###A02 EvA eiku 24 plain 12 eu02

Luku 2 kirjasta EVANKELIUMI

2020-10-29, 29, B01-B97, m. 011 EvA eiku 24 PLUS print

 

 

Taivasten Kuningaskunnan ohjelmajulistus

 

##

A02B01Fi

Juutalaisten pakkosiirtolaisuus Babylonissa oli kestänyt 70 vuotta, kun he vuonna 538 eKr saivat luvan palata maahansa. Paluumuuttajia ensimmäiseen lähtöön löytyi vain runsaat 42000. He saivat myös luvan ryhtyä rakentamaan temppeliä, mutta työn alku viivästyi vihollisten salahankkeiden takia.

##

A02B02Fi

Juutalaisten rakentama uusi temppeli oli vaatimaton, eikä Jumalan kunnia täyttänyt sitä, kuten ilmestysmajaa tai Salomonin temppeliä silloin, kun ne valmistuivat. Mutta jo noin 740 vuotta ennen Kristuksen syntymää Jesaja oli ilmoittanut Jumalan kunnian ilmestymisestä:

Huutavan ääni kuuluu: "Valmistakaa Olevalle tie erämaahan, tehkää arolle tasaiset polut meidän Jumalallemme. Kaikki laaksot korotettakoon, kaikki vuoret ja kukkulat alennettakoon; koleikot tulkoot tasangoksi ja kalliolouhut lakeaksi maaksi. Olevan kunnia ilmestyy: kaikki liha saa sen nähdä. Sillä Olevan suu on puhunut." (23 Jes 40:3-5)

##

A02B03Fi

Juutalaisten oli tiedettävä, että kukaan ei voi nähdä Jumalan kunniaa ja jäädä eloon. Jopa Jumalalle pyhitetyn temppelin "kaikkeinpyhimpään" ei voinut mennä kukaan, paitsi ylipappi, joka huolellisten puhdistus- ja pyhittäytymistoimien jälkeen kävi huoneessa kerran vuodessa suorittamassa vaaditut uhritoimitukset. Jos nyt temppelin Jumala itse ilmestyisi kansansa keskuuteen, eikö se olisi jotakin vielä vaarallisempaa? Ei se ainakaan hyvältä uutiselta tuntunut.

##

A02B04Fi

Malakia, joka oli viimeinen "pienistä profeetoista", kertoo samoista asioista, kuin Jesaja, mutta ilmoittaa kaksi uutta nimeä: Adon, joka on kuin tavallinen isäntä, ja Meleh Brit, Liiton Enkeli tai Ruhtinas, joille Isännän enkeli valmistaa tien. Selvää on, että ensin tulee se, joka valmistaa tien, mutta jos itse Adon, Isäntä, tulee ensin temppeliinsä, ja sitten yllättäen temppeliinsä, täytyy sen olla kaksi erillistä tapahtumaa.

Katso, minä lähetän sanansaattajani (Malaki), ja hän on valmistava tien minun eteeni. Ja äkisti on tuleva temppeliinsä Isäntä (Adon), jota te etsitte, ja liiton enkeli (Malah berit), jota te halajatte. Katso, hän tulee, sanoo Sotajoukkojen Oleva (Jehovah Sebaot). Mutta kuka kestää hänen tulemisensa päivän, ja kuka voi pysyä, kun hän ilmestyy? Sillä hän on niinkuin kultasepän tuli ja niinkuin pesijäin saippua. (39 Mal 3:1-2)

##

A02B05Fi

Kun Juutalaiset itse lukivat Jesajan tekstiä, he eivät ääntäneet sitä oikein, vaan siinä, missä oli sana Jehova, he lausuivat Adonai. Tämä tehtiin siksi, ettei vahingossakaan olisi rikottu käskyä "Älä turhaan lausu Olevan, sinun, Jumalasi nimeä" (Lo tissa et-shem-Jehovah eloheika la-shshav), kts. 2.Ms 20:7, mutta näin tehdessään he olivat alentaneet Olevan ihmisten tasolle. Kun kyse on Vanhasta Testamentista, se on vähintään epäkunnioittavaa. Vasta kun Oleva itse oli syntynyt ihmiseksi, hänestä käytetään kreikan sanaa Kyrios, Isäntä. Suomalaisessa kirkkoraamatussa käytetty sana Herra tarkoittaa saksalaista sotaurhoa, Herr, joka hebreankielisen sanan Jehovah (Minä olen, Olevainen, Elävä Jumala) käännökseksi sopii yhtä huonosti, kuin se muinaissuomalaisista sotaurhoista käytetty sana "Uros", jota vieläkin käytetään heidän vuonna 862 perustamansa valtion nimenä. Mutta selvää on, ettei saksalainen, tai suomalais-ugrilainen sotamies ole Jumalan veroinen. Sellaiset sanat, kuin Herr tai Uros ovat aivan toisenlaisen valtajärjestelmän sanastoa. Sen valtajärjestelmän perustaja oli Nimrod, joka sotilaineen kaappasi vallan Baabelissa ja perusti ensimmäisen imperiumin. Oleva Jumala on alkulähde, ja kaikki minkä hän loi, on hänen. Hän ei ole saanut valtaansa ihmisiä teurastamalla, vaan lunastamalla ihmiset teurastajan vallasta.

##

A02B06Fi

Kyse ei siis ole kenestä tahansa herrasta tai uroksesta, vaan hänestä, jonka kautta maailma luotiin. Jumalan esikoinen oli tulossa maailmaan, täyttääkseen koko luomistyön tärkeimmän vaiheen itse, henkilökohtaisesti. Monet tiesivät odottaa Eevalle, Aabrahamille, Iisakille, Jaakobille ja Joosefille annettujen lupauksien täyttymistä, Davidille luvatun messiaskuninkaan tulemista ja muiden profetioiden täytymistä, mutta Jesajan profetiat antavat tulijasta aivan erilaisen kuvan:

Katso, minun orjani menestyy, hän on nouseva, kohoava ja sangen korkea oleva. Niinkuin monet kauhistuivat häntä - sillä niin runneltu, ei enää ihmisenkaltainen, oli hänen muotonsa, hänen hahmonsa ei ollut ihmislasten hahmo - niin hän on saattava ihmetyksiin monet kansat, hänen tähtensä kuninkaat sulkevat suunsa. Sillä mitä heille ei ikinä ole kerrottu, sen he saavat nähdä, mitä he eivät ole kuulleet, sen he saavat havaita. Kuka uskoo meidän saarnamme (Mi ha'amin lishmutanu), kenelle Olevan käsivarsi ilmoitetaan? (23 Jes 52:13-53:1)

##

A02B07Fi

Ilmoitetut yksityiskohdat sopivat vain Jeesukseen:

Hän kasvoi Hänen kasvojensa edessä niinkuin vesa, niinkuin juuri kuivasta maasta. Ei ollut hänellä vartta eikä kauneutta; me näimme hänet, mutta ei ollut hänellä muotoa, johon me olisimme mielistyneet. 53:3 Hän oli ylenkatsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet. 53:4 Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan (Elohim) lyömänä ja vaivaamana, 53:5 mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut. 53:6 Me vaelsimme kaikki eksyksissä niinkuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen. Mutta Oleva heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme. 53:7 Häntä piinattiin, ja hän alistui siihen eikä suutansa avannut; niinkuin karitsa, joka teuraaksi viedään, niinkuin lammas, joka on ääneti keritsijäinsä edessä, niin ei hän suutansa avannut. 53:8 Ahdistettuna ja tuomittuna hänet otettiin pois, mutta kuka hänen polvikunnastaan sitä ajatteli? Sillä hänet temmattiin pois elävien maasta; minun kansani rikkomuksen tähden kohtasi rangaistus häntä. 53:9 Hänelle annettiin hauta jumalattomain joukossa; mutta rikkaan tykö hän tuli kuoltuansa, sillä hän ei ollut vääryyttä tehnyt eikä petosta ollut hänen suussansa. 53:10 Mutta Oleva (Jehova) näki hyväksi runnella häntä, lyödä hänet sairaudella. Jos sinä panet hänen sielunsa vikauhriksi, saa hän nähdä jälkeläisiä ja elää kauan, ja Olevan (Elohim) tahto toteutuu hänen kauttansa. 53:11 Sielunsa vaivan tähden hän saa nähdä sen ja tulee ravituksi. Tuntemuksensa kautta hän, minun vanhurskas orjani, vanhurskauttaa monet, sälyttäen päällensä heidän pahat tekonsa. 53:12 Sentähden minä jaan hänelle osan suurten joukossa, ja väkevien kanssa hän saalista jakaa; sillä hän antoi sielunsa alttiiksi kuolemaan, ja hänet luettiin pahantekijäin joukkoon, hän kantoi monien synnit, ja hän rukoili pahantekijäin puolesta. (23 Jes 53:2-12)

##

A02B08Fi

Juutalaisille, joka odottivat suurta kansallista johtajaa, ylipappia ja profeettaa tämä oli suorastaan nöyryyttävä ennustus, ja tämä, kuten muutkin vastaavat ennustukset, näytti olevan myös ristiriitainen niiden lupauksien kanssa, jotka sentään perustuivat niihin messias-ennustuksiin, joissa tuleva kuningas on suuri kansojen valtias.

##

A02B09Fi

Noin 400 vuotta ennen Jeesuksen syntymää profeetat vaikenivat. Viimeisen profetian antoi Malakia, joka kirjansa lopussa julistaa:

Katso, minä lähetän teille profeetta Elian, ennenkuin tulee Olevan päivä, se suuri ja peljättävä. Ja hän on kääntävä jälleen isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet heidän isiensä puoleen, etten minä tulisi ja löisi maata, vihkisi sitä tuhon omaksi. (39 Mal 4:5-6)

##

A02B10Fi

Profeettojen vaikenemisen jälkeen alkaa myrskyinen aika. Aleksanteri Makedonialainen valloittaa Jerusalemin ja koko Lähi-idän ja hänen kuolemansa jälkeen uudet vallanpitäjät näyttävät julmat kasvonsa. Juudeassa näyttämölle astuvat aseelliset kansanjohtajat sekä uskonnolliset gurut, fariseukset ja heidän kirjurinsa, joita sanottiin kirjanoppineiksi. He olivat aikansa mielipidejohtajia, mutta heille ei suotu sitä kunniaa, että he olisivat päässeet Messiaan airueiksi. Heiltä puuttui myös se moraalinen auktoriteetti, jonka yhteistyö Jumalan Hengen kanssa profeetalle antaa.

##

A02B11Fi

Johannes Kastajan syntymä muutti tilanteen. Markus kertoo:

Jeesus Voidellun, Jumalan Pojan, evankeliumin alku. 1:2 Niinkuin profeetoissa on kirjoitettuna: "Katso, minä lähetän enkelini sinun kasvojesi edellä, ja hän on valmistava sinun tiesi sinun edelläsi". 1:3 "Huutavan ääni kuuluu erämaassa: 'Valmistakaa Isännälle tie, tehkää polut hänelle tasaisiksi'". 1:4 Tuli Johannes (εγενετο ιωαννης), joka kastoi erδmaassa (βαπτιζων εν τη ερημω) ja saarnasi mielenmuutoksen kastetta syntien hylkδämiseksi (και κηρυσσων βαπτισμα μετανοιας εις αφεσιν αμαρτιων). 1:5 Ja koko Juudean maa ja jerusalemilaiset vaelsivat hδnen tykönsä, ja hän kastoi heidät kaikki Jordanin virrassa, kun he tunnustivat syntinsä. 1:6 Ja Johanneksella oli puku kamelinkarvoista ja vyötäisillään nahkavyö; ja hän söi heinäsirkkoja ja metsähunajaa. 1:7 Ja hän saarnasi sanoen: "Minun jälkeeni tulee minua väkevämpi, jonka kengänpaulaa minä en ole kelvollinen maahan kumartuneena päästämään. 1:8 Minä kastoin teidät vedessä, mutta hän kastaa teidät Pyhällä Hengessä." (41 Mark 1:1-8)

##

A02B12Fi

Sitten myös Jeesus itse tuli hänen kastettavakseen:

Ja tapahtui (και εγενετο) niinδ päivinä, että Jeesus tuli Galilean Nasaretista ja Johannes upotti hänet Jordaniin (και εβαπτισθη υπο ιωαννου εις τον ιορδανην). 1:10 Ja heti Hδnen vedestä ylös noustessaan, hän näki taivasten repeävän ja Hengen niinkuin kyyhkysen laskeutuvan hänen päällensä. 1:11 Ja taivaista tuli ääni (και φωνη εγενετο εκ των ουρανων): "Sinδ olet minun rakas Poikani (συ ει ο υιος μου ο αγαπητος), johon minδ olen mielistynyt (εν ω ευδοκησα)". (41 Mark 1:9-11)

##

A02B13Fi

Lainaamme edelleen Markuksen tekstiä, sillä hän kirjoittaa lyhyesti:

Heti sen jälkeen Henki heitti hänet erämaahan. Ja hän oli siellä erämaassa neljäkymmentä päivää, saatanan koeteltavana, ja hän oli petojen seassa; ja enkelit tekivät hänelle palvelusta. (41 Mark 1:12-13)

##

A02B14Fi

Profeettojen tehtävänä oli ollut antaa niin tarkat ennakkotiedot Jumalan Pojan tulosta rakennustyömaalleen, että muut rakentajat osaisivat ottaa hänet vastaan asiaankuuluvan arvokkaasti ja alistua hänen valtaansa yhtä nöyrästi kuin Johannes Kastaja. Työmaapäiväkirjan pitäjiä oli neljä, Matteus, Markus, Luukas ja Johannes, joiden kaikkien kertomuksia sanotaan nyt sanotaan "evankeliumeiksi" ja niiden kirjoittajia evankelistoiksi.

