22


EvA05 2022 Fi PLAIN print eu05

(Marla) + Luku A05 kirjasta EVANKELIUMI (+ Глава A05 из книги ЕВАНГЕЛИЕ)

2022-03-15, klo 11:44. 21 sivua, B01-B72, 10 866 sanaa, 77 152 merkkiä
Risti ja ylösnousemus##

A05B01Fi


Sakarjan noin viisisataa vuotta ennen Jeesuksen syntymää kirjoitetussa kirjassa ilmoitetaan Jeesuksen tulosta Jerusalemiin: "Iloitse suuresti, tytär Siion, riemuitse, tytär Jerusalem, sillä sinun kuninkaasi tulee sinulle! Oikea (tsadik) ja pelastava hän on, nöyrä ja ratsastaa aasilla, aasintamman varsalla". Ilmoitus täyttyi odotuksien mukaisesti:

Ja tapahtui, kun hän tuli lähelle Beetfagea ja Betaniaa, sille vuorelle, jota kutsutaan Öljymäeksi, että hän lähetti kaksi opetuslastaan 19:30 sanoen: "Menkää edessä olevaan kylään, niin sinne tullessanne te löydätte sidottuna varsan, jonka selässä ei vielä yksikään ihminen ole istunut; päästäkää se ja tuokaa tänne. 19:31 Ja jos joku kysyy teiltä: 'Miksi te sen päästätte?' niin sanokaa hänelle näin: 'Isäntä tarvitsee sitä'." 19:32 Ja lähetetyt menivät ja havaitsivat niin olevan, kuin hän oli heille sanonut. 19:33 Ja heidän päästäessään varsaa sen isännät sanoivat heille: "Miksi te päästätte varsan?" 19:34 Niin he sanoivat: "Isäntä tarvitsee sitä". 19:35 Ja he veivät sen Jeesuksen luo ja heittivät vaatteensa varsan selkään ja istuttivat Jeesuksen niiden päälle. 19:36 Ja hänen kulkiessaan kansa levitti vaatteensa tielle. 19:37 Ja kun hän jo oli lähellä, laskeutumassa Öljymäen rinnettä, rupesi koko opetuslasten joukko iloiten kiittämään Jumalaa suurella äänellä kaikista voimallisista teoista, jotka he olivat nähneet, 19:38 sanoen: "Siunattu olkoon Kuningas, joka tulee Isännän nimessä; rauha taivaassa ja kunnia korkeuksissa!" 19:39 Ja muutamat fariseukset kansanjoukosta sanoivat hänelle: "Opettaja, nuhtele opetuslapsiasi". 19:40 Mutta hän vastasi ja sanoi: "Minä sanon teille: jos nämä olisivat vaiti, niin kivet huutaisivat". (42 Lk 19:29-40)


##

A05B02Fi


Jeesus ratsasti Jerusalemiin kuninkaana, vaikka tiesi, miten siinä tulee käymään. Danielin kirjan ilmoittama ajanlasku pysähtyy hetkellä, kun kuningas tapetaan. Ennustuksista jää käyttämättä vielä seitsemän vuotta. Profeetallisen ilmoituksen mukaan geneettisen Israelin kellot pannaan jälleen käymään, kun Jerusalemissa on taas kuningas. Se kuningas on kuitenkin väärä messias, antikristus.


Ja kun hän istui Öljymäellä, tulivat opetuslapset erikseen hänen tykönsä ja sanoivat: "Sano meille: milloin se tapahtuu, ja mikä on sinun tulemuksesi ja aikakauden täyttymyksen merkki (το σημειον της σης παρουσιας και της συντελειας του αιωνος)?" 24:4 Silloin Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. 24:5 Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen: 'Minä olen Voideltu (εγω ειμι ο χριστος)', ja he eksyttävät paljon. 24:6 Ja te saatte kuulla sotien melskettä ja sanomia sodista; katsokaa, ettette peljästy. Sillä kaiken täytyy tapahtua, mutta tämä ei ole vielä loppu. 24:7 Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja kuningaskunta kuningaskuntaa vastaan, ja tulee nälänhätää ja kulkutauteja ja maanjäristyksiä monin paikoin. 24:8 Mutta kaikki tämä on synnytystuskien alkua. (40 Mt 24:3-8)


##

A05B03Fi


Lapsi, joka näissä synnytystuskissa syntyy on se Uusi Ihminen, jonka pää on Jeesus, Jumalan Voideltu ja ruumis hänen ekklesiansa. Jumala on jo lähettänyt maailmaan suuren eksytyksen, joka panee kaikki ihmiset valitsemaan kuka seisoo vainoojien ja kuka Jumalan Totuuden puolella, mutta samanaikaisesti myös sana Jumalan kuningaskunnasta saavuttaa kaikki kansat:


Silloin teidät annetaan vaivaan, ja teitä tapetaan, ja te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden. 24:10 Ja silloin monet lankeavat pois, ja he antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan. 24:11 Ja monta väärää profeettaa nostatetaan, ja he pettävät monet. 24:12 Ja laittomuuden lisääntymisen takia viilenee useimpien rakkaus. 24:13 Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. 24:14 Ja tämä kuningaskunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa asutussa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu. (40 Mt 24:9-14)


##

A05B04Fi


Väärän messiaan, antikristuksen aika on "suuri vaivan aika", suuri ahdistus, mutta aluksi vainotaan vain kristittyjä. Nämä vainot päättyvät vasta, kun Jeesus saapuu pilvissä morsiantansa noutamaan, Pilvi on tarpeen, ettei Jumalan kunnia vielä nytkään tuhoaisi Jumalaa vastaan kapinoivaa ihmiskuntaa.


Kun te siis näette hävityksen iljetyksen, josta on puhuttu profeetta Danielin kautta, seisovan pyhässä paikassa - joka tämän lukee, se tarkatkoon - 24:16 silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot vuorille; 24:17 joka on katolla, älköön astuko alas noutamaan, mitä hänen huoneessansa on, 24:18 ja joka on pellolla, älköön palatko takaisin noutamaan vaatteitaan. 24:19 Voi raskaita ja imettäväisiä niinä päivinä! 24:20 Mutta rukoilkaa, ettei teidän pakonne tapahtuisi talvella eikä sapattina. 24:21 Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule. 24:22 Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi; mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään. 24:23 Jos silloin joku sanoo teille: 'Katso, täällä on Voideltu', tahi: 'Tuolla', niin älkää uskoko. 24:24 Sillä vääriä voideltuja ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin. 24:25 Katso, minä olen sen teille edeltä sanonut. 24:26 Sentähden, jos teille sanotaan: 'Katso, hän on erämaassa', niin älkää menkö sinne, tahi: 'Katso, hän on kammiossa', niin älkää uskoko. 24:27 Sillä niinkuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on oleva Ihmisen Pojan tulemus. 24:28 Sillä missä raato on, sinne kotkat kokoontuvat. 24:29 Ja heti niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta, ja taivaitten voimat järkkyvät. 24:30 Ja silloin Ihmisen Pojan merkki ilmestyy taivaalle, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suuressa voimassa ja kunniassa. 24:31 Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin (40 Mt 24:15-31).


##

A05B05Fi


Juutalaisten johtajilla oli jo pitkään ollut päätös Jeesuksen surmaamisesta, nyt kysymys oli enää siitä, miten saada hänet tapetuksi ilman, että kansa nousisi kapinaan ja kävisi heidän kimppuunsa.


Niin oli kahden päivän perästä pääsiäinen ja happamattoman leivän juhla, ja ylipapit ja kirjanoppineet etsivät keinoa, kuinka saisivat hänet otetuksi kavaluudella kiinni ja tapetuksi 14:2 ja sanoivat: "Ei juhlan aikana, ettei syntyisi meteliä kansassa". (41 Mk 14:1-2)


##

A05B06Fi


Kansanjohtajien pitäessä omaa kokoustaan oli Jeesus aterialla Betaniassa, Öljymäen takana vajaan kolmen kilometrin päässä Jerusalemista itään. Markus kertoo:


Ja hänen ollesaan Betaniassa, pitalisen Simonin asunnossa, tuli hänen aterialla ollessaan nainen, mukanaan alabasteripullo täynnä oikeata, kallista nardusvoidetta. Hän rikkoi alabasteripullon ja vuodatti voiteen hänen päähänsä. 14:4 Niin oli muutamia, jotka närkästyivät ja sanoivat keskenään: "Mitä varten tämä voiteen haaskaus? 14:5 Olisihan sen voinut myydä enempään kuin kolmeensataan denariin ja antaa ne köyhille." Ja he toruivat häntä. 14:6 Mutta Jeesus sanoi: "Antakaa hänen olla. Miksi pahoitatte hänen mieltään? Hän teki hyvän työn minulle.
14:7 Sillä köyhät teillä on aina keskuudessanne, ja milloin tahdotte, voitte tehdä heille hyvää, mutta minua teillä ei ole aina. 14:8 Mitä hänellä oli, sen hän teki. Hän otti voidellakseen minun ruumiini hautaamista varten. 14:9 Amen minä sanon teille: missä tahansa kaikessa maailmassa tätä evankeliumia saarnataan, siellä sekin, minkä hän teki, mainittaan hänen muistoksensa." (41 Mk 14:3-9)


##

A05B07Fi


Juudakselle kolmensadan denarin arvoisen balsamin kaato Jeesuksen päähän oli varmasti katkera paikka, sillä Juudas oli varas. Ja kuten aina, saatana oli vain odottanut tällaista tilaisuutta, käyttääkeen hyväksi katkeroituneen varkaan heikkoa hetkeä, tehdäkseen Juudaasta samanlaisen opportunistin kuin mitä hän itsekin oli:


Silloin meni yksi niistä kahdestatoista, nimeltä Juudas Iskariot, ylipappien luo
26:15 ja sanoi (ειπεν): "Mitä tahdotte antaa minulle, niin minä saatan hänet teidän käsiinne?" Ja he punnitsivat hänelle kolmekymmentä hopearahaa. 26:16 Ja siitä hetkestä alkaen hän etsi sopivaa tilaisuutta (ευκαιριαν) kavaltaaksensa hänet. (40 Mt 26:14-16)


##

A05B08Fi


Vanhan Liiton pääsiäisenä jokaisen israelilaisen kodin oli on oltava puhdas kaikesta hapatteesta, sillä hapate on synnin vertauskuva. Myös leipä, jota viikon kestävän juhla-ajan kestäessä syödään leivotaan ilman taikinaan pantavaa hapatetta. Siksi näitä päiviä sanottiin happamattoman päivän päiviksi. Ensimmäisenä happamattoman leivän päivänä, kohta auringon laskettua, syödään pääsiäiskaritsa eli pasha, joka tavallisesti oli lammas. Tämä kaikki on vertauskuvallista, ja tarkoittaa Jeesusta. Maallisen elämänsä viimeisenä, heti illalla, sillä päivä alkaa auringon laskusta, hän täyttää Vanhan Liiton ohjelman tältäkin osin, syöden pääsiäiskaritsan opetuslastensa kanssa Jerusalemissa. Hän tietää, mitä taivaissa on ennalta valmistettu ja toimii sen mukaisesti:


Ja ensimmäisenä happamattoman leivän päivänä, kun pääsiäislammas teurastettiin, hänen opetuslapsensa sanoivat hänelle: "Mihin tahdot, että menemme valmistamaan pääsiäislampaan (το πασχα) sinun syödäksesi?" 14:13 Niin hän lähetti kaksi opetuslastaan ja sanoi heille: "Menkää kaupunkiin, niin teitä vastaan tulee mies kantaen vesiastiaa; seuratkaa häntä. 14:14 Ja mihin hän menee, sen talon isännälle sanokaa: 'Opettaja sanoo: Missä on vierashuone, syödäkseni siinä pääsiäislampaan opetuslasteni kanssa?' 14:15 Ja hän näyttää teille suuren huoneen yläkerrassa, valmiiksi laitetun; valmistakaa meille sinne." 14:16 Niin opetuslapset lähtivät ja tulivat kaupunkiin ja löysivät, niinkuin Jeesus oli heille sanonut (και ευρον καθως ειπεν αυτοις), ja valmistivat pääsiäislampaan. (41 Mk 14:12-16)


