisarin tuomioistuimen edessä, ja sen edessä minut tuomittakoon. Juutalaisia vastaan en ole mitään rikkonut, niinkuin sinäkin aivan hyvin tiedät.
25:11 Vaan jos muuten olen rikkonut ja tehnyt jotakin, mikä ansaitsee kuoleman, en pyri pääsemään kuolemasta; mutta jos se, mistä nämä minua syyttävät, on perätöntä, niin ei kukaan voi luovuttaa minua heille. Minä vetoan keisariin."
25:12 Silloin Festus, neuvoteltuaan neuvoskuntansa kanssa, vastasi: "Keisariin sinä olet vedonnut, niinpä mene keisarin eteen".

Nyt eletään vuoden 2014 viimeistä kuukautta. Kristittyjen syyttäjät eivät vain ole muuttuneet. Amerikan Juutalaiskomitean puheenjohtaja David A. Haris kertoi maailman johtajien kokouksen yhteydessä järjestetyssä uskontopanelissa Faith and Modernization (Usko ja nykyaikaistaminen) Davosissa 2008 ohjelmasta, jonka he laativat korjatakseen maailman ongelmat. Puheenjohtaja Hariksen mainitseman ohjelman pääkohta on kiteytetty lauseeseen:

Kristus, lihaksi tullut henki, on jumaloitu noita. Ihmisen oma kuva absoluuttiseen heijastuneena, Jumalan ihmiseksituleminen Kristuksessa on "proton pseudos". Prosessi, joka menee juutalaisuutta pitemmälle, liittyy olettamukseen, että Jeesus on tullut Jumalaksi. Kristinuskon mietiskelevä puoli, noituuden intellektualistaminen, on pahuuden juuri. (Adorno et Horkheimer: Elements of Antisemitism, 1947)

Voisimme helposti unohtaa näiden juutalaisten filosofien herjan, jollei heidän ohjelmallaan olisi jo summittain tapettu kymmeniä miljoonia ihmisiä koska näiden joukossa on saattanut olla kristittyjä. Yksin Venäjällä 57.000.000 vuosina 1917-1991.

 

Takaisin sivulle Armon sanat

tai

tästä Osmon kotisivulle