##04

Armon sanoja Johanneksen evankeliumista

op/2014-02-17/ 2015-10-17

 

Johannes Alfeuksen poika esittelee Jeesuksen siinä kunnian ja kirkkauden olotilassa, jossa hän oli ennen lihaksi syntymistään:

1:1 Alussa oli Sana (o Logos), ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.
1:2 Hän oli alussa Jumalan tykönä.
1:3 Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on.
1:4 Hänessä oli elämä (zoi), ja elämä (i zoi) oli ihmisten valkeus (το φως των ανθρωπων).

Jakeesta 14 esittely jatkuu Jeesuksen tulolla maailmaan:

1:14 Ja Sana (o Logos) tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta.
1:15
Johannes (Kastaja) todisti hänestä ja huusi sanoen: "Tämä on se, josta minä sanoin: se, joka minun jälkeeni tulee, on ollut minun edelläni, sillä hän on ollut ennen kuin minä."
1:16 Ja hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet, ja armoa armon päälle.
1:17
Sillä laki on annettu Mooseksen kautta; armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta.
1:18 Ei kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt; ainokainen Poika, joka on Isän helmassa, on hänet ilmoittanut. (Joh 1:14-18)

Sana haris, armo, esiintyy tässä kappaleessa useaan kertaan, ensin ilmaisussa "täynnä armoa ja totuutta". Tämä viittaus Jumalan ominaisuuksiin on tuttua psalmeista:

Herra (Jehova), sinun armosi (hasdeka) ulottuu taivaisiin, sinun totuutesi pilviin asti. (Ps 36:6)

Armoa ilman totuutta ei ole olemassa. Jumala osoittaa laupeutta ihmisille kaiken aikaa, mutta osallisuus Jumalan armoon saadaan vain, jos syntikysymys on hoidossa. Sitä ei ohiteta edes silloin, kun kyseessä on Jumalan armo. Heti seuraavassa jakeessa sanotaan:


Sinun vanhurskautesi (Tsidkateiha) on kuin Jumalan vuoret, sinun tuomiosi niinkuin suuri syvyys, ihmistä ja eläintä sinä autat, Herra. (Ps 36:7)

Vanhurskaus on vanhahtava sana, jonka takia jotkut kääntävätkin kreikan sanan dikeosyne oikeudenmukaisuudeksi, vaikka osa sanan asiasisältöä näin menetetäänkin. Katso Juuson sanakirjan sivut 124 ja 125. Hebrean vastaava sana tsdaka (Strongin 6666) on johdannainen verbistä tsadak, joka tarkoittaa ojentamista ja suoristamista.

Jumala on rakkaus, jota hän ei kuitenkaan osoita suoraan syntiselle ihmiselle, koska Jumala vihaa syntiä ja myös syntistä ihmistä. Osoittaakseen rakkauttaan syntiselle ihmiselle Jumala käyttää kiertotietä. Hän antaa aurinkonsa paistaa niin hyville kuin pahoillekin, ja osoittaa armoa jokaiselle, joka tulee hänen luoksensa hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen seurassa. Psalmista jatkaa:


Kuinka kallis on sinun armosi (hesed), Jumala! Ihmislapset etsivät sinun siipiesi suojaa. Heidät ravitaan sinun huoneesi lihavuudella, sinä annat heidän juoda suloisuutesi virrasta. (Ps 36:8-9)

Jumala on ainut olevainen, ainut realiteetti. Hänen nimensä hebreaksi onkin Jehovah, "Minä olen", jota Jeesus käytti itsestään ja joka kreikkalaisessa Uudessa Testamentissa esiintyy muodossa "Ego eimi". Kaikki elämä lähtee hänestä, ja joka häneen liittyy, saa iankaikkisen elämän, jonka ylläpitäjä hän on:


Sillä sinun tykönäsi on elämän lähde; sinun valkeudessasi me näemme valkeuden. Säilytä armosi niille, jotka sinut tuntevat, ja vanhurskautesi oikeamielisille. (Ps 36:10-11)

Jumalan tunteminen on arvokkain saavutus ja omaisuus, mitä ihminen tässä maailmassa voi saavuttaa.

 

# Joh 1:14


Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä (oik.: os monogenous para patros - kuin Isän ainosyntyisellä on); ja hän oli täynnä armoa ja totuutta (πληρης χαριτος και αληθειας). (Joh 1:14)

Egyptiläis-roomalaisen ja kreikkalais-syyrialaisen tekstiperinteen käsikirjoituksien välillä ei ole eroja:

Joh 1:14

(GNT-V) και ο λογος σαρξ εγενετο και εσκηνωσεν εν ημιν και εθεασαμεθα την δοξαν αυτου δοξαν ως μονογενους παρα πατρος πληρης χαριτος και αληθειας

Sanaa "poika" ei kreikankielisestä tekstistä löydy. Suomalaiseen käännökseen lisätty sana "poika" on nähtävästi kirkon kolminaisuusopin tukemiseen tarvittu lisä.

Englantilainen käännös vastaa alkuperäistä tekstiä, paitsi että kreikan egeneto, tuli, on käännetty sanoilla "was made", tehtiin:

(KJV+) And2532 the3588 Word3056 was made1096 flesh,4561 and2532 dwelt4637 among1722 us,2254 (and2532 we beheld2300 his846 glory,1391 the glory1391 as5613 of the only begotten3439 of3844 the Father,)3962 full4134 of grace5485 and2532 truth.225

Venäläinenkin käännös kestää tarkastelun, vaikka muutettu sanajärjestys saattaa hieman mieltä askarruttaakin:

(RST) И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца.