##

A05B09Fi


Kutsuvieraiden jalat pestiin, kun he astuivat taloon. Tavallisesti jalkojen pesun suorittivat orjat, mutta Jeesus poikkesi tästä käytännöstä. Johannes kertoo:


Mutta ennen pääsiäisjuhlaa, kun Jeesus tiesi hetkensä tulleen, että hän oli siirtyvä tästä maailmasta Isän tykö, niin hän, joka oli rakastanut omiansa, jotka maailmassa olivat, osoitti heille rakkautta loppuun asti. 13:2 Ja ehtoollisella oltaessa, kun perkele jo oli pannut Juudas Iskariotin, Simonin pojan, sydämeen, että hän kavaltaisi Jeesuksen, 13:3 niin Jeesus, tietäen, että Isä oli antanut kaikki hänen käsiinsä ja että hän oli lähtenyt Jumalan tyköä ja oli menevä Jumalan tykö,
13:4 nousi ehtoolliselta ja riisui vaippansa, otti liinavaatteen ja vyötti sillä itsensä. 13:5 Sitten hän kaatoi vettä pesumaljaan ja rupesi pesemään opetuslastensa jalkoja ja pyyhkimään niitä liinavaatteella, jolla oli vyöttäytynyt. 13:6 Niin hän tuli Simon Pietarin kohdalle, ja tämä sanoi hänelle: "Isäntä, sinäkö peset minun jalkani?" 13:7 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Mitä minä teen, sitä et nyt tiedä (ουκ οιδας), mutta vastedes sinä sen tunnet (γνωση)". 13:8 Pietari sanoi hänelle: "Et ikinä sinä saa pestä minun jalkojani". Jeesus vastasi hänelle: "Ellen minä sinua pese, ei sinulla ole osuutta minun kanssani". 13:9 Simon Pietari sanoi hänelle: "Isäntä, älä pese ainoastaan minun jalkojani, vaan myös kädet ja pää". 13:10 Jeesus sanoi hänelle: "Joka on kylpenyt, ei tarvitse muuta, kuin että jalat pestään, ja niin hän on kokonaan puhdas; ja te olette puhtaat, ette kuitenkaan kaikki". 13:11 Sillä hän tiesi kavaltajansa; sentähden hän sanoi: "Ette kaikki ole puhtaat". (43 Joh 13:1-11)


##

A05B10Fi


Jalkojen pesu on isännän testi. Kristillisessä elämässä isännän selkärangan on taivuttava tekemään samat työt kuin hänen orjansa:


Kun hän siis oli pessyt heidän jalkansa ja ottanut vaippansa ja taas asettunut aterialle, sanoi hän heille (ειπεν αυτοις): "Tunnetteko (γινωσκετε), mitä minä olen teille tehnyt? 13:13 Te puhuttelette minua Opettajaksi ja Isännäksi, ja hyvin te sanotte, sillä se minä olen (ειμι γαρ). 13:14 Jos siis minä, teidän Isäntänne ja Opettajanne, olen pessyt teidän jalkanne, olette tekin velvolliset pesemään toistenne jalat. 13:15 Sillä minä annoin teille esimerkin, että niinkuin minä olen tehnyt teille, myös te tekisitte. 13:16 Amen, amen minä sanon teille: ei ole orja isäntäänsä suurempi eikä lähettiläs lähettäjäänsä suurempi. 13:17 Jos te tämän tiedätte, niin olette autuaat (μακαριοι), jos te sen teette. 13:18 En minä puhu teistä kaikista: minä tiedän, ketkä olen valinnut; mutta tämän kirjoituksen piti täyttyä: 'Joka minun kanssani leipää syö, on nostanut kantapäänsä minua vastaan'.
13:19 Jo nyt minä sanon sen teille, ennenkuin se toteutuu, että kun se tapahtuu, te uskoisitte, että Minä Olen (εγω ειμι). 13:20 Amen, amen minä sanon teille: jos joku ottaa vastaan sen, jonka minä lähetän (ο λαμβανων εαν τινα πεμψω), se ottaa vastaan minut; mutta joka ottaa vastaan minut, se ottaa vastaan hänet, joka on minut lähettänyt. (43 Joh 13:12-20)


##

A05B11Fi


Jumalattomalle ihmiselle testi ei ole helppo, eivätkä kaikki siihen suostu. Juudas oli jo sopinut hinnasta, jolla hän ilmoittaa Jeesuksen olinpaikan viranomaisille ja etsi vain sopivaa hetkeä täyttääkseen oman osuutensa kaupasta:


Tämän sanottuaan Jeesus tuli järkytetyksi
hengessään ja todisti ja sanoi: "Amen, amen minä sanon teille, että yksi teistä on minut kavaltava". 13:22 Niin opetuslapset katsoivat toisiinsa epätietoisina, kenestä hän puhui. 13:23 Ja eräs hänen opetuslapsistaan, se, jota Jeesus rakasti, lepäsi aterioitaessa Jeesuksen syliä vasten (ην δε ανακειμενος εις των μαθητων αυτου εν τω κολπω του ιησου ον ηγαπα ο ιησους). 13:24 Simon Pietari nyökäytti hänelle päätään kysyen: "Sano, kuka se on, josta hän puhuu". 13:25 Niin tämä, nojautuen Jeesuksen rintaa vasten, sanoi hänelle: "Isäntä, kuka se on?" 13:26 Jeesus vastasi (αποκρινεται ο ιησους): "Se on se, jolle minä kastettuani annan tämän palan". Ja palan kastettuaan hän antoi Juudaalle, Simon Iskariotin pojalle.
13:27 Ja sen palan jälkeen meni häneen saatana. Niin Jeesus sanoi hänelle: "Minkä teet, tee se pian". 13:28 Mutta ei kukaan aterioivista tuntenut (ουδεις εγνω), mitä varten hän sen hänelle sanoi. 13:29 Sillä muutamat luulivat, koska rahakukkaro oli Juudaalla, Jeesuksen sanoneen hänelle: "Osta, mitä tarvitsemme juhlaksi", tai että hän antaisi jotakin köyhille. 13:30 Niin hän, otettuaan sen palan, meni heti ulos; ja oli yö. (43 Joh 13:21-30)


##

A05B12Fi


Jumalan kunnia on siinä, mitä hän itse on. Hänen olemuksensa on ikäänkuin näkymätön, mutta se tulee ilmi hänen teoissaan. Mutta kun me olemme tulleet Jumalan lapsiksi, hänen olemuksensa tulee ilmi myös meissä:

Kun hän oli mennyt ulos, sanoi Jeesus: "Nyt Ihmisen Poika on kirkastettu* (εδοξασθη), ja Jumala on kirkastettu* (εδοξασθη) hänessä. 13:32 Jos Jumala on kirkastettu* (εδοξασθη) hänessä, niin kirkastaa (δοξασει) myös Jumala hänet itsessään ja kirkastaa* (δοξασει) hänet pian. 13:33 Lapsukaiset, vielä vähän minä olen teidän kanssanne. Te tulette minua etsimään, ja niinkuin sanoin juutalaisille: 'Mihin minä menen, sinne te ette voi tulla', niin minä sanon nyt myös teille. 13:34 Uuden käskyn (εντολην καινην) minä annan teille, että rakastatte toisianne (ινα αγαπατε αλληλους), niinkuin minä olen teitä rakastanut - että tekin niin rakastatte toisianne. 13:35 Siitä kaikki tuntevat (γνωσονται) teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on rakkaus keskinäinen rakkaus (εαν αγαπην εχητε εν αλληλοις)." (43 Joh 13:31-35)

##

A05B13Fi


Pietarin kiintymys Jeesukseen oli aitoa, mutta hän ei tuntenut sitä, kuinka heikko ihminen on ilman Pyhää Henkeä. Jeesus oli varjellut opetuslapsiaan, mutta mitä tapahtuisi sitten, kun hän oli poissa?


Simon Pietari sanoi hänelle: "Isäntä, mihin sinä menet?" Jeesus vastasi hänelle: "Mihin minä menen, sinne sinä et voi nyt minua seurata, mutta vastedes olet minua seuraava". 13:37 Pietari sanoi hänelle: "Isäntä, miksi en nyt voi seurata sinua? Sieluni minä annan sinun edestäsi." 13:38 Jeesus vastasi hänelle: "Annatko sielusi minun edestäni? Amen, amen minä sanon sinulle: ei laula kukko, ennenkuin sinä minut kolmesti kiellät." (43 Joh 13:36-38)


##

A05B14Fi


Kun Jeesus oli nauttinut Vanhan Liiton pääsiäisaterian yhdessä oppilaittensa kanssa hän sääti tavan, miten Uuden Liiton jäsenet voivat muistaa sitä uhria, jonka hän kohta olisi täyttävä ristillä ja samalla osallistua Uuden Liiton ateriaan:


Ja heidän syödessään Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi opetuslapsillensa ja sanoi: "Ottakaa ja syökää; tämä on minun ruumiini". 26:27 Ja hän otti maljan, kiitti ja antoi heille ja sanoi: "Juokaa tästä kaikki; 26:28 sillä tämä on minun vereni, Uuden Liiton veri, joka monen edestä vuodatetaan syntien anteeksiantamiseksi. 26:29 Ja minä sanon teille etten minä tästedes juo tätä viinipuun antia, ennenkuin sinä päivänä, jona juon sitä uutena teidän kanssanne Isäni kuningaskunnassa." (40 Mt 26:26-29)


##

A05B15Fi


Matteus, Markus ja Luukas kertovat varsin vähän siitä, mitä ehtoollisaterialla keskusteltiin, mutta Johanneksen kertomus jatkuu:


"Älköön teidän sydämenne olko murheellinen (μη ταρασσεσθω). Uskokaa Jumalaan, ja uskokaa minuun. 14:2 Minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, minä sanoisin minä teille: Minä menen valmistamaan teille sijaa? 14:3 Ja vaikka minä menen ja valmistan teille sijan, tulen minä takaisin (παλιν ερχομαι) ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä missä minä olen. 14:4 Ja mihin minä menen - te tiedätte - ja tien te tiedätte." 14:5 Tuomas sanoi hänelle: "Isäntä, me emme tiedä, mihin sinä menet; kuinka sitten tietäisimme tien?" (43 Joh 14:1-5)


##

A05B16Fi


Tuomas oli jo tullut Jeesuksen luo. Jeesus seisoi hänen edessään, mutta Tuomas ei ymmärtänyt mitä se merkitsi. Hän tarvitsi vain pienen vinkin ymmärtääkseen, että Minä Olen on aivan sama kuin se Jehova Elohim, josta Vanhassa Liitossa niin paljon puhutaan:


Jeesus sanoi hänelle: "Minä Olen (εγω ειμι) tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani. 14:7 Jos te olisitte tunteneet minut (ει εγνωκειτε με), niin te tuntisitte (εγνωκειτε αν) myös minun Isäni; tästälähin te tunnette (γινωσκετε) hänet, ja te olette nähneet hänet." (43 Joh 14:6-7)


##

A05B17Fi


Vaikka Filippuksella oli kreikkalainen nimi, hän oli israelilainen. Jeesus oli antanut hänestä hyvän todistuksen jo silloin, kun Filippus ensi kertaa kohtasi Jeesuksen. Yli kolme vuotta Jeesus oli opettanut sitä, että Jeesus on sama kuin Vanhan Liiton Oleva, nyt vain lihaksi syntyneenä. Mutta vapautuminen isien perinnäissääntöjen ja selitysten kahleista oli Filippuksellekin vaikeaa.