##

A02B15Fi

Edellä jo selvitimme, että sana "evankeliumi" tarkoittaa ilosanomaa. Mutta onhan niitä ilosanomia niin monenlaisia. Jollekin saattaa olla ilosanoma, että isä tulee selvänä kotiin, ja jollekin toiselle se, että sisko pääsi sahalle töihin. Seurataanpa, miten nämä neljä valtuutettua evankelistaa lähestyvät asiaa. Marssijärjestys näyttää seuraavalta: Johannes Kastaja suorittaa esityön, sitten Jeesus tulee hänen kastettavakseen ja saa Isän Jumalan siunauksen ja Pyhän Hengen, jonka jälkeen Henki heittää Jeesuksen erämaahan. Neljäkymmenen vuorokauden ajan Jeesus on syömättä mitään, ja Saatana koettelee häntä.

##

A02B16Fi

Synnin orjuudessa syntynyt ihmiskunta sai kuulla Evankeliumin alkeet ensimmäistä kertaa Johannes Kastajan suusta:

Niinä päivinä tuli Johannes Kastaja ja saarnasi Juudean erämaassa ja sanoi: "Muuttakaa mielenne (μετανοειτε), sillδ Taivasten Kuningaskunta on tullut lähelle". Sillä hän on se, josta profeetta Jesaja puhuu sanoen: "Huutavan ääni kuuluu erämaassa: 'Valmistakaa Isännälle (κυριου) tie, tehkδä polut hänelle tasaisiksi'." (40 Mt 3:1-3)

##

A02B17Fi

Saatanalle sana Jumalan kuningaskunnasta oli uhkakuva. Saatana oli jo pitkään kehitellyt sotilaspoliittista valtiomahtia, jossa talouselämä, uskonto ja sotilaspoliittinen valta yhdistyvät saumattomaksi järjestelmäksi. Saadakseen Jeesuksen käännytetyksi puolelleen hän tarjoaa vanhoja, mutta tehokkaita syöttejä: helpompaa tapaa hankkia leipää, uskonnollista huuhaata ja lopulta koko babylonialaisen valtarakenteensa pääministerin paikkaa. Jeesus torjuu kaikki saatanan petosyritykset Jumalan sanalla, jonka jälkeen enkelit tekevät hänelle palvelusta.

##

A02B18Fi

Erämaasta Jeesus menee Galileaan ja tekee siellä ensimmäiset tunnustekonsa. Sitten hän vielä palaa kotikaupunkiinsa Nasaretiin ja menee sapattina synagogaan.

Niin hänelle annettiin profeetta Jesajan kirja, ja kun hän avasi kirjan, löysi hän sen paikan, jossa oli kirjoitettuna: "Isännän Henki on minun päälläni (πνευμα κυριου επ εμε), sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille (ου ενεκεν εχρισεν με ευαγγελιζεσθαι πτωχοις); lähettänyt minut parantamaan niitä, joilla on särjetty sydän, saarnaamaan (κηρυξαι) vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, lähettämään sorretut vapauteen, saarnaamaan Isännän otollista vuotta (κηρυξαι ενιαυτον κυριου δεκτον)". Ja käärittyään kirjan kokoon hän antoi sen palvelijalle ja istuutui; ja kaikkien synagogassa olevien silmät olivat häneen kiinnitetyt. (42 Luukas 4:17-20)

##

A02B19Fi

Teksti oli Jesajan jo yli 700 vuotta aiemmin kirjoittamaa tekstiä, mutta Jeesus ei lukenut sitä kokonaan:

Herrani, Olevan Henki (Ruah Adonai Jehovi) on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa (le'basar) nöyrille (anavim), lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä ja sokeille näkönsä saamista, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kirvoitusta, julistamaan Olevan (Jehovah) otollista vuotta ja meidän Jumalamme (Elohim) kostonpäivää, lohduttamaan kaikkia murheellisia, panemaan Siionin murheellisten päähän - antamaan heille - juhlapäähineen tuhkan sijaan, iloöljyä murheen sijaan, ylistyksen vaipan masentuneen hengen sijaan; ja heidän nimensä on oleva "vanhurskauden tammet", "Olevan istutus", Hänen kunniaksensa. (23 Jes 61:1-3)

##

A02B20Fi

Jeesuksen kuulijat tajusivat, että he olivat kuulleet "armon sanoja", myös siksi, että Jeesus oli jättänyt lukematta kohdan "ja meidän Jumalamme koston päivää" ja sitä seuraavan tekstin, mutta ottivat nokkiinsa siitä, että kotikylän poika oli tullut näin viisaaksi:

Ja käärittyään kirjan kokoon hän antoi sen palvelijalle ja istuutui; ja kaikkien synagogassa olevien silmät olivat häneen kiinnitetyt. Niin hän rupesi puhumaan heille: "Tänä päivänä tämä kirjoitus on täyttynyt (πεπληρωται) teidän korvainne kuullen". Ja kaikki lausuivat hänestä hyvän todistuksen (και παντες εμαρτυρουν αυτω) ja ihmettelivδt (και εθαυμαζον) niitδ armon sanoja (επι τοις λογοις της χαριτος), jotka hδnen suustansa lähtivät; ja he sanoivat: "Eikö tämä ole Joosefin poika?" (42 Lk 4:20-22)

##

A02B21Fi

Joosefin poika totta tosiaan. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa kerrotaan Joosefista, jota hänen veljensä vihasivat niin, etteivät pystyneet sanomaan hänelle hyvää sanaa. Jeesus tajusi repliikin merkityksen, ja vastasi heti:

Niin hän sanoi heille: "Kaiketi aiotte sanoa minulle tämän sananlaskun: 'Parantaja, paranna itsesi '; 'tee täälläkin, kotikaupungissasi, niitä suuria tekoja, joita olemme kuulleet tapahtuneen Kapernaumissa'." 4:24 Ja hän sanoi: "Amen minä sanon teille: ei kukaan profeetta ole otollinen kotikaupungissaan. 4:25 Minä sanon teille totuudessa: monta leskeä oli Eliaan aikana Israelissa, kun taivas oli suljettuna kolme vuotta ja kuusi kuukautta ja suuri nälkä tuli kaikkeen maahan, 4:26 eikä Eliasta lähetetty kenenkään tykö heistä, vaan ainoastaan leskivaimon tykö Siidonin-maan Sareptaan. 4:27 Ja monta pitalista miestä oli profeetta Elisan aikana Israelissa, eikä kukaan heistä tullut puhdistetuksi, vaan ainoastaan Neeman, syyrialainen." (42 Lk 4:23-27)

##

A02B22Fi

Kun kotikylän poika ei kelvannut, niin miten olisi pari filistealaista? Jeesus oli kajonnut juutalaiseen rasismiin ja tuloksen saattoi arvata:

Tämän kuullessaan kaikki, jotka olivat synagoogassa, tulivat kiukkua täyteen ja nousivat ja ajoivat hänet ulos kaupungista ja veivät hänet sen vuoren jyrkänteelle asti, jolle heidän kaupunkinsa oli rakennettu, syöstäkseen hänet alas. Mutta hän lähti pois käyden heidän keskitsensä. (42 Lk 4:28-30)

##

A02B23Fi

Nasaretin juutalaiset ehkä luulivat päässeensä eroon Jeesuksesta, mutta Kapernaumin juutalaiset kuuntelivat Jeesusta rauhallisesti:

Ja hän meni alas Kapernaumiin, Galilean kaupunkiin, ja opetti kansaa sapattina. 4:32 Ja he olivat hämmästyksissään hänen opetuksestansa, sillä hänen puheessaan oli valta. (42 Luukas 4:31-32)

Ja hän meni alas Kapernaumiin (και κατηλθεν εις καπερναουμ), Galilean kaupunkiin (πολιν της γαλιλαιας), ja opetti kansaa sapattina (και ην διδασκων αυτους εν τοις σαββασιν). 4:32 Ja he olivat hδmmästyksissään hänen opetuksestansa (και εξεπλησσοντο επι τη διδαχη αυτου), sillδ hänen puheessaan oli valta (οτι εν εξουσια ην ο λογος αυτου). (42 Lk 4:31-32)

##

A02B24Fi

Kreikan kielen sana eks'ousia ilmoittaa vallan olemuksen. Sana ουσία (oleminen, olo, s. o. elδmä) tarkoittaa sitä, joka on, ja etuliite eks (έκ, vok. edellä εξ) sitä, mikä jostakin lähtee. Mutta Olevaisia on vain yksi, ja hän on Jumala. Vain Jumala on itsenäinen ja riippumaton. Pirut, riivaajat eli demonit ovat Jumalan luomia henkiolentoja, jotka kapinoimaan ryhtyessään olivat menettäneet sen vallan, mikä heillä Jumalan yhteydessä oli ollut, mutta yrittävät nyt liittyä ihmisiin. Jeesuksen edessä luusereitten valta ei kuitenkaan kestä. Luukas kertoo:


Ja synagoogassa oli mies, jossa oli saastaisen demonin henki. Tämä huusi suurella äänellä 4:34 sanoen "Voi, mitä sinulla on meidän kanssamme tekemistä, Jeesus Nasaretilainen? Oletko tullut meitä tuhoamaan? Minä tiedän, kuka sinä olet, sinä Jumalan Pyhä (οιδα σε τις ει ο αγιος του θεου)." 4:35 Niin Jeesus nuhteli hδntä sanoen: "Vaikene ja lähde hänestä". Ja demoni heitti hänet maahan heidän keskelleen ja lähti hänestä, häntä ollenkaan vahingoittamatta. 4:36 Ja heidät kaikki valtasi hämmästys, ja he puhuivat keskenään sanoen: "Mitä tämä puhe on, sillä hän käskee vallalla ja voimalla saastaisia henkiä, ja ne lähtevät ulos?" 4:37 Ja maine hänestä levisi kaikkialle ympäristön seutuihin (και εξεπορευετο ηχος περι αυτου εις παντα τοπον της περιχωρου). (42 Luukas 4:33-37)

##

A02B25Fi

Jumalaa vastaan kapinoiva ruhtinas, diabolos, joukkoineen pyrkii varastamaan, hävittämään ja tuhoamaan mahdollisimman paljon, että ihmiset yrittäisivät imarrella ja lepytellä häntä ja pokkuroisivat hänen edessään. Mutta Jeesus oli toista maata. Kun ihmiset huomasivat sen, he olivat nopeita muuttamaan taktiikkaansa käyttääkseen tilaisuutta hyväkseen. Eikä Jeesus sitä vastustanutkaan.