Suomalaisen käännöksen sanoihin "ainokaisella Pojalla" sisältyy annos tulkintaa. Kreikan sana monogenous ei tarkoita ainokaista, vaan ainosyntyistä, vaikka Juuson sanakirjan mukaan myös sellainen käännös näyttäisi mahdolliselta, kts. sivut 344 ja 095. Yksityiskohta on tärkeä, sillä Jumalan suunnitelmana on saattaa paljon poikia kunniaan, eli kirkkauteen, kuten kr-38 kääntäjä sanaa "doksa" selittää.

Koska jakeessa Joh 1:14 on muitakin huomionarvoisia yksityiskohtia, otamme esiin myös 1776 käännöksen rinnan kr-38 tekstin kanssa:

Ja Sana tuli lihaksi (ο λογος σαρξ εγενετο) ja asui meidän seassamme (και εσκηνωσεν εν ημιν) (ja me näimme hänen kunniansa, niin kuin ainoan Pojan kunnian Isästä) täynnä armoa ja totuutta (πληρης χαριτος και αληθειας). (Joh 1:14, 1776)

Ja Sana tuli lihaksi (ο λογος σαρξ εγενετο) ja asui meidän keskellämme (και εσκηνωσεν εν ημιν), ja me katselimme hänen kirkkauttansa (και εθεασαμεθα την δοξαν αυτου), senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä (δοξαν ως μονογενους παρα πατρος); ja hän oli täynnä armoa ja totuutta (πληρης χαριτος και αληθειας). (Joh 1:14, 1938)

Jumalan sanotaan elävän taivaassa, mutta Raamatun mukaan hän asuu ylitaivaallisessa olotilassa, jonka ensimmäinen attribuutti on doksa, kunnia. Kun Jumala sitten halusi asua kansansa keskuudessa, hänen asumuksekseen rakennettiin Vanhan Liiton aikana ensin telttamaja, skinia, ja tässä jakeessa samaa sanaa käytetään nyt Jeesuksen asumisesta lihassa, mikä tulee esiin jakeessa 1:14 olevasta verbin skineo muodosta eskinosen, asui. Jeesus oli maan päällä asuessaan Jumalan temppeli, ja nyt sitä on hänen seurakuntansa, jonka pää hän on.

 

# Joh 1:16


Ja hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet, ja armoa armon päälle (και χαριν αντι χαριτος). (Joh 1:16)

Jakeen Joh 1:16 tarkastus ei tuo ilmi mitään hälyttävää:

(GNT-V) Aοτι TSBκαι εκ του πληρωματος αυτου ημεις παντες ελαβομεν και χαριν αντι χαριτος

(KJV+) And2532 of1537 his846 fullness4138 have all3956 we2249 received,2983 and2532 grace5485 for473 grace.5485

(RST) И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать,

Vuoden 1776 käännöksessä sanat harin anti haritos on käännetty näin:

Ja me olemme kaikki hänen täydellisyydestänsä saaneet ja armon armosta. (Joh 1:16, Biblia 1776 mukaan.

Lukijalle tämäkin käännös on kuitenkin selitettävä, sillä harva meistä huomaa, että tässä puhutaan armosta ikään kuin se olisi - ja tavallaan onkin - kovin persoonallinen olotila, jossa Jumalan täydellisyys välittyy meille Kristuksen kautta.

 

# Joh 1:17


Sillä laki on annettu Mooseksen kautta; armo ja totuus (η χαρις και η αληθεια) on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta. (Joh 1:17)

Jakeen Joh 1:17 lähdetekstit ja vertailukäännökset ovat:

Joh 1:17

(GNT-V) οτι ο νομος δια Aμωυσεως TSBμωσεως εδοθη η χαρις και η αληθεια δια ιησου χριστου εγενετο

(KJV+) For3754 the3588 law3551 was given1325 by1223 Moses,3475 but grace5485 and2532 truth225 came1096 by1223 Jesus2424 Christ.5547

(RST) ибо закон дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа.

Sanan ginomai, tulla, tulla jkskin, (Strongin G1096 γίνομαι) merkitykset lφytyvät Juuson sivuilta 097 ja 098.

1:14 Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa (oik.: tin doksan autou, hänen kunniaansa), senkaltaista kirkkautta (kunniaa), kuin ainokaisella (oik. ainosyntyisellä) Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta.
1:15
Johannes todisti hänestä ja huusi sanoen: "Tämä on se, josta minä sanoin: se, joka minun jälkeeni tulee, on ollut minun edelläni, sillä hän on ollut ennen kuin minä."
1:16 Ja hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet, ja armoa armon päälle.
1:17
Sillä laki on annettu Mooseksen kautta; armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta.
1:18 Ei kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt; ainokainen Poika, joka on Isän helmassa, on hänet ilmoittanut.

Johannes ei tämän jälkeen enää käytä evankeliumitekstissään sanaa armo, sillä kertomalla Jeesuksesta tulee esille Jumala, joka on rakkaus, sellaisena, kun hän "on hänet (Pojassaan) ilmoittanut".

 

Takaisin sivulle Armon sanat

tai

tästä Osmon kotisivulle