Filippus sanoi hänelle: "Isäntä, näytä meille Isä, niin me tyydymme (και αρκει ημιν)". 14:9 Jeesus sanoi hänelle: "Niin kauan aikaa minä olen ollut teidän kanssanne, etkä sinä tunne minua (ουκ εγνωκας με), Filippus ! Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän; kuinka sinä sitten sanot: 'Näytä meille Isä'? 14:10 Etkö usko, että minä olen Isässä, ja että Isä on minussa? Niitä sanoja, jotka minä teille puhun, minä en puhu itsestäni; ja Isä, joka minussa asuu (εν εμοι μενων), tekee työt (αυτος ποιει τα εργα). 14:11 Uskokaa minua, että minä olen Isässä, ja että Isä on minussa; mutta jos ette, niin uskokaa itse tekojen tähden. 14:12 Amen, amen minä sanon teille: joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin, kuin ne ovat, hän on tekevä; sillä minä menen Isäni tykö, 14:13 ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, että Isä kirkastettaisiin (ινα δοξασθη) Pojassa. 14:14 Jos te anotte jotakin minun nimessäni, niin minä sen teen. (43 Joh 14:8-14)


##

A05B18Fi


Jeesus kertoi myös, kuinka Pyhä Henki tulisi jatkamaan hänen aloittamaansa työtä hänen oppilaittensa keskuudessa hänen nimissään sen jälkeen, kun hän on jo noussut kuolleista: Hän on oleva heissä, niin kuin he olivat hänessä, kun hän kantoi heidän syntinsä ristillä.


Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni. 14:16 Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen puolustajan pysymään teidän kanssanne iankaikkisesti, 14:17 totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä; mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva (και εν υμιν εσται). 14:18 En minä jätä teitä orvoiksi; minä tulen teidän tykönne. 14:19 Vielä vähän, niin maailma (ο κοσμος) ei enää minua näe, mutta te näette minut; koska minä elän (οτι εγω ζω), niin tekin saatte elää (και υμεις ζησεσθε). 14:20 Sinä päivänä te tulette tuntemaan, että minä olen Isässäni, ja että te olette minussa ja minä teissä. 14:21 Jolla on minun käskyni ja joka ne pitää, hän on se, joka minua rakastaa; mutta joka minua rakastaa, häntä minun isäni rakastaa, ja minä rakastan häntä ja ilmaisen itseni hänelle." (43 Joh 14:15-21).


##

A05B19Fi


#


Juudas, ei se Iskariot, sanoi hänelle: "Isäntä, mistä syystä sinä aiot ilmoittaa itsesi meille etkä maailmalle?" 14:23 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani, ja minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen luokseen ja teemme asunnon hänen tykönänsä. 14:24 Joka ei minua rakasta, se ei pidä minun sanojani; ja se sana, jonka te kuulette, ei ole minun, vaan Isän, joka on minut lähettänyt. 14:25 Tämän minä olen teille puhunut ollessani teidän tykönänne. 14:26 Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut. (43 Joh 14:22-26)


##

A05B20Fi


Jeesus oli ollut juutalaisten keskuudessa ja harjoittanut julkista toimintaa kolme ja puoli vuotta. Kymmenet tuhannet ihmiset olivat viettäneet päiväkausia avoimen taivaan alla kuullakseen hänen puheitaan ja päästäkseen vaivoistaan. Siitä huolimatta Juudas kysyy, miksei koko maailmalle? Eikö Juudas muka ollut yksi apostoleista, joka oli valittu juuri sitä varten, että hän ilmoittaisi Jeesuksen koko maailmalle? Jos Jeesus siitä huolimatta ei jollekin kuulijalle ilmaise itseään, siihen voi olla vain yksi syy: se ihminen rakastaa jotakin muuta enemmän kuin Jeesusta. Jumala pitää lupauksensa, eikä Pyhän Hengen saamiseen tarvita kuin niin yksinkertainen usko, että ihminen tekee sen mukaan, mitä on Jeesukselta kuullut:


Rauhan minä jätän teille: minun rauhani - sen minä annan teille. En minä anna teille, niinkuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen älköönkä peljätkö. 14:28 Te kuulitte minun sanovan teille: 'Minä menen pois ja palajan jälleen teidän tykönne'. Jos te minua rakastaisitte, niin te iloitsisitte siitä, että sanoin meneväni Isän tykö, sillä Isä on minua suurempi. 14:29 Ja nyt minä olen sanonut sen teille, ennenkuin se on tapahtunut, että, kun se tapahtuu, te uskoisitte. 14:30 En minä enää puhu paljoa teidän kanssanne, sillä tämän maailman ruhtinas tulee, ja minussa hänellä ei ole mitään. 14:31 Mutta että maailma tietäisi (ινα γνω) että minä rakastan Isää ja teen, niinkuin Isä on minua käskenyt: nouskaa, lähtekäämme täältä." (43 Joh 14:27-31)


##

A05B21Fi


Jäähyväispuheessaan, mahdollisesti siis matkalla kohti Getsemanea, Jeesus puhuu viinipuusta. Puut ovat Raamatussa vertauksia. Viinipuu on vertaus Israelista. Kysymys on siis suurista asioista. Joosef, Jaakobin eli Israelin pojanpoika oli Egyptissä vankilassa, jossa myös faraon orjat. Kun leipuri ja juomanmaistaja näkivät unen, Jumala antoi Joosefille unien selitykset. Molemmat pääsisivät pois vankilasta kolmen päivän kuluttua, juomanlaskija entiseen virkaansa ja leipuri hirsipuuhun. Kun Hoosea profetoi Israelista, hän sanoo: "Nyt he saavat sanoa: 'Ei ole meillä kuningasta'", kts. 28 Hs 10:1-3, mutta on Hoosealla muutakin sanomista. Jäähyväispuheensa alussa Jeesus sanookin: "Minä olen tosi viinipuu, ja minun Isäni on viinitarhuri".


##

A05B22Fi


#


Jos maailma teitä vihaa, niin tuntekaa (γινωσκετε), että se on vihannut minua ennen kuin teitä. 15:19 Jos te maailmasta olisitte, niin maailma omaansa rakastaisi (εφιλει); mutta koska te ette ole maailmasta, vaan minä olen teidät maailmasta valinnut, sentähden maailma teitä vihaa. 15:20 Muistakaa se sana, jonka minä teille sanoin: 'Ei ole orja isäntäänsä suurempi'. Jos he ovat minua vainonneet, niin he teitäkin vainoavat; jos he ovat ottaneet vaarin minun sanastani (ει τον λογον μου ετηρησαν), niin he ottavat vaarin teidänkin sanastanne (και τον υμετερον τηρησουσιν). 15:21 Mutta kaiken tämän he tekevät teille minun nimeni tähden, koska he eivät tunne (ουκ οιδασιν) häntä, joka on minut lähettänyt. 15:22 Jos minä en olisi tullut ja puhunut heille, ei heillä olisi syntiä; mutta nyt heillä ei ole, millä syntiänsä puolustaisivat (νυν δε προφασιν ουκ εχουσιν περι της αμαρτιας αυτων). 15:23 Joka vihaa minua, se vihaa myös minun Isääni. 15:24 Jos minä en olisi tehnyt heidän keskuudessaan niitä tekoja, joita ei kukaan muu ole tehnyt, ei heillä olisi syntiä; mutta nyt he ovat nähneet ja ovat vihanneet sekä minua että minun Isääni. 15:25 Mutta se sana oli täyttyvä (αλλ ινα πληρωθη ο λογος), joka on kirjoitettuna heidän laissaan: 'He ovat vihanneet minua suotta (δωρεαν)'. (43 Joh 15:18-25)


##

A05B23Fi


#


Mutta kun Puolustaja tulee (ο παρακλητος), jonka minä lähetän teille Isän tyköä, totuuden Henki (το πνευμα της αληθειας), joka lähtee Isän tyköä, niin hän on todistava minusta. 15:27 Ja te myös todistatte, sillä te olette alusta asti olleet minun kanssani." (43 Joh 15:26-27)


Mutta kun Puolustaja tulee (οταν δε ελθη ο παρακλητος), jonka minä lähetän teille Isän tyköä (ον εγω πεμψω υμιν παρα του πατρος), totuuden Henki (το πνευμα της αληθειας), joka lähtee Isän tyköä (ο παρα του πατρος εκπορευεται), niin hän on todistava minusta (εκεινος μαρτυρησει περι εμου). 15:27 Ja te myös todistatte (και υμεις δε μαρτυρειτε), sillä te olette alusta asti olleet minun kanssani (οτι απ αρχης μετ εμου εστε)." (43 Joh 15:26-27) (43 Joh 15:26-27)


##

A05B24Fi


#


"Tämän minä olen teille puhunut, ettette loukkaantuisi. 16:2 He erottavat teidät synagoogasta; ja tulee aika, jolloin jokainen, joka tappaa teitä, luulee tekevänsä uhripalveluksen Jumalalle (δοξη λατρειαν προσφερειν τω θεω). 16:3 Ja sen he tekevät teille, koska he eivät ole tulleet tuntemaan (οτι ουκ εγνωσαν) Isää eivätkä minua. 16:4 Mutta tämän minä olen puhunut teille, että, kun se hetki tulee, te muistaisitte minun sen teille sanoneen. Tätä minä en ole sanonut teille alusta, koska minä olin teidän kansanne. (43 Joh 16:1-4)


##
A05B25Fi


Jeesus oli syntynyt Jumalan Hengestä ja neitsyt Mariasta ja täyttynyt Jumalan Hengellä Jordanilla suoritetun upotuksen jälkeen. Tehtävänsä täytettyään hän oli menossa Isän luo, oli hänellä vielä tärkeä tehtävä, huolehtia siitä, että myös hänen seuraajansa täytettäisiin Pyhällä Hengellä.


Mutta nyt minä menen hänen tykönsä, joka on minut lähettänyt, eikä kukaan teistä kysy minulta: 'Mihin sinä menet?' 16:6 Mutta koska minä olen tämän teille puhunut, täyttää murhe teidän sydämenne. 16:7 Kuitenkin minä sanon teille totuuden: teille on hyväksi, että minä menen pois. Sillä ellen minä mene pois, ei Puolustaja tule teidän tykönne; mutta jos minä menen, niin minä lähetän hänet teille. 16:8 Ja kun hän tulee, niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja oikeuden ja tuomion: 16:9 synnin (περι αμαρτιας μεν), koska he eivät usko minuun; 16:10 oikeuden (περι δικαιοσυνης δε), koska minä menen Isäni tykö, ettekä te enää minua näe; 16:11 ja tuomion (περι δε κρισεως), koska tämän maailman ruhtinas on tuomittu. (43 Joh 16:5-11)


##

A05B26Fi


#


Minulla on vielä paljon sanottavaa teille, mutta te ette voi nyt sitä kantaa. 16:13 Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen (οδηγησει υμας εις πασαν την αληθειαν). Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa. 16:14 Hän on minut kirkastava* (εκεινος εμε δοξασει*), sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. 16:15 Kaikki, mitä Isällä on, on minun; sentähden minä sanoin, että hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. 16:16 Vielä vähän, niin te ette minua näe, ja taas vähän, niin te näette minut, sillä minä menen Isän luo ." (43 Joh 16:12-16)


##

A05B27Fi


Kun Jeesus oli tehnyt ihmeellisiä tekoja, vain uskonnollinen eliitti oli kysellyt, millä voimalla Jeesus niitä tekoja teki. Ja kaiken lisäksi uskonnollinen eliitti oli itse antanut itselleen väärät vastaukset, edes kuuntelematta sitä, mitä Jeesus sanoi. Kansa pääsi askeltä lähemmäs Jeesusta, se ei kysellyt, mistä leipä tuli, vaaan söi sen ja jopa kiittiin Jumalaa leivästä. Mutta kun Jeesus puhui hänen oman lihansa syömisestä, kansakin kaikkosi. Jäljelle jäi vain pieni joukko, mutta se oli jo tottunut kyselemään aina siihen saakka kunnes sille annettiin Jumalan vastaus. Ja vastaus oli, että kyllä tämä tästä selviää, mutta myös heidän oli ensin kärsittävä näitä synnytystuskia, sillä se, mitä maailmassa ei ollut koskaan ennen tapahtunut, ei ollut selitettävissä. Kaikki olisi kuitenkin selvää "sinä päivänä", jonka tulemiseen ei enää ollut edes kahta kuukautta:


Silloin muutamat hänen opetuslapsistansa sanoivat toisilleen: "Mitä se on, kun hän sanoo meille: 'Vähän, niin te ette minua näe, ja taas vähän, niin te näette minut', ja: 'Minä menen Isän tykö'?" 16:18 Niin he sanoivat: "Mitä se on, kun hän sanoo: 'Vähän (το μικρον)'? Emme tiedä, mitä hän puhuu (ουκ οιδαμεν τι λαλει)." 16:19 Jeesus tunsi (εγνω), että he tahtoivat kysyä häneltä ja sanoi heille: "Sitäkö te kyselette keskenänne, että minä sanoin: 'Vähän, niin te ette minua näe, ja taas vähän, niin te näette minut'? 16:20 Amen, amen minä sanon teille että te joudutte itkemään ja valittamaan, mutta maailma on iloitseva; te kyllä tulette murheellisiksi (λυπηθησεσθε), mutta teidän murheenne λυπη υμων) on tuleva iloksi. 16:21 Kun vaimo synnyttää, on hänellä murhe, koska hänen hetkensä on tullut; mutta kun hän on synnyttänyt lapsen (οταν δε γεννηση το παιδιον), ei hän enää muista ahdistustaan sen ilon tähden, että ihminen on syntynyt maailmaan.
16:22 Niin on myös teillä nyt murhe; mutta minä olen taas näkevä teidät, ja teidän sydämenne on iloitseva, eikä kukaan ota teiltä pois teidän iloanne. 16:23 Ja sinä päivänä te ette minulta mitään kysy. Amen, amen minä sanon teille: mitä tahansa te anotte Isältä, hän on sen teille antava minun nimessäni. (43 Joh 16:17-23)


##

A05B28Fi


Vain muutaman tunnin kuluttua yläsalissa vietetyn pääsiäisaterian jälkeen Jeesus ja hänen opetuslapsensa joutuisivat erilleen. Uudessa tilanteessa he tarvitsisivat sen uuden voiman, josta Hesekiel oli puhunut Uudesta Liitosta profetoidessaan. Silloin he Jeesuksen nimessä voisivat heti lähestyä Jumalaa pyyntöineen:


Tähän asti te ette ole anoneet mitään minun nimessäni; anokaa, niin te saatte, että teidän ilonne olisi täydellinen. 16:25 Tämän minä olen puhunut teille vertauksilla (εν παροιμιαις); mutta tulee aika, jolloin minä en puhu teille enää vertauksilla, vaan avonaisesti julistan teille sanomaa Isästä. 16:26 Sinä päivänä te anotte minun nimessäni; enkä minä sano teille, että minä olen rukoileva Isää teidän edestänne; 16:27 sillä Isä itse rakastaa teitä (φιλει υμας), sentähden että te olette minua rakastaneet (πεφιληκατε) ja uskoneet minun lähteneen Jumalan tyköä. 16:28 Minä olen lähtenyt Isästä ja tullut maailmaan; jälleen minä jätän maailman ja menen Isän tykö."
16:29 Hänen opetuslapsensa sanoivat hänelle: "Katso, nyt sinä puhut avonaisesti etkä puhu mitään vertausta. 16:30 Nyt me tiedämme (νυν οιδαμεν), että sinä tiedät kaikki (οτι οιδας παντα), etkä tarvitse, että kukaan sinulta kysyy; sentähden me uskomme sinun Jumalan tyköä lähteneen." 16:31 Jeesus vastasi heille: "Nyt te uskotte. 16:32 Katso (ιδου), tulee hetki ja on jo tullut, jona teidät hajotetaan kukin tahollensa ja te jätätte minut yksin; en minä kuitenkaan yksin ole, sillä Isä on minun kanssani. 16:33 Tämän minä olen teille puhunut, että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus; mutta rohkaiskaa itsenne (αλλα θαρσειτε): minä olen voittanut maailman (εγω νενικηκα τον κοσμον)." (43 Joh 16:24-33)


##

A05B29Fi


Vapahtaakseen ihmiskunnan ihmiskunnan vihollisesta Jeesus oli tullut ihmiseksi, kuollakseen ihmisenä ihmisen puolesta. Kun hän oli sen tehnyt, hän saattoi palata takaisin siihen kunniaan, jonka hän oli riisunut pois maailmaan tullessaan sitä varten, ettei Jumalan pyhyyden loiste tappaisi syntistä ihmistä. Ylimmäispapillisessa rukouksessaan hän pyytää, että Jumala antaisi hänelle nyt sen kunnian, josta hän oli vapaaehtoisesti luopunut, ja toisi kunniaa Isälleen tuomalla koko pelastettujen joukon takaisin kotiin.


Tämän Jeesus puhui ja nosti silmänsä taivasta kohti ja sanoi: "Isä (πατερ), hetki on tullut, kirkasta* Poikasi, että myös Poikasi kirkastaisi* sinut; 17:2 koska sinä annoit hänelle kaiken lihan vallan, että kaikille, jotka sinä olet hänelle antanut, hän antaisi iankaikkisen elämän (δωση αυτοις ζωην αιωνιον). 17:3 Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut (ινα γινωσκωσιν σε), ainoan todellisen Jumalan (τον μονον αληθινον θεον), ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesus Voidellun (και ον απεστειλας ιησουν χριστον). (43 Joh 17:1-3)


##

A05B30Fi


Kreikan sanalle doksa ei ole vastinetta suomen kielessä. Se on käännetty tässä sanalla kirkkaus, ja sen johdannaisella kirkastaa, mutta kysymys on paremminkin kunnian loistosta. Kieliopillisista syistä myöskin sanan kunnian käyttö on tässä melko mahdotonta. Teksti on silti puutteellisenakin ymmärrettävä:


17:4 Minä olen kirkastanut* sinut maan päällä (εγω σε εδοξασα* επι της γης); minä olen täyttänyt sen työn (το εργον ετελειωσα), jonka sinä annoit minun tehtäväkseni (ο δεδωκας μοι ινα ποιησω).
17:5 Ja nyt, Isä, kirkasta* sinä minut tykönäsi sillä kirkkaudella*, joka minulla oli sinun tykönäsi, ennenkuin maailma olikaan. (43 Joh 17:4-5)


##

A05B31Fi


Isä antoi pojalle nimen Jeesus. Mutta nyt Jeesus sanoo, että hän on ilmoittanut Isän nimen niille ihmisille, jotka hän on antanut hänelle. Nyt siis meille kerrotaan Isän nimi: Se on Jeesus. Ilmoitus on Jesajan ilmoituksen, kts. Jes 9:1-6, mukainen:

Minä olen ilmoittanut sinun nimesi niille ihmisille, jotka sinä olet antanut minulle maailmasta. He olivat sinun, ja sinä olet antanut heidät minulle, ja he ovat pitäneet sinun sanasi. 17:7 Nyt he tuntevat (εγνωκαν), että kaikki, minkä olet minulle antanut, on sinulta. 17:8 Sillä ne sanat, jotka sinä olet minulle antanut, minä olen antanut heille; ja he ottivat ne vastaan ja tietävät todella minun lähteneen sinun tyköäsi ja uskovat, että sinä olet minut lähettänyt. (43 Joh 17:6-8)


##

A05B32Fi


Jumala asuu kunniassa, joka voima estää asiaankuulumattomien lähentely-yritykset täysin. Syntinen ei Jumalan kunniaa voi lähestyä, mutta kun synti on sovitettu Jumalan uhrikaritsan verellä uskon kautta, hänen oikeutensa kunnia tulee hänen omiensa pelastukseksi:

Minä pyydän heidän edestänsä; en minä maailman edestä pyydä, vaan niiden edestä, jotka sinä olet minulle antanut, koska he ovat sinun - 17:10 ja kaikki minun omani ovat sinun, ja sinun omasi ovat minun - ja minä olen* kirkastettu* heissä. (43 Joh 17:9-10)


##

A05B33Fi


Jeesus mainitsee tässä jo toisen kerran sen, että Isän nimi on se, jonka me tunnemme Jeesuksena. Tämä ei ole ihmeellistä, sillä Isä ja Poika ovat yhtä. Mutta Jumalan tahto on, että myös me olisimme yhtä. Se tapahtuu siinä, että me saamme Jumalan Hengen Isän hyväksyttyä meidät yhteyteensä mielenmuutoksen, Jeesus-nimeen tehdyn upotuksen, syntien anteeksisaamisen jälkeen. Yhteys, koinonia, Jumalan kanssa antaa elämän turvan, ja siksi Jeesus rukoilee, että hänen seuraajansa olisivat yhtä myös keskenään:


Ja minä en enää ole maailmassa, mutta nämä ovat maailmassa, ja minä tulen sinun tykösi. Pyhä Isä, varjele heidät nimessäsi, jonka sinä olet minulle antanut, että he olisivat yhtä niinkuin me. 17:12 Kun minä olin heidän kanssansa maailmassa, varjelin minä heidät sinun nimessäsi, jonka sinä olet minulle antanut, suojelin heitä, eikä heistä joutunut kadotetuksi yksikään muu kuin se kadotuksen lapsi, että kirjoitus täyttyisi. 17:13 Mutta nyt minä tulen sinun tykösi ja puhun tätä maailmassa, että heillä olisi minun iloni täydellisenä heissä itsessään.(43 Joh 17:11-13)


##

A05B34Fi


Ilo tulee yhteydestä Jumalaan. Hän on voittaja. Meidän voittomme vihollisesta tulee Jumalan sanasta ja uskosta Häneen ja se vapauttaa meidät vääryydestä ja tuomiosta:


Minä olen antanut heille sinun sanasi, ja maailma vihaa heitä, koska he eivät ole maailmasta, niinkuin en minäkään maailmasta ole. 17:15 En minä pyydä, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että sinä varjelisit heidät pahasta. 17:16 He eivät ole maailmasta, niinkuin en minäkään maailmasta ole. 17:17 Pyhitä heidät totuudessasi; sinun sanasi on totuus. 17:18 Niinkuin sinä olet lähettänyt minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät maailmaan; 17:19 ja minä pyhitän itseni heidän tähtensä, että myös he olisivat pyhitetyt totuudessa. (43 Joh 17:14-19)


##

A05B35Fi


Jeesuksen ylimmäispapillinen rukous koskee kaikkia hänen lunastettujaan. Hän on antanut jakaa voittosaaliinsa meidän kanssamme, että meissä tulisi ilmi se, mitä oikeuden voitto vääryydestä meissä vaikuttaa:


Mutta en minä pyydä ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta tulevat uskomaan minuun, 17:21 että he kaikki olisivat yhtä, niinkuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä yhtä olisivat, niin että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt. (43 Joh 17:20-21)


##

A05B36Fi


Jeesuksen ylimmäispapillinen rukous koskee kaikkia hänen lunastettujaan. Hän on antanut jakaa voittosaaliinsa meidän kanssamme, että meissä tulisi ilmi se, mitä oikeuden voitto vääryydestä meissä vaikuttaa:


Mutta en minä pyydä ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta tulevat uskomaan minuun, 17:21 että he kaikki olisivat yhtä, niinkuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä yhtä olisivat, niin että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt. 17:22 Ja sen kunnian, jonka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille, että he olisivat yhtä, niinkuin me olemme yhtä - 17:23 minä heissä (εγω εν αυτοις), ja sinä minussa (και συ εν εμοι) - että he olisivat täydellisesti yhtä (ινα ωσιν τετελειωμενοι εις εν) ja että maailma tuntisi (γινωσκη), että sinä olet minut lähettänyt ja rakastanut heitä, niinkuin sinä olet minua rakastanut. (43 Joh 17:20-23)


##

A05B37Fi


Se, joka on tullut osalliseksi Jumalan Hengestä, on yksi henki hänen kanssaan. Tämä yhteys on jo olemassa, mutta pelastus koskee myös sielua ja ruumista. Sielu uudistuu Hengen ohjauksessa, ja ruumis kuolleitten ylösnousemuksessa. Kun se on tapahtunut, on Evankeliumi täyttynyt ja Karitsan häät alkavat.