Niin hän nousi ja meni synagoogasta Simonin kotiin. Ja Simonin anoppi sairasti kovaa kuumetta, ja he rukoilivat Jeesusta hänen puolestansa. 4:39 Niin hän meni ja kumartui hänen ylitsensä ja nuhteli kuumetta, ja se lähti hänestä; ja heti vaimo nousi ja palveli heitä. 4:40 Auringon laskiessa kaikki, joilla oli sairaita, mikä missäkin taudissa, veivät ne hänen tykönsä. Ja hän pani kätensä heidän itsekunkin päälle ja paransi heidät. 4:41 Myös lähtivät demonit ulos monesta, huutaen ja sanoen (εξηρχετο δε και δαιμονια απο πολλων κραζοντα και λεγοντα οτι): "Sinδ olet Voideltu, Jumalan Poika (συ ει ο χριστος ο υιος του θεου)!" Mutta hδn nuhteli niitä eikä sallinut niiden puhua, koska ne tiesivät hänen olevan Voidellun (οτι ηδεισαν τον χριστον αυτον ειναι). (42 Luukas 4:38-41)

Niin hän nousi ja meni synagoogasta Simonin kotiin (αναστας δε εκ της συναγωγης εισηλθεν εις την οικιαν σιμωνος). Ja Simonin anoppi sairasti kovaa kuumetta (η πενθερα δε του σιμωνος ην συνεχομενη πυρετω μεγαλω), ja he rukoilivat Jeesusta hδnen puolestansa (και ηρωτησαν αυτον περι αυτης.) 4:39 Niin hδn meni ja kumartui hänen ylitsensä ja nuhteli kuumetta (και επιστας επανω αυτης επετιμησεν τω πυρετω), ja se lδhti hänestä (και αφηκεν αυτην); ja heti vaimo nousi ja palveli heitδ (παραχρημα δε αναστασα διηκονει αυτοις). 4:40 Auringon laskiessa kaikki, joilla oli sairaita (δυνοντος δε του ηλιου παντες οσοι ειχον ασθενουντας), mikδ missäkin taudissa (νοσοις ποικιλαις), veivδt ne hänen tykönsä (ηγαγον αυτους προς αυτον). Ja hδn pani kätensä heidän itsekunkin päälle ja paransi heidät (ο δε ενι εκαστω αυτων τας χειρας επιθεις εθεραπευσεν αυτους). 4:41 Myφs lähtivät demonit ulos monesta, huutaen ja sanoen (εξηρχετο δε και δαιμονια απο πολλων κραζοντα και λεγοντα οτι): "Sinδ olet Voideltu, Jumalan Poika (συ ει ο χριστος ο υιος του θεου)!" Mutta hδn nuhteli niitä eikä sallinut niiden puhua (και επιτιμων ουκ εια αυτα λαλειν), koska ne tiesivδt hänen olevan Voidellun (οτι ηδεισαν τον χριστον αυτον ειναι). (42 Luukas 4:38-41)

##

A02B26Fi

Jeesus paransi niitä, jotka tavalla tai toisella tulivat häneltä apua pyytämään, Mutta Jeesus oli tullut poistamaan koko ongelman, eikä pelkästään sen seurauksia. Hän oli kasteessa sitoutunut tekemään sen, mikä lopettaa synnin maailmasta, ja eheyttää jokaisen ihmisen, joka hänen luokseen tulee ja hänen neuvojaan noudattaa. Ohjeen nimi on evankeliumi, ja sen julistaminen sanoin ja teoin oli hänen työnsä, joka pakotti hänet tekemään muutakin kuin päivystämään poliklinikalla.


Ja päivän tultua hän lähti pois ja meni autioon paikkaan (γενομενης δε ημερας εξελθων επορευθη εις ερημον τοπον); mutta kansa etsi hδntä, ja saavuttuaan hänen luokseen he pidättelivät häntä lähtemästä heidän luotansa. 4:43 Mutta hän sanoi heille: "Minun tulee muillekin kaupungeille julistaa Jumalan kuningaskunnan evankeliumia, sillä siihen minut on lähetetty". 4:44 Ja hän saarnasi Galilean synagoogissa. (42 Luukas 4:42-44)

##

A02B27Fi

Jeesus oli julistanut Hyvää Sanomaa Pyhän Hengen voimassa, mutta vastaanotto oli ollut vaisu. Ihmisen oli muututtava. Johannes Kastajan vangitsemisen jälkeen Jeesus alkoi julistaa itse sitä samaa sanomaa, jolla myös Johannes Kastaja oli aloittanut julkisen toimintansa:

Siitä lähtien Jeesus rupesi saarnaamaan ja sanomaan: "Muuttakaa mielenne (μετανοειτε), sillä taivasten kuningaskunta on tullut lähelle". (40 Mt 4:17)

##

A02B28Fi

Kysymys ei ole katumuksesta, eikä parannuksesta, vaan uskosta. Ihmisen, joka ennen uskoi ihmiseen tai mihin tahansa muuhun epäjumalaan, on vaihdettava uskon kohdetta. Uskon kohteeksi on valittava se, johon voi luottaa. Valinta on helppo, koska luotettavia uskon kohteita on vain yksi:

Mutta sittenkuin Johannes oli pantu vankeuteen, meni Jeesus Galileaan saarnaten (κυρύσσων) Jumalan kuningaskunnan evankeliumia ja sanoi: "Aika on täyttynyt, ja Jumalan kuningaskunta on tullut lähelle; muuttakaa mielenne (μετανοειτε) ja uskokaa evankeliumi". (41 Mark 1:14-15).

##

A02B29Fi

Kaikki menee uusiksi. Ihmisen, joka ennen uskoi itseensä, on Jumalaan uskoakseen luovuttava uskosta ihmiseen ja ihmisten kuvitelmiin.

##

A02B30Fi

Jumala ei ole demokraatti. Kyse on kuningaskunnasta, jonka kansalaisuuden hankkiminen on tullut ajankohtaiseksi, eikä kysymys ole mistään muodollisuudesta. Asian yksityiskohtaiseen selostamiseen neljä evankelistaa käyttävät 260 sivua, ja apostolisen ekklesian (εκκλησία) kynδmiehet vielä yli 350 sivua, mikä kertoo sen, että kyse ei ole mistään alennusmyyntituotteesta eikä viiden minuutin evankeliointiristiretkestä. Jumalan kuningaskunnan kansalaisuutta ei voi kukaan saada panematta peliin kaikkia resurssejaan. Yksin usko on sellainen asia, jota ei voi jakaa. Sinä uskot joko Jumalan evankeliumin, tai perustat elämäsi jonkun muun uskomuksen varaan. Ja koska lähtökohtana kaikilla ihmisillä on usko ihmiseen, on mielessä tapahduttava täydellinen paradigman vaihto. Itseriittoisille ihmisille evankeliumilla ei siis ollut mitään annettavaa.

##

A02B31Fi

Jeesuksen julistuksessa kaksi asiaa kulkevat rinta rinnan. Hän käskee ihmisiä muuttamaan mielensä ja julistaa samalla itse Jumalan Kuningaskuntaa sekä sanoin että teoin:

Ja Jeesus kierteli kautta koko Galilean ja opettaen heidän synagoogissaan ja saarnaten Kuningaskunnan evankeliumia ja parantaen kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista raihnautta, mitä kansassa oli. (40 Mt 4:23)

##

A02B32Fi

Parantamalla sairaita Jeesus osoitti valtuutensa antaa syntejä anteeksi:

Mutta tietääksenne, että Ihmisen Pojalla (ο υιος του ανθρωπου) on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi, niin - hän sanoi halvatulle - nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi. (40 Mt 9:6)

##

A02B33Fi

Synnin takia ihmisen psykosomaattinen elämä on matka kohti väistämätöntä kuolemaa. Jeesus osoitti, että hän on tullut voittaakseen kuoleman vallan ja pystyi pysäyttämään koko prosessin. Jeesus saattoi kyllä mennä sairaan ohikin, sillä hän paransi vain ne, jotka häneltä apua pyysivät. Sangen paljon oli niitäkin, jotka eivät häneen uskoneet, sekä ylpeitä, jotka eivät häneltä apua hakeneet. Erityisen vaisu oli Jumalan pojan vastaanotto Nasaretissa, jossa hän oli kasvanut.

Ja heidän epäuskonsa tähden hän ei tehnyt siellä monta voimallista tekoa. (40 Mt 13:58)

##

A02B34Fi

Jeesus myös ajoi ulos riivaajia eli demoneita, mikä kertoo siitä, että demonit täyttävät mielellään sen paikan, joka ihmisessä on varattu Pyhän Hengen asunnoksi.

Ja maine hänestä levisi koko Syyriaan, ja hänen luoksensa tuotiin kaikki vaivaiset, monenlaisten tautien ja kipujen rasittamat, ja pirujen riivaamat, ja kaatumatautiset ja halvatut; ja hän paransi heidät. (40 Mt 4:24)

##

A02B35Fi

Jumala loi kaiken hyvin Kristuksessa, esikoisessaan. Turhuus ja valhe, viha ja kuolema ovat ihmisen vapaan tahdon valintojen hedelmiä. Vielä sen jälkeenkin, kun Adam ja Eva olivat valinneet oman tahdon tien, he ehkä luulivat vielä, että heidän kohtalonsa oli heidän omissa käsissään, vaikka Jumala oli sanonut:

Ja Oleva Jumala käski ihmistä sanoen: "Syö vapaasti kaikista muista puutarhan puista, mutta hyvän ja pahan tuntemisen puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman". (01 1.Ms 2:16-17)

##

A02B36Fi

Kun Adam söi hyvän ja pahan tuntemisen puun hedelmiä, häneltä meni tunto ja ihmisestä tuli zombi, lehmää tyhmempi. Meidän lehmät kävivät laitumella Vantaan rantaan ulottuvalla laitumella, mutta ne olivat niin viisaita, etteivät ne syöneet kulleroita, koska se on myrkyllinen. Ihmiset tekevät kaiken päinvastoin. Nyt ne himoavat sitä, mikä tappaa, sillä niiden tunto on turtunut. Älä siis päästä tuntoasi turtumaan, että kuulisit Jeesuksen puheen kun hän kutsuu, tai kun hänet sinulle esitellään.

##

A02B37Fi

Tottelemattomuuden tähden Adam menetti yhteytensä Jumalaan. Hän kuoli synnin tähden, ja sama jatkuu yhä. Ainut tapa, jolla turmeltu elämä voidaan uudistaa, on seurata Jeesusta, vaikka se toisinaan näyttää kaikkein vaikeimmalta ratkaisulta:


Mutta kun Jeesus näki paljon kansaa ympärillään, käski hän lähteä toiselle rannalle. 8:19 Ja eräs kirjanoppinut tuli ja sanoi hänelle: "Opettaja, minä seuraan sinua, mihin ikinä menet". 8:20 Niin Jeesus sanoi hänelle: "Ketuilla on luolat ja taivaan linnuilla pesät, mutta Ihmisen Pojalla ei ole, mihin hän päänsä kallistaisi". 8:21 Ja eräs toinen hänen opetuslapsistaan sanoi hänelle: "Isäntä (κυριε), salli minun ensin kδydä hautaamassa isäni". 8:22 Mutta Jeesus sanoi hänelle: "Seuraa sinä minua, ja anna kuolleitten haudata kuolleensa". 8:23 Ja hän astui venheeseen, ja hänen opetuslapsensa seurasivat häntä. (40 Mt 8:18-23)

##

A02B38Fi

Elämä ilman Jumalaa on mahdottomuus, sillä Jumala on ainut olevainen, ja ainut, joka on Elämä. On korkea aika myöntää, että kaikki elämä on riippuvaista hänestä ja suhteellista häneen, joka on = on. Mutta mitä tekee ihminen: Hän lähtee sanakikkailun tielle ja sanoo elämäksi sitä psykosomaattista prosessia, joka päättyy kuolemaan, ja yrittää todistella itselleen, ettei ylösnousemusta ja tuomiota ole.

##

A02B39Fi

Psykosomaattisen ihmisen kuolemasta seurasi myös kaikkien oikeuksien menetys. Varsinkaan Jumalalla ei ole mitään velvoitteita pelastaa ihmistä. Jumala on kuitenkin sääliväinen. Hänen Pyhä Henkensä etsii niitä ihmisiä, jotka haluavat ottaa vastaan hyvän sanoman ja tulla Jumalan kaltaiseksi ikuisuusolennoiksi. Mutta koska Jumalan sana aina toteutuu, on myös sen, joka kutsuttunakin hänen luokseen tulee, kuoltava synnille, sillä ei Jumala sinua minnekään hullujen paratiisiin ole kutsumassa. Edes armoa ei anneta sille, joka ei liity Jeesukseen kuollakseen yhdessä hänen kanssaan tämän maailman meiningille. Jesajakin kirjoittaa:

Jos jumalaton saa armon, ei hän opi vanhurskautta; oikeuden maassa hän tekee vääryyttä eikä näe Olevan korkeutta. (23 Jes 26:10)

##

A02B40Fi

Jesajan tekstin sana "oikeuden maasta" on tuhatvuotinen kuningaskunta, Jumalan lepopäivä eli sapatti, jonka kuluessa Jeesuksen hartioilla lepää kuninkuus, hänen pyhiensä toimiessa hallitusmiehinä. Kun Daniel on kertonut, miten kaikki tapahtuu, hänelle ilmoitetaan:

Siihen aikaan nousee Miikael, se suuri enkeliruhtinas, joka seisoo sinun kansasi lasten suojana. Ja se on oleva ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä saakka, kuin kansoja on ollut, hamaan siihen aikaan asti. Mutta siihen aikaan pelastetaan sinun kansasi, kaikki, jotka kirjaan kirjoitetut ovat. 12:2 Ja monet maan tomussa makaavista heräjävät, toiset iankaikkiseen elämään, toiset häpeään ja iankaikkiseen kauhistukseen. 12:3 Ja taidolliset loistavat, niinkuin taivaanvahvuus loistaa, ja ne, jotka monta vanhurskauteen saattavat, niinkuin tähdet, aina ja iankaikkisesti. (27 Dan 12:1-3)

##

A02B41Fi

Juutalaiset uskonoppineet olivat keksineet paljon sääntöjä, joilla yritettiin täsmentää Mooseksen lain lyhyitä ja ytimekkäitä elämänohjeita. Näitä "isien perinnäissääntöjä" Jeesus ei hyväksynyt ja rikkoi niitä jatkuvasti, jopa näytösluontoisesti. Pääsiäisuhrin uhraamista seuraavan juhlaviikon toisena sapattina Jeesus oli kulkemassa ohrapellon läpi, kun fariseukset esittivät hänelle sapattilepoa koskevan kysymyksen, mikä tarjosi Jeesukselle mahdollisuuden purkaa sapatista muodostuneiden väärinymmärrysten vyyhtiä perusteellisesti.

Niin tapahtui ensimmäisen jälkeisenä sapattina (εν σαββατω δευτεροπρωτω), ettδ hän kulki viljavainioiden läpi, ja hänen opetuslapsensa katkoivat tähkäpäitä, hiersivät niitä käsillään ja söivät. Silloin muutamat farisealaisista sanoivat: "Miksi teette, mitä ei ole lupa tehdä sapattina?" Mutta Jeesus vastasi heille ja sanoi: "Ettekö ole lukeneet sitä, mitä Daavid teki, kun hänen ja hänen seuralaistensa oli nälkä, kuinka hän meni Jumalan huoneeseen, otti esillepanoleivät (τους αρτους της προθεσεως) ja söi ja antoi seuralaisilleenkin, vaikkei niitä ole lupa syödä muiden kuin ainoastaan pappien?" Ja hän sanoi heille: "Ihmisen Poika on myös sapatin kuningas". (42 Lk 6:1-5)

##

A02B42Fi

Kreikkalaisen tekstin sanat 'εν σαββατω δευτεροπρωτω', Biblia 1923 kδännöksen mukaan "jälkisapattina", tai venäläisen käännöksen mukaan "sapattina, joka on ensimmäinen toisen (Pääsiäispäivän) jälkeen", ovat suora viittaus Tooran tekstin sanoihin "min mochorat ha-shabbat", englanniksi "the morrow after the Shabbath", josta Kolmannessa Mooseksen kirjassa sanotaan:

Ja Oleva puhui Moosekselle sanoen: 23:10 "Puhu israelilaisille ja sano heille: Kun te tulette siihen maahan, jonka minä teille annan, ja leikkaatte sen viljaa, niin viekää papille viljastanne uutislyhde. 23:11 Ja hän toimittakoon sen lyhteen heilutuksen Olevan edessä, että hänen mielisuosionsa tulisi teidän osaksenne; sapatin jälkeisenä päivänä (min mochorat ha-shabbat) pappi toimittakoon sen heilutuksen. (03 3.Ms 23:9-11)

##

A02B43Fi

Ohralyhde on Raamatun vertauskuva ylösnousseesta Jeesuksesta ja vehnä ihmisistä, joiden puolesta hän vuodatti verensä, minkä vertauskuvana Vanhan Liiton jumalanpalveluksessa on viini.

Ja sinä päivänä, jona teidän lyhteenne heilutus toimitetaan, uhratkaa virheetön, vuoden vanha karitsa polttouhriksi Olevalle, 23:13 ja siihen kuuluvaksi ruokauhriksi kaksi kymmenennestä lestyjä jauhoja, öljyyn sekoitettuna, uhriksi, suloiseksi tuoksuksi Olevalle, sekä siihen kuuluvaksi juomauhriksi neljännes hiin-mittaa viiniä. (03 3.Ms 23:12-13)

##

A02B44Fi

Lain mukaan viljaa ei saanut käyttää ravinnoksi ennenkuin siitä oli tuotu Jumalalle kuuluva uutinen:

Älkääkä syökö uutisleipää, paahdettuja jyviä tai tuleentumatonta viljaa ennen sitä päivää, jona tuotte Jumalallenne uhrilahjan. Se olkoon teille ikuinen säädös sukupolvesta sukupolveen, missä asuttekin. (03 3.Ms 23:14)

##

A02B45Fi

Ohralyhteen heilutus toi Elävän Jumalan mielisuosion tavalla, mitä Uudessa Testamentissa olisi sanottu vanhurskauttamiseksi. Ohralyhde tuotiinkin anniksi vasta sitten, kun Israelin pojat jo olivat siinä maassa, jonka Jumala oli heille luvannut. Joosuan kirjassa kerrotaan ensimmäisen pääsiäisen vietosta Luvatussa Maassa:

Kun israelilaiset olivat leiriytyneet Gilgaliin, viettivät he sen kuukauden neljäntenätoista päivänä, ehtoolla, pääsiäistä Jerikon arolla. 5:11 Ja pääsiäisen jälkeisenä päivänä he söivät sen maan tuotteista happamatonta leipää ja paahdettuja jyviä, juuri sinä päivänä. (06 Joosua 5:10-11)

##

A02B46Fi

Erämaavaelluksen jälkeen meilläkin on lupaus ja toivo päästä paremmille päivällisille. Kyllä mannakin on taivaallista, mutta sitäkin parempaa on tulossa:

Mutta seuraavana päivänä lakkasi manna, koska he söivät sen maan tuotteita; eivätkä israelilaiset enää saaneet mannaa, vaan he söivät sinä vuonna Kanaanin maan satoa. (06 Joosua 5:12)

##

A02B47Fi

Ohra tuleentuu Israelissa leikattavaksi pääsiäisenä ja nisu helluntaina. Myös nisusadosta tuotiin temppeliin sen ensi hedelmä, mutta ei lyhteenä heilutettavaksi, vaan siitä leivottiin kaksi hapatteella kohotettua kakkua, jotka tuotiin Olevan eteen helluntaina, taas ikäänkuin osinkona tulevasta sadosta:

Sitten laskekaa sapatin jälkeisestä päivästä, siitä päivästä, jona toitte heilutuslyhteen, seitsemän täyttä viikkoa, laskekaa viisikymmentä päivää seitsemännen sapatin jälkeiseen päivään asti; sitten tuokaa Olevalle uusi ruokauhri. Sieltä, missä asutte, tuokaa heilutusleiväksi kaksi kakkua, jotka on leivottava happamena kahdesta kymmenenneksestä lestyjä jauhoja, Olevalle uutislahjaksi. (03 3.Ms 23:15-17)

##

A02B48Fi

Vanhan liiton temppelissä oli erityinen näkyleipäpöytä (esillepanoleipien pöytä), ja sen päällä kaksitoista näkyleipää eli esillepanoleipää, (οι αρτοι της προθέσεως). Niistδ oli määrätty:

Ja ota lestyjä jauhoja ja leivo niistä kaksitoista kakkua; joka kakussa olkoon niitä kaksi kymmenennestä. Ja lado ne päälletysten kahteen pinoon, kuusi pinoonsa, aitokultaiselle pöydälle Olevan eteen. (03 3.Ms 24:5-6)

##

A02B49Fi

Esillepanoleipien pöytä oli temppelin pyhässä osassa. Leivät oli vaihdettava uusiin kerran viikossa ja samalla pappien tuli syödä vanhat esillepanoleivät. Näitä leipiä oli kaksitoista, kuten Israelissa heimoja. Uudessa Testamentissa käytetty kreikankielinen ilmaisu "oi artoi tis protheseos" esillepanoleivät sisältää sanan prothesis, jota käytetään Jumalan luomistyön esillepanosta. Luomistyö on ikuisuudessa jo tapahtunut, mutta nyt se esitellään meille sitä varten, että me siinä vaeltaisimme ja omalta osaltamme myös täyttäisimme. Tämän suunnitelman keskeinen tavoite on "saattaa paljon lapsia kirkkauteen".

##

A02B50Fi

Sana πρόθεσις esiintyy Uudessa Testamentissa kaksitoista kertaa. Luku kaksitoista on Raamatussa Jumalan hallitusjδrjestelmän ja vallan luku. Kohta ohranjyvien syönnin jälkeen Jeesus valitsikin kaksitoista lähettilästä eli apostolia seuraajiensa joukosta:

Niin tapahtui niinä päivinä, että hän lähti vuorelle rukoilemaan; ja hän oli siellä kaiken yötä rukoillen Jumalaa. Ja päivän tultua hän kutsui tykönsä opetuslapsensa ja valitsi heistä kaksitoista, joille hän myös antoi apostolin nimen: Simonin, jolle hän myös antoi nimen Pietari, ja Andreaan, hänen veljensä, Jaakobin ja Johanneksen, Filippuksen ja Bartolomeuksen, Matteuksen ja Tuomaan, Alfeuksen Jaakobin ja Simonin, jota kutsuttiin Kiivailijaksi, Jaakobin Juudaan ja Juudas Iskariotin, joka myös tuli kavaltajaksi. (42 Lk 6:12-16)

##

A02B51Fi

Kun Jeesus oli valinnut esikuntansa, oli aika kypsä hallitusohjelman esittämiselle. Jeesus tiesi, että ihmiset etsivät onnea, vaikka sitä ei ole. Niin hän avasi suunsa ja opetti heitä ja sanoi: "Autuaita ovat …". Onni on sattumaa, autuus osumaa. Mitään ei tapahdu sattumalta, vaan kaikki on Jumalan hallinnassa. Mutta ihmisen perusongelma on, että hän luulee olevansa viisaampi kuin Jumala. Näille käärmeen jälkeläisille Jeesus ei puhu mitään, vaan sanoo, ketä hän on tullut auttamaan autuuteensa:

Autuaita (μακαριοι) ovat hengellisesti köyhät (οι πτωχοι τω πνευματι), sillä heidän on taivasten kuningaskunta (η βασιλεια των ουρανων).
Autuaita (μακαριοι) ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen.
Autuaita (μακαριοι) ovat hiljaiset (πραεις), sillä he saavat maan periä.
Autuaita (μακαριοι) ovat ne, jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta, sillä heidät ravitaan.
Autuaita (μακαριοι) ovat laupiaat, sillä he saavat laupeuden.
Autuaita (μακαριοι) ovat puhdassydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan.
Autuaita (μακαριοι) ovat rauhantekijät, sillä heidät pitää Jumalan lapsiksi kutsuttaman.
Autuaita (μακαριοι) ovat ne, joita vanhurskauden tähden vainotaan, sillä heidän on taivasten kuningaskunta (η βασιλεια των ουρανων).
Autuaita (μακαριοι) olette te, kun ihmiset teitä solvaavat ja vainoavat ja valhetellen puhuvat teistä kaikkinaista pahaa puhetta minun tähteni.
Iloitkaa (χαιρετε) ja riemuitkaa (αγαλλιασθε), sillä teidän palkkanne on suuri taivaissa. Sillä samoin he vainosivat profeettoja, jotka olivat ennen teitä". (см. 40 Mt 5:1-12)