Isä, niistä, jotka sinä olet minulle antanut, minä tahdon, että missä minä olen, myös hekin olisivat minun kanssani, että he näkisivät minun kunniani, jonka sinä annoit minulle, koska sinä rakastit minua jo ennen maailman alasheittämistä. 17:25 Isä Oikea (πατερ δικαιε), maailma ei ole sinua tuntenut (ουκ εγνω), mutta minä olen tullut tuntemaan sinut (σε εγνων), ja nämä ovat tulleet tuntemaan (εγνωσαν), että sinä olet minut lähettänyt. 17:26 Ja minä olen tehnyt sinun nimesi heille tunnetuksi (εγνωρισα) ja teen tunnetuksi edelleen (γνωρισω), että se rakkaus, jolla sinä olet minua rakastanut, olisi heissä ja minä olisin heissä." (43 Joh 17:24-26)


##

A05B38Fi


Ehtoollispöydästä Jeesus ja hänen yksitoista oppilastaan olivat kulkeneet Kedronin puron yli Jerusalemin itäpuolella olevalle Öljymäelle, josta he olivat katselleet Jerusalemin temppeliä, oppilaat sitä ihastellen, ja Jeesus sen kohtaloa murehtien. Nyt oli yö, mutta täysikuun aika. Matteus kertoo:


Sitten Jeesus tuli heidän kanssaan Getsemane nimiselle maatilalle; ja hän sanoi opetuslapsillensa: "Istukaa tässä, sillä aikaa kuin minä menen ja rukoilen tuolla ". 26:37 Ja hän otti mukaansa Pietarin ja ne kaksi Sebedeuksen poikaa; ja hän alkoi murehtia ja tulla tuskaan. 26:38 Silloin hän sanoi heille: "Minun sieluni on syvästi murheellinen, kuolemaan asti; olkaa tässä ja valvokaa minun kanssani". 26:39 Ja hän meni vähän edemmäksi, lankesi kasvoilleen ja rukoili sanoen: "Isäni, jos mahdollista on, niin menköön minulta pois tämä malja; ei kuitenkaan niinkuin minä tahdon, vaan niinkuin sinä". 26:40 Ja hän tuli opetuslasten tykö ja tapasi heidät nukkumasta ja sanoi Pietarille: "Niin ette siis jaksaneet yhtä hetkeä valvoa minun kanssani! 26:41 Valvokaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen; henki tosin on altis, mutta liha on heikko." 26:42 Taas hän meni pois toisen kerran ja rukoili sanoen: "Isäni, jos tämä malja ei voi mennä minun ohitseni, minun sitä juomattani, niin tapahtukoon sinun tahtosi". 26:43 Ja tullessaan hän tapaa heidät taas nukkumasta, sillä heidän silmänsä olivat käyneet raukeiksi. 26:44 Ja hän jätti heidät, meni taas ja rukoili kolmannen kerran ja sanoi samat sanat uudestaan. 26:45 Sitten hän tulee opetuslastensa luo ja sanoo heille: "Te nukutte vielä ja lepäätte! Katso, hetki on lähellä, ja Ihmisen Poika annetaan syntisten käsiin. 26:46 Nouskaa, lähtekäämme; katso, se on lähellä, joka minut kavaltaa." (40 Mt 26:36-46)


##

A05B39Fi


Tässä kertomuksessa me tapaamme Isännän itsensä orjan osassa. Mitä jos Jeesus ei olisi totellut Isänsä tahtoa? Osaatko kuvitella? Hän olisi tehnyt syntiä, sillä mikä tahansa tottelemattomuus Jumalan tahdolle on syntiä. Oppilaitaan hän kehotti rukoilemaan, koska tilanne oli vaikea. Itse hän rukoilikin, enkelit tulivat ja vahvistivat häntä ja Jeesus nousi tilanteesta voittajana. Ei Jeesus turhan takia ollut niin monta kertaa kehoittanut oppilaitaan "kieltämään itsensä, ottamaan ristinsä joka päivä, ja seuraamaan" häntä. Ja nyt tämä esimerkki on kerrottu meille, että mekin voittaisimme ne tilanteet, joihin kohta joudumme.


##

A05B40Fi


Jumalan "kärsivän orjan" ja hänen opetuslastensa, joiden piti olla myös Jumalan orjia, ero oli vielä tuntuva. Vielä nytkin jotkut vierastavat koko ajatusta siitä, että meidän pitäisi olla Jumalan orjia. Jeesuksen rukous Getsemanessa selventää tätä asiaa. Jeesus tahtoi tehdä Isän tahdon, oli se sitten hänelle kuinka vaikeaa tahansa. Malja oli juotava, se tässä oli pääasia, ja se oli Jumalan tahto. Jumalan tahtoa loukkaamatta hän saattoi silti kysyä, olisiko tässä asiassa mitään muuta vaihtoehtoa. Kun hän oli kolme kertaa rukoillut samaa asiaa, eikä Jumala ilmoittanut mitään uutta, Jeesus tyytyi Jumalan tahtoon. Neljäs kerta olisi ollutkin jo liikaa.


##

A05B41Fi


Johannes kertoo, mitä kohta tämän jälkeen tapahtui:


Kun Jeesus oli tämän puhunut, lähti hän pois opetuslastensa kanssa Kedronin puron tuolle puolelle; siellä oli puutarha, johon hän meni opetuslapsinensa. 18:2 Mutta myös Juudas, joka hänet kavalsi, tiesi sen paikan, koska Jeesus ja hänen opetuslapsensa usein olivat kokoontuneet sinne. 18:3 Niin Juudas otti sotilasosaston sekä ylipappien ja fariseusten virkamiehiä ja tuli sinne soihdut ja lamput ja aseet mukanaan. 18:4 Silloin Jeesus, joka tiesi kaiken, mikä oli häntä kohtaava, astui esiin ja sanoi heille:
"Ketä te etsitte?" 18:5 He vastasivat hänelle: "Jeesusta, Nasaretilaista". Jeesus sanoi heille: "Minä olen (εγω ειμι)". Ja Juudas, joka hänet kavalsi, seisoi myös heidän kanssaan. 18:6 Kun hän siis sanoi heille: "Minä olen (εγω ειμι)", peräytyivät he ja kaatuivat maahan. 18:7 Niin hän taas kysyi heiltä: "Ketä te etsitte?" He sanoivat: "Jeesusta, Nasaretilaista". 18:8 Jeesus vastasi: "Minähän sanoin teille, että minä olen (εγω ειμι). Jos te siis minua etsitte, niin sallikaa näiden mennä"; 18:9 että täyttyisi sana, jonka hän oli sanonut: "En minä ole kadottanut ketään niistä, jotka sinä olet minulle antanut". 18:10 Niin Simon Pietari, jolla oli miekka, veti sen ja iski ylimmäisen papin orjaa ja sivalsi häneltä pois oikean korvan; ja orjan nimi oli Malkus. 18:11 Niin Jeesus sanoi Pietarille: "Pistä miekkasi tuppeen. Enkö minä joisi sitä maljaa, jonka Isä on minulle antanut?" 18:12 Niin sotilasosasto ja tuhannenpäällikkö ja juutalaisten virkamiehet ottivat Jeesuksen kiinni ja sitoivat hänet 18:13 ja veivät hänet ensin Hannaan luo, sillä hän oli Kaifaan appi, ja Kaifas oli sinä vuonna ylimmäisenä pappina. 18:14 Ja Kaifas oli se, joka neuvottelussa oli juutalaisille sanonut: "On hyödyllistä, että yksi ihminen tuhoutuu kansan edestä." (43 Joh 18:1-14)


##

A05B42Fi


Jeesuksen vangitsijat eivät kestäneet kuulla nimeä Ego Eimi, Minä Olen, vaan kaatuivat kuin kuolleet, sillä ihminen on takapainoinen, ja kun hän pystyyn kuollessaan menettää tasapainoaistinsa, hän kaatuu taaksepäin. Tämä on niiden osa, jotka eivät kumarru hänen eteensä kasvoilleen maahan ja palvo häntä hengessä ja totuudessa sinä päivänä, kun Jumala käy maata tuomitsemaan. Sakarjan kirjassa on tästä asiasta lisätietoa.


##

A05B43Fi


Jeesus tuotiin ylipapin asunnolle yöllä, ja kohta paikalla oli koko juutalainen hallituskoneisto. Roomalaiset olivat ottaneet tavakseen vaihtaa juutalaisten ylipappeja mielensä mukaan, mutta juutalaiset pitivät ylipappeina kaikkia, jotka siihen virkaan oli kerran asetettu. Suuri neuvosto, synedrion eli hebreaksi Sanhedrin oli juutalaisten korkein tuomioistuin, ja siihen kuului 71 jäsentä. Kirjanoppineet olivat oikeastaan kirjureita, mutta heitä pidettiin uskonnollisen lain asiantuntijoina. Markus kertoo:


Ja he veivät Jeesuksen ylimmäisen papin eteen, jonne kaikki ylipapit ja Suuren neuvoston jäsenet ja kirjanoppineet kokoontuivat. 14:54 Ja Pietari seurasi häntä taampana ylimmäisen papin palatsin esipihaan asti ja istui virkamiesten joukkoon ja lämmitteli tulen ääressä. 14:55 Mutta ylipapit ja koko Suuri neuvosto etsivät todistusta Jeesusta vastaan tappaaksensa hänet, mutta eivät löytäneet. 14:56 Useat kyllä todistivat väärin häntä vastaan, mutta todistukset eivät olleet yhtäpitäviä. 14:57 Niin muutamat nousivat ja todistivat väärin häntä vastaan, sanoen: 14:58 "Me olemme kuulleet hänen sanovan: 'Minä hajotan maahan tämän käsillä tehdyn temppelin ja rakennan kolmessa päivässä toisen, joka ei ole käsillä tehty'." 14:59 Mutta eivät näinkään heidän todistuksensa olleet yhtäpitäviä. 14:60 Silloin ylimmäinen pappi nousi ja astui esille ja kysyi Jeesukselta sanoen: "Etkö vastaa mitään? Mitä nämä todistavat sinua vastaan?" 14:61 Mutta hän oli vaiti eikä vastannut mitään. Taas ylimmäinen pappi kysyi häneltä ja sanoi hänelle: "Oletko sinä Voideltu, sen Ylistetyn Poika?" 14:62 Jeesus sanoi: "Minä olen (εγω ειμι); ja te saatte nähdä Ihmisen Pojan istuvan Voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvissä". 14:63 Niin ylimmäinen pappi repäisi vaatteensa ja sanoi: "Mitä me enää todistajia tarvitsemme? 14:64 Te kuulitte hänen pilkkaamisensa. Miltä teistä näyttää?" Niin he kaikki tuomitsivat hänet vikapääksi kuolemaan. 14:65 Ja muutamat rupesivat sylkemään häntä ja peittivät hänen kasvonsa ja löivät häntä nyrkillä ja sanoivat hänelle: "Profetoi!" Ja virkamiehet heittelivät häntä iskemällä. (41 Mark 14:53-65)


##

A05B44Fi


Juutalaisten korkeimmasta tuomioistuimesta Jeesus vietiin Pilatuksen, roomalaisen maaherran luo:


Ja he nousivat, koko joukko, ja veivät hänet Pilatuksen eteen. 23:2 Ja he alkoivat syyttää häntä sanoen: "Tämän me olemme havainneet viettelevän kansaa, ja estävän antamasta veroja keisarille sanoen että hän itse on Voideltu kuningas". 23:3 Niin Pilatus kysyi häneltä sanoen (ο δε πιλατος επηρωτησεν αυτον λεγων): "Oletko sinä juutalaisten kuningas?" Hän vastasi hänelle ja sanoi: "Sinäpä sen sanot". 23:4 Pilatus sanoi ylipapeille ja kansalle: "En minä löydä mitään syytä tässä miehessä". 23:5 Mutta he ahdistivat yhä enemmän ja sanoivat: "Hän kiihoittaa kansaa opettaen kaikkialla Juudeassa, Galileasta alkaen tänne asti (ανασειει τον λαον διδασκων καθ ολης της ιουδαιας αρξαμενος απο της γαλιλαιας εως ωδε)". (42 Lk 23:1-5)


##

A05B45Fi


Jeesus viedään neljännesruhtinas Herodes Antipaan eteen


Mutta kun Pilatus kuuli Galileasta, kysyi hän, oliko mies galilealainen. 23:7 Ja saatuaan tietää hänen olevan Herodeksen hallintoalueelta hän lähetti hänet Herodeksen eteen, joka hänkin niinä päivinä oli Jerusalemissa. 23:8 Kun Herodes näki Jeesuksen, ihastui hän suuresti; sillä hän oli jo melko kauan halunnut nähdä häntä, koska oli paljon kuullut hänestä, ja toivoi saavansa nähdä häneltä jonkin tunnusteon. 23:9 Ja hän teki Jeesukselle monia kysymyksiä; mutta tämä ei vastannut hänelle mitään. 23:10 Ja ylipapit ja kirjanoppineet seisoivat siinä ja syyttivät häntä kiivaasti. 23:11 Mutta Herodes joukkoineen, kohdeltuaan häntä halveksivasti ja pilkattuaan ja puetettuaan hänet loistavaan pukuun lähetti hänet takaisin Pilatuksen eteen. 23:12 Ja Pilatus ja Herodes tulivat sinä päivänä ystäviksi keskenään, sillä ennen he olivat olleet vihamiehiä toisilleen. (42 Lk 23:3-12)


##

A05B46Fi


Juutalaisten lainkäyttö oli ollut julma spektaakkeli, mutta juutalaisilla ei ollut valtaa pannan langettamiaan kuolemantuomioita täytäntöön. Heidän oli pakko saada roomalaisten hyväksyntä päätökselleen ja siinä he tarvitsivat kansankiihottajien apua.