##

A02B52Fi

Vastuu Jumalan edessä on suuri, sillä muuta valoa maailmassa ei ole:

Te olette maan suola; mutta jos suola käy mauttomaksi, millä se saadaan suolaiseksi? Se ei enää kelpaa mihinkään muuhun kuin pois heitettäväksi ja ihmisten tallattavaksi. 5:14 Te olette maailman valkeus. Ei voi ylhäällä vuorella oleva kaupunki olla kätkössä; 5:15 eikä lamppua sytytetä ja panna vakan alle, vaan lampunjalkaan, ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville. 5:16 Niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän Isäänne, joka on taivaissa. (40 Mt 5:13-16)

##

A02B53Fi

Jumala ei siunaa mitään hyvän ja pahan sekamelskaa. Suola ei kokonaan estä pilaantumista, mutta se hidastaa sitä. Mutta valo paljastaa hyvän ja pahan erot:

Älkää siis antako sen hyvän, mikä teillä on, joutua herjattavaksi; 14:17 sillä ei Jumalan kuningaskunta ole syömistä ja juomista (ου γαρ εστιν η βασιλεια του θεου βρωσις και ποσις), vaan vanhurskautta ja rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä. (52 Rm 14:16-17)

##

A02B54Fi

Maailmassa Taivasten kuningaskunta on paitamme sisäpuolella, jos vain olemme nämä neuvot omaksuneet, sillä autuaita ovat hengellisesti köyhät, jotka murehtivat olotilansa surkeutta, mikä tekee heidät nöyriksi odottamaan oikeuden voimaantuloa, ovat sitä odottaessaan armeliaita, puhdistavat sydämensä ja tekevät rauhan Jumalan kanssa päästen pojan asemaan, mutta kun he sen takia joutuvat maailman hylkimiksi ja vainottaviksi, he voivat iloita ja riemuita jo maan päällä:

Autuaat (μακαριοι) ne, jotka noudattavat hδnen käskyjään, että heillä olisi valta elämän puuhun ja he pääsisivät porteista sisälle kaupunkiin. (66 Ilm 22:14)

##

A02B55Fi

Elämän puu on se sama puu, jonka hedelmiä syömällä jo Adam olisi tullut osalliseksi Jumalallisesta luonnosta ja saanut ikuisen elämän ja autuuden. Vuorisaarnan esityshetkellä tilanne oli toinen. Jumala oli kutsunut Abrahamin, ja hänestä oli syntynyt Israelin kansa. Mooseksen kautta Israel oli saanut Jumalalta Lain, joten Jeesuksen oli määriteltävä suhteensa Lakiin. Hän sanoi:

Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään. 5:18 Sillä amen minä sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennenkuin kaikki on tapahtunut. 5:19 Sentähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten kuningaskunnassa kutsuttaman; mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten kuningaskunnassa. 5:20 Sillä minä sanon teille: ellei teidän vanhurskautenne ole paljoa suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, niin te ette pääse taivasten kuningaskuntaan. (40 Mt 5:17-20).

##

A02B56Fi

Se, joka ei pääse osalliseksi vanhurskasten ylösnousemuksesta, joutuu kuollessaan tuonelaan (hades), josta hänet kutsutaan viimeiselle tuomiolle ja tuomitaan helvettiin (gehenna), ellei häntä armahdeta Kristuksen morsiamelle osoitetun armeliaisuuden takia. Kovin hauska paikka ei se tuonelakaan ole, mutta helvetti on tulinen järvi. Jeesus jatkaa esittämällä yksinkertaisia asioita, joita on noudatettava, että matka helvettiin johtavalla tiellä katkeaisi heti alkuunsa. Jos Raamatun luku tuntuu vaikealta, lue vuorisaarna, ja kun eteesi tulee sana, jota vastaan sinä olet rikkonut, sulje kirja ja tee se, mitä Jeesus sinulle opettaa, ja kun olet sen tehnyt, avaa kirja uudestaan ja jatka, kunnes eteen ei enää tule asioita, joissa sinä et noudata edes lakia.

Te olette kuulleet sanotuksi vanhoille: 'Älä tapa ', ja: 'Joka tappaa, se on ansainnut oikeuden tuomion'. 5:22 Mutta minä sanon teille: jokainen, joka vihastuu veljeensä syyttä, on ansainnut oikeuden tuomion; ja joka sanoo veljelleen: 'Sinä tyhjänpäiväinen (ρακα)', on ansainnut suuren neuvoston tuomion; ja joka sanoo: 'Sinä hullu (μωρε)', on ansainnut helvetin tulen (ενοχος εσται εις την γεενναν του πυρος). 5:23 Sentähden, jos tuot lahjaasi alttarille ja siellä muistat, että veljelläsi on jotakin sinua vastaan, 5:24 niin jätä lahjasi siihen alttarin eteen, ja käy ensin sopimassa veljesi kanssa, ja tule sitten uhraamaan lahjasi. 5:25 Suostu pian sopimaan riitapuolesi kanssa, niin kauan kuin vielä olet tiellä hänen kanssaan, ettei riitapuolesi vetäisi sinua tuomarin eteen ja tuomari antaisi sinua virkamiehelle, ja ettei sinua pantaisi vankeuteen. 5:26 Amen minä sanon sinulle: sieltä et pääse, ennenkuin maksat viimeisenkin rovon. 5:27 Te olette kuulleet että vanhoille sanottiin: 'Älä tee huorin'. 5:28 Mutta minä sanon teille: jokainen, joka katsoo naista himoiten häntä, on jo sydämessään tehnyt huorin hänen kanssansa. 5:29 Jos sinun oikea silmäsi viettelee sinua, repäise se pois ja heitä luotasi; sillä parempi on sinulle, että yksi jäsenistäsi tuhoutuu, kuin että koko ruumiisi heitetään helvettiin (εις γεενναν). 5:30 Ja jos sinun oikea kätesi viettelee sinua (σκανδαλιζει σε), hakkaa se poikki ja heitä luotasi; sillä parempi on sinulle, että yksi jäsenistäsi tuhoutuu, ettei koko ruumiisi heitetäisi helvettiin (εις γεενναν). (40 Mt 5:21-30)

##

A02B57Fi

Laki oli suojarakenne, jonka turvissa Israelin olisi pitänyt kasvaa sille tasolle, että se olisi voinut ottaa vastaan Jeesuksen sanat kun hän ryhtyy selostamaan Taivasten kuningaskunnan johtavaa periaatetta, Jumalan armoa. Armosta oli puhuttu aikaisemminkin, mutta silloin ihminen oli armoa vastaanottava osapuoli. Uudessa Liitossa ihmiselle lisätään ominaisuuksia, jotka tekevät hänestäkin armoa osoittavan osapuolen. Tämä seikka nostaa keskustelun aivan uudelle tasolle.

5:31 On sanottu: 'Joka hylkää vaimonsa, antakoon hänelle erokirjan'. 5:32 Mutta minä sanon teille: joka hylkää vaimonsa muun kuin huoruuden tähden, saattaa hänet tekemään huorin, ja joka nai hyljätyn, tekee huorin.
5:33 Vielä olette kuulleet sanotuksi vanhoille: 'Älä vanno väärin', ja: 'Täytä Isännälle valasi '.
5:34 Mutta minä sanon teille: älkää ensinkään vannoko, älkää taivaan kautta, sillä se on Jumalan valtaistuin, 5:35 älkääkä maan kautta, sillä se on hänen jalkojensa astinlauta, älkää myöskään Jerusalemin kautta, sillä se on suuren Kuninkaan kaupunki; 5:36 äläkä vanno pääsi kautta, sillä et sinä voi yhtäkään hiusta tehdä valkeaksi etkä mustaksi; 5:37 vaan olkoon teidän puheenne: 'On, on (ναι ναι)', 'ei, ei (ου ου)'. Mitä siihen lisätään, se on pahasta.
5:38 Te olette kuulleet sanotuksi: 'Silmä silmästä ja hammas hampaasta'. 5:39 Mutta minä sanon teille: älkää tehkö pahalle vastarintaa; vaan jos joku lyö sinua oikealle poskelle, käännä hänelle toinenkin; 5:40 ja jos joku tahtoo sinun kanssasi käydä oikeutta ja ottaa ihokkaasi, anna hänen saada vaippasikin; 5:41 ja jos joku pakottaa sinua yhden virstan matkalle, kulje hänen kanssaan kaksi. 5:42 Anna sille, joka sinulta anoo, äläkä käännä selkääsi sille, joka sinulta lainaa pyytää. (40 Mt 5:31-42)

##

A02B58Fi

Mooseksen laki on hyvä laki, eikä se vaadi oikeastaan muuta, kuin kunniallista elämää. Mutta koska sekin on osoittautunut mahdottomaksi joka ainoalle ihmiselle aina tähän päivään asti yhtä poikkeusta lukuunottamatta, mitä järkeä on vielä korottaa vaatimuksia? Jeesus kuitenkin jatkaa, vaikka ei vielä kerrokaan, miten ongelmasta selvitään:

Te olette kuulleet sanotuksi: 'Rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihollistasi'. 5:44 Mutta minä sanon teille: rakastakaa vihollisianne siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat, tehkää hyvää niille, jotka teitä vihaavat ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä solvaavat ja teitä vainoavat, 5:45 että olisitte Isänne lapsia, joka on taivaissa; sillä hän antaa aurinkonsa koittaa niin pahoille kuin hyvillekin, ja antaa sataa niin väärille kuin vanhurskaillekin. 5:46 Sillä jos te rakastatte niitä, jotka teitä rakastavat, mikä palkka teille siitä on tuleva? Eivätkö tullimiehetkin tee samoin? 5:47 Ja jos te syleilette ainoastaan veljiänne, mitä erinomaista te siinä teette? Eivätkö tullimiehetkin tee samoin? 5:48 Olkaa siis te täydelliset (τελειοι), kuten Isänne, joka on taivaassa täydellinen on (τελειος εστιν)." (40 Mt 5:43-48).

##

A02B59Fi

Maailmassa on monta erilaista kulttuuria mutta vain yksi sivistys - Jumalan kuningaskunta. Jokainen kulttuuri on kuitenkin suojavarustus, jos se vain pyrkii turvaamaan edes pienen elintilan yhteisönsä jäsenelle. Myös Vanhan Liiton Israel oli tällainen suojavarustus, josta kehitettyä järjestelmää sanottiin lain aitaukseksi. Luonnollinen suojavarustus on luonnollinen perhe. Pikkulapsesta pidetään huolta ja kun lapsi kasvaa, se huomaa, ettei hänen tarvitse repiä kasvukumppaniltaan silmiä päästä saadakseen oman palansa leipää. Mutta tämän syntisen maailman kaikilla kulttuureilla on rajansa, jonka toisella puolella olevia ihmisiä pidetään vihollisina, eikä tätä rajaa pysty voittamaan mikään muu kuin Kristuksen rakkaus.

##

A02B60Fi

Apostoli Paavali käytti monta sivua sen todistelemiseen, että kaikki ihmiset ovat syntisiä, huolimatta siitä, että heillä on myötäsyntyinen tunto Jumalasta. Minä olen päässyt paljon helpommalla. Jumalan armosta olen saanut tarkkailla kuudentoista pikkuisen varttumista aikuisiksi, ja aina ovat perheen nuorimmat olleet perheen viisaimmat henkilöt.

##

A02B61Fi

Lapsi parhaassa iässä, sanotaan kolmivuotiaista. Ja se on totta. Jostain kumman syystä juuri se kolmivuotias on se, joka pystyy näkemään asiat sellaisena kuin ne ovat. Kun isä ja äiti kinastelevat, saatat hetken perästä kuulla oikean tuomion pikkutytön suusta. Mutta kun puhe tulee pikkuisen omista asioista, ei asia enää olekaan niin yksinkertainen. Oman edun tavoittelu tulee selvästi esille, vaikka oman edun piiriin jo tässä iässä saattavat kuulua muutkin oman perheen jäsenet. Kun omanedun tavoittelun piiriin tulevat kaikki "omat" ihmiset, puhutaan sivistyksestä. Syntyy "sivistyksiä", jotka sitten törmäilevät toisiinsa pahemmin kuin ne kaksivuotiaat, jotka yhden vaivaisen lelun vuoksi ovat valmiit repimään toisiltaan silmätkin päästä. Kyse on kuitenkin vain kulttuurista, joissa varsinainen ongelma on jäänyt ratkaisematta.

##

A02B62Fi

Jeesuksen opetuksessa on muutamia hyvin yksinkertaisia sääntöjä, joilla kuitenkin on suuri merkitys. Lue ne tarkkaan ja toteuta elämässäsi. Mutta sitten hän puhuu laajemmin muutamasta muusta aiheesta, ja yksi sellainen on laupeuden harjoitus. Vanhassa käännöksessä puhuttiin vanhurskauden harjoituksesta, mutta se oli väärinymmärrys, joka johtui kääntäjien farisealaisesta ajattelusta. Kun Jeesus aloittaa puheensa aiheesta, hän puuttuu juuri tähän ongelmaan, sillä Jumalan armoa toteutetaan matalalla profiililla:

Kavahtakaa, ettette harjoita laupeudentyötänne ihmisten nähden, että he teitä katselisivat; muutoin ette saa palkkaa Isältänne, joka on taivaissa. 6:2 Sentähden, kun teet laupeudentyötä, älä soitata torvea edelläsi, niinkuin ulkokullatut tekevät synagoogissa ja kaduilla saadakseen ylistystä ihmisiltä. Amen minä sanon teille: he ovat saaneet palkkansa. 6:3 Vaan kun sinä harjoitat laupeutta, älköön vasen kätesi tunteko, mitä oikea kätesi tekee, 6:4 että laupeutesi olisi salassa; ja sinun Isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle julkisesti. (40 Mt 6:1-4)

##

A02B63Fi

Jumalan ja ihmisen vuoropuhelu ei voi olla teatteria. Salassa esitetty rukous on hyvä myös siksi, että kun muut eivät tiedä sinun rukouksestasi mitään, sinä tiedät ketä kiittää sitten, kun Jumala vastaa.

Ja kun rukoilet, älä ole niinkuin ulkokullatut; sillä he mielellään seisovat ja rukoilevat synagoogissa ja katujen kulmissa, että ihmiset heidät näkisivät. Amen minä sanon teille, että he ovat saaneet palkkansa. 6:6 Vaan sinä, kun rukoilet, mene kammioosi ja sulje ovesi ja rukoile Isääsi, joka on salassa; ja sinun Isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle julkisesti. (40 Mt 6:5-6)


Ja kun rukoilet (και οταν προσευχη), älä ole niinkuin ulkokullatut (ουκ εση ωσπερ οι υποκριται); sillä he mielellään seisovat ja rukoilevat synagoogissa ja katujen kulmissa (οτι φιλουσιν εν ταις συναγωγαις και εν ταις γωνιαις των πλατειων εστωτες προσευχεσθαι), että ihmiset heidät näkisivät (οπως αν φανωσιν τοις ανθρωποις). Totisesti minä sanon teille, että he ovat saaneet palkkansa (αμην λεγω υμιν οτι απεχουσιν τον μισθον αυτων). 6:6 Vaan sinä, kun rukoilet (συ δε οταν προσευχη), mene kammioosi (εισελθε εις το ταμιειον σου) ja sulje ovesi (και κλεισας την θυραν σου) ja rukoile Isääsi (προσευξαι τω πατρι σου), joka on salassa (τω εν τω κρυπτω); ja sinun Isäsi, joka salassa näkee (και ο πατηρ σου ο βλεπων εν τω κρυπτω), maksaa sinulle julkisesti (αποδωσει σοι εν τω φανερω). (40 Mt 6:5-6)

##

A02B64Fi

Rukous on pyyntö, ja pyynnön pitää olla selvä ja järkevä. Muista, kenelle puhut!

Ja kun rukoilette, niin älkää tyhjiä hokeko niinkuin pakanat, jotka luulevat, että heitä heidän monisanaisuutensa tähden kuullaan. 6:8 Älkää siis olko heidän kaltaisiaan; sillä teidän Isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette, ennenkuin häneltä anottekaan. (40 Mt 6:7-8)

Ja kun rukoilette, niin älkää tyhjiä hokeko niinkuin pakanat (προσευχομενοι δε μη βαττολογησητε ωσπερ οι εθνικοι), jotka luulevat, että heitä heidän monisanaisuutensa tähden kuullaan (δοκουσιν γαρ οτι εν τη πολυλογια αυτων εισακουσθησονται). 6:8 Älkää siis olko heidän kaltaisiaan (μη ουν ομοιωθητε αυτοις); sillä teidän Isänne kyllä tietää (οιδεν γαρ ο πατηρ υμων), mitä te tarvitsette (ων χρειαν εχετε), ennenkuin häneltä anottekaan (προ του υμας αιτησαι αυτον). (40 Mt 6:7-8)

##

A02B65Fi

Osana vuorisaarnaa Jeesus esittää ohjeellisen rukouksen, jossa asiat esitetään kaiken kattavasti ja tärkeysjärjestyksessään. Ensimmäisenä ei kuitenkaan ole Jumalan kuningaskunnan tuleminen, vaan Jumalan nimen pyhittäminen, mutta vielä sitäkin tärkeämpi on rukouksen ensimmäinen sana, mutta viimeinen sana kertoo, miksi meidän on rukoiltava:

Isä meidän, joka olet taivaissa! Pyhitetty olkoon sinun nimesi; 6:10 tulkoon sinun kuningaskuntasi; tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niinkuin taivaassa; 6:11 anna meille tänä päivänä meidän todellinen leipämme (τον αρτον ημων τον επιουσιον); 6:12 ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niinkuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme; 6:13 äläkä saata meitä kiusaukseen; vaan vapahda meidät pahasta (Kts 40 Mt 6:9-13)

##

A02B66Fi

Jumala on pyhä. Jumalan pyhyys on absoluuttista. Jo se kunnia, joka keskellä hän asuu, tappaa jokaisen syntisen, joka häntä yrittää lähestyä. Voi sitä syntistä, joka luulee, että hän voisi Jumalan pyhyyteen mitään lisätä, mutta eihän tässä siitä olekaan puhe. Tässä on puhe Jumalan ja meidän kanssakäymisen ehdoista. Hänen nimensä on pyhitettävä niin, ettei Jumalan nimeen liitetä mitään saastaista, eikä varsinkaan mitään uskonnollista kulttia, mitä Jumala inhoaa.

##

A02B67Fi

Me voimme lähestyä Jumalaa vain hänen poikansa Jeesuksen nimessä ja hänen armonsa turvin. Jos Jumalan pyhyys olisi ohitettu ja Jumalan kuningaskunta olisi tullut heti paikalla, se olisi merkinnyt sellaista täystuhoa, jonka rinnalla maailman loppu on pikkujuttu. Kaikki olisivat joutuneet helvettiin. Maailma olisi paennut Jumalan kunnian ilmestymistä ja taivaat olisi kääritty kokoon. Mutta Jeesus ei ollut tullut tuomitsemaan maailmaa, vaan pelastamaan lapsensa maailmalta ennen Jumalan oikeudenmukaisen tuomion päivää. Meidän on muututtava, sillä Jumala on oikeudenmukainen. Hän on antanut meille Pelastuksen, joka on Kristus, uskon kautta häneen ja me tarvitsemme häntä joka päivä. Mutta kreikan sana επιουσιος on useimmille kδäntäjille osoittautunut liian vaikeaksi. Koko Kreikan kirjallisuudessa tämä sana 'epiousios' löytyy vain Isä-meidän rukouksen tekstistä. Mutta sen ymmärtäminen ei ole vaikeaa. Yhdyssanan ensimmäinen osa 'epi', on etuliite, joka tarkoittaa jonkun mukana tai jonkun päälle tulevaa asiaa. Sanan toinen osa ousios on sanan 'eimi', olla, johdannainen. Jumala on ainut, joka on. Niinpä kun me pyydämme Isää antamaan meille todellista leipää, me ymmärrämme, että me saamme sen Jeesus Voidellun kautta. Hän on Elämän leipä.

##

A02B68Fi

Kun käytettävissämme on ruumiin ja sielun kyvyt ja voimat, voimme oppia tekemään yhtä ja toista ja ratkaisemaan monenlaisia ongelmia. Ei kuitenkaan kaikkia. Jumala ei kaikkeen suostu, ja jos me emme häntä kuule, me saatamme kyllä tehdä jotakin, mutta ongelma ei poistu. Saattaahan olla, että koko homma on pelkkää turhuutta. Kun tarvitsemme apua, me rukoilemme, mutta joskus huomaamme, että jokin henkivalta vastustaa pyrkimyksiämme. Emme aina edes tiedä, johtuuko vastustus Jumalasta vai vihollisesta. Silloin on parasta pidättäytyä omista toimista, sillä paastolla me ilmaisemme Jumalalle, että nyt me emme halua yrittää mitään, ennen kuin sinä ratkaiset asian tai annat selvät ohjeet, miten meidän pitää menetellä. Mutta paaston suoritustavasta Jeesus sanoo:

Ja kun paastoatte, älkää olko synkännäköisiä niinkuin ulkokullatut; sillä he tekevät kasvonsa surkeiksi, että ihmiset näkisivät heidän paastoavan. Amen, minä sanon teille: he ovat saaneet palkkansa. 6:17 Vaan kun sinä paastoat, niin voitele pääsi ja pese kasvosi, 6:18 etteivät paastoamistasi näkisi ihmiset, vaan sinun Isäsi, joka on salassa; ja sinun Isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle julkisesti. (40 Matt 6:16-18)

##

A02B69Fi

Vanhan Liiton laissa säädettyjä paastopäiviä oli vain yksi. Sitä vietettiin syksyllä, Tishri-kuun kymmenentenä päivänä, joka oli sovintopäivä, mutta sitä sanottiin myös tuomiopäiväksi. Päivän hebreankielinen nimi on Jom Kippur. Se oli ainut päivä vuodessa, jolloin ylipappi sai huolellisten valmistelujen ja uhritoimitusten jälkeen mennä Telttamajan kaikkeinpyhimpään pirskottamaan uhrieläimen verta Liiton arkin kannen päälle kansan syntien anteeksisaamiseksi. Suuren sovintopäivän paasto oli sitä rankinta mallia. Jaakobin huoneelle oli määrätty, että sapattipäivinä ei saa tehdä fyysistä työtä, mutta sovintopäivänä ei saanut tehdä edes henkistä työtä. Tämä on esikuvallista: Kun tulemme taivaisiin, meidän on oltava hiljaa, sillä Jeesus itse on silloin meidän advokaattimme, että me saisimme Isän siunauksen. Hän sanoo:

Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, missä koi ja ruoste raiskaa ja missä varkaat murtautuvat sisään ja varastavat. 6:20 Vaan kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei koi eikä ruoste raiskaa ja missä eivät varkaat murtaudu sisään eivätkä varasta. 6:21 Sillä missä teidän aarteenne on, siellä on myös teidän sydämenne. (40 Mt 6:19-21)

##

A02B70Fi

Ruoste ja varkaat eivät ymmärrä hyvän päälle mitään, mutta viisas sydän etsii Jumalaa, joka on hyvä.

Silmä on ruumiin lamppu. Jos siis silmäsi on vilpitön, niin koko sinun ruumiisi on valaistu. 6:23 Mutta jos silmäsi on paha, niin koko ruumiisi on pimeä. Jos siis se valo, joka sinussa on, on pimeyttä, kuinka suuri onkaan pimeys! (40 Mt 6:22-23)

##

A02B71Fi

Sana silmä ei tässä esiinnyt ensimmäistä kertaa vuorisaarnassa. Jeesus oli jo ennen puhunut siitä, kuinka erilaiset viettelykset voivat tuhota ihmisen, ellei hän hallitse itseään.