Niin Pilatus, kutsuttuaan kokoon ylipapit ja hallitusmiehet ja kansan 23:14 sanoi heille: "Te olette tuoneet minulle tämän miehen kansan yllyttäjänä; ja katso, minä olen teidän läsnäollessanne häntä tutkinut enkä ole havainnut tätä miestä syylliseksi mihinkään, mistä te häntä syytätte, 23:15 eikä Herodeskaan, sillä minä lähetin teidät hänen luokseen. Ja katso, hän ei ole tehnyt mitään, mikä ansaitsee kuoleman. 23:16 Kuritettuani häntä minä siis hänet päästän." 23:17 Mutta hänen piti vapauttaa heille yksi kunakin juhlana." 23:18 Niin he huusivat kaikki yhdessä, sanoen: "Tapa se, mutta päästä meille Barabbas!" 23:19 Tämä oli heitetty vankeuteen eräästä kaupungissa tapahtuneesta kapinasta sekä murhasta. 23:20 Niin Pilatus taas puhui heille, koska hän tahtoi vapauttaa Jeesuksen. 23:21 Mutta he huusivat vastaan ja sanoivat: "Ristiinnaulitse, ristiinnaulitse hänet!" 23:22 Niin hän puhui heille kolmannen kerran: "Mitä pahaa hän sitten on tehnyt? En ole havainnut hänessä mitään, mistä hän ansaitsisi kuoleman. Kuritettuani häntä minä siis hänet päästän." 23:23 Mutta he ahdistivat häntä suurilla huudoilla, vaatien Jeesusta ristiinnaulittavaksi; ja heidän ja ylipappien huudot pääsivät voitolle. 23:24 ja Pilatus tuomitsi heidän vaatimuksensa täytettäväksi. 23:25 ja hän päästi heille irti sen, joka kapinasta ja murhasta oli vankeuteen heitetty ja jota he vaativat, mutta Jeesuksen hän luovutti heidän tahdolleen (τον δε ιησουν παρεδωκεν τω θεληματι αυτων). (42 Lk 23:13-25)


##

A05B47Fi


Pilatuksen yritykset vapauttaa Jeesus juutalaisten vallasta eivät jää vaille Jeesuksen huomiota. Hän jopa suostuu keskustelemaan Pilatuksen kanssa, vaikka Pilatus ei pystykään seisomaan totuuden rinnalla loppuun asti. Johannes kertoo:


Niin Pilatus meni taas sisälle palatsiin ja kutsui Jeesuksen ja sanoi hänelle: "Oletko sinä juutalaisten kuningas?" 18:34 Jeesus vastasi hänelle: "Itsestäsikö sinä sen sanot, vai ovatko muut sen sinulle minusta sanoneet?" 18:35 Pilatus vastasi: "Olenko minä juutalainen? Oma kansasi ja ylipapit ovat antaneet sinut minun käsiini. Mitä olet tehnyt?" 18:36 Jeesus vastasi: "Minun kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta; jos minun kuninkuuteni olisi tästä maailmasta, niin minun virkamieheni olisivat taistelleet, ettei minua olisi annettu juutalaisten käsiin; mutta nyt minun kuninkuuteni ei ole täältä". 18:37 Niin Pilatus sanoi hänelle: "Sinä siis kuitenkin olet kuningas?" Jeesus vastasi: "Sinäpä sen sanot, että minä olen kuningas. Sitä varten minä olen syntynyt ja sitä varten maailmaan tullut, että minä todistaisin totuuden puolesta. Jokainen, joka on totuudesta (πας ο ων εκ της αληθειας), kuulee minun ääneni." 18:38 Pilatus sanoi hänelle: "Mikä on totuus?" Ja sen sanottuaan hän taas meni ulos juutalaisten luo ja sanoi heille: "Minä en löydä hänessä yhtäkään syytä. (43 Joh 18:33-38)


##

A05B48Fi


Vanha Liiton esikuvien mukaisesti Jumalan uhrikaritsan oli kuoltava ensimmäisen vuoden ensimmäisen kuun neljäntenätoista päivänä. Mielenmaltti, jota Jeesus oli tämän joukon edessä osoittanut, oli jo sinänsä jumalallista, mutta Saatana yritti vielä, jollei muuta, niin näyttää mahtavalta, kun pääsi pilkkaamaan Jumalan poikaa:


Sitten maaherran sotamiehet veivät Jeesuksen mukanaan palatsiin (εις το πραιτωριον) ja keräsivät hänen ympärilleen koko sotilasjoukon. 27:28 Ja he riisuivat hänet ja panivat hänen päällensä tulipunaisen vaipan 27:29 ja väänsivät orjantappuroista seppeleen, panivat sen hänen päähänsä ja ruovon hänen oikeaan käteensä, polvistuivat hänen eteensä ja pilkkasivat häntä sanoen: "Iloitse, juutalaisten kuningas!" 27:30 Ja he sylkivät häntä, ottivat ruovon ja löivät häntä päähän. 27:31 Ja kun he olivat häntä pilkanneet, riisuivat he häneltä vaipan, pukivat hänet hänen omiin vaatteisiinsa ja veivät hänet pois ristiinnaulittavaksi. 27:32 Ja matkalla he tapasivat kyreneläisen miehen, jonka nimi oli Simon. Hänet he pakottivat kantamaan hänen ristiänsä. 27:33 Ja tultuaan paikalle, jota sanotaan Golgataksi - se on: pääkallon paikaksi - 27:34 he tarjosivat hänelle juotavaksi katkeraksi sekoitettua etikkaviiniä; mutta maistettuaan hän ei tahtonut sitä juoda. 27:35 Ja kun kun he olivat hänet ristiinnaulinneet, jakoivat he keskenään hänen vaatteensa heittäen niistä arpaa, että täyttyisi se, mistä profeetta sanoi: He ovat jakaneet minun vaatteeni keskenään ja viitastani he heittivät arpaa . 27:36 Sitten he istuutuivat ja vartioivat häntä siellä. (40 Mt 27:27-36)


##

A05B49Fi


Matkalla kohti Golgataa Jeesus kertoo murheensa Jerusalemin asukkaitten puolesta naisille, jotka ovat saattamassa häntä kuolemaan:


Ja viedessään häntä pois he saivat käsiinsä Simonin, erään kyreneläisen, joka oli tulossa vainiolta; ja hänen olalleen he panivat ristin kannettavaksi Jeesuksen jäljessä. 23:27 Ja häntä seurasi suuri joukko kansaa, ja naisia, jotka myös valittivat ja itkivät häntä. 23:28 Niin Jeesus kääntyi heihin ja sanoi: "Jerusalemin tyttäret, älkää minua itkekö, vaan itkekää itseänne ja lapsianne. 23:29 Sillä katso, päivät tulevat, jolloin sanotaan: 'Autuaita ovat hedelmättömät ja ne kohdut, jotka eivät ole synnyttäneet, ja rinnat, jotka eivät ole imettäneet'. 23:30 Silloin ruvetaan sanomaan vuorille: 'Langetkaa meidän päällemme', ja kukkuloille: 'Peittäkää meidät'. 23:31 Sillä jos tämä tehdään tuoreelle puulle, mitä sitten kuivalle tapahtuu?" (42 Lk 23:26-31)


##

A05B50Fi


Roomalainen korkein rangaistus oli kuolema kovennettuna. Uhrit saattavat kitua ristillä monta päivää, jopa viikkoja hirveissä tuskissa. Jeesuksen voimat ovat jo menneet, mutta hän ilmoittaa ristille hänen viereensä naulitulle ihmiselle, että tämäkin on pääsevä pois tästä ajasta jo samana päivänä. Se, että hän pääsee Jeesuksen seurassa paratiisiin, johtuu siitä, mitä hän ristillä tunnusti ja sanoi. Luukas kertoo, mitä muuta Golgatalla tapahtui:


Myös kaksi muuta, pahantekijöitä, vietiin hänen kanssaan surmattaviksi. 23:33 Ja kun saavuttiin paikalle, jota sanotaan Pääkallonpaikaksi, niin siellä he ristiinnaulitsivat hänet sekä pahantekijät, toisen oikealle ja toisen vasemmalle puolelle. 23:34 Mutta Jeesus sanoi: "Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät". Ja he jakoivat keskenään hänen vaatteensa ja heittivät niistä arpaa. 23:35 Ja kansa seisoi ja katseli. Ja hallitusmiehetkin ivasivat häntä heidän kanssaan ja sanoivat: "Muita hän on pelastanut; pelastakoon itseänsä jos hän on Voideltu, se Jumalan valittu". 23:36 Myös sotamiehet pilkkasivat häntä, menivät hänen luoksensa ja tarjosivat hänelle hapanviiniä 23:37 ja sanoivat: "Jos sinä olet juutalaisten kuningas, niin pelasta itsesi". 23:38 Ja hänen yllään oli kreikan, rooman ja hebrean kirjoituksella kirjoitettu päällekirjoitus: "Tämä on juutalaisten kuningas". 23:39 Niin toinen pahantekijöistä, jotka siinä riippuivat, herjasi häntä sanoen: "Jos sinä olet Voideltu pelasta itsesi ja meidät." 23:40 Mutta toinen vastasi ja nuhteli häntä sanoen: "Etkö sinä edes pelkää Jumalaa, sinä, joka olet saman rangaistuksen alainen? 23:41 Me tosin kärsimme oikeuden mukaan (δικαιως αξια), sillä me saamme, mitä meidän tekomme ansaitsevat; mutta tämä ei ole mitään pahaa tehnyt." 23:42 Ja hän sanoi Jeesukselle: Muista minua, Isäntä, kun tulet kuningaskuntaasi". 23:43 Niin Jeesus sanoi hänelle: "Amen minä sanon sinulle: tänä päivänä pitää sinun oleman minun kanssani paratiisissa." (42 Lk 23:32-43)


##

A05B51Fi


Jeesus oli ristillä kuusi tuntia. Markuksen ilmoittamat ajat ovat juutalaisen tavan mukaisia, jossa tunnit lasketaan aamusta. Jeesuksen ristiinnaulitseminen tapahtui siis kello yhdeksän aamulla, puolilta päivin eli kuudennella hetkellä tuli pimeys, ja kello kolmen aikaan iltapäivällä - siis yhdeksännellä hetkellä - Jeesus kuoli:


Oli kolmas hetki, kun he hänet ristiinnaulitsivat. 15:26 Ja päällekirjoitukseksi oli merkitty hänen syynsä: "Juutalaisten kuningas (ο βασιλευς των ιουδαιων)". 15:27 Ja he ristiinnaulitsivat hänen kanssaan kaksi ryöväriä, toisen hänen oikealle ja toisen hänen vasemmalle puolellensa. 15:28 Ja niin täyttyi se kirjoitus, joka sanoo, että hänet luettiin pahantekijäin joukkoon. 15:29 Ja ne, jotka kulkivat ohitse, herjasivat häntä ja nyökyttivät päätään ja sanoivat: "Voi sinua, joka hajotat maahan temppelin ja kolmessa päivässä sen rakennat! 15:30 Pelasta itsesi ja astu alas ristiltä" 15:31 ja myös ylipapitkin ynnä kirjanoppineet keskenään pilkkasivat häntä ja sanoivat: "Muita hän on pelastanut, itseään ei voi pelastaa. 15:32 Astukoon hän, Voideltu, Israelin kuningas, nyt alas ristiltä, että me näkisimme ja uskoisimme." Myöskin ne, jotka olivat ristiinnaulitut hänen kanssaan, herjasivat häntä. 15:33 Ja kuudennella hetkellä tuli pimeys yli kaiken maan, ja sitä kesti hamaan yhdeksänteen hetkeen. 15:34 Ja yhdeksännellä hetkellä Jeesus huusi suurella äänellä sanoen: "Eloi, Eloi, lamma sabaktani?" Se on käännettynä: Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? 15:35 Sen kuullessaan sanoivat muutamat niistä, jotka siinä seisoivat: "Katso, hän huutaa Eliaa". 15:36 Ja muuan juoksi ja täytti sienen hapanviinillä, pani sen ruovon päähän ja antoi hänelle juoda sanoen: "Annas, katsokaamme, tuleeko Elia ottamaan hänet alas". 15:37 Mutta Jeesus huusi suurella äänellä ja antoi henkensä. 15:38 Ja temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti. 15:39 Mutta kun sadanpäämies, joka seisoi häntä vastapäätä, näki hänen näin huutavan ja antavan henkensä, hän sanoi: "Totisesti tämä ihminen oli Jumalan Poika ". (41 Mark 15:25-39)


##

A05B52Fi


Jeesuksen opetuslapsista ainakin Johannes oli paikalla seuraamassa Jeesuksen teloitusta, sillä vielä ristillä ollessaan hän Jeesus oli määräsi Johanneksen äitinsä huoltajaksi, kts. Joh 19:25-27. Jeesuksen teloitusta katselemaan uskaltautuivat myös nämä:


Ja siellä oli myös naisia taaempaa katselemassa. Näiden joukossa olivat Maria Magdaleena ja Maria, Jaakob nuoremman ja Jooseen äiti, ja Salome, 15:41 jotka myös hänen ollessaan Galileassa olivat seuranneet ja palvelleet häntä, sekä useita muita, jotka olivat tulleet hänen kanssaan ylös Jerusalemiin. (41 Mark 15:40-41)


##

A05B53Fi


Pääsiäistä vietetään kevätpäiväntasausta lähinnä olevan uudenkuunpäivästä alkavan kuukauden neljäntenätoista päivästä, ja seuraava, viidestoista päivä on arkipyhä, ensimmäinen raamatullisen kalenterin seitsemästä suurista sapateista. Ruumis ei saanut jäädä juhlapäiväksi ristille, mutta Jumala oli huolehtinut asiasta. Markus kertoo:


Ja kun jo oli tullut ilta, ja koska oli valmistuspäivä, se on sapatin aattopäivä, 15:43 tuli Joosef, arimatialainen, arvossapidetty neuvoston jäsen, joka hänkin odotti Jumalan kuningaskuntaa, rohkaisi mielensä ja meni sisälle Pilatuksen luo ja pyysi Jeesuksen ruumista. 15:44 Niin Pilatus ihmetteli, oliko hän jo kuollut, ja kutsuttuaan luoksensa sadanpäämiehen kysyi tältä, oliko hän jo kauan sitten kuollut. 15:45 Ja saatuaan sadanpäämieheltä siitä tiedon hän lahjoitti ruumiin Joosefille. 15:46 Tämä osti liinavaatteen ja otti hänet alas, kääri hänet liinavaatteeseen ja pani hautaan, joka oli hakattu kallioon, ja vieritti kiven hautakammion ovelle. 15:47 Ja Maria Magdaleena ja Maria, Jooseen äiti, katselivat, mihin hänet pantiin (41 Mark 15:42-47)


##

A05B54Fi


Jeesus naulittiin ristille Golgatalla, joka on Jerusalemin temppelivuoresta vähän matkaa luoteeseen päin ja hieman sitä korkeampi. Nimi tarkoittaa pääkallon paikkaa, ja sen näköinen se onkin. Paikka on sama, kuin se Morian vuori, jolla Abrahamin uskonkoetus kaksi tuhatta vuotta aiemmin oli tapahtunut. Hautapaikka on kyseisen vuoren kyljessä. Jeesus oli haudassa sekä suuren sapatin, joka on arkipyhä, välipäivän ja viikkosapatin ajan. Seuraava päivä aloitti uuden viikon, joka oli ensimmäinen seitsemästä helluntaihin johtavasta viikosta.


Sapattien päättyessä ensimmäisen sapattiviikon kajastusta kohti (οψε δε σαββατων εις μιαν σαββατων επιφωσκουση), tulivat Maria Magdaleena ja se toinen Maria katsomaan hautaa. Ja katso, tapahtui suuri maanjäristys, sillä Isännän enkeli astui alas taivaasta, tuli ja vieritti kiven pois portilta ja istui sille. Hän oli näöltään niinkuin salama, ja hänen vaatteensa olivat valkeat kuin lumi. Ja häntä peljästyen vartijat vapisivat ja kävivät ikäänkuin kuolleiksi. Mutta enkeli puhutteli naisia ja sanoi heille: "Älkää te peljätkö; sillä minä tiedän teidän etsivän Jeesusta, joka oli ristiinnaulittu. Ei hän ole täällä, sillä hän on noussut ylös, niinkuin hän sanoi. Tulkaa, katsokaa paikkaa, jossa Isäntä on maannut. Ja menkää kiiruusti ja sanokaa hänen opetuslapsillensa, että hän on noussut kuolleista. Ja katso, hän menee teidän edellänne Galileaan; siellä te saatte hänet nähdä. Katso, minä olen sen teille sanonut." Ja he menivät kiiruusti pois haudalta peloissaan ja suuresti iloiten juoksivat viemään sanaa hänen opetuslapsillensa. Mutta katso, Jeesus tuli heitä vastaan ja sanoi: "Iloitkaa (Χαιρετε)! " (kts. 40 Mt 28:2-9)


##

A05B55Fi


Tästä Jeesuksen sanasta "Iloitkaa" varsinaisesti alkaa se ilosanoma jota myös evankeliumiksi kutsutaan. Jeesuksen oppilaat ymmärsivät sen heti:


Ja he menivät hänen tykönsä, syleilivät hänen jalkojaan ja palvoivat häntä (και προσεκυνησαν αυτω). Silloin Jeesus sanoi heille: "Älkää peljätkö; menkää ja viekää sana (απαγγειλατε) minun veljilleni, että he menisivät Galileaan: siellä he saavat minut nähdä". (kts. 40 Mt 28:9-10)


##

A05B56Fi


Jumala teki Jeesuksen synniksi ja tuomitsi synnin hänessä. Kaikki lain kiroukset kohtasivat häntä, mutta Jeesus teki sen omasta tahdostaan, rakkaudesta omiaan kohtaan, sillä muuta tietä ei ollut. Jonkun oli kannettava se tuomio, joka on täysin armoton sille, joka vähäisessäkin määrin poikkeaa Jumalan oikeudenmukaisuudesta. Ja tämä joku oli Jumalan esikoispoika, sillä kukaan muu ei olisi kelvannut syntien sovitukseksi. Uhrin täytyi olla täysin viaton Jumalan edessä, eikä sellaisia ollut ketään muuta kuin Jeesus Voideltu. Mutta viattoman uhrin yli Kuolemalla ja Synnillä ei ollut valtaa. Tehtävän suoritettuaan Jeesus nousi kuolleista elävänä.


##

A05B57Fi


Syntiinlankeemuksesta lähtien ihmiskunnalla ei ollut syytä iloita, mutta pääsiäisaamuna oli. Ja sitten tulevat nämä "raamatunkääntäjät", jotka luulevat Jeesuksen olevan tulossa kuin aamulenkiltä ikään, kun hän melkein kuin sattumalta tapaa oppilaansa ja sanoo: "Terve teille". Iljettävää. Koulujakäyneitä teologejahan ne tietysti ovat, nuo raamatunkääntäjät, sillä vain monivuotisen aivopesun tuloksena voi sana "iloita" muuttua sanoiksi "terve teille". Ja sitten ne vielä puolustelevat valheitaan ja pettävät muitakin uskomaan, että kun kreikkalaiset tervehtivät toisiaan sanalla "herete", se kelpaisi muka todistusaineistoksi siitä, että tervehdyshän se on. Niin on, mutta millainen! Koulunkäynnistä on aina se haitta, että sitä käydään aina liian vähän. Sydän ei muutu kouluja käymällä, vaikka pää halkeis. Sallikaa vielä tämäkin: Jeesuksen sana "Iloitkaa" tuli kyllä kristikunnan tervehdykseksi, mutta kun antikristus petti maailman keksimällään kirkolla, tuli sen tervehdyksestäkin petos. Mutta jos kuitenkin kuulet sanan "iloitse" tai "iloitkaa" Jeesuksen oppilaan suusta, niin iloitse, sillä kaiken ilon perustus on Jeesuksen ylösnousemus.


##

A05B58Fi


Ilosanoma on voiton sanoma, joka tuodaan sodasta. Vanhan Liiton aikana juhlivat palestiinalaiset voittoa Israelin kuninkaasta:


Seuraavana päivänä filistealaiset tulivat ryöstämään surmattuja ja löysivät Saulin ja hänen kolme poikaansa kaatuneina Gilboan vuorella. Niin he löivät häneltä pään poikki, ryöstivät häneltä aseet ja lähettivät ne ympäri filistealaisten maata, julistaaksensa voitonsanomaa (le'basar) epäjumaliensa temppeleissä ja kansan seassa. (09 1.Sam 31:8-9)


##

A05B59Fi


Uuden Liiton aikana juhlitaan Israelin kuninkaan voittoa kuolemasta. Ja lisäksi siihen perustuu suuri toivo:


Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme, yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme. Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutuman katoamattomuuteen, ja tämän kuolevaisen pitää pukeutuman kuolemattomuuteen. Mutta kun tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen ja tämä kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen, silloin toteutuu se sana, joka on kirjoitettu: "Kuolema on nielty voitoksi (εις νικος)". "Kuolema, missä on sinun otasi? Tuonela, missä on sinun voittosi (που σου αδη το νικος)?" Mutta kuoleman ota on synti, ja synnin voima on laki. Armo Jumalalle, joka antaa meille voiton (το νικος) meidän Isäntämme Jeesus Voidellun kautta! (53 1.Kor 15:51-57)


##

A05B60Fi


Voitto merkitsee valtaa.


Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. (40 Mt 28:18)


##

A05B61Fi


Uuden hallitsijan ensimmäinen hallitustoimi on osoittaa laupeutta vihollisen orjille. Käsky Jumalan Kuningaskunnan hyvän sanoman julistamisesta on esitetty kaikissa neljässä evankeliumissa, mutta hiukan eri tavalla ja eri tilanteissa. Matteus kertoo siitä, kun opetuslapset olivat Galileassa Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen. Liikkeelle lähdettäessä pääpaino on sillä, että apostolien tehtävä on tehdä kaikki kansat Jumalan Kuningaskunnan oppilaiksi. Vain tätä tarkoittava verbi matheteuo esiintyy käskymuodossa, muu teksti kertookin sitten siitä, miten se tehdään. Verbi "opettaa" on muodossa διδασκοντες, opettaen:


Siis vaeltaen tehkää opetuslapsiksi kaikki kansat, upottaen heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettaen heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikkina päivinä aikakauden täyttymykseen asti (εως της συντελειας του αιωνος)." (kts. 40 Mt 28:19-20)


##

A05B62Fi


Jeesus oli elänyt opetuslastensa kanssa yhdessä kolme ja puoli vuotta. Sana opetuslapsi, μαθητης tarkoittaa oppilasta, joka elää opettajansa kanssa yhdessä. Jeesuksen opetuslapsi ei ole koskaan yksin. Kun Jeesus oli jättämässä tämän maailman hän ilmoitti, että hän edelleenkin tulisi asumaan oppilaittensa kanssa yhdessä, eikä suinkaan enää naapurina, vaan heissä itsessään niin, että he sen tuntevat ja kokevat. Se oli ollut Jumalan tahto jo Siinain liiton aikana, mutta se ei silloin toteutunut sen vasikkajutun takia. Ja kun Jumalan Henki tekee opetuslapsen Jumalan kristityksi, hänen tehtävänsä on jatkaa siitä, mihin Jeesus jäi, ja tehdä opetuslapsiksi kaikki kansat. Verbi μαθητευω mathetheuo, tehdä opetuslapseksi, tarkoittaa juuri sitä.