##

A02B72Fi

Synnin kirouksesta pelastuakseen ihmisen on vaihdettava asenteensa sekä Jumalaan, että itseensä nähden:

Ei kukaan orja voi palvella kahta isäntää; sillä hän on joko tätä vihaava ja toista rakastava, taikka tähän liittyvä ja toista halveksiva. Ette voi olla Jumalan ja mammonan orjia. (40 Mt 6:24)

##

A02B73Fi

Usko ihmisen kykyihin pettää aina, myös silloin, kun noudatamme Jumalan tahtoa vain joissakin asioissa, mutta toisissa asioissa toimimme kuin Eeva Jumalan puutarhassa. Vain luottamus Jumalaan ja hänen tahtonsa tunteminen voi pelastaa ihmisen synnin ja turhuuden vallasta:

Sentähden minä sanon teille: älkää murehtiko sielustanne (μη μεριμνατε τη ψυχη υμων), mitä söisitte tai mitä joisitte, älkääkä ruumiistanne, mitä päällenne pukisitte. Eikö sielu ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet? 6:26 Katsokaa taivaan lintuja: eivät ne kylvä eivätkä leikkaa eivätkä kokoa aittoihin, ja teidän Isänne, joka on taivaissa, ruokkii ne (και ο πατηρ υμων ο ουρανιος τρεφει αυτα). Ettekö te ole paljoa suurempiarvoiset kuin ne? 6:27 Ja kuka teistä voi murehtimisellaan lisätä ikäänsä kyynäränkään vertaa (τις δε εξ υμων μεριμνων δυναται προσθειναι επι την ηλικιαν αυτου πηχυν ενα)? 6:28 Ja mitä te murehditte vaatteista (και περι ενδυματος τι μεριμνατε)? Katselkaa kedon kukkia, kuinka ne kasvavat; eivät ne työtä tee eivätkä kehrää. 6:29 Kuitenkin minä sanon teille: ei Salomo kaikessa loistossansa ollut niin vaatetettu kuin yksi niistä. 6:30 Jos siis Jumala näin vaatettaa kedon ruohon, joka tänään kasvaa ja huomenna uuniin heitetään, eikö paljoa ennemmin teitä, te vähäuskoiset? (40 Mt 6:25-30)

##

A02B74Fi

Synnin palveleminen aiheuttaa huolta, murhetta ja kuolemaa, mutta psykosomaattinen ihminen ei pysty ratkaisemaan ristiriitaa siitä, miten palvella Jumalaa niin, ettei samalla palvele Mammonaa. Sen takia Jeesus neuvoo ensin etsimään Jumalan valtakuntaa, sillä jos me sen teemme, Jumalan johtaa meidät tielle, joka on valmistettu meille jo ikuisuudessa. Sen tien varrella on kaikki palvelupisteetkin paikallaan:

Älkää siis murehtiko sanoen: 'Mitä me syömme?' tahi (η): 'Mitä me juomme?' tahi (η): 'Millä me itsemme vaatetamme?' 6:32 Sillä tätä kaikkea kansat tavoittelevat. Teidän taivaallinen Isänne kyllä tietää teidän kaikkea tätä tarvitsevan. 6:33 Vaan etsikää ensin Jumalan kuningaskuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan. (40 Mt 6:31-33)

##

A02B75Fi

Taivastien kulkeminen on mielenkiintoista. Joka päiväksi löytyy monta murhetta, ja ainakin saman verran voittoja:

Älkää siis murehtiko huomisesta päivästä, sillä huominen päivä pitää murheen siitä, mitä siihen kuuluu. Riittää kullekin päivälle oma vaivansa. (40 Mt 6:31-34)

##

A02B76Fi

Ihmiset aiheuttavat murhetta sekä itselleen, että toisille. Mutta koska kaikki ovat sekä syyllisiä syntiin ja synnin uhreja, kaikkien syntisten tuomitseminen autioittaisi maan. Jumalan ratkaisu on, että hän pelastaa ne, jotka suostuvat hänen käsittelyynsä. Sinun kieroutunut maailmankuvasi otetaan pois, kun suostut kuolemaan itsellesi ja kantamaan ristisi, sinä voi kulkea henkilökohtaisessa yhteydessä Jeesukseen, ja oppia hänestä:

Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi; 7:2 sillä millä tuomiolla te tuomitsette, sillä teidät tuomitaan; ja millä mitalla te mittaatte, sillä teille mitataan takaisin. 7:3 Kuinka näet rikan, joka on veljesi silmässä, mutta et huomaa pölkkyä omassa silmässäsi? 7:4 Taikka kuinka saatat sanoa veljellesi: 'Annas, minä otan rikan pois silmästäsi', ja katso, pölkky on omassa silmässäsi? 7:5 Sinä ulkokullattu, ota ensin pölkky omasta silmästäsi, ja sitten sinä näet ottaa rikan veljesi silmästä. (40 Mt 7:1-5)

##

A02B77Fi

Jos ihmisellä on oksa tai pölkky silmässä, häntä ei juuri autuaaksi voi sanoa. Mutta kun pölkyistä on päästy eroon, maailma alkaa näyttää aivan erilaiselta kuin ennen. Valoisammalta, sillä ihmiskunnalla on sittenkin toivoa paremmasta. Ihmiset suorastaan vaativat sitä, mutta kaikki hyvä tulee Jumalalta, hänen ehdoillaan. Kaiken hyvän tarjoaminen ehdoitta aiheuttaisi - ja niin kuin nyt maailmassa näkyy, aiheuttaa - hirvittävän kaaoksen:

Älkää antako pyhää koirille, älkääkä heittäkö helmiänne sikojen eteen, etteivät ne tallaisi niitä jalkoihinsa ja kääntyisi ja repisi teitä. (40 Mt 7:6)

##

A02B78Fi

Jumala kuulee niitä, jotka kääntyvät hänen puoleensa hänen poikansa Jeesuksen nimessä. Hän on isä, joka haluaa antaa parhaimmat lahjansa itse lapsilleen.

Anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan. 7:8 Sillä jokainen anova saa, ja etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan. 7:9 Vai kuka teistä on se ihminen, joka antaa pojallensa kiven, kun tämä pyytää häneltä leipää, 7:10 taikka, kun hän pyytää kalaa, antaa hänelle käärmeen? 7:11 Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljoa ennemmin teidän Isänne, joka on taivaissa, antaa sitä, mikä hyvää on, niille, jotka sitä häneltä anovat! 7:12 Sentähden, kaikki, mitä te tahtoisitte ihmisten teille tekevän, tehkää te niin heille; sillä tämä on laki ja profeetat. 7:13 Käykää ahtaasta portista sisälle. Sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle käyvät; 7:14 mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät. (40 Mt 7:7-14)

##

A02B79Fi

Se, mitä Jeesus on meille opettanut, on kirjoitettu Raamatussa, ja se, mitä muuta meidän tarvitsee tietää, ilmoitetaan meille Jumalan Hengessä. Kun Jumalan Henki puhuu meille, me tunnemme hänet, ja siitä me tiedämme, että ilmoitus on oikea. Monta kertaa kuitenkin käy niin, että joku tulee meille sanomaan jotakin, mistä Jumalan Henki ei ole meille puhunut, mutta koska me tiedämme, että näin ei Jumala toimi, on sellainen profeetta väärä profeetta. Jumala voi kyllä käyttää profeettoja vahvistamaan sen sanan, jonka Hän on itse meille jo puhunut, mutta sellaisia profeettoja, jotka toimivat okkultistien tapaan oraakkeleina, pitää varoa.

Kavahtakaa siis vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammastenvaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevaisia susia. 7:16 Heidän hedelmistään te tunnette heidät. Eihän orjantappuroista koota viinirypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita? 7:17 Näin jokainen hyvä puu tuottaa hyviä hedelmiä, mutta huono puu tuottaa pahoja hedelmiä. 7:18 Ei saata hyvä puu tuottaa pahoja hedelmiä eikä huono puu tuottaa hyviä hedelmiä. 7:19 Jokainen puu, joka ei tuota hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen. 7:20 Niin te siis tunnette heidät heidän hedelmistään. (40 Mt 7:15-20)

##

A02B80Fi

Jeesuksen nimen ja aseman kieltäminen on suurin synti, jonka ihminen voi tehdä, sillä kaikki muut synnit ovat seurauksia siitä, että ihminen on toiminut jonkun muun isännän kuin Jeesus Voidellun käskyn mukaan. On tietysti selvää, etteivät nämä kapinoitsijat mihinkään JUMALAN kuningaskuntaan pääse. Ihmisen itse pitää muuttua, edes Jumalan antamien työvälineiden ahkera käyttö ei siihen riitä.

Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Isäntä, Isäntä!', pääse taivasten kuningaskuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon. 7:22 Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Isäntä, Isäntä, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?' 7:23 Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut (ουδεποτε εγνων υμας); menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät'. (40 Mt 7:21-23)

##

A02B81Fi

Jumalan tahto Jeesuksessa on antaa petetyille, tottelemattomille lapsille, jotka synti oli muuttanut zombeiksi, mahdollisuus palata kotiin. Mahdollista on, että he eivät tiedä, että ikuisuudessa ihminen on jo valmis, mutta ajettiin pois Jumalan puutarhasta kuin tutkintovankeuteen maan päälle. Mutta syntisellä on vielä toivo, on Pelastus, ja jos me tunnemme hänet itsensä, me pääsemme takaisin ja saamme sen, mikä luvattu on. Tämä on kristinuskon pääasia, muista siis tämä Jeesuksen ylimmäispapillisen rukouksen sana Johanneksen evankeliumin jakeesta 17:3. Jos olet nollapisteessä, tartu kiinni nimeen Jeesus, niin et enää ole nollapisteessä. Etene sitten uskossa Jeesukseen, kunnes tässä ilmoitettu asia on sinussa täyttynyt.

Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut (ινα γινώσκοσιν σε), joka yksin olet todellinen Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesus Voidellun. (43 Joh 17:3)

Mutta tämä on iankaikkinen elämä (αυτη δε εστιν η αιωνιος ζωη), että he tuntevat sinut (ινα γινωσκωσιν σε), joka yksin olet todellinen Jumala (τον μονον αληθινον θεον), ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesus Voidellun (και ον απεστειλας ιησουν χριστον). (43 Joh 17:3)

##

A02B82Fi

Jeesus on rakentaja, rakentajan poika. Hän päättää ohjelmajulistuksensa rakennusaiheiseen lausuntoon, joka selvittää, mitä mielenmuutoksella (metanoia) tarkoitetaan. Hiekka on viittaus Adamiin, joka on rakennettu maasta. Me rakennamme elämämme joko ihmisyyden varaan tai kalliolle, joka Raamatun symboliikassa tarkoittaa Kristusta:

Sentähden jokaista, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan, minä vertaan ymmärtäväiseen mieheen, joka rakensi huoneensa kalliolle rakensi. 7:25 Ja rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat ja syöksyivät sitä huonetta vastaan, mutta se ei sortunut, sillä se oli kalliolle perustettu. 7:26 Ja jokainen, joka kuulee nämä minun sanani eikä tee niiden mukaan, on verrattava tyhmään mieheen, joka huoneensa hiekalle rakensi. 7:27 Ja rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat ja syöksähtivät sitä huonetta vastaan, ja se sortui, ja sen sortuminen oli suuri." (40 Mt 7:24-27)

##

A02B83Fi

Puhe ei jäänyt kansanjoukoilta huomaamatta:

Ja kun Jeesus päätti nämä puheet, olivat kansanjoukot hämmästyksissään hänen opetuksestansa, 7:29 sillä hän opetti heitä niinkuin se, jolla valta on, eikä niinkuin kirjanoppineet ja fariseukset. (40 Mt 7:28-29)

##

A02B84Fi

Hebrean kielessä sana "banah" tarkoittaa rakentamista, rakentamisen tulos on "bina", huone, ja poika, "ben", on se, joka rakentaa. Jos haluat aloittaa hebrean opiskelun, ehdotan, että ensin käännät lauseen "poika rakentaa huoneen" hebreaksi.

##

A02B85Fi

Huone on ihminen itse. Ihminen on tarkoitettu hengen asunnoksi. Henki ei kuole, mutta sen sielun, joka syntiä tekee, on kuoltava. Siksi Jeesus jo vuorisaarnassaan kertoi, mitä tietä kuolemasta pelastutaan. On käytävä ahtaan portin kautta sisälle Taivasten kuningasuntaan ja sen jälkeen vaellettava uskossa sitä tietä pitkin joka on Kristus.

Menkää ahtaasta portista sisälle. Sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseenαπαγουσα εις την απωλειαν), ja monta on, jotka siitä sisälle menevät; 7:14 sillä se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään απαγουσα εις την ζωην), ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät. (40 Mt 7:13-14)

##

A02B86Fi

Jeesus on tie. Hän lähettää Hengen Jumalalta meidän sydämiimme, ja Henki johtaa meitä kulkemaan sitä tietä, joka on Jeesus, ja tarjoaa meille yhteyden Isän kanssa Hengessä. Pyhä Henki ilmoittaa meille Jumalan tahdon, ja uskon kautta Kristukseen me voimme täyttää sen. Pietari sanoo, että Hengen saaminen on kuin aamutähden koittaminen meidän sydämissämme:

Ja sitä varmempi on meille nyt profeetallinen sana, ja te teette hyvin, jos otatte siitä vaarin, niinkuin synkässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja kointähti koittaa teidän sydämissänne (και φωσφορος ανατειλη εν ταις καρδιαις υμων). (47 2.Piet 1:19)

##

A02B87Fi

Kreikan kielessä on kolme sanaa, jotka suomentajat suomentavat sanalla "elämä": bios, psihi ja zoi. Näistä vain sanaa "zoi" käytetään silloin, kun puhutaan hengellisestä elämästä. Psihi on psyyke, eli sielu, ja sanalla bios tarkoitetaan ruumiillisen elintoimintojen elämää ja jopa elintarpeita, jotka sen ylläpitämiseksi tarvitaan. Yllä esitetyssä lauseessa Jeesus siis kutsuu meitä psykosomaattisia (ruumis ja sielu) ihmisiä hengelliseen elämään "ahtaan portin" kautta. Kreikan kielessä on myös useita sellaisia sanoja, joita suomentajat ovat kääntäneet sanalla rakkaus. Sanalla agape tarkoitetaan Jumalasta lähtevää ja Jumalan Hengessä meille annettua, mutta toisten hyödyksi tarkoitettua rakkautta. Sanalla fileo tarkoittaa meistä lähtevää, psyykkistä rakkautta ja kiintymystä. Pimeydessä vaeltavat ihmiset käyttävät sanaa rakkaus sellaisistakin biologisiin elintoimintoihin kuuluvista asioista, jotka kuuluvat kategoriaan "lihan himo". Seuraavassa puhutaan sielusta ja sielun rakkaudesta eli kiintymyksestä johonkin.

Joka on kiintynyt isäänsä tai äitiinsä (ο φιλων πατερα η μητερα) enemmän kuin minuun, ei ole minulle arvollinen; ja joka on kiintynyt poikaansa tai tyttäreensä (και ο φιλων υιον η θυγατερα) enemmän kuin minuun, ei ole minulle arvollinen; 10:38 ja joka ei ota ristiänsä ja seuraa minua, se ei ole minulle arvollinen. 10:39 Joka löytää sielunsa (την ψυχην αυτου), kadottaa sen; ja joka kadottaa sielunsa (την ψυχην αυτου) minun tähteni, hän löytää sen. (40 Mt 10:37-39)

##

A02B88Fi

Sen sielun, joka syntiä tekee, on kuoltava. Tämän kaikki ovat nähneet, mutta se, mitä tässä tarjotaan, on vaihtoehtoinen tapa kuolla. Selvyyden vuoksi, ja ettei tätä perustavanlaatuista asiaa paholaisen orjat tekisi tyhjäksi kieroilla selityksillään, sama asia on esitetty monella eri tapaa. Tässä epätäydellinen luettelo:

- itsensä kieltäminen; Lk 9:23-27

- ristin kantaminen;

- antautuminen;

- uhrautuminen;

- neulansilmä; Matt 19:23-26

- ahdas portti; Matt 7:13-14

- ahdas ovi; Luuk 13:23-24

- nisun jyvän tie; Joh 12:20-28

- luopuminen; 1.Moos 2:24, Lk 14:33, Matt 19:27-30

- riisuuntuminen; Ef 4:17-24, Kol 2:6-15

- tekojen kuolettaminen.

- antaa .. almuksi, pois…

- tyhmäksi tuleminen;

- ikeen kantaminen;

- nöyrtyminen

- lapsen kaltaiseksi tuleminen

- ero maailmasta; 2.Kor 6:14-7:1

- lähtö Egyptistä

- lähteä pois Baabelista jne

##

A02B89Fi

Monet muutkin Jumalan kuningaskunnan perusasiat on esitetty monin eri tavoin, sillä onhan kuulijan tiedettävä, mikä on evankeliumin sisältö ilman sekoilun vaaraa. Kreikkalais-roomalaisessa maailmassa hyväksi sanomaksi (kr. euaggelion) sanottiin keisareiden syntymistä, virkaanastumista, sotilaallisia voittoja tms. koskevia julistuksia. Itse sana siis oli tuttu sekä kreikkalaiselle että roomalaiselle väestölle. Oli ilmeistä, että julistus Jumalan kuningaskunnasta ja sen Isännästä haastoi koko sen maailman, josta keisareitten Roomassa käytettiin sanaa oikumene, asuttu maailma.

##

A02B90Fi

Sen jälkeen, kun Jeesus oli antanut julistuksen Taivasten kuningaskunnasta, hän laskeutui vuorelta. Matteus kertoo, että hän vaelsi kansan seassa, ja jatkoi opetusta, ja lopuksi toteaa, että opettajia on liian vähän. Hän käskee rukoilemaan, että Jumala lähettäisi lisää työntekijöitä viljelyksilleen, kts. Mt 7:28-9:38. Sen jälkeen hän lähettää itse oppilaansa Israelin kaupunkeihin ja ohjeistaa heitä, miten menetellä ihmisten keskellä, kts. Mt 10:1-42. Lue nämä ohjeet, sinä tarvitset niitä.

##

A02B91Fi

Jeesuksen valitsemat kaksitoista lähettilästä saivat jo opetuslapsikaudellaan toimia Jumalan kuningaskunnan airueina oman kansansa keskuudessa. Heidän ensimmäinen tehtävänsä oli ajaa demonit ulos ihmisestä, sillä pahojen henkien vallassa oleva ihminen ei voi ottaa vastaan Jumalan evankeliumia:

Niin hän kutsui kokoon ne kaksitoista opetuslastaan ja antoi heille voiman (δυναμιν) ja vallan (και εξουσιαν) kaikkia piruja vastaan sekδ parantaa tauteja (επι παντα τα δαιμονια και νοσους θεραπευειν). Ja hδn lähetti heidät saarnaamaan Jumalan kuningaskuntaa ja parantamaan sairaita. (42 Lk 9:1-2)

##

A02B92Fi

Toisen kerran Jeesus lähetti matkaan jo 70 opetuslastaan. Toimeksianto oli taas se sama, jolla Johannes Kastaja, Jeesus itse, ja hänen 12 opetuslastaan olivat työhön ryhtyneet. Jeesus neuvoo myös, miten heidän piti menetellä, jos heitä ei haluttu kuunnella:

Mutta kun tulette kaupunkiin, jossa teitä ei oteta vastaan, niin menkää sen kaduille ja sanokaa: 10:11 'Tomunkin, joka meihin on kaupungistanne tarttunut, me pudistamme teille takaisin; mutta tuntekaa se (πλην τουτο γινωσκετε), että Jumalan kuningaskunta on tullut teitä lähelle'. 10:12 Minä sanon teille: Sodoman on oleva sinä päivänä helpompi kuin sen kaupungin. 10:13 Voi sinua, Korasin! Voi sinua, Beetsaida! Sillä jos ne voimalliset teot, jotka teissä ovat tapahtuneet, olisivat tapahtuneet Tyyrossa ja Siidonissa, niin nämä jo aikaa sitten olisivat säkissä ja tuhassa istuen muuttaneet mielensä. 10:14 Mutta Tyyron ja Siidonin on oleva tuomiolla helpompi kuin teidän. (42 Lk 10:10-14)

##

A02B93Fi

Kaikki mitä ihminen tekee, päättyy itkuun, parkuun ja kuolemaan. Vapautuminen tästä synnin ja kuoleman laista alkaa mielenmuutoksella, joka on sitä, että ihminen huomaa tilansa, eikä enää usko ihmiseen eikä siihen henkiolentoon, joka hänet petti, vaan Jumalaan, joka hänelle tarjoaa vapautusta ja armoa Jeesuksessa Kristuksessa. Se, mikä tässä on hämmästyttävää, että ihmiselle on yli päätään puhuttava Jumalan kuningaskunnasta, sillä kun kuljet pellon laitaa ja taitat käteesi heinän korren, järkevä ihminen ymmärtää heti, että heinä ei ole kasvanut Suomen, Israelin tai jonkun muun valtakunnan, vaan Jumalan kuningaskunnan lakien mukaan.

##

A02B94Fi

Nekin ihmiset, jotka yrittävät ratkaista ongelmiaan ilman Jumalaa, ovat silti kiinnostuneita siitä, milloin Jumalan kuningaskunta tulee, jos ei muuten, niin estääkseen sen tulemisen. Luukas kertoo yhdestä tällaisesta tapauksesta:

Ja kun fariseukset kysyivät häneltä, milloin Jumalan kuningaskunta oli tuleva, vastasi hän heille ja sanoi: "Ei Jumalan kuningaskunta tule tarkkailtavalla tavalla, eikä voida sanoa: 'Katso, täällä se on', tahi: 'Tuolla'; sillä katso, Jumalan kuningaskunta on teidän keskellänne". (42 Lk 17:20-21)

##

A02B95Fi

Suomalainen kääntäjä kuitenkin pelaa pois Jeesuksen vastauksen väittämällä, että "Ei Jumalan kuningaskunta tule nähtävällä tavalla". Sanakirjan mukaan verbi paratireo tarkoittaa "sivusta tarkkailla", ja sitäkin usein vihamielisessä tarkoituksessa. Jeesus siis kertoi fariseukselle, että te ette pääse sitä vakoilemaan, ja vielä täsmensi vastauksensa, että se on "entos ymon" - teidän keskuudessanne. Sanojen "entos ymon" kääntäminen sanoilla "sisäisesti teissä" on myös mahdollista, mutta fariseusten sydämissä Jumalan kuningaskuntaa ei ollut. Se oli vain Jeesuksessa, ja myöhemmin, siis Pyhän Hengen vuodatuksen jälkeen se on ollut myös meissä, jotka olemme hänestä osalliseksi tulleet.

##

A02B96Fi

Vasta fariseusten lähdettyä Jeesus kertoo opetuslapsilleen siitä mitä jatkossa tapahtuu. Jeesus ja hänen opetuslapsensa tulevat kärsimään paljon, mutta sitten Jeesus tulee takaisin, julkisesti ja näyttävästi. Jeesuksen julkisesta takaisintulosta käytetään tässä sanoja "apokalypsis", paljastuminen ja "Ihmisen pojan päivä". Se on päivä, jonka näkemistä hänen vihollisensa eivät kestä:

Ja hän sanoi opetuslapsillensa: "Tulevat päivät, jolloin te halajaisitte nähdä edes yhtä Ihmisen Pojan päivää, mutta ette saa nähdä. 17:23 Ja teille sanotaan: 'Katso, täällä!' tai 'Katso, siellä!' Älkää menkö sinne älkääkä juosko perässä. 17:24 Sillä niinkuin salama, jonka leimaus loistaa taivaan äärestä taivaan ääreen, niin on myös Ihmisen Poika päivänänsä oleva (ουτως εσται και ο υιος του ανθρωπου εν τη ημερα αυτου). 17:25 Mutta sitä ennen pitää hänen kärsimän paljon ja joutuman tämän sukupolven hyljittäväksi. 17:26 Ja niinkuin kävi Nooan päivinä, niin käy myöskin Ihmisen Pojan päivinä: 17:27 he söivät, joivat, naivat ja menivät miehelle, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin; ja vedenpaisumus tuli ja tuhosi heidät kaikki. 17:28 Niin myös, samoin kuin kävi Lootin päivinä: he söivät, joivat, ostivat, myivät, istuttivat ja rakensivat, 17:29 mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, satoi tulta ja tulikiveä taivaasta, ja se tuhosi heidät kaikki (και απωλεσεν απαντας), 17:30 samoin käy sinä päivänä, jona Ihmisen Poika paljastuu (ο υιος του ανθρωπου αποκαλυπτεται). (42 Lk 17:22-30)

##

A02B97Fi

Index 24