##

A05B63Fi


Kaiken sen hyvän tekemiseen, jota Jeesus oli kolmen ja puolen vuoden ajan tehnyt, tarvittiin usko hänen ylösnousemuksensa voimaan. Jeesuksen nyt jättäessä joukkonsa työtä jatkamaan, hänen joukkonsa tarvitsivat sen voiman, jonka Pyhän Hengen yhteys Isään Jumalaan välittää Jumalan lapselle, ettei lapsesta tulisi pelkkä puhuja ja kukkahattutäti, vaan todellinen tekijä.


Silloin hän avasi heidän ymmärryksensä käsittämään kirjoitukset. 24:46 Ja hän sanoi heille: "Niin on kirjoitettu, että näin Voidellun piti kärsimän ja nouseman ylös kuolleista kolmantena päivänä, 24:47 ja hänen nimessään on saarnattava mielenmuutosta ja syntien hylkäämistä kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista. 24:48 Ja te olette tämän todistajat. 24:49 Ja katso, minä lähetän teille Isäni lupauksen; mutta te pysykää Jerusalemin kaupungissa, kunnes teidän päällenne puetaan voima korkeudesta." (42 Lk 24:45-49)


##

A05B64Fi


Johannes kertoo, minkälaista valtaa Jeesus Voidellun Pyhällä Hengellä voidellut edustajat käyttävät:


Kun oli saman päivän ilta, sapateista ensimmäinen, ja opetuslapset olivat koolla lukittujen ovien takana, juutalaisten pelosta, tuli Jeesus ja seisoi heidän keskellään ja sanoi heille: "Rauha teille!" 20:20 Ja sen sanottuaan hän näytti heille kätensä ja kylkensä. Niin opetuslapset iloitsivat nähdessään Isännän. 20:21 Niin hän sanoi heille uudestaan: "Rauha teille! Niinkuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minäkin teidät." 20:22 Ja tämän sanottuaan hän puhalsi heidän päällensä ja sanoi heille: "Ottakaa Pyhä Henki. 20:23 Joiden synnit te anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut; joiden te pidätätte, ne ovat pidätetyt." (43 Joh 20:19-23)


##

A05B65Fi


Apostolien teoissa kertomus jatkuu. Kirjoittajana on Luukas, päätellen siitä, että tämäkin kirja on osoitettu Teofilukselle eli sille, joka rakastaa Jumalaa:


Edellisessä kertomuksessani kirjoitin, oi Teofilus, kaikesta, mitä Jeesus alkoi tehdä ja opettaa, hamaan siihen päivään asti, jona hänet otettiin ylös, sittenkun hän Pyhän Hengen kautta oli antanut käskynsä apostoleille, jotka hän oli valinnut, ja joille hän myös kärsimisensä jälkeen moninaisten epäämättömien todistusten kautta osoitti elävänsä, ilmestyen heille (οπτανομενος αυτοις) neljänkymmenen päivän aikana ja puhuen Jumalan kuningaskunnasta. Ja kun hän oli yhdessä heidän kanssansa aterialla, käski hän heitä ja sanoi: "Älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa Isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet. Sillä Johannes upotti veteen (οτι ιωαννης μεν εβαπτισεν υδατι), mutta teidät upotetaan Pyhään Henkeen (υμεις δε βαπτισθησεσθε εν πνευματι αγιω), ei kauan näitten päivien jälkeen." (44 Apt 1:1-5)


##

A05B66Fi


Opetuslapsille annettu lupaus koski Kuningaskunnan rakentamista. Pyhä Henki tulisi johtamaan työtä ja opetuslapset itse saisivat olla rakentajina. Jumala ei palauta entiselleen Daavidin kuningaskuntaa, vaan maailman siihen kuntoon, niinkuin se on luotu. Tässä luomistyössä käärmeen kapina ja syntiinlankeemus ovat vain väliepisodi. Mutta rakennustyössä on voitettava tämänhetkiset olosuhteet. Isäntä tässä vain ilmoittaa, että asia on hoidossa:


Niin he ollessansa koolla kysyivät häneltä sanoen: "Isäntä, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat (αποκαθιστανεις) Israelille kuningaskunnan (την βασιλειαν τω ισραηλ)?" Hän sanoi heille: "Ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa voimalla (εν τη ιδια εξουσια) on asettanut (εθετο), vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman (δυναμιν), ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka". Kun hän oli tämän sanonut, kohotettiin hänet ylös heidän nähtensä, ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään. Ja kun he katselivat taivaalle hänen mennessään, niin katso, heidän tykönänsä seisoi kaksi miestä valkeissa vaatteissa; ja nämä sanoivat: "Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla, kuin te näitte hänen taivaaseen menevän." (44 Apt 1:6-11)


##

A05B67Fi


Luvattu Pyhä Henki vuodatettiin, kun Jeesuksen ylösnousemisesta oli kulunut 50 ja ylösotosta 10 vuorokautta.


Ja viidenkymmenen päivän täyttyessä (και εν τω συμπληρουσθαι την ημεραν της πεντηκοστης), olivat he kaikki yksimielisesti yhdessä (ησαν απαντες ομοθυμαδον επι το αυτο). Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niinkuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he näkivät kieliä, jotka jakaantuivat niinkuin tuli ja hän asettui heidän itsekunkin päälle. Ja he kaikki täyttyivät Pyhällä Hengellä ja alkoivat puhua muilla kielillä, sen mukaan mitä Henki antoi heille puhuttavaksi. (44 Apt 2:1-4)


##

A05B68Fi


Kun viisikymmentä päivää Jeesuksen ylösnousemuksesta oli kulunut, vietettiin Israelissa Vanhan Liiton viikkojuhlaa. Juhlan takia kaupungissa oli paljon juhlavieraita, osa heistä kaukaakin tulleita, kun Pyhän Hengen vuodattamisesta aiheutunut humahdus kuului. Ihmiset juoksivat kokoon ihmettelemään ja kummastelemaan outoa ilmiötä. Silloin apostolit ja opetuslapset astuivat esiin ja Pietari antoi kansalle selityksen, siitä mistä tässä oli kyse:


Miehet, juutalaiset ja kaikki Jerusalemissa asuvaiset, olkoon tämä teille tiettävä, ja ottakaa minun sanani korviinne. Eivät nämä ole juovuksissa, niinkuin te luulette; sillä nyt on vasta kolmas hetki päivästä. Vaan tämä on se, mikä on sanottu profeetta Jooelin kautta:


"Ja on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että minä vuodatan Henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, ja nuorukaisenne näkyjä näkevät, ja vanhuksenne unia uneksuvat. Ja myös palvelijaini ja palvelijattarieni päälle minä niinä päivinä vuodatan Henkeni, ja he ennustavat. Ja minä annan näkyä ihmeitä ylhäällä taivaalla ja merkkejä alhaalla maan päällä, verta ja tulta ja savupatsaita. Aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennenkuin Isännän päivä tulee, se suuri ja julkinen. Ja on tapahtuva, että jokainen, joka huutaa avuksi Isännän nimeä, pelastuu."


Te Israelin miehet, kuulkaa nämä sanat: Jeesuksen, Nasaretilaisen, sen miehen, josta Jumala todisti teille voimallisilla teoilla ja ihmeillä ja merkeillä, joita Jumala hänen kauttansa teki teidän keskellänne, niinkuin te itse tiedätte, hänet, joka teille luovutettiin, Jumalan ennaltamäärätyn päätöksen ja edeltätietämyksen mukaan, te laittomien kätten kautta naulitsitte ristille ja tapoitte. Hänet Jumala nosti ylös päästämällä irti kuoleman synnytystuskista, niinkuin ei ollutkaan mahdollista, että hän olisi voinut hänet pitää. Sillä Daavid sanoo hänestä:


"Minä näen alati edessäni Isännän, sillä hän on minun oikealla puolellani, etten horjahtaisi. Sentähden minun sydämeni iloitsee ja kieleni riemuitsee, ja myös minun lihani on lepäävä toivossa; sillä sinä et hylkää minun sieluani tuonelaan etkä salli Pyhäsi nähdä katoavaisuutta. Sinä teet minulle tiettäviksi elämän tiet, sinä täytät minut ilolla kasvojesi edessä."


Te miehet, veljet, on lupa teille rohkeasti sanoa, mitä kantaisäämme Daavidiin tulee, että hän on sekä kuollut että haudattu; onhan hänen hautansa meidän keskellämme vielä tänäkin päivänä. Koska hän oli profeetta ja tiesi, että Jumala oli valalla vannonut nostavansa ja asettavansa hänen valtaistuimelleen Voidellun, hänen kupeittensa hedelmän lihan mukaan, niin hän edeltä nähden puhui Voidellun ylösnousemuksesta, sanoen, ettei Voideltu ollut jäävä hyljätyksi tuonelaan eikä hänen ruumiinsa näkevä katoavaisuutta. Tämän Jeesuksen on Jumala nostanut ylös, minkä todistajia me kaikki olemme. Koska hän siis on Jumalan oikean käden voimalla korotettu ja on Isältä saanut Pyhän Hengen lupauksen, on hän vuodattanut sen, minkä te nyt näette ja kuulette. Sillä ei Daavid ole astunut ylös taivaisiin, vaan hän sanoo itse:


"Isäntä sanoi minun Isännälleni: Istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi astinlaudaksi."


Varmasti tuntekoon siis koko Israelin huone, että Jumala on hänet Isännäksi ja Voidelluksi tehnyt, tämän Jeesuksen, jonka te ristiinnaulitsitte. (44 Apt 2:14-36)


##

A05B69Fi


Siinä se oli evankeliumin esitys, ensimmäinen saarna (kerygma) kautta aikojen. Pietarin leipätekstissä on kuin kolme alkua ja yksi tulos: HENGEN vuodatus, JEESUS NASARETILAISEN kuolema ja ylösnousemus, MINUN iloni aihe ja JUMALAN kuningaskunta. Jokaisen aiheensa Pietari päättää lainaukseen Vanhan Testamentin vastaavasta profetiasta, jonka jälkeen kuin yhteenvetona lausuu sanat:


Varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, että Jumala on hänet Isännäksi ja Voidelluksi tehnyt, tämän Jeesuksen, jonka te ristiinnaulitsitte. (44 Apt 2:36)


##

A05B70Fi


Pietari ei tässä puhu pelkästään juutalaisille, sillä juutalaiset ovat vain yksi Israelin heimoista. Muut heimot olivat hävinneet kansojen mereen jo ennenkuin Uudesta Liitosta tiedettiin mitään, mutta juuri niillä on suuri, symbolinen merkitys kansasta, joka tulee osalliseksi siitä lupauksesta joka Aabrahamille annettiin. Lupauksen sanamuotohan oli tämä:


Lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Niin minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi, ja sinä olet tuleva siunaukseksi. Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä. (01 1.Ms 12:2-3)

##

A05B71Fi


Yksi asia Pietarin saarnasta kuitenkin näyttää puuttuvan: Siinä ei mainita sanaa synti. Vain Jeesuksen murhaaminen, jonka juutalaiset suorittivat roomalaisen välikätensä kautta, mainitaan. Kaikki muut ihmisten synnit, epäjumalien palvonnat, kuvapatsaat, luomisjärjestyksen mukaisen hallintojärjestelmän syrjäyttäminen, tapot ja murhat, huoruus, varkaudet, väärät todistukset ja ahneus eivät olleet verrattavissa siihen, että nämä ihmiset olivat tappaneet sen ainoan ihmisen, joka tästä maailmasta on kunnialla selvinnyt ja siten osoittanut ansaitsevansa sen arvon ja aseman joka hänellä Jumalan poikana on.


##

A05B72Fi


Index 24


Seuraava sivu: Jumalan Kuningaskunnan avaimet